but1
   
   
  ABRAHAM LİNCOLN NEREYE BAKIYOR? A.LİNCOLN'un BAKTIĞI DOĞUDA NE VAR?
   
 

ROMA İLAHİSİ NASIL HIRİSTİYANLARIN "SEVDİREN IŞIK" İLAHİSİ OLDU?

   
     
   
   
  Onlar Fermanlarını bu ve bunun gibi ilanlarla, tellallarla duyuruyorlar. Para onlara tanık. Onların inanç felsefesi ve Ferman anlayışları bu. Üstelik en küçük bankonottan en büyüğüne kadar, hemde Dünya Parası üzerine fermanlarını yazıyorlar ki, "duymadım" diyen olmasın. Neredeyse, COLA PARASINA. Herkez görsün, herkez verilen sözlere tanık olsun diye.

Yeşu..............24:27 Ardından bütün halka, ‹‹İşte taş bize tanık olsun›› dedi, ‹‹Çünkü RABbin bize SÖYLEDİĞİ BÜTÜN SÖZLERİ İŞİTTİ. Tanrınızı inkâr ederseniz bu taş size karşı tanıklık edecek.››
Yaradılıs........31/44 Gel anlaşalım. Aramıza tanık koyalım."
Yaradılıs........31/45 Yakup bir taş alıp onu anıt olarak dikti.
   
  lincoln sfenks
   
  lincoln obama kongo şeytanın yüzme havuzu
   
  SFENKS; Tanrı adına Tanrısal kararlar alan ve Tanrı RA'nın yeryüzündeki vucutlanmış hali olan Firavunların öldükten sonraki maduriyetlerini gidermek için koruma görevi yapmaktadır.
Tanrı olmaktan muaf duruma düşmüş Firavunları ve Tanrılaşamadan ölmüş olan Firavun adaylarını ve ailesini korumaktadır.
Yoksun kaldıkları Tanrı kimliğinden dolayı ÖLÜM diyarında / yer altı yaşamlarında koruyucuklarını yaptığı ilan edilip inançlar içine yerleştirilmiştir ki arkadan gelecek olan FİRAVUNLARIN elleri titreyip YÜREKLERİNDE KORKU oluşmasın.

Özetle: Yaşarken Tanrı olan firavunları, hayatta iken TANRI adına kararlar alanları; Seth ve diğer kötü dürtülere sebep olanlara karşı korusun diye yapılmıştır SFENKS.
Tanrı adı altında katliam yapacaklara (Tanrı dediki Bush git bu işi hallet) moral versin, DECCALİYET yolundan ayrılmasın diye yapılmış olmalı SFENKS.

Bu inanç noktasından hareketle, Piramitleri nasıl SFENK koruyorsa, ABD KONGRESİNİDE A. LİNCOLN'un korumasına verilmiş.
   
  deccal linkoln horus gören göz
   
  piramit horus firavun vatikan
   
  Paralarının üzerine, HORUS'a şükranlarını bidiricesine, Horus'a ait sembolleri koyup yanına da"BİZ TANRIYA İNANIRIZ" notunu düştükleri gibi;

Paralarının üzerine, HORUS'a şükranlarını bildirern Horus'a ait sembollerin yanına "BİZ TANRIYA İNANIRIZ" notunu düştükleri gibi; (Paralarını HORUS TANRISI'na adadıkları gibi) KONGRELERİNİN ve ADALET sistemlerinin HORUS'a ve diğer TANRILARA adanmışlığını göstermek için de binalarının çevrelerine, TANRI olarak benimsediklerinin sembollerini koymuşlar
   
  DOLARDAKİ, HORUS, PİRAMİT, ADALET TERAZİSİ, ANAHTAR ve "BİZ TANRIYA İNANIRIZ" sözünün işlendiği "PARADAKİ TANRI" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  Adeta; O alanı Yeni Dünya Düzeninin, Yeni Tanrı anlayış parkı haline getirmişler. Sanki; 3. tapınağı, 3 Bet-Amiktaşı çağrıştıran sembolik görüntüler eşliğinde, yeni merkezlerinin çevresine fiziksel olarak işlemişler. Fiziksel olarak işlemekle kalmayıp (zihniyet adaşları olan kuruluşlarının işbilirliğiyle) sembolleri sanal ortamda bilinçlere de park ettirmişler

İbraniler.........8:10 `O GÜNLERDEN sonra' diyor RAB, `İSRAİL HALKIYLA yapacağım ANTLAŞMA şudur: YASALARIMI onların ZİHİNLERİNE işleyeceğim, YÜREKLERİNE yazacağım. BEN ONLARIN TANRISI olacağım , ONLAR DA BENİM HALKIM olacaklar.

