but1
   
   
  KENDİ UYDURDUKLARI SECERELERDEN, KENDİLERİNDEN OLAN GOG VE MAGOG
   
  YECÜC ve MECÜC BENZETMESİ İLE KENDİLERİNİ SİSLER ARASINDA GÖRÜNMEZ YAPANLAR.
     
  ÖNCE BELİRLEDİKLERİ ANA HEDEFLER. HEDEFLERİNDE Kİ TOPRAKLAR ve VAAD TOPRAKLARININ SINIRSIZLIĞINI BELİRTEN İFADELER.

Tesniye (Yasa kitabı)......11/23 RAB bu ulusların tümünü önünüzden kovacak. Sizden daha büyük, daha güçlü ulusların topraklarını mülk edineceksiniz.
Tesniye (Yasa kitabı)......11/24 Ayak BASACAĞINIZ HER YER SİZİN olacak. Sınırlarınız ÇÖLDEN Lübnan'a, FIRAT Irmağı'ndan AKDENİZ'e kadar uzanacak.
Tesniye (Yasa kitabı)......11/25 Hiç kimse size karşı koyamayacak. Tanrınız RAB, size verdiği söz uyarınca, Ayak BASACAĞINIZ HER YERE dehşetinizi, KORKUNUZU saçacaktır.

Alkış tutmalar ne kadar fazla olursa, onlara karşı koymalar o kadar az olacaktır. Alkış tutmalar ne kadar fazla olursa; dökecekleri kan, segileyecekleri dehşette o derece fazla olacaktır. Böylece Tanrı Rab'ları sözünü yerine getirmiş sayılacaktır.

Yaradılış/Tekvin....15/18-21 O gün RAB Avram'la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: "Mısır Irmağı'ndan büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları, Kenliler'in, Kenizliler'in, Kadmonlular'ın, Hititler'in, Perizliler'in, Refalılar'ın, Amorlular'ın, Kenanlılar'ın, Girgaşlılar'ın, Yevuslular'ın topraklarını senin soyuna vereceğim."
   
  Argemeddon savaşı, Gog ve Magog ile verilen örneklerde öyle. Argemeddon kehaneti için verilen maddeler ile artık zamanı geldi hissi oluşturuluyor. Oysa devamı okunduğunda, herşeyin Kutsal metin yazarlarının yaşam süresi içinde, olmasının öngörüldüğünü okuyorsunuz. Bu öngörünün sebebi ise metin yazarlarının inandırıcılığını artırabilmek, taraftar sayılarını çoğaltabilmek, diğer rakip gördükleri din sistemlerine karşı rekabet edebilmek için kullandıklarını anlıyorsunuz.

Gog ve Magog kullanımı yapılarak anlatımlarda aynı amaca hizmet etmek üzere düzenlenmiş. Toplumlar hep iman düşmanı olan Gog ve Magog saldırıları ile motife edilmiş. Gog ve Magog suçlaması ülkeler arasında birbirlerini suçlama meteryali olarak kullanılmış.Ne kadar yanlış yaparlarsa yapsınlar, karşı tarafı Gog ve Magog'un kötü tarafı olarak göstererek, kendi sapkınlıklarını örtmede maske olarak kullanmışlar.

Özellikle, Allah'ın indirdiği kitaplarda İman düşmanı olarak bildirilen Yecüc ve Mecüc anlatımlarının insanların kafasında canlandırdığı imajı kullanarak sanki kendi anlatımlarındaki Gog ve Magog'ta aynıymış havası estiriyorlar.

Hz. Muhammet ile tebliğ edilen Kur'an'ı Kerim'de ki Yecüc ve Mecüc ifadelerini bilen Müslümanlara, Gog ve Magog eşitlemesi ile aynı şeylerden bahsediyoruz izlenimini edindirerek Argemeddon sevdalarını sürdürüyorlar.
   
  Argemedon savaşının Gog ve Magog anlatıldığı Hezekiel bölümünde; İsrail Tanrısı Hezekiel'e "yüzünü GOG'a dön onlara karşı Peygamberlik yap" emri veriyor.
:
Onların kehanet dedikleri sözlerle, herkezi tasnifledikleri gibi kendilerini de o tasnifler içinde tutmuyorlar.Kendilerine hiç toz kondurmuyorlar. Siz hiç İBADETHANELERİNİN İSMİ "GOG'u" çağrıştıran bir din, BİR İNANÇ SİSTEMİ, bir ulus biliyor musunuz?

Kendi müstakil tanrıları olduğu gibi, "KENDİLERİNE HAS TANIMLAMALARIDA" inanç sistemleri içinde barındırmalarını normal karşılamak gerekir. Kendi içlerinden olduğunu vurgulayan SinaGOG. Sina'da verilen kitapla ibadet edenler. Sina'da verilen kitaba tabi olanlar, Sina'da verilen kitabın okunduğu yer, Sina'da verilen kitabın ait olduğu yer..vb..

Esasında GOG ile çağrışım yapılan ibadethanelerine bağlı olan, onu meydana getiren bir unur olmalı. Babil'de bulunan insanın, GOG'a başka türlü yüzünü çevirmesi ve peygamberlik yapması mümkün mü? Burada yüzünü çevir dediği yer SİNAGOG olmalı.Sina dağında verilen kitaba tabi olanların devam ettiği bağlı bulundukları ibadethane.

Sürgün sonrasında da geriye sadece devam edebilecekleri bir SinaGOG'ları kalıyor. Tüm kabileler dağıtılıyor. 10 kabilenin kaybolmuş olması geriye kalanın ne olacağı hakkında, yeterli bilgi vermiyor mu? GERİYE DÖNDÜKLERİNDE DE TAPINAK SAHİPLENME KAVGALARI OLMUYOR MU?

İSRAİL TANRISI HEZEKİEL'E NEREYE ve KİMLERE "YÜZÜNÜ DÖN" DİYE EMİR VERİYOR. Kudüs şehrinin maketine dönmesini dönmesini emrediyor. Tıpkı "Ey insan oğlu GOG önderine yüzünü çevir ve Peygamberlik yap" dediği gibi, Kudüs'e de yüz çevirmesini ve Peygamberlik yapmasını emrediyor.Kendi emirleri dışında kalan, etki alanından çıkmış bulunan, Sina inanç kökenli insanlara yönelmesini istiyor. Kendisinin Tanrı olarak yapamadığı, etkileme eylemini Hezekiel'e (flimlerde gördüğümüz beyin gücüyle) yaptırmak istiyor.

Hezekiel.....4:1 ‹‹Sen, ey insanoğlu, BİR TUĞLA AL, önüne koy, üzerine YERUŞALİM KENTİNİ ÇİZ
Hezekiel.....4:2 Kenti kuşat, duvarla çevir. Kente karşı toprak rampalar yap, ordugah kur, çevresine kütükler yerleştir.

Hezekiel.....4:3 Sonra demir bir sac al; demirden bir DUVAR GİBİ KENDİNLE KENTİN arasına koy. YÜZÜNÜ ONA DOĞRU ÇEVİR. KENT KUŞATMA ALTINDA tutacak,
ONU SEN kuşatacaksın. Bu İsrail halkı için bir BELİRTİ OLACAK.
Hezekiel.....4:7 YÜZÜNÜ YERUŞALİM KUŞATMASINA ÇEVİR, çıplak kollarını kaldırıp YERUŞALİME KARŞI PEYGAMBERLİK ET.

   
  SİNAGOG, BOZGUNCU GOG / YECÜC, MAGOG ve ŞEYTAN DOSTLARI KONUSUNUN İŞLENDİĞİ "SİNA & GOG" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  ADEM'İN MEYVA, YILANIN YANILMAZLIĞI, TANRININ YALANCILIĞI KONULARININ İŞLENDİĞİ "TANRININ BAHÇESİ " SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
   
  MÜSLÜMANLIĞA GÖRE YECÜC ve MECÜC NEDİR?

Kavram kargaşası oluşturarak durumdan vazife çıkarmayı nasıl başarıyorlar? İnanç sistemlerinde çok az yer edinmiş olan ve ne zaman ilave ettikleri belli olmayan bir ifadeyi, amaçları uğruna nasıl ısıtıp ısıtıp gündemede tutuyorlar?

İşin garip tarafı, dünyada işgal etmedikleri yer bırakmamış olanlar, Gog ve Magog çıkışı ile kurtulmayı vaad ediyorlar. Onların çıkışı, kurtulma etabının başlangıçı zili olarak hayal ettiriyorlar. Oysa Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı Kıyamet alametlerinden biri. Ayrımsız tüm insanları etkiliyor.Anlaşılan Gog ve Magog senaryosu ile İNSANLIĞIN KÖKÜNÜ kazımayı kafalarına koymuşlar.

Yecüc ve Mecüc'ün Gog ve Magog ile eşitlenmesi tüm dinlerden destek bulmalarını sağlıyor. Birde bunlara "Mesih gelecek bizleri kurtaracak" koroları eşlik edince destek alabildiğine çoğalıyor.

"Hepimiz İbrahim'i dinleriz, hepimizin AMENTULARI aynı" tellalliğinde yapılan, "Dinlerin diyaloğu panayırı" görüntüleri ile sağlanan aldatmacalarla, insanların dualarına kadar girmiş durumdalar.

Yecüc ve Mecüc'den, "bizleri Mesih kurtaracak" diye yeşertilen umutlar aslında, kendi planlarını uygulamaları için onlara her türlü ortamı oluşturmuş durumda.Yecüc ve Mecüc sonun başlangıcı. Savaşla, kaçmayla kurtulmak mümkün değil. Ancak "iman seti" ile zarara uğramadan geçirilebilir.

İmanı kuvvetli olan İmani değerleri, Allah'ın, Kur'an'ı Kerim'de emrettiği biçimdesahiplenenler bu etabı zarar görmeden geçirebilirler. Rehber ve Rahmet kaynağı Kur'an'ı Kerim'le kurtulmayı başaramayanlar, HAÇLI MESİH ile nasıl kurtulabilirler. Yecüc ve Mecüc için batının iyi yüzü ile işbirliği yapmaya bekleyenler, çoktan Yecüc ve Mecüc'ün yemi, oyuncağı, esiri hallerine geldilerde farkında değiller.

ALLAH, BU DURUMU ŞÖYLE BİLDİRİYOR
18 - KEHF.......... 27. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. O'ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın.
43 - ZUHRUF.......44. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.

İmanın varlığından, tevhid inancının kuvvetlenmesinden, Kur'an'ı Kerim'in hükmeder olmasından, Hz. Muhammed'in yaşatılan iman önderi olmasından hiç hoşlanmayan, Allah'tan gelenle ve Allah ile ilişkilerini tamamen kesmiş olan bu kesim, Yecüc ve Mecüc sponsorları olarak insanlığın üzerine çullanıyorlar.

Onları alkışlamak bile, Yecüc ve Mecüc sponsorlarına inanılmaz olanaklar sağlamış oluyor. Kur'an'ı Kerim'den uzaklaşmak elimizdeki en büyük kurtarıcı gücümüzü, hidayet rehberimizi, rahmet kaynağımızı yani var olma gücümüzü terk etmek manasına geliyor.
   
