but1
   
   
  KİTABI VERDİ DEDİKLERİNİN İSMİNİ ANMAKTAN KORKANLAR
   
 

Eski Ahit................Kitap Sayısı...39 Adet .....................Bölüm Sayısı.....929 Adet ................Madde Sayısı...23.144 Adet

  Esinleme / Vahiy.....7:4 Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün oymaklarından yüz kırk dört bin kişi mühürlenmişti.
  ............................23,144 MADDE İÇİNDE SADECE 14 KEZ İSMİ ANILAN YAHVE..
     
 
  Eski Ahit'in ELOHİM ve YAHVE isimleri kendi dillerindeki metinlerde olduğu gibi Türkçe baskılarda kullanılmamış. Türkçe çevirilerde bu isimler Tanrı, Tanrı Rab olarak yazılmış.

Örneğin; İngilizce baskılarında da o manayı (Elohim) yükleyerek "GOD" olarak kullanılan "ELOHİM" (Tanrı) ismi, orjinal Yaratılış kitaplarının ilk 34 maddesinde 33 kez geçiyormuş. Yine İngilizce baskılarında Yahve manasını yükledikleri "LORD" olarak kullanılan "YEHOVA (YHWH) ELOHİM" (Rab Tanrı) ismide, ilk 34 maddeyi takip eden 45 maddede 20 kez yer alıyormuş. Daha sonra gelen 25 maddede de YEHOVA ismi 10 kez kullanılmış.......

Türkce Eski Ahit kitabında YAHVE ismi toplam 14 defa geçiyor. bunlardan dört tanesi de CADDE İSMİ GİBİ yer adları olarak kullanılmış. "Bak seni terkeymiş değiliz. Senin adını yaşatıyoruz dercesine isimler vermişler.

Odavya.........1 Ovadya'nın görümü. Rab YAHVE'nin Edom için söyledikleri: RAB'den bir haber aldık. RAB uluslara gönderdiği habercisi aracılığıyla, "Gelin, Edom'la savaşalım!" diyor.
Yaratılış.......22:14 Oraya ‹‹YAHVE yire›› adını verdi. ‹‹RABbin dağında sağlanacaktır›› sözü bu yüzden bugün de söyleniyor.
"Yahve -Yire"..............."Rab sağlayandır", anlamına gelirmiş
Hezekiel......48:35 ‹‹Kentin çevresi 18 000 arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı ‹YAHVE şamma› olacak.››
“YAHVE şamma"..... “RAB orada" anlamına gelirmiş
Yeremya......23:6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, ‹YAHVE sidkenu› adıyla anılacak.
Yeremya......33:16 O günlerde Yahuda kurtulacak, Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.O, YAHVE sidkenu adıyla anılacak.›
"YAHVE sidkenu" ...."RAB doğruluğumuzdur, .anlamına gelirmiş

" Tapınmalarımızda seni anmıyor olabiliriz bu seni terkettiğimiz anlamına gelmez. Gördüğün gibi nereye gidiyorsun diye sorulduğunda; YAHVE şamma, YAHVE sidkenu, YAHVE, YAHVE nissi'ye gidiyorum cevabını vermekle senin adınıda sürekli yaşatmış oluyoruz"

"Günümüzün her anında sen varsın. Rab adı altında anmalarımızdan, sende kendine bir pay çıkar. "İsrail'in Tanrısı Rab" demelerinden, bakış açılarından belli olmuyor mu?
O korktukları, daha önce yaratan olarak bağlandıkları, daha sonra başka Rab'ler edinerek terk etme yoluna gittikleri ama kabullerinden atamadıkları AKTARMALI Tanrı anlayışları

"Tanrı, Tanrı Rab" YAZARLARKEN nelere tapındırmayı amaçladıkları kitaplarındaki SEMBOL yapılmış kişilerin isimleri / hikayeleri kullanılarak satır aralarında ilan edilmiş.
Tanrı olarak benimsenenin aslında İnançları içinde yer TANRININ MELEĞİ / iyi-kötü Melekler olarak yer bulmuş olan GÖRÜNÜMLERİNİ süsleyen CİNler olduğu açıkca belli.
Tanrı olarak tapınmasını istediklerinin ASLINDA kendilerinden gözükerek GÖRÜNTÜ VEREN bir varlık olduğunu söyleyen kendileri.

Rabbin Meleği = TANRI inancının DİN içindeki anlatımı.
"Tanrıyı GÖREN yaşayamaz" (zaten savundukları "GÖRÜLEMEZ TANRI" inancıda değil. "GÖRÜRSEN ÖLÜRSÜN" etiketli edinilmiş ikon tanrı inancı) inancından hareketle, Tanrının Meleği = TANRI yapan SAĞ KALMA SEVİNCİNİ yansıtan anıt hikayesi..