Hezekiel ......37:26 Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. TAPINAĞIMI sonsuza dek ONLARIN ORTASINA kuracağım.

Tanrılarının, yeni yurdundaki evinin Kongre ve Yüksek Adalet sarayının olduğu iyice bellensin diye, Piramitini de, kopuk parçasını da, gözünü de, çevreye güzelce entegre etmişler. Horus ve diğer kuvvetlerle ilgili ikonlarıda bir güzel çevreye adapte ederek, KONGREDEN ve ADALET TERAZİNDEN çıkan kararlarda, hiç göz ardı edilmediğini naciz kulları olarak belirtmiş olmuşlar.

Hezekiel ......37:27 KONUTUM aralarında olacak; BEN ONLARIN TANRISI olacağım , ONLAR DA BENİM HALKIM olacak.
   
  Kongre'de AİT'LİK işaretlemelerini o derece ileri götürmüşler ki; "BİZ SENİZ, SEN BİZİSN. Aldığımız kararlar BİZLERİN adına" dercesine Horus kuş simgesinin (siluetinin) tam merkezine ADALET SARAYLARINI / YÜKSEK MAHKEMEYİ otutmuşlar. (Elbetteki binanın etrafına HORUS SEMBOLÜ KUŞU işlerler).

Kongre Binasını, Piramitin tabanından GÖZETMEN olarak seyreden Abraham Lincoln'e birtek, "göz-gez-arpacık" yapmak kalıyor. ANITINDAKİ koltuğundan, göz-dikilitaş-Kongre hizalaması yaparak," DOĞUDAN GELECEK IŞIĞI" gözetlemek kalıyor. Doğudan gelecek kurtarıcı IŞIĞI gözetleme işi, anaşıldığı kadar Abraham Lincoln'e verilmiş.Tam eksen üzerinde yer aldıklarına göre başka türlü nasıl yorumlanabilir.

DOĞUDAN GELECEK IŞIK beklentisi Roma Tanrı inancından, Mitra dininden Hıristiyanlığa geçmiş olan bir PAGAN DİN adeti. Hıristiyanlar, ROMA İNANCINDA ilah kabul edilen GÜNEŞ'in TANRISALLIĞIYLA, İSA arasında ilişki kurarak dinlerini Roma'da kabul ettirmek istemişler. "Bizde sizin inandıklarınıza inanıyoruz" diyebilmek içinde onların, Mithra dininden kaynaklanan birtakım seronomilerini benimsemişler, (25 Aralık İsa'nın doğum günü (noel) ve Sunday -GÜNEŞ GÜNÜ- / Pazar günü ibadetleri gibi) denilerek geçiştirilmeye çalışılan bu adeti, Hıristiyanlık dinine girenler Hırıstiyanlık din kurucularına satmışlardır / öğretmişler

(Adam akvaryuma bakıp başını bir o tarafa bir bu tarafa çeviriyor ve Akvaryumdaki balıklar da adamın hareketlerine sekronize olmuş bir halde hareket ediyorlar. Durumu kavrayamayan, meraklı safca adamın biri, uzun bir seyirden sonra dayanamaz. Adama ne yaptığını sorar. 1. Adamda "Balıkları alıştırdım ben başımı ne tarafa çevirirsem onlarda, o tarafa gidiyor" diye cevap verir. 1. üstad Adamın uzaklaşmasından sonra , meraklı ama biraz safca olan 2. adam hemen Akvaryumun başına koşar ve o' da ritmik hareketlere başlar. Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra, 1. Adam bir bakar ki, kendisine soru soran ve yerine geçen adam dudaklarını uzatmış, BALIK NE TARAFA GİDERSE başını o tarafa çeviriyor)

Hıristiyanlık Pagan köklerinden biridir Sevindiren Işık inancı ve ilahisi. Tıpkı Gök kraliçe Seramis + Marduk = Meryem + İsa gibi. Hristiyanlık kurucuları, Mithra dininin / Paganların / Güneş tanrısı tapınıcılarının (yenilmez güneş SOL İNVECTUS) bir takım seronomilerini benimsemişler.(--25 Aralık İsa'nın doğum günü (noel) ve Sunday -GÜNEŞ GÜNÜ- / Pazar günü ibadetleri gibi--)