  ALLAH'KUR'AN'I KERİM'DE YECÜC ve MECÜC için...

18 - KEHF.......... 92. Sonra yine bir SEBEBİ İZLEDİ
18 - KEHF.......... 93. Nihayet, İKİ SET ARASINA ulaştı. SETLER ARASINDA öyle bir topluluk buldu ki neredeyse SÖZ ANLAMIYORLARDI

18 - KEHF.......... 94. Dediler: "Ey Zülkarneyn! Ye'cûc ve Me'cûc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir SET yapman şartıyla sana vergi verelim mi?"
18 - KEHF.......... 95. Dedi: "Rabbimin beni içinde tuttuğu imkân ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel gücünüzle destek verin de onlarla sizin aranıza çok muhkem bir engel çekeyim."
18 - KEHF.......... 96."Bana demir kütleleri getirin!" İki ucu tam DENKLEŞTİRİNCE , "Körükleyin!" dedi. Onu ateş haline koyunca da "Getirin bana, üzerine erimiş bakır/katran dökeyim!" diye seslendi.

18 - KEHF.......... 97. Artık onu ne aşabildiler ne delebildiler.
18 - KEHF.......... 98. Dedi: "Bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır."

18 - KEHF.......... 99. O GÜN ONLARI BIRAKMIŞIZDIR, birbirleri içinde dalgalanırlar. Sûra da üflenmiştir; hepsini bir araya toplamışızdır.
   
  Zülkarneyn, bir SEBEBİ izliyor ve iki set arasında bulunan söz dinlemeyen, bir toplulukla karşılaşıyor. Aslında doğruya, huzura kavuşmak isteyen bir toplum var. Çünkü; söz dinlememenin sebebi olarak, toplum düzenini bozan bozgunculuk yapanlar gösteriliyor. Yani iyiye ulaşmayı amaçlayan bu halkın düzenini bozan bir topluluk söz konusu.

Öyle önüne geleni yiyip bitiren, kesip biçen değil.Toplum içine yerleşmiş ama içinde bulunduğu çevrenin tüm dengelerini alt üst eden varlıklardan bahsediliyor.Toplumsal yaşamanın gereği olan sorumlulukları, kuralları, kanunları, sistemleri hiçe sayan bir olgudan bahsediliyor. Ayette hiç kan, savaş çağrışımı uyandıran bir tanımlama var mı? Elbette yok.Ayet açık bir biçimde bozgunculuk yapan diyor.

Bozgunculuk yapmak ne demektir? Toplum düzenini, barışını, huzurunu, birlikteliğini yok etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak demektir. Mahallenize gelen bir tinercide hayatınızı zehir edebilir, bir tacizcide tüm düzeninizi ve huzurunuzu bozabilir. Toplumsal barışı bozma amaçlı hareketlerin yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi / onlara pirim verilmesi bozgunculuk örneğidir. Terör, hırsızlık, anarşi, taciz, fuhuş, tahsilat, mafya..vs gibi oluşumların haddinden fazla boyutta artması o toplumun bozgunu yaşamasını sağlar

Peki! Toplumun barışını bozup orada bozgun çıkaranlar ile huzurlu yaşamak isteyenler arasına nasıl set çekilebilir? Fiziki bir set çekilebilir mi? Zaten bu topluluk iki set arasında yaşamakta. (belki; setlerden biri iman sınırını diğer set ise inkar sınırını temsil ediyor olabilir.) İki ucu birleştirilen fiziki bir set nasıl olabilir?

ALLAH KUR'AN'I KERİM'DE SET ÖRNEĞİNİ ŞÖYLE VERİYOR. (Set örneklerinden sadece biri olabilir)
36 - YASİN............9. Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardık; artık onlar görmezler.

Bozgun içinde yaşayan, yaşatılan söz konusu toplumda bu iki set arasında gidip gelen bir halk olabilir.Bu kanaat neden denirse? Zülkarneyn'in sebep izlemsinde üç örnek var. Birincisi imanın tamamen yok olduğu, ikincisi İmanın tam olarak uygulandığı, üçüncüsü ise İmani değerlerin var ile yok arası olduğu bir toplum. O nedenle üçünçü örnekteki, iki set tanımıyla vurgulanan, inkar ve iman sınırları olabilir diyorum.

   
  Kapılarından secde ederek girmedikleri, iman çizgisinin / sınırının içindeki bölgeye şimdi, GOG ve MAGOG, ARGEMEDDON, MESİH KURTARICI piyesi ile girmeyi planlıyorlar. Gönderilen Peygamberin rehberliğinde, imani değerlerini yükselterek o bölgenin bir parçası haline gelebilecekken, bu daveti red edenler o bölgeden, Peygamberler bölgesinden dışlandılar. Sınırların ötesine atıldılar.

Dışlanmayı kendilerine bir türlü yediremeyenler, kendileri yazdıkları senaryolarla o bölgeye hakim olmak istiyorlar.Sınırı birtürlü geçemeyip o bölgeye Tanrı dedikleri olgu ile sahiplenemeyenler, kafalarındaki yol haritaları gereği savaşla girmeyi planlıyorlar. Bu savaşıda, "Tanrı emri" olarak takdim etmenin her türlü yolunu deniyorlar.

EĞER; o bölgede iman kendiliğinden bozulur, Kur'an'ı Kerim göz ardı edilir hale gelirse, zaten onların girmesine gerek kalmaz. Herkez aynı olacağından kaçınılmaz son gelmiş demektir. Yecüc ve Mecüc'ler olarak her yeri sarmışız demektir. Güneşin engelsiz olarak ulaştığı toplumdan, iki set arasına sıkışmış topluma geçiş yapılmış olur. Allah, kara balçığa batan toplum olmaktan korusun
   
  1- İMANIN TAMAMEN YOK OLDUĞU TOPLULUK..... Zülkarneyn önce güneşin battığı yöne (güneşin battığı yere değil, Batıya) bir sebebi izleyerek gidiyor ve izlediği sebebin kara balçık içinde batar buluyor.Kara balçıkta batan ne? Elbette iman olmalı (Güneşin, kah tepe arkasında, kah denizin ve çöllerin ufuk çizgisinde; her akşam battığını sabahları ise doğduğunu zaten biliyor. Ufuk çizgisinde bir topluluk nasıl olabilir?). Çünkü; Allah, hemen orada ki kavim için, "Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın." diyor.İzlenen sebep gereği bu emir veriliyor.

Karalara batmış bir toplum. İmani bağlar yok olmak üzere olan, gitti gidiyor bir toplum. Ancak bir gözecik kadar kalmış ve varlığını sürdürmeye çalışan imani değerler var. Yecüc ve Mecüc'ün bile uğramayı luzumsuz bulduğu, belkide uğrarsa zarar göreceğini sandığı bozgunun tamamen egemen olduğu bir topluluk. Ceza yada güzel bir davranışla bu kötü durumu yok etme emri veriliyor.

18 - KEHF.......... 85. O da bir SEBEBİ izledi.
18 - KEHF.......... 86. Nihayet, Güneş'in battığı yere varınca ONU kara balçıklı bir GÖZEDE batar buldu. ONUN yanında bir de kavim buldu. Dedik ki: "Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın."
   
  2- İMANIN ENGELSİZ, GÖLGESİZ, ARACISIZ UYGULANDIĞI BİR TOPLULUK.....Zülkarneyn bu kez de güneşin doğduğu yöne (güneşin doğduğu yere değil, Doğuya) bir sebebi izleyerek gidiyor ve izlediği sebebin, hiçbir siper engeli ile karşılaşmadan topluluğa ulaştığını, onlarında kendilerine ulaşanları aracısız ve engelsiz olarak uyguladıklarını görüyor. İmani değerleri algılamış, emredildiği biçimde uygulayan bir topluluk. Yecüc ve Mecüc'ün engellendiği, hiç uğrayamadığı, barınamadığı bir topluluk.

18 - KEHF.......... 89. Sonra bir SEBEBİ daha izledi.
18 - KEHF.......... 90. Bir süre sonra, Güneş'in doğduğu yere varınca ONU, ONA karşı kendilerine bir siper yapmadığımız bir topluluğun üzerine DOĞAR buldu.
   
  3- İMANIN VARLA YOK ARASINDA GEZİNDİĞİ BİR TOPLULUK.....Zülkarneyn bu kez de güneşin doğduğu yada battığı yöne değil ama yine o SEBEBİ izliyor. Yön yok. Bölge yok. İsim yok.

Demek ki yeryüzünün her yönü, her bölgesi bu gezinin içinde.İki set arasında söz dinlemeyen bir toplulukla karşılaşıyor. Toplum kendilerine zarar veren Yecüc ve Mecüc den bahsediyor. Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuk yaptığını söylüyorlar.Yecüc ve Mecüc'ün, faaliyet gösterme olanağı bulduğu bir topluluk.

İman ile inkar arasında gidip gelen ama iman etmek isteyen bir topluluk.İyi niyetlerinden dolayı korunmaları için, rahat etmeleri için, Yecüc ve Mecüc ile aralarına, Allah'ın, tayin ettiği güne kadar yapılan bir set.

18 - KEHF.......... 92. Sonra yine bir SEBEBİ İZLEDİ
18 - KEHF.......... 93. Nihayet, İKİ SET ARASINA ulaştı. SETLER ARASINDA öyle bir topluluk buldu ki neredeyse SÖZ ANLAMIYORLARDI
   
  4- Fizikse bir set olsaydı; İki set arasında yaşayanlar setlerden birinin ardına geçerek korunabilirlerdi
5- Toplum içinde geçilemez fiziksel bir set yapılamaz.
6- Tepelerden akın edecek denildiğine göre yeryüzünün her yeri olabilir.

Hangi set binlerce yıldan beri, sürekli çoğalan fiziki varlıkları arkasında tutabilir ve diğer insanlar onlardan ve öyle devasa bir setten haberdar olmaz. Binlerce yıl önce, ne kadar demiri bir araya getiripte ne büyüklükte bir set yapmış olabilirler? O insanlar ellerinde demir stokları ile mi yaşıyorlardı. (Demirin 1m3'ü -1*1*1mt- 7,8 ton. Erime sıcaklığı ise 1150 derece imiş.) Fiziki set bayağı yüksek olmalı. O yükseklikğe binlerce ton erimiş demiri nasıl çıkartmış olabilirler? Set olacak biçimde yığılmış demiri açık alanda körüklerle eritmek bugün bile imkansız. İki ucu bir araya getirmek ne demektir? Üzerine neden bakır ve izolasyon olarak katran dökülmüş olabilir?

Tepelerden akın edeceklerine göre; Dünya'nın her yerinde ortaya çıkacaklar demektir. Tepe bizim anladığımız, taş ve toprak yığını değil, insanlara ve inançlara yön veren, zaman zaman kendilerini Dünya üzerine yerleştirilmiş dağlar olarak nitelendiren, önderler olmalı.

