but1
   
   
  iLK GÖĞE ÇEKİLEN, TANRISALLIK UNVANLARIYLA DONATILAN HANOK/EL-SHADDAİ
   
 

Yaratılış.......5:24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ORTADAN KAYBOLDU; çünkü TANRI ONU YANINA ALMIŞTI.

SÖZLERİYLE TANITILAN KUTSAL KİTAP YAZMANI.. ÖLÜMLÜYKEN ÖLÜMSÜZ İLAN EDİLEN EL-SHADDAİ..
TANRILARIN OĞLULLARI KAVRAMLARINA ULAŞTIRILANLARIN İLK İLAN EDİLENİ

   
     
 
Yaratılış............5:22 Metuşelahın doğumundan sonra HANOK 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu.
Yaratılış............5:23 Hanok toplam 365 yıl yaşadı.
Yaratılış............5:24 TANRI YOLUNDA YÜRÜDÜ, sonra ORTADAN KAYBOLDU; çünkü TANRI ONU YANINA ALMIŞTI.

Yanına almakla kalmamış Tanrıcılıkta oynamışlar. Esasında Yahve El-Shaddai görünümüne bürünmemiş, El-Shaddai ismini kullanan varlık "ben Yahve'yim, daha önce El-Shaddai olarak gözüktüm demiş. Ve o diyişten sonrada Yahudilerin yeni Tanrısı oluvermiş. Bu sözleri ne zaman demiş, Mısır'dan Çıkış öncesi Musa'ya seslendiğinde mi demiş?

Mısırdan Çıkış ....6:3 “BEN YAHVE''yim. İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a EL SHADDAİ olarak göründüm, ama onlara kendimi YAHVE ADIYLA tanıtmadım.”

Mısırdan Çıkış.....3:13 Musa şöyle karşılık verdi: ‹‹İsraillilere gidip, ‹Beni size ATALARINIZIN TANRISI GÖNDERDİ› dersem, ‹ADI NEDİR?› diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?››
Mısırdan Çıkış.....3:15 ‹‹İsraillilere de ki, ‹Beni size ATALARINIZIN TANRISI, İbrahimin Tanrısı, İshakın Tanrısı ve Yakupun Tanrısı YAHVE gönderdi.› Sonsuza dek ADIM BU OLACAK . Kuşaklar boyunca BÖYLE ANILACAĞIM

Ne alakası var? Mısır çıkış kitabına bunu yazan Ezra. Demekki bu sözü, Babil sürgünü sırasında Ezra'nın elleri yazmış.
Hani; İsrail Tanrısının görüntüsünün kesilmeye başladığı zamanlarda yazmış.
Hani; İsrail Tanrısının sürgünün önüne geçemediği ama racon bozulmasın diye "benim emrim" dedittirildiği zamanlarda yazmış.
Babil sürgününde, Marduk, İnanna gibi Babil Tanrılarıyla tanıştıktan ve onlardan alınan eğitimlerden sonra yazmış. (Daniel ve arkadaşları)
Zerdüşlük dininin mekezinde Nehamya gibi Krallara Sakilik yapıdığı zamanlarda yazmış.
Hani;, Ahit sandığının kayboluverdiği yıllarda yazmış.
Yazdıklarını doğrulayacak yada yalanlayacak hiç bir delil yokken yazmış.
Tapınakta buluna Tanrının Yasa kitabı bile Babil sürgününden sonra "işte bu o yıllarda (Kral Yoşiya zamanında, Başkahin Hilkiya buldu dedikleri) bulunan yasa kitabı" diye ortaya çıkmış.
Sürgüne gitmeyenlerin elindeYasa kitabı ve hiç bir bilgi yokken yazılmış.
Hemde TANRININ YASA KİTABINI ÇOK İYİ BİLEN BİRİ olarak yazmış
Bulunan kitabın yasa kitabı olduğunu bilmeyen BAŞ KAHİNLER döneminden sonra yazılmış.
zetle meydan boşken, YENİ TANRI ATAMA amacıyla yazılmış bir GÖĞE ALINDI tesellisi denilebilecek bir söz.
   
  AHİT SANDIĞI'nı YAHUDİLER KABUL EDER Mİ? Tanrının, KİMSENİN BİLMEDİĞİ KİTABI BULUNUR MU? "KAYIP SANDIK&KİTAP" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  DİN İNANCINDAN YAHUDİLİK ZİHNİYETİNE GEÇİŞİN ÖZETLENDİĞİ, MAKASBAŞI HİKAYELERİNDEN "MUSA & SÜNNET" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz
   
 
   
  Yaratılış.......4:26 Şit'in de bir oğlu oldu, adını Enoş koydu. O zaman insanlar RAB'bi adıyla çağırmaya başladı.