Roma inancı ile İsa arasında ilişki kurma / aynılaştırmaya en belirgin örneklerden biri olarak gösterilebilecek, '"Selam sevindiren ışık / Selam sevincin ışığı" diye isimlendirilen müzik parçası, İLK HIRİSTİYAN İLAHİSİ imiş.
Hırıstiyanların "SEVİNDİREN IŞIK" dedikleri İSA'nın doğum ile Roma dininde "YENİLMEZ GÜNEŞİN DOĞUMU" aynı güne, yani 25 Aralık'a denk geliyormuş. .

Bunlar neden anlatılıyor, Çünkü Hıristiyanlar bu ilahiyi söylerken DOĞUYA, GÜNEŞİN DOĞDUĞU yöne dönerek bu ilahiyi icra ediyorlarmış. İşte Abraham Lincoln'un baktığı yön onlara göre, "SEVDİREN IŞIĞIN DOĞMASINI UMDUĞU" yer olan TAM DOĞU. A. Lincoln o nedenle 3000/4000 metrelik düz bir hattın tam ucundan bakıyor.

Göz, Gez, Arpacık ve HEDEF. A.Lincoln bakışı, dikiltaş, Kongre ve HORUS / MARDUK (Güneş Buzağısı) / GÜNEŞ. Ucu piramitle ok-ucu haline getirilmiş bir ok. Şahinin pençesindeki oklardan biri olabilir mi?

4.ROMA DEVLETİ OLARAK KENDİLERİNİ GÖRENLER ELBETTE ROMA GELENEĞİNİ SÜRDÜREREK DÜNYAYI EYALETLERE BÖLEREK KONSİL (Ahit bağlısı olan konsey. İznik konseyi gibi ama tüm kararlar için İmp+din adamı+siyasetci mekanizması) SİSTEMİ İLE YÖNETMEK İSTEYENLER, ELBETTE ROMA DİNİNİN GEREKLERİNİ DE YERİNE GETİRECEKLERDİR.

Sadece bir farkla, yöneldikleri GÜNEŞ ama HORUS'un temsil ettiği güneş. Mithra'nın temsil ettiği Şark güneşi değil (şu anlar oraları yok etme planları yapıyorlar) Horus'un temsil ettiği Firavunların TANRISI OLAN GÜNEŞ.

Her ikiside PAGAN inancı olmasına, ve her ikiside aynı amaca hizmet ediyor olmasına rağmen Mithra dini tapınıcıları ile aralarında hedef farkı var. Mitra dinine ait olanlar Tanrılarını hoşnut edip sonsuz huzuru amaçlarken, Horus yada ismi her neyse onunla İTTİFAK yapan Yahudi zihniyetliler, TÜM DÜNYAYI AÇLIKLA KÖLELEŞTİREREK iç huzurlarına kavuşmayı hesap ediyorlar. Kötü dürtülerinden kurtulup arındıktan sonrada; sonsuz yaşam için kendilerini "ALLAH'ın" hesap gününden MUAF tutacak, kurtarıcıyı ortaya ÇIKARABİLMEYİ hayal ediyorlar.

Özetle oluşturmaya çalıştıkları, oluşturmak için İTTİFAKLAR / AHİTLER yaptıkları Varlık "BİR'liği" ile / Vahdet-i Vücud ile büyük savaşa, YARATANLARIYLA hesaplaşmaya hazırlanıyorlar. Varlık birliğiyle, TEK, BİR yerine TEK ve BİR yapmaya çalışıyorlar. Yeni Ahit kitaplarında Yahudi eseri olan Esinlemeler bölümünde; Oğul Tanrı'nın tüm yetkileri alması, tahtın sağında otururken, Tahta tek oturan olarak kalması ve göklerdeki büyük savaşı kazanma hayallerinin MANİFESTOSU denilebilir.

Tabii ki DOĞU YÖNÜ, Yahudiler içinde özellikle İsrail Tanrısı içinde çok önemli bir durum arzediyor. Abraham Lincoln'un ve birçok yoldaşlarının Yahudi, diğer ABD kurucularının Hıristiyanlık içindeki PÜRİTEN'ler olduğu gözden kaçmamalı. Hıristiyanlığın Yahudileri denilen PÜRİTENLER, Protestanların daha da Yahudileşmeleriyle ve Eski Ahit'e daha bağımlı olmalarıyla tanınıyorlar.