Toplum içinde yükselmiş tepe noktalarına erişmiş kişiler. Haman'ın kulelerine sahip olmuş, Firavun aklıyla Rabler arayan önderler. İlah temsilciliği havasında gezinen post, makam işgal edenler.Fırsat bu fırsat diyerek esinlenmelerini ileten, ucubelerle işbirliği yapan bilicilik taslayan zatı muhteremler.
   
  Görüldüğü gibi, yapılacak olan set imani değerlerin ön plana çıkması ile elde edilebilecek olan bir set.Peygamberler gelmesi, Kitaplar verilmesi İmani bölgenin etrafına, göğüslerdeki iman demir gibi bir set çekmiştir. Hadid suresi ile anlatılan bu setin tüm insanlar için geçerli olduğudur.
   
  ALLAH KUR'AN'I KERİM'DE DEMİRİ BİZE ŞÖYLE İZAH EDİYOR..

57 - HADÎD.........25.- Andolsun biz elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve onlarla beraber Kitabı ve (adâlet) ölçü(sün)ü İNDİRDİK Kİ insanlar adâleti yerine getirsinler. Ve kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok yararlar bulunan demiri İNDİRDİK Kİ Allâh, kimin (ondan yararlanarak) gaybda (görmediği halde) kendisine ve elçilerine YARDIM EDECEĞİNİ bilsin, (ortaya çıkarsın). Şüphesiz Allâh kuvvetlidir, dâimâ üstündür.

Diye bildiren, Allah, bu Ayetin arkasından Gönderdiği peygamberleri ve kitapları belirttikten sonra, indirilen demir ile ifade edilenin, demir gibi sağlam durmanın, sınırlarla belirlenmiş yolda gitmenin mükafatını bizlere şöyle bildiriyor....

57 - HADÎD......... 26. Yemin olsun, Nûh'u ve İbrahim'i de resul olarak gönderdik. Peygamberliği ve Kitap'ı bunların soyları arasına koyduk. O soylardan bir kısmı hidayete ermiştir. Ama onlardan çoğu, yoldan çıkmış olanlardır.

57 - HADÎD......... 27. Sonra onların eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. MERYEM'in oğlu İSA'yı da onların ardınca gönderdik. Ona İNCİL'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır.


57 - HADÎD......... 28.- Ey inananlar, Allâh'tan korkun, O'nun Elçisine inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allâh çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Neden Hadid suresi? Neden insanlara çok yararı olan demir? Allah, gösterdiği yoldan ve başka, kurtuluşun elde edilemiyeceğini bizlere bildiriyor.

57 - HADÎD......... 29. Böylece Kitap ehli, kendilerinin, ALLAH'IN LUTFUNDAN hiçbir şeye MALİK OLMADIKLARINI, bütün lütfun, Allâh'ın elinde olduğunu, onu dilediğine vereceğini bilmezlik etmesinler. Allâh, büyük lutuf sâhibidir.


Neden Hadid suresi? Neden insanlara çok yararı olan demir?
   
  İMAN ÇITASI NEDİR? NİSA SURESİ 136. AYETTE Kİ;"EY İMAN EDENLER, İMAN EDİN " ÇAĞRISI İLE İLGİLİ YAZIYI BU SAYFADA OKUYABİLİRSİNİZ..
   
  GELECEKTE İNSANLARIN DOĞRU YOLDA OLUP OLMAMALARI, ALLAH'A ve ONUN RESULÜNE UYUP UYMAMALARI, NEDEN DEMİRLE ORTAYA ÇIKACAK OLSUN?

Eğer bahsedilen demir imansa, yapılan set iman seti ise, gönderilende Hz. Muhammed ve diğer Peygamberlerse; kimler eğilecek, kimler doğru kalacak ancak İman ölçüsü ile belli olabilir. Bu sete rağmen dışarıda kalmak isteyenler, setin dışında duranlar, setin dışına çıkanlar, Allah ve elçileri yolunda olmayacaklarını belirtiyor.

Gelecekte, kimlerin hidayet yolunda olacağını ortaya çıkartacak olan elbette maddesel (Element) demir değil, demir gibi sağlam imanlardır.Son yorum sözü, Mehmet Akif Ersoy'dan olsun....

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Demirin indirilme hikayesi / Demir ile kast edilen, Peygamberler bölgesine binlerce yıldan beri GOG ve MAGOG taraftarlarının, imalatcılarının neden egemen olamadıklarını anatıyor.Onlara engel olansa, bu bölgenin korunması için yapılmış olan setlerdir.Haritaya bakın, Dünya zulum mimarları nerelere girememiş. Tam olarak nerelere hükümran olamamış bir bakın ve karar verin.
   
 
   
  Kısa dönemler hariç, Peygamberler bölgesi, iman bölgesi olarak nitelendirilebilen, İmanın ilk tohumlarının atıldığı ve geliştiği bölge olan, şehirlerin anası olan Mekkenin bulunduğu bölgeye girememişlerdir.İşte bu bir set var olduğuna dair en büyük işarettir.

Teslimiyetci politikalar izleyen, sınırları cetvelle çizilerek kendilerine verilmiş olan transfer ülkeleri sayesinde ilerlemeler kaydetmiş gibi gözüküyorlar.Kendilerine saltanat ve toprak verenleri, Efendi kabul edip onların emirlerinden çıkmayan, sözde batı düşmanları sayesinde ilerlemişlerdir.

Toplumlarını doğru yolda olduklarına ikna için, Yahudi düşmanlığını körükleyen, doğan çocuklara Yahudi nefretini aşılayan ama kendi servetlerini, Yahudi fonlarında değerlendirip çocuklarını onların standartlarında, onların okullarında okutanlar sayesinde yer bulabilmişlerdir.Direk olarak yada fonlar sayesinde, sermayedarı oldukları silah sanayilerinde üretilen, savaş makinaları ile ülkelerini bombalatıp para kazananlar sayesinde sözü geçer abiler olmuşlardır.(Bombalasanda para kazanıyorsun bombalansan da. Öldürsende öldürselerde, yaralasanda yarlasalarda, her yeri yıksanda yıksalarda para kazanıyorsun) GOG ve MAGOG çağrışımlı BOP VE GOP gibi işbirlikleri onları dahada kalıcı hale getirmiştir.

Peki bunu nasıl sağladılar? Makam mevki sahibi yapmakla, yurtdışında değer gören biri yapmakla, Terörle, Rüşvetle, politik kayırmalarla, işgallerle, ülkeleri anarşiye sürüklemekle, içten içe etnik köklere bölme çalışmaları ile. Yani Yecüc ve Mecüc'ü aratmayacak faaliyetlerle.Her ülkede bozgunu teşvik edecek yapılanmaları oluşturanlar onlar.

   
  Yecüc ve Mecüc'e izin verilmiş olabilir mi? Yecüc ve Mecüc birilerini mutlu kılıp, bir başkalarına bozgunu yaşatan varlıklar olarak Kur'an'ı Kerim' de anılmıyor. Önüne gelen heryerde bozgun çıkartan varlıklar olarak bahsediliyor.Kıyamet alameti olarak gösterilen, Yecüc ve Mecüc serbest bırakıldıysa sadece neden Müslümanlar bu bozgunu yaşıyorda diğerleri mutluluk ve refah içinde efendi pozisyonunda yaşıyor. Dünyada zülmü sergileyenler kurtarılacaklar oluyorda, ateş çemberi içindeki Müslümanlar, neden imha edilecekler oluyor.

Oysa Kur'an'ı Kerim'de böyle bir ayrımın olmadığı üzerine basılarak belirtiliyor. Müslümanlar yada falancalar siz keyfinize bakın, size bir şey olamayacak diye bir ibare yok. Zaten Müslümanlık ve Kur'an'ı Kerim bir ulusa , bir ırka hitap etmiyorki. Irk, ulus soy, sop gibi ayrımlar yok ki. Çünkü; Allah, Alemlerin Rabbi olan Allah. Tüm bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan, Allah. Allah'ın, nezdinde insanlar İman ile değer kazanır.

Yecüc ve Mecüc imana zarar veren, ulus ayrımı, ırk ayrımı, ülke ayrımı, pakt/ittifak ayrımı gözetmeyen, düzen düşmanı, insanca yaşam düşmanı varlıklar. Onlar için mutluluk, düzen, huzur, barış, özgürlük, adalet, hak ve hukuk asla kabul edilebilir değerler değildir. Bu değerlerden sadece bir tanesine sahip olsalar BOZGUNCU OLABİLİRLER Mİ? Bozgunculuk başka türlü nasıl yapılabilir.

Boyut olarak ne yapıda olduğu bilinmeyen, hangi boyutta yaşadığı belli olmayan, duyu ötemizdeki varlıklar olabilir. Duyu ötemizde olabilirler diyorum çünkü; Hangi set, fiziksel yapıda olan, kimlere engel olabilir ki? Ferhat dağları delmiş, İnsanlar dağları denizleri aşmışlar yapılan bir seti mi aşamayacaklar? Allah, izin vermeden seti aşamayacaklarına göre, bu set fiziksel bir set olmamalı. O varlıklar da fiziksel olmamalı. Tıpkı debelenen yerden çıkacak olan/ çıkmış olan Dabbe gibi

   
  ALLAH KUR'AN'I KERİM'DE Yecüc ve Mecüc için şöyle diyor.....bakın hiç ulus ırk ayrımı var mı? Bölgesellik var mı? Ayrımsız tüm tepelerden gelecekleri bildiriliyor. (Hangi birinde tepelere set yapılmış olabilir?)

21 - ENBİYA........94. Kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işlerden bir şey yaparsa, onun gayretine nankörlük edilmez. Biz böylesi lehine kâtiplik ederiz.
21 - ENBİYA........95. Helâk ettiğimiz bir kente/medeniyete yaşamak haram edilmiştir. Onlar bir daha geri dönemezler.
21 - ENBİYA........96. Ye'cûc ve Me'cûc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.
   
  Demek ki birileri bu durumdan istifade ederek, Yecüc ve Mecüc'lüğe soyunmuş. Ucubeleri ile tüm dünyanın üzerine çökmüş durumdalar. Küresel boyutta baskılarını, garibetlerini insanların üzerine salıyorlar. Bozgunu tüm dünya üzerinde yerleştirmeye çalışanlar, terörü finanse edenler ve mimarları onlar. Masumluk maskesi altında, "Mesih gelecek bizi kurtaracak" piyesini oynayanlarda onlar.Gog Ve Magog imalatcıları da onlar

Bozgun hareketini, Dünya boyutunda planlayan, teşvik edenler ve uygulayanlar Yecüc ve Mecüc'ün fiziki sponsorluğunu üstlenmiş olanlardır. İşte bir örnek

11 Eylül ikiz kulelere yönelik yapılan terörist saldırılarında, katledilenlerin sayısı 4-5000 civarında. 11 Eylül'deki saldırı sonrası terörizmle mücadele adına, Dünya barışı adına; sivil insanlardan öldürülenlerin sayısı 5 milyonmuş.

11 Eylül kule saldırılarından sonra, Müslüman iki ülke (Magog diyarından) Afganistan ve (Asur/Babil diyarından) Irak işgal edildi, bir devlet başkanı öldürüldü, eski teröristlere ülkeler teslim edildi. Sudan, İran dışlandı, Somali abluka altında.