Yaratılış.......5:3 Adem 130 yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.
Yaratılış.......5:5 Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü.
Yaratılış.......5:6 Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu.
Yaratılış.......5:8 Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü.
Yaratılış.......5:9 Enoş 90 yaşındayken oğlu Kenan doğdu.
Yaratılış.......5:11 Enoş toplam 905 yıl yaşadıktan sonra öldü.
Yaratılış.......5:12 Kenan 70 yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu.
Yaratılış.......5:14 Kenan toplam 910 yıl yaşadıktan sonra öldü.
Yaratılış.......5:15 Mahalalel 65 yaşındayken oğlu Yeret doğdu.
Yaratılış.......5:17 Mahalalel toplam 895 yıl yaşadıktan sonra öldü.
Yaratılış.......5:18 Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu.
Yaratılış.......5:19 HANOKUN doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
Yaratılış.......5:20 Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü.
Yaratılış.......5:21 HANOK 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu.
Yaratılış.......5:22 Metuşelahın doğumundan sonra HANOK 300 yıl TANRI YOLUNDA YÜRÜDÜ. Başka oğulları, kızları oldu.
Yaratılış.......5:23 HANOK toplam 365 yıl YAŞADI
Yaratılış.......5:24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ORTADAN KAYBOLDU; çünkü TANRI ONU YANINA ALMIŞTI.
Yaratılış.......5:25 Metuşelah 187 yaşındayken oğlu Lemek doğdu.
Yaratılış.......5:27 Metuşelah toplam 969 yıl yaşadıktan sonra öldü.
Yaratılış.......5:28 Lemek 182 yaşındayken bir oğlu oldu.
Yaratılış.......5:29 ‹‹RABbin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak›› diyerek çocuğa Nuh adını verdi
   
  Hanok, Adem'den 7. kuşak sonra Dünya'ya gelmiş. 365 yaşında göğe alındığına inanılan bir insan. Elbetteki doğum tarihi ve kuşak sayısı Ahit verilerine göre yazılıyor. Yoksa diğerlerinde olduğu gibi doğum ve ölüm tarihi elbette tutma ihtimali olmayan tahmin.

Göğe yükseltildiğini nereden öğreniyorlar, Babil sürgünü ve sonrasında Ezra'nın yaptığı kitap düzenlemerinden öğreniyorlar. Elbette doğru olması içinde dua ediyorlar. Çünkü tüm umutlarını onun yazdıklarının doğruluğuna ve kurtarıcılığına bağlamışlar.

Gerçi Yeni ahitciler inansa da Oğul Tanrı çıkarmakla bu işi sulandırmış ve çok ortaklı konuma getirmiş oluyorlar ama EL-SHADDAİ inancı hala yerini koruyor. SONS OF GOD / TANRILARIN OĞULLARIYLA (sayısı bilinmiyor) birlikte olmanın getirdiği, otoriterlik karmaşası içinde yaşam sürmek oldukca zor olmalı.

Bu şartlar altında El-Shaddai'ye inanılmaz görevler verilmiş. Tanrının kutsal kitabının denetimi ve yazmanlığı onun başlıca vazifesiymiş. Tıpkı Ezra gibi. Ezra'da Doğum tarihi meçhul olarak Ahit'teki yerini alıyor. Kitapları düzenleyip yeni anlayışı içerir hale getirdikten sonra hayal gibi, hiçbir not / iz bırakmadan, Ahit Kitabını terkediveriyor. Eşeklerin sayısını verenler onun hakkında hiçbir tarih bilgisi vemiyorlar. Hayali bir yaşam sonucu, hayalet kıvamında yok sayıp isminden bahsetmez oluyorlar.
   
  Kitaplarından örnek verirsek, daha iyi anlaşılması için de eşleştirirsek, İsrailliler için, Yahudiler için EZRA, YAHVE'nin HANOK'u ayarında olan bir şahsiyetdir. İSRAİL TANRI OLGUSUNUN (İSRAİL'i meydana getiren kuvvetin) HANOK'undur. EL SHADDAİ'isidir. Görünmeyen elidir.

Mısırdan Çıkış ...6:3 “BEN YAHVE''yim. İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a EL SHADDAİ olarak göründüm, ama onlara kendimi YAHVE ADIYLA tanıtmadım.”

Yaratılış............5:22 Metuşelahın doğumundan sonra HANOK 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu.
Yaratılış............5:23 Hanok toplam 365 yıl yaşadı.
Yaratılış............5:24 TANRI YOLUNDA YÜRÜDÜ, sonra ORTADAN KAYBOLDU; çünkü TANRI ONU YANINA ALMIŞTI.
   