İSRAİL TANRISI'da DOĞU'yu çok seviyor. Çöldeki AZAZİL'den mi kaynaklanıyor?Kendisine GÜNAH TEKESİ sundurduğu AZAZİL ile iyi geçinmekten mi aynaklanıyor? Günahları o affetmezse kendisinin günahları affettim demsinin bir anlamının olmamasından mı kaynaklanıyor? Nereden kaynaklıdığına dair çok emare var ama ortada kesin olan bir şey var. İsrail için RÜŞVET / FİDYE ödediği, İsrail'lilere sizi kurtarmak için MISIR'ı BIRAKTIM dediği AZAZİL, İsrail Tanrısını anlaşılan kul edinmiş.Sunu sundurup TÜTSÜ yaktırıyor.

Levililer......16:14 Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine, DOĞUYA DOĞRU serpecek. Kapağın önünde YEDİ kez bunu yineleyecek.
Hoşea.......13:15 ‹‹Kardeşleri arasında serpilip gelişse de, DOĞU RÜZGARI, çölden esen RABbin soluğu üzerine gelecek, Onun kaynağı kuruyacak, Pınarı kesilecek, Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.

   
  HIRİSTİYAN YAHUDİLİĞİ; ABD'yi kuran YAHUDİLERİN partnerleri CALVANİST Protestanlar konusunun işlendiği "PÜRİTENLER" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  İSRAİL TANRI'sını HARACA KESEN, FİDYE&RÜŞVET ALMADAN MISIR'da ki İSRAİL'lileri, YAHVE'ye VERMEYEN "ÇÖLLÜ AZAZİL" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz
   
 

ÖZETLE: ABRAHAM LİNCOLN'e ABD'nin tüm kurucularını kapsayan, ABD'nin bütününe hitap eden, bir SAHNELEME / ANLATIM görevi verilmiş. A. Lincoln'un Tam DOĞU'ya baktığını gören, YAHUDİ ve HIRİSTİYAN kökenliler kendilerine ait olan inanışa göre değerlendirecekler. Dinle fazla ilişkileri omayanlarda, Başkanlarımızdan A.Lincoln'un gözü KONGRE'NİN ÜSTÜNDE diyecekler.


Mitra için Doğu Tanrılarının işareti olan yada Tanrıları olan GÜNEŞ.
Hırıstiyanların baktığı doğuda SEVİNDİREN IŞIK elbette yine GÜNEŞ. Pagan izlerini başka türlü nasıl gizleyecekler. Güneş'e ilahi söylüyoruz da diyemezler ki.
Mısır'ın Tanrıları RA ve Horus GÜNEŞ
A. Lincoln'un baktığı GÜNEŞ
Doların üzerinde HORUS .

Abraham Lincoln'un baktığı Doğuda ise İsrail Tanrısını Haraca kesen, Kendisine sunular sunmaya mecbur bırakan AZAZİL var.
ŞEYTANIN YÜZME HAVUZU var. Ne kadar ilginç isim değil mi? Binlerce yıl düşünseniz bir yere bu ismi veremezsiniz. (Bu konuyu ve daha detaylı olarak HORUS ve PİRAMİTİ" sayfasında bulabilirsiniz.

Buraya kadar herşey iyi hoşta! "CUMA NAMAZI" adı altında, aynı yönü yani tam DOĞU'yu KIBLE edinerek SECDE eden MÜSLÜMANLAR, A.Lincoln'un konumundan ne çıkarımlar yaptılarda, ABD KONGRESİNE BİAT ETTİLER / ETTİRİLDİLER?