Müslümanlar terörist ilan edilmiş, ülkelerinde oturan, Camiye gidenlere potansiyel terörist muamelesi yapılmış. Polis kontrolü, medya aşağlama saldırıları ve global mahalle baskısı altında yaşar olmuşlardır.

11 Eylül olaylarından sorumlu tutulan El-Kaide lideri, Usame Bin Ladin ise sağdır. Yakalanmak şöyle dursun, örgütünü yönetmeye devam etmektedir. Terör odağı olarak gösterilen ve "etkisiz hale getirilmesi gerekir" diye peşine düşülen El-Kaide, durumunu daha da güçlendirmiş, barındığı ülkelerde daha da etkin hale gelmiş, çekinilen bir kuvvet haline sokulmuştur.

O halde terörizmi engellemek için mi, bu işgalleri yaptılar yoksa; terörist olduklarını göstermek ülke halklarını sindirmek, bozgunculuk yapmak ve bozgunculuğu yaymak için mi, söz konusu işgal planlarını uygulamaya soktular? Yecüc ve Mecüc'lüğe mi soyundular? Kendilerine potansiyel Gog ve Magog kuvvetleri mi oluşturuyorlar? İşgaller öncesi yapılan 11 EYLÜL PROJELERİ GİBİ.

Bu tür uygulamaları pervasızca gerçekleştirenler, inanç sistemlerinde olduğu gibi, birilerini günah keçisi ilan ediveriyorlar.Kendilerini sütten çıkmış akkaşık olarak göstermek içinde, kavram kargaşaları oluşturuyorlar. İnsanları acabada bırakıyorlar.(Günah keçisi deyimi, Yahudierin günahlarından kurtulmak için kullandıkları yöntemin adı. Seçilen keçiye yükledikleri gühları ile birlikte uçurumdan atılmasına dayanan bu ibadet şekli, günümüzde keçisiz olarak tüm acımasızlığı ile ülkeler ve toplumlar üzerinde sürdürülmektedir.)

   
   
  SUÇLARINI, BAŞKALARINA YÜKLEYEREK MASUMU OYNAYANLARIN ANLATILDIĞI "GÜNAH KEÇİSİ" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  Yecüc ve Mecüc'ü, Gog ve Magog olarak yorumlayarak kendilerinin zulme uğrayacaklarını ve müstakil Tanrılarının da kendilerini kurtaracağını iddia ediyorlar ve yayıyorlar. Çünkü İsrail tanrısı olarak kabul ve ilan ettikleri sürekli ""ben sizin Tanrınızım, ben İsrail'in tanrısıyım, ben İsrail'i kurtaracağım, bütün İsrail beni kabul edecek" diyen müstakil bir olgu. Yazdıklarına bakarsanız, onun küresel olma diye bir niyetide yok gözüküyor.

"Bana İsrail'liler inansın yeter" dedirtilen, çok Tanrı kabullerinin yapıldığı dinler arasında yer edinmeye çalışan, bölgesine sahip çıkmak için tehditler savuran bir olgu/varlık.O nedenden dolayı bölgesel kabul görmüş, diğer Tanrıların varlığını kabul ediyor. Kabul etmesi onları kıskanması ile tamamen açığa çıkıyor. O nedenle, buhurun sadece kendisine yakılmasını, sunuların sadece kendisine sunumasını istiyor.

Tıpkı uzak doğuda, Tanrı olarak kabul ettiklerine buhur sunup tütsü yakanlar gibi.Buhura, yanık kuzu eti dumanına ve kokusuna ihtiyaç hisseden bir olgu. İnsanlar buhur yakmazsa buhursuzluk yüzünden, farklı arayışlara giren, küsen, tehdit eden bir olgu. Tanrılık iddiasında bulunan herşeyi "ben yarattım" diyen ama ihtiyac duyduğu buhuru yaratamayan böylece o çok sevdiği anlaşılan kokudan mahrum kalan varlık. Herşeyi yaratırken kendisi gibi başka tanrılarda yaratan sonra onları kıskanan Tanrıcılık oynayan yada öyle gösterilen bir olgu.
   
  Argemedon savaşının Gog ve Magog anlatıldığı Hezekiel bölümü şöyle başlıyor.

Hezekiel (Ezekiel)...38/1 RAB bana şöyle seslendi:
Hezekiel (Ezekiel)...38/2 "İNSANOĞLU, yüzünü MAGOG ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi GOG'a çevir, ona karşı peygamberlik et.

İNSANOĞLU KİM? Tanrı tarafından İnsanoğlu hitabı, bu bölüm için Hezekiel'e yapılıyor.Yeni Ahitte'de aynı hitabı İsa için yapıyordu.

Markos(Mark)...........13/26 O zaman İNSANOĞLU'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Matta (Matthew).......24/30 O zaman İNSANOĞLU'nun belirtisi gökte görünecek....., İNSANOĞLU'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Luka (Luke)..............21/27 O zaman İNSANOĞLU'nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
   
  Gog ve Magog sadece İsrail düşmanları için, el maşası niyetine kullanılan düşman nitelendirmeleri.Çocukları korkutmakta kullanılan "umacı geliyor" tekerlemesi gibi birşey. Aşağıda işleyeceğimiz gibi, Gog sürgün yıllarında yaşayan ve sürgün yıllarında Rab'be karşı gelen Yahudilere, Rab tarafından saldırtılma tehdit aracı olarak kullanılan kendi soylarından bir zat (ikincil kullanımı ile beylik. İşe hangisi gelirse öyle kullanıyorlar).Babil sürgünü sırasında yaşamış olan bir zat.

1 Tarihler (Chronicles)...5/4-6 Yoel'in soyu: Şemaya Yoel'in, GOG Şemaya'nın, Şimi GOG'un, Mika Şimi'nin, Reaya Mika'nın, Baal Reaya'nın, Beera Baal'ın oğluydu. Asur Kralı Tiglat-Pileser'in sürgüne gönderdiği Beera Rubenliler'in önderiydi.

Hezekiel de aşağıdaki görünümlerini Babil sürgün yıllarında yapmış. İkiside GOG adlı kişinin (ırk yada kavim değil. sadece gir kişi. sülalesi ve kendi ismi ile anılan bir Boy'a, kabileye hatta bir aileye bile sahip değil) sürgün yıllarında yaşadığını belirtiyor.
Hezekiel (Ezekiel)...38/2 "İNSANOĞLU, yüzünü MAGOG ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi GOG'a çevir, ona karşı peygamberlik et.

Yahudilerin İsrail tanrısını tanıması / bağlanması adına, yine Tanrıları tarafından düzenlenen savaş sonucunda, Gog ve onun peşine takılmış olan, Magog Ülke mensupları da imha ediliyor.

Savaş ve saldırı tehdidi ne için? Tanrının kendisini Yahudilere kabul ettirmesi için. (Eğer tanrı hala kendisini kabul ettirmek için bekliyorsa orasını bilemem)
Savaş ve saldırı tehdidi ne zaman? Hezekiel'in yaşamı içinde.
Savaş için saldırı yapacak kimler? GOG önderliğinde ve Magog ülkesinin mensupları. Özetle hayallerde yaşanmış bir aşk hikayesi bu.

Yecüc ve Mecüc, tüm insanları tehdit altına alacak ve ayrım gözetmeden zarar verecek varlıkları tanımlıyor.Şahıs Gog ile Magog ülkesinin mensupları ise; Müstakil İsrail Tanrısının icad ettiği binlerce düşmanlarından sadece ikisi.

Binlerce kez kitaplarında işledikleri, vaadlerinde renk olsun, değişiklik olsun, inandırıcı olsun diye oluşturduğu düşman ittifakları.Kitaplarından anlaşıldığı kadarı ile boş vakitlerini Yahudiler arasında, düşmanlık oluşturmak için harcayan İsrail Tanrısı, ara sıra dış ülkelerden oluşan düşmanlarla da bozgunculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

Tarihin seyrine, Yahudilerdeki gevşelemelere göre, kah düşman orduları ile işbirliği halinde, kah kendi halkı olan İsrail'liler ile birlikte bizzat bu hareketleri destekler gözükmektedir.Kutsal metin yazarlarıda, Tanrıları adına yalancı çıkmamak için hedef tahtasını okun önüne taşımaktadırlar.

Özetle; Gog ve Magog denilen havuçların, Kur'an'ı Kerim'de, setler arkasına hapsedilmiş olduğu belirtilen Yecüc ve Mecüc ile bir ilgisi yoktur. Argemeddon savaşına olan inandırıcılığı artırdığı için ilişki kurulmuş. İki tanımlama arasında farklılıkları yokmuş izlenimi verilmektedir.Böylece onlar anladıkları manaya göre yorum ve planlama yaparken, Müslümanlarda kendi anladıkları mana çerçecevesi içinde olayların gelişmesini beklemektedirler.

Herhangi birşeyi zahmetsizce, her iki tarafa birden, anlayışlarına göre yorumlatmanın en kestirme yolu bu tür, özdeşleştirmeler yapmaktan geçiyor anlaşılan.Böylece çok büyük kitlelerden destekler alabilmektedirler.

Tanrı anlayışı, onlar için, yine onlar tarafından, nasıl güreşen, akşam serinliğinde dolaşan, sadece İsrail'e ait kabul çerçevesi içine oturtulmuşsa, Gog ve Magog'da benzer kabullerle inanç sistemlerine girmiştir.

GOG-MAGOG, şeçilmişlik, Tanrısallık, Argemeddon, günü kurtarmak üzerine kurulmuş kehanetler, okun önüne taşınan hedefler, "hedefi vuran ok benim attığımdır" uygulamaları, Kehanat hesaplamacıları, dününü hatta gününü bilmeyenlere mal edilen yol haritaları.

   
  ONLARIN GOG'larına ve ve MAGOG'larına GELİNCE;

MAGOG, TUFAN GEMİSİNDEN KURTULDUĞUNU KABUL ETTİKLERİ 3 KİŞİDEN BİRİ OLAN YAFET''in OĞLU. Dolayısıyla da ondan türeyen daha doğrusu, zat'ialleri (Yahudiler) hariç herkez MAGOG MENSUBU olabilir.

Onlar için bu kadar önem arzeden, Magog ile alakalı bir secere kitaplarında yok. Demek ki önem arzetmeye, Argemeddon savaşı senaryoları ile başlamış.Yecüc ve Mecüc'ün eşitliğinde, ihtiyaç duyulduğu için Gog yanına Partner olarak tayin edilmiş.

Çok önemli olsaydı o günden bu güne kadar seceresini mutlaka yazarlardı.Magog'tan bir kol bile çıkma zahmetine katlanmadıklarına göre, hiç önem arzetmeyen Yafet oğullarından biriymiş.Kitap düzenlemeleri yapılırken bile, bu ilaveleri yapma gereksinimini duymamışlar. Zaten tanım olarakta Hezekiel kitabının iki bölümünde ve birkaç yerde daha geçiyor.