  1.MUSA'ya kitabı kim verdi? İSRAİL TANRISI verdi. Kitap veren kim? TANRI kabulü yapılmış olan.
2.MUSA'ya kitabı kim verdi? Kendisi (tanrı) verdi.
3.MUSA iltifatına mahsar kılınan EZRA'nın kitaplarına "HER HARFİ TANRIDANDIR" diye ana kitaba dahi eden kim? Ezra.

Babil sürgünü sonrasında, ilk beş kitapta dahil tüm ESKİ AHİT külliyesini meydana getiren kitapları düzenleyen kim?
Babil Talmutunu yazan, yeni Tanrısal kuralları, İSRAİL TANRISINDA hiç görünüm ALMADAN kitaba sokan kim?
Hatta, İSRAİL TANRISINDAN görünüm almayı iptal eden kim? "İsrail Tanrısı dedi ki" etaplarını kapatan kim?
Musa'nın sergilediği Mucizeleri, küçültmek için benzerlerini YEŞU ile gerçekleştiğini kitaplara işleyen kim?
Yeşu kitabından Musa'ya küçültücü ifadeler kullanarak posta koyan kim?
Yeşu'ya da deniz benzeri Şeria ırmağını yardıran kim?
Tanrının MUSA'ya Sina'da verdi dedikleri, Musa'nın yazarak tamalayıp Ahit sandığının yanına koydurduğu YASA KİTABINI Yeşu'ya (Yeşu ağzından kitapları yazıp "Yeşu Yasa kitabını tamamladı" diyen) tamamlattıran kim?
Yasa Kitabı....31:24 Musa yasanın sözlerini EKSİKSİZ olarak KİTABA YAZMAYI BİTİRİNCE,
Yasa Kitabı....31:25 RABbin Antlaşma Sandığını taşıyan Levililere şu buyruğu verdi:
Yasa Kitabı....31:26 ‹‹Bu YASA Kitabını alın, Tanrınız RABbin Antlaşma Sandığının YANINA koyun. Orada size karşı BİR TANIK olarak kalsın.

Yeşu.........24:26 Bunları TANRININ YASA KİTABINA da GEÇİRDİ . Sonra büyük bir TAŞ alıp oraya, RABbin Tapınağının yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına DİKTİ
Yeşu.........24:27 Ardından bütün halka, ‹‹İşte TAŞ BİZE TANIK olsun›› dedi, ‹‹Çünkü RABbin bize söylediği BÜTÜN SÖZLERİ İŞİTTİ. Tanrınızı inkâr ederseniz BU TAŞ SİZE KARŞI TANIKLIK edecek.››

Uydurulmuş VAAD edilmiş TOPRAKLARA MUSA'yı (tanrıyla tek görüştüğü konuşmaları 30 gün sonrasıyla bile) yazdığı ifadelerle sokmayıp, vaad topraklarından aforoz eden kim?
Vaad edilmiş toprakları fethedilme şerefini YEŞUYA yükleyen onu göklere çıkaran kim?
Yeşu'yu Tanrı nezdinde hiç hata yapmayan konumuna oturtup VAAD EDİLMİŞ TOPRAKLARI aldı diyen kim?

>-Vaad topraklarının sınırlarını çizmek Yeşu'yu önem kazandırmak için. Çünkü Yeşu kitabında Yahudiliğin temelini oluşturan Yahudilik zihniyetinin temel manifestosu işlenmiş. Vaad toprakları için soyları kurutulacakların isimleri ve gerekliliği yanı sıra SOY KURUTMANIN Tanrısal İZİN ruhsatları, ETNİK TEMİZLİĞİN boyutu tüm detaylarıyla TANRI emri olarak işlenmiş.
Ester kitabı ile anılması / tekrar edilmesi yasaklanan TANRI anmalarının serbestce yapılabildiği kitaplardan biri olması yanı sıra, Musa (kitabın verilmesi ve Mısırdan çıkış ile) zamanı ile bağlantılı olması YEŞU kitabını bu tür Manifestoları yayınlamak için uygun kılmış olmalı.-<


Musa'ya kitapları İSRAİL TANRISI verdi. Kitap verenin sıfatı ne? Unvanı ne? Makamı ne? Elbette TANRI kabulü yapılmış olan.
Kitabı Musa'mı verdi? Hayır.
Musa kitabı Tanrı olarak işaret edilenden Sina'da aldı ve halkına TANRIDAN aldım dedi?
"Tanrı beni çağırdı Taş levhaları götürdüm Tanrı yazdı" dedi.
Musa adına bu sözleri kitaba yazan kim? Kimler kitapları düzenledi de, 2. Musa unvanına layık görüldü?