   
  ABD KONGRESİNE CUMA NAMAZI BAHANESİ İLE YAPILAN SECDENİN İŞLENDİĞİ "NAMAZ İLE KONGREYE BİAT "sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  DÜNYANIN ÇATISI, TEK DÜNYA DEVLETİ ve YENİ KITALARI, 51. BÖLGE, HORUS, PİRAMİT OLUŞUMU SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
 
   
  A.Lincoln'un hedefi gözetlediğine ve Kongrede olanlara tanıklık etmesi için ortaya, Lincoln'un tam gözünün önüne oturtumuş olan DİKİLİTAŞIN amacı yapacağı şahitlik.Herşeyi kaydeden taş günü geldiğinde, kendilerine TANRILARI huzurunda şahitlik edeceğine inanıyorlar.Tüm sözleri duyduğunu hafızasına kaydettiğini söylüyorlar. Tanrılarına atfettikleri, UNUTMA, ANIMSAMA, YANILMA, YALAN SÖYLEME gibi sıfatlara sahip olmadığını, tam tersine TAŞ DENİLEN bu nesnenin / malzemenin UNUTMAMA, DOĞRU SÖZLÜ OLMA, YANILMAMA gibi MEZİYETLERİN sahibi olarak tanıtıyorlar.

Bakın TAŞ DİKMEKTEN ANLADIKLARI ne?
Mısır'dan aldıkları inançlardan olan taş dikmede, dikilmiş taşın görevi ne?
Dinlerinin KÖKENİ oluşturan "TANIK" tayin etme ne?
Mısır'dan, inanç ve TANRI yanında aldıkları taş dikmenin anlamı onlara göre ne?


Taş dikmeyi anlatırlarken laf arasında TANRI adına kitaplarının nasıl yazıldığını da anlatıvermiş oluyorlar. Bu durumda, Taş dikme adetini çıkartanlar onlar olduğuna göre, Taşa verdikleri MEZİYETLERİN yarısını bile TANRILARINA atfetmediklerine göre, Tanrılarıda bu duruma bir ses çıkartmadığı / umurunda olmadığı KİTAPLARINDAN belli olduğuna göre; bu durumda TANRININ YASA KİTABINI YAZAN kim? KİTAP HANGİ TANRICILIK OYNAYANLARIN ESERİ?

Yeşu.........24:26 Bunları TANRININ YASA KİTABINA da GEÇİRDİ . Sonra büyük bir TAŞ alıp oraya, RABbin Tapınağının yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına dikti.
Yeşu.........24:27 Ardından bütün halka, ‹‹İşte TAŞ BİZE TANIK olsun›› dedi, ‹‹Çünkü RABbin bize söylediği BÜTÜN SÖZLERİ İŞİTTİ. Tanrınızı inkâr ederseniz BU TAŞ SİZE KARŞI TANIKLIK edecek.››

TANRININ YASA KİTABI MOŞE İLE TAMAMLANIP TANIKLIK ETSİN DİYE ORTADAN YOK ETTİKLERİ AHİT SANDIKLARININ YANINA KOYULMAMIŞ MIYDI? TANRININ YASA KİTABI BİRİLERİNİN MACERALARINI YAZDIĞI NOT DEFTERİ Mİ? YOKSA; YAHUDİLİK DOKTİRİNİNİN GELİŞTİRİLDİĞİ, YAHUDİLİK ZİHNİYET MANİFESTOLARININ YAYINLANDIĞI ve TANRIDAN MÜHÜRÜ SAYESİNDE RAHATCA NESİLDEN NESİLE AKTARILAN, TORUNLARIMIZA ÖĞÜTLER / TAVSİYELER KİTABI MI?

Yasa Kitabı....31:26 ‹‹Bu Yasa Kitabını alın, Tanrınız RABbin Antlaşma Sandığının YANINA koyun. Orada size karşı BİR TANIK olarak kalsın.

Kitap aynı taş dikmeleri gibi tanık olarak bırakılıyor.Okunması için değil. Kitap o gün herkezin Tanrının yasalarını duyduğuna tanıklık edecek, kimseye bir şey öğretmeyecek. Kitaba yüklenilen görev, "O ANA / İNANDIK DİYE BAŞ SALLAMALARINA" tanıklık etmek, sonsuz zaman sonra, Yahudiler çok farklı inançlara da sahip olsa kitap onları TANIKLIĞIYLA KORUYACAK. "Ben şahidim bunların ataları sana söz vermişti" diyerek kendilerini koruyacağına inanıyorlar. Neden onlar kitabı korumaya çalıştıkları ve (kitabı korurlarsa) kitabın da onları koruyacağına neden inandıkları daha iyi anlaşılmıyor mu?

Neden Yoşiya zamanında BAŞKAHİN HİLKİYA'nın bulduğu kitabın, TANRININ yasa kitabı olduğunu anlayamamasının sebebi kitabın sadece koruma amaçlı görülmesi olabilir mi?