Neden Magog çünkü istedikleri ulusları onun içine dahil edebileceklerde ondan. Müslüman inancında olan Yecüc ve Mecüc ile eşleştirme yapabilecekleri kişilkler lazımda ondan. O nedenle hiç alakası omadığı halde Yecüc ve Mecüc ile Gog ve Magog aynı gösteriliyor. Yecüc ve Mecüc tüm insanlara ayrımsız zarar verip bozgunculuk yapacakken, bunların Gog ve Magog dedikleri, sadece kendilerine saldıracak olan insanlardan kurulu ordu birlikleri. Özetle; seçtikleri ve kendileri dışındaki tüm insanları içine alan bir düşman birliği.

Böylece; Hıristiyan ve Yahudiler "Gog ve Magog gelecek" dediklerinde, Müslüman önderlerde "evet doğru söylüyorlar. Onların Gog ve Magog dedikleri, bizdeki karşılığı ile Yecüc ve Mecüc kıyamet öncesi zuhur edecek" şablon sözünü kullandıklarında, onların ekmeklerine yağ sürmüş oluyorlar. Din maskesini kullanarak, cephe içlerine yerleşip toplumları bu duruma hazırlıyorlar. Yecüc ve Mecüc çıktığında kimsenin savaş yapacak hali olacak mı? o da belli değil.

Böylece onların yeryüzünde planladıkları kan pınarlarına mecralar oluşturuyorlar. OYSA, ONLARIN GOG ve MAGOG DAMGASI VURACAKLARI ağırlıkla MÜSLÜMANLAR. Onların o bölgeye hakim olmalarına engel olarak gördükleri, ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH. Dolayısıyla, ALLAH'ın, indirdiğine bağlı olan Müslümanlar onların o bölgeye girmesine engel olan insanlar.

Gog ve Magog ile Yecüc ve Mecüc nasıl benzer olsun ki? Onlara göre inanç sistemlerini ve hükümranlıklarını bozguna uğratan MÜSLÜMANLIK. Müslüman ülkelerde işgaller, misyonerlik ve diğer metodlarla bozgun yapanlarsa onlar. Onların Gog ve Magog'la bir ilgisi yok. Onlar için sadece hayallerindeki bölgeye hükümran olmak var.

Tek ve Bir yolunda kuvvetlenebilmek var. Bu nedenlede o bölgeye hakim olup Varlık birliği ylundaki en önemli etabı geçebilmek var.Secde ederek girmedikleri bölgeye silah zoru ile hakim olup, örtmeye alıştıkları İmanı yok ederek, Vaadcileri ile birlikte hükümran olabilmeyi amaçlıyorlar.
   
   
  ENEL-HAK, TEK ve BİR, TEK ve BİRİCİK VARLIK BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİNİN YER ALDIĞI "VAHDET-İ VUCUT" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
 
   
  Önce gemi ile kurtulan Nuh ve üç oğlunun inandırıcılığına bakalım.Eski Ahitte yazdıkları secereye göre, Nuh tufanına kadar soy devamını sağlayan seçilmiş kişiler.(Dikkat ederseniz, din sistemi içinde örnek teşkil eden Habil ve Kabil bu secerede yan kol olarak bile belirtilmemiş. Burada sayılan kişiler sadece peygamberler ve peygamberlerin babaları olabilir.Listede yer alan Magog'ta, Nemrut'ta ve diğerleri de Peygamberdi de, listede yerlerini aldılar. )
   
 

MAGOG, secerde görüldüğü gibi bir kişi olmakla birlikte, Eski Ahit ifadelerinde yöre / bölge ismi olarak geçiyor.Masal tanımla KAF dağının arkası gibi. Siyasi tanımla MUZ cumhuriyeti gibi. O günkü (bilinen bölümü ile) Dünya'nın; bilmedikleri, tanımadıkları tüm ulusları ve bölgeleri içine alan bir tanım.

Gog ise sadece bir kişi. Seceresi olan, GOG isimli bir zat-ı muhterem.yaşam sürmüş ve ölmüş Tanrının hainlik mertebesinde gördüğü kişi. Hain olduğundanmıdır nedir saceresi tam olarak bir yerlere tutturulmamış potansiyel hain önder.Hepsi bu.

Gog ve Magog, İFADE GEREĞİ BİR ARAYA GELMİŞ "adres bildirme" ürünü bir tanımlama.Önder Gog ile Yöre Magog'un bir araya gelmesi ile oluşmuş düşman adres bilgisi veren bir ifadeden ibaret.

Kur'an'ı Kerim'de bozguncular olarak kıyamet öncesi ortaya çıkacak (salıverilecek) Yecüc ve Mecüc'le en ufak bir benzerliği olmayan bir tanımlama. Ama Müslüman önderlerin yardımıyla o konuma sokulmuş bir tanımlama. Yecüc ve mecüc bozgun yapanlara değil, bozgundan uzak duranlara musallat olacak olması bile, pagan esaslı iddialardan ne kadar uzak olduğunu gösterir.Yecüc ve Mecüc yaşayan ve ölmüş olanlar değil, bir set arkasında tutulanlardır. Bir kişi yada bölge ismi değil bir kavimdir.Tüm tepelerden tüm insanlara yani ayrımsız herkeze zarar verecektir. Bozgun içinde yaşanan çatışmalar sonucu kendine de zarar verecektir.Tek zırhı vardır oda imandır.

Yecüc ve Mecüc bahislerin de yada kıyas olsun kutsallık kazansın diye "bizde de Gog ve Magog var denilmesi ile eşitlik kurulmaya başlanmıştır. Müslüman önderlerin de incelmeden bakmadan "evet onlarda da Gog ve Mamgog var " onayı ile işlevsel hale getirilmiş bir eşitleme ortay çıkarılmıştır.

Orjinal vahiylerin belleklerinde kaldığı kadarı ile bu konuları gündeme getirip eşitliği kuranların mirascıları, bu eşitliklerden faydalanarak bu günle hiç alakası olmayan sözleri kehanet başlığı altında kamu oyu eldeedbilme adına gündeme sunmaktadır.

Bugün bu eşitliği, hemde bugünkü kitaplarına bakmadan kullanır hale gelmesine onay verilmeside onların kehanet dedikleri masallarına taraftar toplamalarına yardımcı olmaktadır. Bu tür diyalog urünü eşitlemeler onları, İyi yüzlülerle, kötü yüzlülerin savaşı olarak lanse edilen Argemeddon'a bir adım daha yaklaştırmaktadır, işlerini kolaylaşmaktadır.

   
  og ve Magog ile Yecüc ve Mecüc eşitlemesinin mümkün olmadığı, kendi tanımlamaları içinde mevcut. Gog ve Magog tanımını kendilerine düşman değilde, bozgunculuk yapanlar olarak yorumlasalar bugün sergiledikleri, ülkeleri içten yıkma senaryolarına, terörist desteklemelerine ve organizasyonlarına, işgallere devam edebililer mi?

Onlara göre Gog ve Magog, kıyamet öncesi ortaya çıkacak olan herhangi bir şey değil. İsrail Tanrı'sının her zaman yaptığı düşman ilanın da kullandığı İSİM SIRALAMALARINDAN biri (hani küfür etmeye başlandığında, sülalenin bütün bireylerine uğranılır ya!. Hemen hemen bir kişiye bile küfredilse mutlaka geçmişte kalanların ve gelecekte olacak olanların, hatırı sorulur ya!)

Savaşsız ve buhursuz yaşayamayan İsrail Tanrısı, toplumu dinamik tutabilmek, KENDİNİN VARLIĞINI YAHUDİLERE KABUL ETTİREBİLMEK, kendisine olan bağlılıkların azalmasının önüne geçmek için ortaya attığı düşman isimleri. O nedenle başlarına gelen işgalleri de, zaferleri de, ölümleride, sürgünleride, soy-sop değişmesinide "herşeye ben karar variyorum, bir kızarsam kökünüzü de kazırım" tehditlerine alt yapı olarak kullanıyor ya! "Zamanı geldiğinde sizleri kurtaracağım, siz denilenleri yapın" diyen ve arkasından sadece kendisine, sunulmasını istediği buhur tarifi veren Tanrılarının, taraftar kaybetmemek için sarfettiği ifadeler.

Magog'la ilgili bir öngörüleri, BU YILLARA KADAR HİÇ OLMADIĞI İÇİN, yani potansiyel düşman olarak ihtiyaç duymadıkları için HEZEKİEL DIŞINDA, KİMSENİN GÖRÜNÜMÜNE BU KONU GELMEMİŞ.

HER KONUYU GÜNDEME GETİREN İSRAİL TANRISI BU KONUDA SADECE HEZEKİEL'E BAHİS AÇMIŞ ODA BÖLGE OLARAK. DİĞER PEYGAMBERLERİNİ BÖYLE BİR MALZEMEDEN MAHRUM BIRAKMIŞ. HİÇTE TEHLİKE OLARAK GÖRMEMİŞLER.

KENDİNDEN BAŞKA VARLIKLARIN İSİMLERİNE BİLE TAHAMMÜL EDEMEYEN İSRAİL TANRISI, ONLARDAN BAHİS AÇIP TEHLİKEYİ DİĞER PEYGAMBERLERİNE NEDEN BİLDİRMEMİŞ?

Magog, Yecüc ve Mecüc tarzı bir tehlike olarak algılanmadığı tehlike olarak görülmediği içinde seceresini de orada bırakmışlar. Magog, İsrail Tanrısı adına sürekli yapılan, düşman ilan etme alışkanlıkları içinde kullanılmış olan bir isim. Hep aynı düşmanlar, hep aynı isimler olmasın renk gelsin diye kullanılmış olabilir. "Tekerlek gördüm" diye başlayan kahanet bildirimlerin de elbette bir giz bir esrar perdesi olmalı. Değişik merak konusu olabilecek kişiler olmalı.

Saldırtma tehdidinin asıl amacı ne olabilir? Elbette, sürgündeki insanların, sürgüne kayıtsız şartsız boyun eğmelerini sağlamak. Çünkü, İsrail Tanrısının teşviki ile orada duruyorlar. Demekki Tanrısal bir görevi/emri yerine getiriyorlar. Oysa, geride kalan yani Asur istilasına karşı çıkan, dolayısıyla tanrı Yahve'ye uymayan grupsa İsrail de kalmış. Demekki cezalandırılmalılar. (Yaremya, Hezekiel, Yoşiya, Daniel gibi peygamber kabul ettiklerinin ASUR İŞGALİNE BOYUN EĞME ÇAĞRILARI kendi kutsal kitaplarında yazıyor.

O HALDE TÜM GÖRÜNÜMLER SÜRGÜN SÜRMELİ GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI ÜZERİNE KURULMASI KAÇINILMAZDIR.Tehditlerle, vaadlerle, baskılarla, yeni öğretilerle ve ELBETTE YENİ YENİ GÖRÜNÜMLERDEN ELDE EDİLEN TEHDİTLERLE.

ÇOCUKLARI KORKUTMA ARACI OLARAK KULLANILAN UMACI GİBİ..."Uyumazsan UMACIYA veririm" gibi, "Gittiğimiz yerde iğneci var "gibi. Asıl amaç çocuğu var olan bir tehlikeden korumak değil ÇOCUĞUN VERİLEN EMİRLERE, UYMASINI SAĞLAMAKTIR.