[Halk TANRININ EL yazısını nası tanıdıysa? Halk EL YAZISINI tanıdıysa, Musa'da Tanrıyla ilk ve tek görüşense, gönderilen taş levhalarda Tanrının ilk yazılı beyanları ise bu durumda YAZININ TANRI YAZISI olduğunu nasıl bildiler? Yazıyı tanıdıklarına göre; Tanrı dedikleri olgu içlerinden hangisi? Boynuzlu Musa mı?
O nedenle mi Harun bir kaç gün önce (70+ Yeşu+Musa+ Harun= 73 Sanhedrin) 73 kişilik topluluk olarak Tanrı ile görüştükten sonra, yani Sina'da TANRIYI GÖRDÜKTEN birkaç gün sonra, halkına "İŞTE YENİ RABBİNİZ" diye, ALTIN BUZAĞI olarak putunu topluluğunun TAPINMASINA sundu?
   
  boynuz, musa, behomet vatikan
   
  Yada; inançların içinde yer bulabilmesi için buzağıyı yaparak halkına sunduğu KUTSAL kitaplarına 2. Musa EZRA tarafından işlendi?
Bu nedenle hem BUZAĞI yapılmasına kaşı çıkıldı hemde LAF kalabalığı arasında BUZAĞI SUYUNUN gönüllere içirildiği kutsal kitaplarından Tanrı sözü olarak beyan edildi.
Musa ve Harun İSİMLERİ kullanılarak BUZAĞI tapınmasında GÜNEŞ BUZAĞISI tapınmasında İNANÇLARI sessiz sedasız eğittiler.
Levilerin öldürdüğü insanların PUTA tapanlar olduğunu sandırarak GÖNÜLLERE İÇİRİLMİŞ BUZAĞININ inançlarda rahatca BESLENMESİNİ sağladılar.
Oysa Pu yapımcısı LEVİLERDİ, HARUN'du PUTUN TOZUNU SUYA KARIŞTIRIP İÇİRENDE MUSA'ydı, tüm olanları seyredip, PUTUNUN SUYUNU İÇMEYEN 3.000 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE ÖFKESİ YATIŞAN İSRAİL'in TANRISIYDI. Tanrı işaretli ile Musa'ya tepki koydurulması, TANRI betimlenmesinin meydanlarda dolaşıyor olmasıdır. Bu nedenle SinaGOG'larda ikon ve put gözükmez. Çünkü BUZAĞI GÖĞÜSLERE İÇİRİLEREK, GÖNÜLLERCE BESLEMEYE alınmıştır.
Ceza alması gereken PUT YAPIMCISI HARUN TANRIYI DÖKME PUTLA EN İYİ BETİMLEYEN olarak BAŞ-KOHEN / BAŞ KAHİN seçilmiştir / Tanrı tarafından atanmıştır. Harun ve KABİLESİ LEVİLER TANRILARININ SONSUZA DEK TEMSİLCİSİ ilan edilerek ÖDÜLLENDİRİLMİŞ olması, seçilen TANRININ BUZAĞI sembollü olduğu, öldürülenlerin dePUTA KARŞI olanlar olduğunu anlatmıyor mu? ]


Yani 1. Musa'yı şeklen, ismen hafızalar gereği / dinin başlangıcına gereken isim ŞARTINDAN dolayı muhafaza ettiler. Bundan dolayı Musa'yı içi boşaltılmış kalıp olarak kullandılar
Kitaplar ona verilmeseydi, Ezra'ya verilirdi sözünde ki özlemlerinden ortaya çıkan sonuç bu.

1. Musa ARACILIĞIYLA Sina'da İSRAİL'lilere kitap veren TANRI,
2. Musa unvanı ile İSRAİL'lilere kitap veren EZRA / ÜZEYİR
   
  el-shaddai ezra üzeyir
   
  Tanrının YASA KİTABINI en iyi bilen adam EZRA. TANRININ KİTABINA YASA KOYABİLEN EZRA / ÜZEYİR
Tanrının YASA KİTABINI en iyi bilen adam EZRA / ÜZEYİR
TANRININ KİTABINA hemde hiç Tanrı ismi kullanmadan YASALAR KOYABİLEN EZRA / ÜZEYİR
Tanrı'nın verdiği TORA kitabını yeniden yazan EZRA / ÜZEYİR

Musa'ya verilen kitapları yeniden düzenleyip, YAHUDİLERE VEREN konumuna OTURTULMUŞ olan (Yazan değil. Tanrı Musa'ya verdi dediği kitapları, YENİDEN yazmakla VEREN konumunda)
TANRI YAZDIĞI KİTABI / levhaları MUSA'ya verdi (tanrının el yazısından tanıdılar. "Taş levhaları hazırlada gel" diyen Tanrının taşa yazı yazması??? ve onun yazısı denmesi).
Ezra ise yazdığı kitapları YAHUDİLERE VERDİ.