Yaratılış.......16:7 RABbin MELEĞİ Haceri çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu.
Yaratılış.......16:9 RABbin MELEĞİ, ‹‹Hanımına dön ve ona boyun eğ›› dedi,
Yaratılış.......16:13 Hacer, ‹‹BENİ GÖREN TANRIYI gerçekten GÖRDÜM mü?›› diyerek KENDİSİYLE KONUŞAN RABbe ‹‹EL-ROİ›› ADINI VERDİ.
EL-ROİ: BENİ GÖREN TANRI
Yaratılış.......16:14 Bu yüzden Kadeşle Beret arasındaki o kuyuya BEER-LAHAY-ROİ adı verildi. anlamına gelir.
BEER-LAHAY-ROİ: TANRIYI GÖRÜP SAĞ KALANIN KUYUSU

Yaratılış.......31:11 Düşümde TANRININ MELEĞİ bana, ‹Yakup!› diye seslendi. ‹Buyur› dedim.
Yaratılış.......31:13 Ben BEYTELİN TANRISIYIM. Hani orada bana ANIT DİKİP meshetmiş, adak adamıştın. Kalk, bu ülkeden git, doğduğun ülkeye dön.› ››

(Yahve ile tam olarak neyi kast ettiklerini muallak RAB anlamına geliyor. Ahit kitaplarında Yaratılış macerasına / Kronolojilerine bakıldığında da, Yahve adı altında edinilmiş bir Tanrı olgusu çıkıyor. O kitapları "ALLAH" vermiş olmaz. O yaratılış saçmalıklarının bilgisi ilahi katla ilişkilendirilemez.

Bu durumda Onların lanse etmeye çalıştıkları görüşlere / inanmalara göre, Yahve herşeyin yaratıcısı olan, çok güçlü olan, kızdığında yok etmeler yapan, herşeyi bilen, herşeyi gören, hesaba çekecek olan..vb.. bir TANRI.

Yahve onların KABÜLÜNDE bir çok Tanrı'dan, daha güçlü bir TANRI. Zaten "TEK İLAH" olduğunu kabul etselerdi başka tanrılar uydurarak kendilerine ikon edinmezlerdi. Yahveye ait olduğu sanılan anlatımlarını edindikleri Tanrılarına uydurduklararak İNANÇ SİSTEMLERİNDE yollarına devam etmişler)

Yahve onların KABÜLÜNDE bir çok Tanrı'dan, daha güçlü bir TANRI Ama yenilemez bir tanrı değil.
Bir araya gelebilirlerse yanebilecek tanrı, Yakup nasıl güreşte TANRIYI yendiyse, ne kadar güçlü olusa olsun, YAKUPOĞULLARI / İSRAİLOĞULLARI bir araya geldiklerinde ADEMOĞULLARININ TANRISINI yenebilir.
Neden sürekli kendi soylarını herşeyi bildikleri halde ayırmaya kendierine ait secereler oluşturmaya gayret ediyorlar daha iyi anlaşılmıyor mu?
Onların "Adem yaratıldı" dedikleri tarihte, devletlerin kurulu olduğunu, şehirlerde sosyal hayatların olduğunu bilmiyorlar mı?
Tufan oldu Ham, Sam, Yafet kaldı dedikeri tarihlerde Firavunların Piramit inşaatlarında ONBİNLERCE işçi çalıştırdıklarını bilmiyorlar mı?
İnsanlar M.Ö.3761 yılında yaratıldı diyenler elbette tüm bunları bilyorlar.
Arkeolojide, Ünüversitelerde, Müzelerde, Kolleksiyonlarda..vb.. onlarda.
O bilgieri toplayan vakıflar onların, destekleyen sponsorlar da onlardan, bilimsel kitapları yazanlarda onlar..vb
Elbette biliyorlar ama ısrarla o tarihleri ve kitaplarındaki tarihsel yanılgıları düzeltmiyorlar.
Bunun yerine kendi ADAM'larını / Adem'lerinin oluştuğu dönemde devletler kuranların CRO-MAGNON ADAMLAR olduğunu ima eden söyleyen tezler geliştiriyorlar.
Özetle kendilerini; Adem oğullarından soyutlayıp, ADAM oğullarından olduklarını kabul ediyorlar. Seçilmiş soyun seçişmiş ırkı olarak kaldıkların vurgulayabilmek içinde TANRILARI dahil herşeyi ÖZELLEŞTİRİYORLAR.

Bunlar bir araya gelirse herşeyi yaparlar dedirtikleri Yahve'yi idare etmek istemelerinin sebebi, o hedefledikleri zamana kadar, oluşturmayı planladıkları VARLIK BİRLİĞİ, VAHDET-İ VÜCÜD zamanına kadar kazasız belasız yol alabilmek.
   
  Kendlerinin bir araya gelirlerse herşeyi yaparlar TANIMINDA kastedilenler olarak kendilerini görenler, dillerini karıştırmadan, ortak diller kabul ederek, Dünyanın her tarafına dağılmış olsalarda, din adına, inanç adına kurmaya çalıştıkları kuleleri sürekli yıkılsada BİR ARAYA GELİP TEKAMÜL PİRAMİDİNİ tamamlamaya kararlı gözüküyorlar.

Yaratılış........11:4 Sonra, "Kendimize bir kent kuralım" dediler, "Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız."
Yaratılış........11:5 RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi
Yaratılış........11:6 ve şöyle dedi: "Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar.
Yaratılış........11:7 Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar."
   