Bu tür görünüm ürünü denilen ifadelerle, sürgünden dönme istekleri kırılmalı sürgün denilen, İsrail Tanrısının emri olarak duyrulan görevlilerine devam etmeliler. Geri dönerlerse, belkide isimlerini ilk kez duydukları ama kendi soylarından gelen hainlik edenin tuzağına düşecekler.

Asur istilasına boyun eğmeyen bu nedenlede İsrail Tannrısının tüm öfkesini üzerine çekmiş olan, hain GOG önderliğinde kurulan İSTİLA ORDUSUNUN MEZALİMİ ALTINA GİRECEKLER. Uzak diyarların ordularından oluşan, hatta kendi dışlarındaki tüm ulusların askerlerinden oluşan acımasız bir işgalle karşı karşıya kalacaklar.

BU DURUMDA EN İYİ HAREKET, ELBETTE SÜRGÜN HAYATINA SESSİZCE DEVAM ETMEK ve UZAKTAN İSRAİL'İN BAŞINA GELECEKLERİ SEYRETMEK.
Acımasız orduların mezalimi altında ezilmektense İSRAİL TANRISININ ÖFKESİ GEÇİNCEYE KADAR SÜRGÜNDE KALMAK EN DOĞRU KARARDIR.
Sürgünden Tanrı izni olmadan dönülürse, HAİN GOG'un BAŞINA GELENLER DÖNENLERİNDE BAŞINA GELECEK SİZ EN İYİSİ SÖZ DİNLEMEK EN İYİ DAVRANIŞTIR

Eğer kalırlar ve İnanna ağırlıklı babil öğretilerine tabi olarak sürgünlerine devam ederlerse, Yahve'nin geride kalanları cezalandırma aşamasında başlarına hiç birşey gelmeden yaşayıp gideceler.

Dönelim diye ısrar etmemek, TANRI KURTARIŞINI BEKLEMEK sabırsız haller takınmamak, HAİN GOG'UN İMHA EDİLDİĞİ GİBİ, İMHA EDİLMEMENİN TEK YOLUDUR. Zamanlaması doğru bir dönüş; ZAFER DEMEK, HEZEKİEL PEYGAMBERLİĞİNDE SÜRECEK OLAN GANİMET DÖNEMİ DEMEK. EN İYİSİ SÖZ DİNLEMEK.

Bu ve buna benzer çıkarımlara yol açan ifadelerle Yahudi toplumu bir arada ama kendi öğretilerine ve kendi otoritelerine bağlı olarak kalmıştır.
   
 

ÖZETLE; Magog, İsrail Tanrı'sına icad ettirilen düşmanlardan biri.

Magog nasıl gerçek olabilir ki? Olaylar sanal, kişileri hayali, Tarihlerin hiç bir doğru değil. BU DURUM DA SECERE NASIL DOĞRU OLABİLİR?.Magog'da akıllar içinde kalan bilgiler çercevesinde kullanılmış bir isim. Hezekiel'de bu kez düşmanlarını Tanrı adına kendi secerelerine hiç dokunmayan kimliklerden seçmiş.

Nasıl? Asur, Babil, Mısır istilaları olmadığı zamanlarda, Tek devletken secere içi kişileri birbirine, bölündükten sonra Kuzey - Güney Krallıklarını, yahudi kabilelerini birbirine, o'da olmadı seceredeki kişileri birbirine düşman ilan edildiği "görünümlerinde" (temsilcileri ile konuşma esnasında) isimler vermiş, savaşlar isteyip tehditler sıralanmışsa, sürgün yıllarında (yapılan görünüm sonuçları dedikleri) kitaplarına geçirdikleri ifadelerde, aynı kıvamda olan çağrılardan ibaret.


İLERLEYEN BÖLÜMDE: HEZEKİEL BU SÖZLERİ HANGİ ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE/ HANGİ ZAMAN DİLİMİ İÇİN SARFETMİŞ, NELER DEMİŞ NELER DEMEMEK İSTEMİŞ, KISACA; HİÇ KENDİNDEN SONRASI İÇİN BİR KELİMESİ DAHİ VAR MI? ONA BAKALIM.

   
  HEZEKİEL SÖZLERİNE ŞÖYLE BAŞLIYOR...

Hezekiel (Ezekiel)...38/1 RAB BANA şöyle seslendi:
Hezekiel (Ezekiel)...38/2 "İNSANOĞLU, yüzünü MAGOG ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi GOG'a çevir, ONA karşı peygamberlik et.
Hezekiel (Ezekiel)...38/5 Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Persliler'i, Kûşlular'ı, Pûtlular'ı,
Hezekiel (Ezekiel)...38/6 Gomer'in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyt-Togarma'nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.
   
 

Birincil manada; onların "MOGOG" dediklerini yukarıdaki satırlarda açıkladık. Kaf dağınıı arkasında bir yer. İstediğin ismi yaz. Kişi olarakta Magog seceresini yukarıda verdik. Sarı çizmeli Mehmet ağa ondan daha kesin olan bir tanımlama.Altına kimleri yazmak istyorsan onları yaz. GOG ise, Magog denilen ülkedeki beylerin önderi konumunda gösterilen KENDİLERİNDEN ama HAİN olan bir zat.

"İNSANOĞLU, ............................................(Hezekiel'e sesleniliyor. Bana şöyle selendi diyor)
yüzünü...........................................................(Hezekiel'e söyleniyor)
MAGOG ülkesinden..................................(Hayali bir ülke, KAF dağı arkası masal ülkesi )
Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın ...................... (Hayali bir ülkedeki, kişiler yada onların temsil ettiği kavimler.Yani kişiler yada Magog'u meydana getiren birimler)
önderi GOG'a...............................................(Secerede ismi var.Yeri kesin bulunamamış olsada, onların içinden biri gibi estirilmiş.. Ama HAİN rolu verilmiş biri. Geçmişi şimdilik yok.)
çevir, .............................................................(Hezekiel'e GOG'a dikkat et, ona yönel emri veriliyor)
ona karşı.......................................................(Hezekiel'e, GOG'un arzedeceği tehlikelerini savuşturabimek için , GOG'a KARŞI, dikkatli olması emrediliyor, TEHLİKEYİ GÖĞÜSLE deniliyor )
peygamberlik et..........................................(Hezekiel'e, GOG' un açacağı sorunlara engel olabilmek, o sorunları yok edebilmek için PEYGAMBERLİĞİNİ YAP EMRİ veriliyor)

   
 

EMİRLER KİME VERİLİYOR?
EMİRLER KİME KARŞI VERİLİYOR
EMİRLER HANGİ ZAMAN DİLİMİ İÇİN VERİLİYOR?

PEYGAMBERLİĞİ KİME KARŞI YAP EMRİ VERİLİYOR?
GOG ve MAGOG TANIMI ALTINDA OLANLAR NE?
PEYGAMBER HEZİKİEL YOEL oğlu GOG'ta kim diye soruyor mu?
PEYGAMBER HEZİKİEL GOG'un SECEREDE yer almasına karşı çıkıyor mu?

HEZEKİEL'e burada söylenen ne? "İNSANOĞLU senden 2600 sene sonra bu soysuz, GOG'tan ve en büyük dedenin torunu MAGOG'tan birileri çokıp, benim halkım İsrail'e saldıracak demiyor.Açık açık, Babil sürgününde olanlar dışındaklerin başına neler gelecek görün diyor.Adeta sürgünde kalanların, sürgünde kalmaları için tehdit ediyor.

Sözümü dinlemeyen, başka Tanrılara yönelenlere, GOG önderliğinde yaptıracağı saldırının ilk çağrılarında bulunuyor.(Başlangıçta Gog yanlısı olan, çağrılar daha sonradan nedeni belirsiz bir şekilde, GOG ve ekibinin hüsranı üzerine kuruluyori.)

"Hani sizin atalarınızın 3 kişi olduğu, devirden bu güne kadar geçen zamandan (1900yıl), daha da uzun bir zaman geçtikten sonra (2600 yıl), bunlar bunlar olacak" demiyor. "Yüzünü Gog denilene çevir ona karşı peygamberlik yap" emri veriliyor.

Kime emrediliyor?
Hezekiel'e emrediliyor. Ne zaman için emir veriliyor? Hemen o anlarda başlamak üzere olan bir eylem için emir veriliyor. Kutsal secerelerinde yer verdikleri GOG'un yaşamı içinde olmasını istediği bir emri veriyor.

YANİ KUTSAL METİN YAZARININ ÖMRÜ İÇİNDE OLACAK OLAN VE YAPMASI GEREKEN BİR OLAY İÇİN BU EMİRLER GELİYOR.

   
 
   
  Birçok Yoel var ama kimi peygamber, kimi başka yüzyıllarda yaşamış, kiminin ana baba, evlat isimleri tutmuyor, kiminin ise sürgün yılları ile hiç alakası yok.Anlaşılan bu Hain Gog'u kimse üzerine almak istememiş. Eğer hayali değilse. Eğer Gog ve Magog takımı tamamlansın diye, senaryo gereği sahnede yer almadı ise secerede bir yer bulunamadı. (Şu ana kadar bir yer bulunamadı)

(1 Tarihler (Chronicles)...5/4-6 .......," Baal Reaya'nın, Beera Baal'ın oğluydu. Asur Kralı Tiglat-Pileser'in sürgüne gönderdiği Beera Rubenliler'in önderiydi." ifadesinde ismi geçen krala bakılırsa; BEERA'nın yaşamı en iyi ihtimalle III.Tiglath-Pileser -M.Ö. 745 – 727- zamanında geçmiş gösteriliyor. Yoel içinde yaşam bu tarihlerden 80-100 yıl önce oluyor. Ama Hezekiel'in "yüzünü çevir" emrini aldığı tarihle bir alaka kurulamıyor. Tanrının "o konuştuğum sen değilmisin" dediği tarihler, Hezikiel'in Gog'a peygamberlik yapmasının emredildiği zaman olmalı Ortada bırakılmış bir secere olarak duruyor. )
   
  İki ayrı Yoel olduğu, aşağıdaki YOEL'e isnat edilen çocuklarla, yukarıda ki YOEL'e isnat edilen çocukların isimlerinin farklı olmasından da belli. "Şemaya", ismindeki "YA" bir tanımlama eki gibi gelebilir ama hemen arkasından, "Şemaya' NIN" (aitlik eki) kullanılmış olması;YOEL'in çocuğunun isminin, Şemaya olduğunu gösteriyor.

Bu çokta kalabalık olmayan, ilave gibi gözüken Yoel oğullarının, Fırat'tan Çöle kadar yayıdıklarıda ayrıca belirtilmiş. Düşmanların nereden geleceği belli olmaz kehanet yalan çıkmamalı.
Fırat nehri doğuda kaldığına göre; IRAK tarafına değil Mısır çöllerine doğru yayılmış olmalılar. Oysa Hezekiel Gog'tan bir ülke lideri olarak bahsediyor. Bu kadar geniş toprakları olan bir ülkeden, zaten İsrailliler bir yer kalamıştır. Hem kuzeyden hem güneyden gelebilirler gibi bir durum söz konusu....
 