Hemde, Musa'ya verildi denilen Tanrı sözü kitapları değiştiren, düzenleyen bu konuda kendisinin Tanrısal yetkilerle donatılı olduğuna, çevresindekileri ikna eden KUTSAL KİTAP YAZMANI EZRA / ÜZEYİR.
.
Zihniyet torunlarınca da Tanrı Oğullarının en önemlisi kabul edilen EZRA / ÜZEYİR.
İnançlara TORA YAZICISI / MEYDANA GETİRİCİSİ, dine yön vereni, Yahudiliğin kurucusu, Tanrının gizli "EL'i", Tanrının sözcüsü, yansıması, yetkilisi, oğlu, farklı tezahürü, hatta kendisi olarak görülen bu nedenle de kitapları "HER HARFİ TANRIDAN" kabul edilen EZRA / ÜZEYİR.
"Yahve olarak göründüm" diyen El-Shaddai YADA kendisine EL-SHADDAİ kalıbını uygun gören EZRA / ÜZEYİR
Tanrının oğlu konumuna kendini monte etmiş, KURTARICI MESİH olarak beklenen EZRA / ÜZEYİR

Tanrı ismi anımadan kitap yazan ve bu kitabı kutsal kitabın içine koyan kim?
Tanrı adına bu kararı vererek ESTER kitabını ve içindeki katliamı kutsal ilan eden kim?
İsrailoğulları var olduğundan bu yana KUTSAL KİTAPLARINDA "YAHUDİ" ismini ilk kullanan kim?
Tanrı izni olmadan, HER HARFİ TANRIDAN DENİLEN KİTAPTA, purim BAYRAMINI İLAN EDEN ve tüm nesillere emreden kim?
Yabancı kadın yasağını (Yusuf Mısırlı kadınla evlenip onun atalarını ve onu meydana getirdiği halde) HER HARFİ Tanrıdan denilen kitaba emir olarak sokan kim?
Haman karekterini Yusuf adı altında işleyen ve buna Tanrısallık damgası vuran kimdi?
   
  DÜNYA KÖLELİĞİ için KÖYLEŞTİRME ve E.AHİT'ten YAHUDİLİK MANİFESTOSUNUN anlatımı olan "YUSUF& HAMAN & AÇLIK" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz
   
  SOYKIRIM, YAHUDİLİK MANİFESTOSU, AMALEK AVCILIĞI ve MASKESİ PURİM BAYRAMININ İŞLENDİĞİ "ESTER & PURİM" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
 

Tanrının YASA KİTABINI en iyi bilen adam EZRA.
TANRININ KİTABINA YASA KOYABİLEN EZRA.
Tanrı'nın verdiği TORA kitabını yeniden yazan EZRA.

O HALDE Ezra; BU EYLEMLERİ TANRIDAN hiç görünüm almadan yaptığına göre, arkasına aldığı kuvvet neydi?
Kendisini nasıl izah etmişti. Ne diye tanıtmıştı, Tanıtma için ortaya koyduğu, ortaya sürdükleri nelerdi?
Yasa kitabı ortada yokken, Tanrının yasa kitabını nasıl iyi bilen olarak kabul görmüştü? YASA Kitaplarını yazan o olmasa yasa kitabını nasıl bilebilir?

Onun bu görüşlerini kitaba sokmasını kabul edenler, EZRA'yı ne sanıyorlardı? Onlarda BUZAĞI SUYU içirtenlerin, içenlerin, içirilenlerin ZİHNİYET TORUNLARI olduklarından EZRA'yı seçmeleri çok mu kolay olmuştu. İçlerinden biri olacaktı O'da EZRA mı oldu? Nehemya Kitabına bakarsanız, NEHEMYA "BEN DAHA ÖNEMLİYİM" diyor.

Tanrısal makama onu oturtanlar, onunla ilgili herşeyi biliyorlar ama ölüm tarihine hiç değinmiyorlar. Kitaplar veren DİNİ kuran, Yahudiliğin manifestolarını ortaya koyan şahsiyetin.

2. Musa denilenin, 1. Musa beyinlerde, efsanelerde, hikayelerde, rivayetlerde, kültürlerde yer etmeseydi kesinlikle ismini anacakları kişi boyutunda görülünenin / kabul edilenin
dini nerdeyse yeniden oluşturanın, kitapları düzenleyip yeniden yazanın, sürgün dönüşünde savundukları tezleri, sürgüne girmeyenlere kabul ettirenin, kutsal Davut soyu yerine (yada devamı olarak) Zerubbabil soyunu Tanrı' adına mesh ettirenin ve onu şeçilmiş kıldıranın, MARDUK tapınıcısı KOREŞ'i aynı tanrının tapınıcısı ilan ettirip onuda MESH ettirenin, İsrail'lilere, İSRAİL'in TANRISI olarak MARDUK'u kabul ettirenin, tanrının "EL" yazısı TANIMINI kitaplara geçirtenin (insanlar yazıyı tanıdı diyenin) ölüm tarihini bilmemeleri mümkün mü?