   
  ESKİ AHİT KİTABINDA ŞEYTAN İSMİ YAHVEDEN DAHA ÇOK GEÇİYOR... YAHVE İSMİ 14 KEZ GEÇERKEN, ŞEYTAN İSMİ 17 DEFA GEÇİYOR
   
  Eski ahitte sadece; 1 Tarihler kitabında... 1 adet / defa, Eyüp kitabında.. . 14 adet/defa, Zekerya kitabında... 2 adet/defa ŞEYTAN İSMİ geçmektedir. Eski Ahit'te ŞEYTAN isminin geçtiği ifadelerin sayısı toplam 17 adet.

Evet yanlış okumadınız. ESKİ AHİT'TE ŞEYTAN İSMİNİN GEÇTİĞİ ve HİÇ KÖTÜLENMEDİĞİ İFADELERİN SAYISI TOPLAM ONYEDİ ADET.

Oysa Eski Ahit'te toplam 23.144 madde varmış. 23.144 madde içinde ŞEYTAN'dan bahseden sadece 17 adet ifade var. Toplam 17 yerde ŞEYTAN'dan bahsediliyor. O bahislerde de ŞEYTAN çok saygın bir konumda gösteriliyor.

Eski Ahit................Kitap Sayısı...39 Adet .....................Bölüm Sayısı.....929 Adet ................Madde Sayısı...23.144 Adet


Şeytanın isminin kötülükle anılmasından kim rahatsız olabilir? Hatta İSMİN kötülükle eşleştiğini bildiği için, tekrarlanmasını yasaklayan kim olabilir? Kötülükle özdeşleşmiş bir İSMİ, inanç kitaplarında yada ibadetlerde geçmesinden kim rahatsızlık duyabilir?
   
   
   
   
  YARATILIŞ KİTABIN'da YAHVE isminin geçme sayısı ........1 Defa

Yaratılış.......22:14 Oraya ‹‹YAHVE yire›› adını verdi. ‹‹RABbin dağında sağlanacaktır›› sözü bu yüzden bugün de söyleniyor.
"Yahve -Yire"..............."Rab sağlayandır", anlamına gelirmiş
   
  M. ÇIKIŞ KİTABIN'da YAHVE isminin geçme sayısı ..........9 Defa

Mısırdan Çıkış.....6:2 Tanrı ayrıca Musaya, ‹‹Ben YAHVEyim›› dedi,
Mısırdan Çıkış.....6:3 ‹‹İbrahime, İshaka ve Yakupa Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi YAHVE adıyla tanıtmadım.
Mısırdan Çıkış.....6:6 ‹‹Onun için İsraillilere de ki, ‹Ben YAHVEyim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım.
Mısırdan Çıkış.....6:7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran Tanrınız YAHVEnin ben olduğumu bileceksiniz.
Mısırdan Çıkış.....6:8 Sizi İbrahime, İshaka ve Yakupa vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben YAHVEyim.› ››
Mısırdan Çıkış.....17:15 Musa bir sunak yaptı, adını ‹‹YAHVE nissi›› koydu.
"YAHVE - Nissi".... Rab sancağımdır"...anlamına gelirmiş

Mısırdan Çıkış.....3:15 ‹‹İsraillilere de ki, ‹Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahimin Tanrısı, İshakın Tanrısı ve Yakupun Tanrısı YAHVE gönderdi.› Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.
Mısırdan Çıkış.....3:16 Git, İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de: ‹Atalarınız İbrahimin, İshakın, Yakupun Tanrısı YAHVE bana görünerek şunları söyledi: Sizinle ve Mısırda size yapılanlarla yakından ilgileniyorum.
Mısırdan Çıkış.....3:17 Söz verdim, sizi Mısırda çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım; Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevus topraklarına, süt ve bal akan ülkeye götüreceğim.›
Mısırdan Çıkış.....3:18 ‹‹İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralına gidip, ‹İbranilerin Tanrısı YAHVE bizimle görüştü› diyeceksiniz, ‹Şimdi izin ver, Tanrımız YAHVEye kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım.›

   
 

YEREMYA''da KİTABIN'da YAHVE isminin geçme sayısı ......2 Defa

Yeremya.........23:6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, ‹YAHVE sidkenu› adıyla anılacak.
Yeremya.......33:16 O günlerde Yahuda kurtulacak, Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.O, YAHVE sidkenu adıyla anılacak.›
"YAHVE sidkenu" ...."RAB doğruluğumuzdur, .anlamına gelirmiş

   
  HEZEKİEL'de KİTABIN'da YAHVE isminin geçme sayısı .......1 Defa

Hezekiel.....48:35 ‹‹Kentin çevresi 18 000 arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı ‹YAHVE şamma› olacak.››
“YAHVE şamma"..... “RAB orada" anlamına gelirmiş
   
  ODAVYA''da KİTABIN'da YAHVE isminin geçme sayısı .......1 Defa

Odavya......1 Ovadya'nın görümü. Rab YAHVE'nin Edom için söyledikleri: RAB'den bir haber aldık. RAB uluslara gönderdiği habercisi aracılığıyla, "Gelin, Edom'la savaşalım!" diyor.