Cümleler böylede bölünebiliyor.Nedenini bilmiyorum ama ifade değişimi yada ilaveler için bu yol düzenlenmiş olabilir. Dikkat edilirse 14 ve 15 madde küçük harf ile başlıyor. Yani 13 maddenin devamı durumunda. 14 ve 15 maddeler 13 maddenin bölünmesi ile doldurulmuş olabilir.

1 Tarihler (Chronicles)...2/13 Yişay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,
1 Tarihler (Chronicles)...2/14 dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
1 Tarihler (Chronicles)...2/15 altıncısı Osem, yedincisi Davut.
1 Tarihler (Chronicles)...2/16 Kızkardeşleri Seruya ile Avigayil'di. Seruya'nın üç oğlu vardı: Avişay, Yoav, Asahel.

YOEL ve GOG konusu uzun irdelemeleri içermekte. Secerde yer bulunursa irdeleme ihtiyacıda ortadan kalkar.
   
  Şu zaman dilimi içinde Magog ile ne kasdettiklerine, bu günkü isimleri ile bakalım. Ülkeleri şöyle sıralamışlardı..

Hezekiel (Ezekiel)...38/2 "İNSANOĞLU, yüzünü MAGOG ülkesinden ROŞ'un, MEŞEK'in, TUVAL'ın önderi GOG'a çevir, ONA karşı peygamberlik et.
Hezekiel (Ezekiel)...38/5 Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli PERSLİLER'i, KÛŞLULAR'ı, PÛTLULAR'ı,
Hezekiel (Ezekiel)...38/6 GOMER'in bütün ordusunu, uzak KUZEYDEKİ BEYT-TOGARMA'nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.

AMERİKA KITASI ve AVUSTRALYA O YILLARDA BİLİNSEYDİ, ELBETTE ONLARIDA YAZARLARDI. O kıtalarıda bulur bulmaz, hemen içini temizleyip, boş teslim aldılar. Kendilerine yurt edindiler, çalışacak yerli bırakmadıkları içinde Afrikadan yurtlarında koparılarak Kunta Kinte'leri, Horoz'ları getirdiler..(Aborjinler, Kızılderiller, Mayalar, İnkalar..)

Hain Gog'un, önderlik yapacak dedikleri Magog ülkesinden; Meşek neresi? Tuval neresi? Roş neresi? Bu diyarlar şu anda Türkiye, Rusya, Kafkaslar, İran, Orta Asya Cumhuriyetlerini ve Afganistan'ı içermektedir. Elbette; Irak, Babil, Mısır-Libya, Etopya-Sudan'da düşmanlar olarak bugünde geçerli olan isimlerle anılmaktadır.

Tabii ki, o devirde olanları değilde, bugün o toprakta olanlar temsilide olsa MAGOG SAYILACAKLAR ve kim vurduya gidecekler.

İŞİN GARİP TARAFLARINDAN BİRİDE, KİM VURDUYA GİDECEK OLANLARIN BU SÖZLERİ KEHANET OLARAK DESTEKLEMESİ DEĞİL Mİ?
İsrail Tanrısı adına kaleme alınan ifadelerde, sadece Yahudi esaslı olanların kurtulacağı, üzerine basa basa söylenirken; Yahve'nin hiç umurunda olmayan Hıristiyanların ve diğerlerinin bu sözleri kehanet olarak değerlendirip, umut bağlamaları akıl alır gibi değil.

Örnek kendierinden: Onların düşman gösterecekleri veya işgal ettikleri tüm ükeler sünnetli. Oysa kitaplarında şöyle diyorlar...
Hezekiel (Ezekiel)...32/26 " Meşek ve Tuval bütün halkıyla kendi mezarları çevresinde duruyor . Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek öldürülmüş. Yaşayanlar ülkesinde korku salmışlardı.

Büyük ihtimalle; Yahudi esaslar üzerine doğduklarına göre; İsa ve havarileri kurallara uyarak sünnet oldular.Hıristiyan kitap yazarlarıda sünnetli olmalılar. Yine herbiri mutlaka Domuz etinden de uzak durmuştur. Oysa bugünkü Hristiyanlar Peygamberlerinin, havarilerinin ve kitap yazarlarının uygulamalarına uymuyorlar. Sünnet olmuyorlar, domuz eti yiyorlar..


MAGOG VE DİĞER İSİMLERLE KAST EDİLEN ÜLKELER.

AFGANİSTAN, IRAK işgal altında.
İRAN ve SUDAN dışlanmış
SOMALİ ve ETOPYA abluka altında
FİLİSTİN, kafes içi yaşama mahkum edilmiş
KAFKASLAR yarı işgal yarı kontrol altında
TÜRKİYE ise nelerle yıllardan beri uğraştırılıyor, hangi tehlikeler altında, hepimiz yaşayarak biliyoruz.

Eyalet ve etnik kök ayrımcılığını en üst noktada yaşayan ülkemizde, onların potasının ağzında.Fırat senaryolarının baş kahramanı durumunda.En önemli etaplardan biri onun derelere ayrılması, kurutulma seviyesine getirilmesi. Yurdumuzun zaten her yeri onların iştahını kabartmakta. Asıl önemli konu Türkiye sağlam olduğu sürece hiçbirşey yapamayacak olmaları. Müslümanlıkta, özgürlükte, barışta, kurtuluşta Türkiye varsa var olacak.

MAGOG: Kaf dağının arkasında bir yer. İşinize gelenlerle gelmeyenlerin ayrıştımasına yarayacak ölçü birimi. Yahudilere göre, Magog tanımı içinde Kuzey ülkeleri tanımı içinde, o yıllarda kendilerine en çok zarar veren Ermenilerde var. (Ermeniler'de KUTSAL SECEREDE, Magog'un KARDEŞİ GOMER soyundan yer kapmışlar. Ermeniler kendilerini, Kutsal kitaplarındaki secerede devam eden dallarda gösterilmemiş olsalarda, Yafes oğlu, GOMER oğlu TOGARMA neslinden gelen, Hayk soyundan olduklarını kabul ediyorlarmış.Bu nedenle kendilerini "Hay" olarak tanımlıyorlarmış.Hayk'ta o soydan gelen kahramanı ifade ediyormuş.)

Peki bu durumda; Ermeniler, Magog sıfatını kabullenip İsrail'e mi saldıracak yoksa; o'da kehanet gereği kuzeyden kendisine saldırı mı bekleyecek? Elbette hiç biri değil o'da diğer Hıristiyan ülkeleri gibi, Yahudilerle birlikte, yeni Magog tanımları çerçevesinde liste başı olarak Müslümanlara yer verecek.(Erovizyonda esirgediği tüm puanları verecek) Masum, Mazlum, Mahsun, Madur tavrlar içinde boynu bükük atama mesihlerinin Tüm müslümanları yok etmesini seyredecekler.

ROSH / ROŞ.......... RUSYA / KAFKASLAR
MAGOG................ ORTA ASYA
MEŞEK................. ANADOLU
TUVAL...................İRAN (ESKİ PERS İMP.SINIRLARI)
 


Magog tanımı ile kast edilen manaya göre; Tanımlar üzerinden gidildiğinde, ortaya çıkan görüntüyü yansıma zannedip başkalarına çamur atanlara bakın. ŞU ANDA İŞGAL ALTINDA OLANLARA ve İŞGALE ADAY OLANLARA BAKIN.

Dünya'da bozgun çıkaranlar kimler?
Yüzyıllardır Dünya'da işgal etmedik, sömürmedik yer bırakmayan kimler?
Hala işgalleri sürdüren kimler?
İşgal öncesi gerekli zeminleri elde edebilmek için bozgunculuk yapanlar kimler?

Elbetteki, ARGEMEDDON savaşının planlıyıcıları. Kral gelecek bizi ALLAH'IN HESAP gününden kurtaracak diyenler,
İsrail Tanrısı Yahve, Eski Ahit'e bağlı bizleri vaad edilmiş topraklara kavuşturacak diyenler
Ve onların eteklerine sığınarak, "bizler de sizin gibi inanıyoruz, sizin gibi inanmayanlara karşı İTTİFAKLAR kuralım" diyenler.

   
  GOG VE MAGOG ESKİ AHİTE GÖRE BÖYLE PEKİ YENİ AHİTA GÖRE, TANRIY'LA YENİ YAPTIKLARI ANTLAŞMAYA GÖRE, GOG ve MAGOG'A BİÇİLEN ROL NE? NE ZAMAN ORTALIĞA ÇIKACAKLAR? NELER YAPACAKLAR? İLERİYE YÖNELİK BİR PLANLARI VAR MI?

Gog ve Magog macerası Yeni Ahit'te şöyle başlıyor. Önce onları ayartacak olan Şeytan serbest bırakılıyor
Esinleme (Vahiy).................20/7 Bin yıl tamamlanınca Şeytan, atıldığı zindandan serbest bırakılacak.

Serbest bırakılan şeytam tüm maharetini kullanarak tüm ulusları toplayıp bir araya getirceko kadar büyük bir ordu olakki sayıları deniz kumu taneleri kadar çok olacakmış.

Esinleme (Vahiy)................20/8 Yeryüzünün dört bir bucağındaki ulusları Ä Yecüc'ü ve Mecüc'ü Ä saptırmak ve onları savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı denizin kum taneleri kadar çoktur.

Bu devasa ordu tüm haşmeti ile o sevilen gözde olan kenti kuşatacakmış. Nasıl tam bir aksiyon filmi hızında ve kıvamında olaylar gelişiyor değil mi?. Bu heyacana yürekler mi dayanır derken, birden gökten bir ateş geliyor ve onları yakıp kül ediyor. BİTTİ. Arkasına daha sonraki maddeyi de yazdım ki hani devamı vardır da yazılmamıştır diye huylanılmasın

Esinleme (Vahiy)................20/9 Yeryüzünün enginliklerinden geçerek kutsalların ordugâhını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı ve onları yakıp kül etti.
Esinleme (Vahiy)................20/10 Onları saptıran İblis ise, canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence göreceklerdir.

Hepsi bu kadar. Hani senaryo üzerine senaryolar yazılan iyiler kötüler savaşı yok. Hani Gog ve Magog saldırıları yok. Bu maddeler de olmasa Gog ve Magog diye tanımları da olmayacak. Savaş hazırlığı ve gökten gelen ateş ve son.Hani Argemeddon savaşı hani kahanetler. Kendi kitaplarında bile kehaneti yalanlıyorlar. İnsanlar arası savaş sahnesi okudunuz mu satırlardaki ifadelerin içinde?

Argemeddon denilen yerdeki yapılacak yukarıdaki GOG ve MAGOG olayından, 1000 yıl önce yapılmış olan Argemeddon savaşının da gelişimi de tıpkı GOG ve MAGOG macerası gibi;Burada ARgemeddon savaşına suyunanlar ise; EJDERHANIN AĞZINDAN çıkan KÖTÜ CİNLERİN RUHLARI..