Bu arada TANRI yazısını kim tanıdıysa, yazılar TANRININ yazısıydı diyorlar. Tanrının el yazısı olur mu? olduğunu kabul etseniz kim tanıyabilir? Daha önce görmeyen tanıyabilir mi? Kim daha önce gördü de Tanrının yazısı dedi? Gören yazıyı nerde gördü? Gördüğünde sıfatı, görevi neydi?

Mısırdan Çıkış/Exodus....32:15 Musa döndü, elinde antlaşma koşulları yazılı iki taş levhayla dağdan indi. Levhaların ön ve arka iki yüzü de yazılıydı.
Mısırdan Çıkış/Exodus....32:16 Onları Tanrı yapmıştı, üzerlerindeki oyma yazılar Onun yazısıydı

Tanrının yazısını tanıyan ancak TANRICILIK OYUNUNA SOYUNMUŞ olandır. Ezra öyle yazdı diye onu öyle kabul edenler, aslında Ezra'nın TANRILIĞINI da kabul etmiş oluyorlar. Bu durum onları rahatsız eder mi? Hiç sanmıyorum onlara gerekli olan kendilerinden olan kurtarıcı varlığını bilmek ve sayısını artırmak değil mi? Ezra yada birkaç fazlası onlarda ancak doping etkisi yapar, Hayallerini güçlendirir.

LEVHALARI KESEMEYEN, MUSA'ya hazırlattıran ama YAZILARI OYARAK YAZAN TANRI. Ne kadar inandırıcı değil mi?

Mısırdan Çıkış.....34:1 RAB Musaya, ‹‹Öncekiler gibi iki taş levha kes›› dedi, ‹‹Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım.

Denizi yaran Tanrı levhayı mı yazılmış halde yaratamayacak? O durumda da Tanrı olarak seçtiklerinin standartlarını yükseltmiş olacaklardı. Herşeyi yapan Tanrı yerine, insana muhtaç olan Tanrı inancı, toplumlara herşeyi kabul ettirme yolunda daha çok işe yarar. İnsana muhtaç olan ve buhur, sunu bekleyen Tanrı.


Sürgün dönüşü eşekleri katırların sayısına kadar not tutmuş olanlar, EZRA'nın ölüm yaşını bilmez olabilirler mi?
Kudüste tapınağı belirlediği esaslar çerçevesinde yaptıranın (Samirileri dışlatan) Sürgüne gitmeyenlerin ellerinde bulunan tüm belgeleri, kutsal yazıları geçersiz ilan eden, din meclisi kurup kitap yazımlarına başkanlık edenin tüm yazdıkları (neredeyse? öksürük adetleri bile) bilinirken ölüm tarihinin bilinmiyor olması mümkün mü?

ÖLDÜĞÜNÜ KABUL ETMİYORLARSA, neden mümkün olmasın. Yaşıyor o ölmedi göklerde dersin, bu demeleride nesiller boyunca devam ettirirsin olur biter. Gördüğünüz gibi ölüm tarihinin bilinmiyor olması mümkünmüş. Hem sonra birilerine fikir babalığı yaparak, kolaylıklarda sağlamış olursun.

Elinde, Hanok örneği de var. Hanok'ta birden bire yok olmuş. Cenaze törenine katılanlar bile, sonradan durumu "yok oldular" diye izah etmişler denilemez çünkü; ortadan kaybolma maddeleri de Ezra ve arkadaşlarının Tanrıcılık oyununun eseri. Ama aynı sözler, Ezra için söylenebilir. Onun son nefesine şahit olanlar, onu gömenler, tütsüler yakanlar, cenaze törenini hiç hatırlamıyorlardır. Şimdi burdaydı kayboldu yaklaşımı sonucu üç Maymun taklidiyle bu işi TANRISALLIĞA bağlamışlar.

Hanok'a ne oldu sorularının cevabı oldukca çok. Ne kadar önemli görevleri olursa, umutlarını ona bağlamış olanların hayalleride o kadar büyük ekranlı olacak. Bu nedenle, unvan vermekte cimri davranılmamış. Tanrı onu OĞUL yaptı, BAŞ MELEK yaptı, keruv yaptı, kitapların denetcisi yaptı, Yazman yaptı, kayıt defteri tutucusu yaptı, Mehdi yaptı, Mesih yaptı, kurtarıcı yaptı, kıyametin belirleyicisi yaptı gibi onlarca makam ve sıfat verilmiş.

Şimdi göğe alındı ama hesap gününde onun hiç yetkisi olmayacak denilirse, sürekli sapkınlık içinde olan topluluklar nasıl ikna edilebilir? Havuçsuz bu işler yürür mü? Gördüğünüz gibi dilin kemiği olmadığı gibi kalemin freni, elinde dümeni yok.Düşünme mekanizması içinde rüzgarı serbest bırakır, "yelkene dolanla sörf yapıyorum" zannedip, kapılıp gidersen herşey mümkün.

Göğe alındı diyorlarsa, o'da mümkün.
HANOK = EZRA diyorlarsa o'da mümkün
Ölmemiştir ve hala oralardadır deniliyorsa o'da mümkün. Mümkün olmayan tek şey mümkünsüzlük. O pencereden bakılıpta mümkün olmayan hiç bir şey olmaz. Mümkün olmayan ise o pencere kapandıktan sonra, bir daha açılmayacak olması, hayal kurulamayacak olması. Sessiz gemiye binildi mi, geri dönüşün asla olamaması. Gidilen yer her neresiyse, orada kitaplarına elceğizleriyle yazdıkları, hayalleriyle süsledikleri, göğüslerine içirilenlerle besledikleri hiç bir şeyin olmaması.

Onların penceresinden bakmaya devam edersek; kitapları düzenleyenlere de göğe alındıktan sonra Tanrı sözü kitaplara sahip olmak yakışır. Tanrısal olmak yakışır, Tanrıdan parça olmak yakışır. Tanrının Oğlu olmak yakışır. O kada TANRININ OĞULLARI arasında tüm kitapları yazan, EZRA'ya mı yer yok.

Onlar hiç birşey yapmamış, sadece ŞİT / SETH soyundan oldukları için bu unvanları almışlar. O halde bu tür makamların en üstü, Ezra'ya haydi haydi verilmeli. Hem ŞİT / SETH soyundan, hemde Tanrının kitaplarını baştan başa yenileyen adam statüsünde. Hemde Tanrıya tabletlere YAZI YAZDIRMA zahmetine sokmadan bu işleri halleden kolaylıkcı adam.

Tanrı, "ne şunları yaz" demiş, "ne levhaları kırdın" demiş, "ne hadi taş levha keste gel yeniden yazayım" demiş, ne görünüm vermiş, ne onuda-bunuda yaz demiş, ne benim ismim burada geçmiyor demiş, ne çadırın eni-boyu-rengi-tipi şu olsun demiş, ne buhurdu-günnüktü-tütsüydü demiş..vb.. görüldüğü gibi hiçbirşeyle uğraşmadan kitaplar sahibi oluvermiş. (her şey bittikten sonra ne demiştir bilinmiyor). Tanrıda mutlumu mutlu bir halde Kitapta ne yazılmışsa kabul etmiş, ne verirlerse koklamış, nereyi gösterdilerse konaklamış. (Tanrıda gidişattan memnun bir tavırda olsun diye de)

Ezra ve arkadaşları, üstelik Tanrı rahat etsin gülsün eğlensin, insanlara sinir olmasın, yorulmasın, kıskanmasın, kim bunlar diye merak etmesin, aşağılara inip inanan sayılarıyla kulelerle uğraşmasın, onun bunun kılığında tedbil-i kıyafetlere bürünmelerden kurtulsun diye emeklide edivermişler. Şimdi Tanrıya bu kadar iyilik etmiş olan bir kulda, elbette diğer göğe yükselenlere göre biraz kayrılmış olmalı. Tanrının OĞULLARI içinde yetkisi ve etkisi biraz fazla olanlardan olmalı.

Onlar için o çok sevdiği tabirleriyle, Tanrının Oğulları içinde olan ayrıcalıklı TANRININ OĞLUDUR.
MADE İN GOD. / Menşei, TANRIDAN..
NİCK : SONS OF GOD / TANRININ OĞLU
NAME: EZRA

Hıristiyan İSA TANRININ OĞULUDUR kestirimine ön ayak olan fikir kaynaklığı yapan, Yeni Ahit Kutsal metin yazarlarının içinde yoğruldukları, inandıkları, inanarakta öldükleri bu inançlarla yazdıkları kitaptada, vahiyleri yok ederek bir kişiye kutsallık atfedebilmekte ancak bu tür bir damgayla / tanımlamayla olabilirdi.

   
  Ezra'nın Tanrısal görülüp, 2. Musa mevkisine yükseltilmesi ve doğum ve ölüm tarihlerinin olmamasının sebepleri bu özlemlerini giderebilmek olmalı.
Musa kitap alan konumunda gösterilirken, Ezra KİTAP VEREN konumunda tutuluyor. Yani Ezra Tanrı katında / makamında yer alan bir kişiliğe büründürülmüş.

El-Shaddai gibi. Ezra'nın da ölüm tarihi belli değil ve her ikisininde yaptığı iş TANRININ KİTAP YAZMANLIĞI. Ezra'nın'da yaptığı Tanrı kitaplarını yazmak ve düzenlemekti. El-Shaddai ile eşleşmesi buradan olabilir. Ezra'nın doğum tarihinin verilmemesi Hanok'la eşleştirilme nedeniyle olabilir.

Ezra'nın doğum yılını da kozmik saat dedikleri, Yaratılışa göre 622 yılı, Yahudi takvimine göre M.Ö. 3139 yılı, Miladi takvime göre 3378 yılı olarak da veremezlerdi. Ölüm tarihini ölümsüz kılmak için vermediler diyelim. Peki doğum tarihini neden vermemiş olabilirler?
   
  Oğul Tanrı yapılanma örneklemesinin, EL-SHADDAİ / HANOK inancından alındığını dolaylı da olsa anlatıyor. Dine yön verenlerin, rant sağlayanların, Tanrıcılık oynayanların doğrudan söyleyemediği yaptırımları, oluşturduğu isimler üzerinden çözme ihtiyacının ürünüdür EL-Shaddai.

El-Shaddai'ye atfedilen, unu kutsallardan ilan edebilmek için yüklenilen misyona göre, El-Shaddai 300 yıl Tanrı yolunda büyük bir sadakatla yürümüş, Tanrıya hizmet etmiş ve Tanrı tarafından GÖĞE YÜKSELTİLMİŞ. Ve tüm bu bilgiler "her harfi Tanrıdan" denilen kitaplarda da yer alıyorsa; bu tanımlar içinde kalan birine atfedilen sözleri, o dine bağlı bir inananlı olarak dinlememezlik edebilir mi? 300 yıl Tanrı yolunda yürüyerek geçen Dünyasal yaşamdan sonra, göğe yükseltilmiş ve hala da Tanrı gözdesi olduğu vurgulanan "El-Shaddai'den" denilen sözleride itirazsız kabul eder..

Üstelik Hanok / E-Shaddai, göğe yükseltilmekle kalınmayıp Tanrıya İsmi ve görüntüsü kullandırılarak Tanrı olarak gösterilmiş (El, Shaddai olarak gözüktüm) Böylece o günkü yaşayanların olan bitenden haberi olmasa da, BUGÜNKÜ YAHUDİ ve HIRİSTİYANLAR ellerindeki MEVCUD AHİT KİTAPLARINDAN çok TANRININ olduğunu öğrenmiş oluyorlar.

Hanok / E-Shaddai, Tanrıya Melek yaptırılmış (Rab'bin meleği..Yakup'la güreş tutan da o olmalı. Oysa peygamberi Yakup Tanrıy'la güreştim zannediyor. Yakup'a göre TANRI KİM? elbetteki EL-SHADDAİ. Çünkü "El-Shaddai olarak gözüktüm" diyor." Bilinen bir Tanrı olarak gözüktüm" diyor. Yakup, İbrahim, İshak EL-Shaddai Tanrıya o kadar alışık ki? Musa gibi, "Hangi Tanrı diye sorarlarsa, ne diyeyim?" diye sormuyor. Görüneni itirazsız Tanrı olarak kabul ediveriyorlar.) Tanrı vekilliğine atanmış, Tanrı Yazmanlık görevi verilmiş (Hıristiyanlarda da kitap denetmeni Kutsal Ruh), Kutsal kitaplardan sorumlu patron olduğu ilan edilmiş. Yani TANRI yapılmış. Oğul Tanrı ele pek farkları var mı? Eski Ahit'te, Hıristiyanların "her harfi Tanrıdan" kitapları olduğuna göre, şimdi onların iki Tanrıları, İKİ oğul TANRILAR ve sayısız (ŞİT / SETH soyundan) "TANRI OĞULLARI / SONS OF GOD" mı oluyor? .
   
  Mısırdan Çıkış ...6:3 “BEN YAHVE''yim. İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a EL SHADDAİ olarak göründüm, ama onlara kendimi YAHVE ADIYLA tanıtmadım.”
Yaratılış............5:24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ORTADAN KAYBOLDU; çünkü TANRI ONU YANINA ALMIŞTI.
Job...................1:6 Now it fell upon a day, that the SONS OF GOD came to present themselves before the LORD, and SATAN came also among them.
Genesis............6:2 that the SONS OF GOD saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives, whomsoever they chose