Esinleme (Vahiy)................16/13 Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm.
Esinleme (Vahiy)................16/14 Bunlar, mucizeler yapan cinlerin ruhlarıdır. Gücü her şeye yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.
Esinleme (Vahiy)................16/16 Üç kötü ruh, kralları İbranicede Armagedon denilen yerde topladılar.
Esinleme (Vahiy)................16/17 Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, «Tamam!» dedi.
Esinleme (Vahiy)................16/18 O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Öylesine büyük bir deprem oldu ki, insan yeryüzünde oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı.
Esinleme (Vahiy)................16/19 Büyük kent üçe bölündü. Uluslara ait kentler de yerle bir oldu. Büyük Babil, Tanrı'nın önünde anıldı ve Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını içeren kâse kendisine verildi.
Esinleme (Vahiy)................16/20 Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu.
Esinleme (Vahiy)................16/21 Gökten, insanların üzerine, taneleri yaklaşık kırk kilo[] ağırlığında şiddetli bir dolu yağdı. Dolu belası öylesine korkunçtu ki, insanlar bu beladan ötürü Tanrı'ya sövdüler.

Adam gittiği flim kısa sürdüğü, için şikayette bulunuyor ve şöyle diyor. "Adam ata atladı, at kişnedi, Aslan kükredi flim bitti". Sinemacı pişkin, "Bu interaktif bir flim. Katılımcılığı ön plana çıkaran bir yapım. Ara sahneleri, isteğe göre herkez kendi sahnelesin, flim hayallerde aktifleşsin diye öyle yapılmış kardeşim" diyor.
   
  MÜSLÜMANLARA, "İLAHİ VARLIKLAR" olarak sundukları "SONS OF GOD" KABULLERİNİN İŞLENDİĞİ "TANRININ OĞULLARI"sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  HAZIR SÖZ YENİ AHİTTEN AÇILMIŞKEN, YENİ AHİT YAZARLARININ BU KEHANET / ARGEMEDDON SAVAŞI İLE DÜŞÜNCELERİ NE? ÖYLE YA. OĞUL TANRININ ONDAN TEBLİĞLER YAPTIĞI KİTABI KENDİ KİTAPLARINA DAHİL EDENLER ESKİ AHİT'E AYKIRI HAREKET ETMEZLER.

Kutsal kitap yazarları kurtuluş denilen umudların 100/100 kendi kuşakları içinde gerçekleşeceğinden eminler. Oğul Tanrının, kendilerine görünümleri ve esinlemeleri sonucunda verdiği sözlere dayanarak, kurtuluş denen olayın, kendi yaşam süreleri içinde olacağını söylüyorlar.

Pavlus'un çok yakın dostlarının da içinde bulunduğu ekip, tüm savaş yada benzeri kurtarma eylemlerinin, o yüzyıl içinde olacağını TANRI sözü olarak teyit ediyorlar.Üstelik bu sözlerinin sağlamlığına o kadar güveniyorlar ki; sözlerinin yalanmasının imkansızlığını vurgulamak için, gökler ve yer kıyaslaması yapıyor. Yani sözlerim "gökler ve yerden daha sağlam" diyor. Bu sözler yalanlanamaz diyor.

Nedeni ise, bu sözlerin kurtarmaya gelecek olan, İSA MESİH yani OĞUL TANRI tarafından verilmiş olması. Eğer bu sözler yanlışsa, geçersizse, o zaman; neden? hangi? sözlere inanılır da ebedi kurtuluş beklenir? Nasıl güvenilir?

Ortada, tüm beklentilere sebepzaten verilen bir söz değil mi? O sözün doğruluğuna inanmak, tüm bekleyişlerin nedeni değil mi? 4 Kitap sahibine de verilen sözler yalansa / yalan çıkarsa, geride kalan vaadlerin hangisine inanılır? İNANCINI PEKİŞTİRMEK İÇİN "gök ve yer yok olur ama bu sözlerin sağlamlığına süphe olmaz, bu sözlerin gerçekliği değişmez" diyorlar, kutsal metin yazarları.Oğul Tanrının bizzat göründüğü kitap sahipleri.

Gerçektende öyle; işi uzatıp umut tacirlerinin oyuncağı olmaktan, umut üzerine umutlar ilave ederek yaşamaktan ise, bana göre; kitapları yada kafaları değiştirmeliler.Her ikiside imana giden kapıyı açar.Yalan yanlış, gördüm, "atam dedi" sözleri ile Pagan inançlardan meydana gelmiş, bol vaadli metinlerden kurtulmayı sağlar.Kurtuluşlarını bir takım esinleme denilen sözlere değil, kendi ellerine almalılar. Kendi kurtuluşlarının kurtarıcıları kendileri olmalılar.

OLAYLARIN OLUŞ ZAMANI İÇİN OĞUL TANRI TARAFINDAN, ŞÖYLE ESİNLENDİKLERİNİ BELİRTİYOR KUTSAL METİN YAZARLARI...

Markos (Mark).........13/26 «O zaman İNSANOĞLU'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Markos (Mark).........13/30 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Markos (Mark).........13/31 Gök ve yer ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

Matta (Matthew).......24/30 «O zaman İNSANOĞLU'nun belirtisi gökte görünecek. .........
Matta (Matthew).......24/34 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Matta (Matthew).......24/35 GÖK ve YER ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

Luka (Luke)..............21/27 O zaman İNSANOĞLU'nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Luka (Luke)..............21/32 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Luka (Luke)..............21/33 GÖK ve YER ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

Pavlus'un, bu görüşlere aralarındaki dostluklar ve kitap yazma birlikteliğinden dolayı katılıyor olduğu muhakkak. Oğul Tanrı ile "görünümlü" görüşmüş biri olarak bu tür yanlışlıklara izin vermesi düşünülemez. Eğer düşünülüyorsa o zaman yazdıklarının ne değeri olabilir ki?

Elçilerin İşleri...........19/11 Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.
Elçilerin İşleri...........26/15 «Ben de, `Ey efendim, sen kimsin?' dedim.«`Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye cevap verdi Rab.
Elçilerin İşleri...........26/16 `Haydi, ayağa kalk. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine, hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin.

PAVLUS, LUKA ve MARKOS ile olan bağlarını mektuplarında şöyle bildiriyor..
Filimun....................1/23-24 Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafra, emektaşlarım Markos, Aristarkus, Dimas ve Luka sana selam ederler.
2 Timoteyus.............1/11 Yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir. O, yapacağım hizmette bana yardımcı olur.

Pavlus'ta, Matta, Markos, Luka gibi aynı fikirde olduğunu şu sözleri ile doğruluyor.

1 Selanikliler...... 4:15 RAB'bin SÖZÜNE DAYANARAK size şunu bildiriyoruz: biz yaşamakta olanlar, RAB'bin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz.

Görüldüğü gibi, Pavlus'ta kendisinin ölmeden önce 2. GELİŞİN OLACAĞINI söylüyor. "Biz yaşamakta olanlar" diye başladığı sözlerini pekiştirmek için, iyice vurgulamak için " RAB'bin gelişine kadar diri kalacağız" diyor. "Ama ölmüş olanlarında elbette HAKKINI ÇİĞNEMİYECEĞİZ" diyor.

Hiç söyle dememiştir, "eğer ben ölürsem sizi bekliyeceğim". Böyle bir cümle kutsal metin yazarlarının hiç birinin ağzından çıkmamıştır.Çünkü; kendilerinin ölmeden önce 2. gelişin olacağına garanti gözüyle bakıyorlar.

Hiç kendilerine toz kondurmamışlar. Kendilerinin olmadan bu işlerin olma olasılığını akıllarının ucundan bile geçirmemiş olacaklar ki; Pavlus, kendilerinden önce ÖLECEK OLANLARIN HAKKINI KORUMAYA SÖZ veriyor. Adeta, "Oğul Tanrı / Mesih'le geldiğimizde sizin hakkınızı çiğnemeyeceğiz" sözü veriyor.

Bu vaadlerle, çevresine birçok kişiyi toplayarak, Hıristiyanlığın temellerini atan Pavlus insanları kurtuluşun her an olabileceğine ikna etmiştir. Hatta bu işin nasıl olacağını da şöyle açıklamıştır.

1 Korintliler........15:51-52 İşte size bir SIR açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve BİZ de değiştirileceğiz.

Aralarından ölenlerin çoğalması nedeniyle; geride kalanların UMUTLARINI KÖRÜKLEMEK ADINA, "hepimiz ölmeyeceğiz" mesajını SIR PAYLAŞMA edası ile veriyor. AMA YİNE KENDİSİ SAĞ KALIP, BORAZANLA DEĞİŞENLER ARASINDA OLMA şartı ile bu etabın biteceğini üzerine basa basa söylüyor.Kurtuluşu göremeyen lider mi olur?

Çevresinde olanlara müjde olarak verdiği sözlere bakıldığında, Oğul Tanrı'nın gelişi an meselesi olarak anlatıyor. Kim anlatıyor? BİZZAT OĞUL TANRI GÖRÜNTÜSÜNE NAİL OLAN, OĞUL TANRIDAN DİREK, ARACISIZ EMİRLER ALDIĞINI SÖYLEYEN PAVLUS.

SÖYLEDİKLERİ KUTSAL KABUL EDİLİP, KİTAPLARINDA YER VERDİKLERİ PAVLUS söylüyor. Kurtuluş hayalinin üzerine kurulduğu MÜJDE İNANÇ SİSTEMİNİN organizatörü, PAVLUS böyle söylüyor.Tanrıyı direk görüp, aracısız emirler alan yanıldıysa, VAY HALİNE PAVLUS ve ARKADAŞLARININ, VERDİĞİ VAADLERİ MÜJDE SANIPTA PEŞLERİNE TAKILANLARA.
   
  KUTSAL METİN YAZARLARINA GÖRE; KURTARICI NE ZAMAN GELECEK KONUSUNUN İŞLENDİĞİ "ARGEMEDDON ZAMANI " sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
 

YUHANNA'nın da GÖRÜŞLERİ BU MEYANDA, FARKLI YOLDAN AMA KESİN BİR DİLLE, TÜM OLAYLARIN KENDİ ÖMRÜ İÇİNDE OLACAĞINI BİLDİRİYOR.

Tanrının Yuhanna'ya gözükerek
, YAKIN ZAMANDA olacak olayların habercisi olarak seçilmesine bakalım.Tanrı sözü olan ifadelerle.

Esinleme (Vahiy).....1/1 Bu kitap İSA MESİH'in esinlemesidir. Tanrı, YAKIN ZAMANDA olması gereken olayları kullarına göstermesi için O'na bu esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti.

Yuhanna'nın, tüm olayların kendi yaşam süreci içinde gerçekleşeğini kesin olarak bildirdiği anlatımı şu:

İhanetin ve geri dönüşün konuşulduğu ortamda, İsa kendisini takip eden sevdiği öğrencisine (Yuhanna), "İhanet nedeni ile öleceğini ama geri döneceğini" belirtmiş, PETRUS'UN sorusu üzerine geri dönüşünün de "o öğrencinin" (Yuhanna'nın) ömrü içinde olacağını söylemiştir.(Petrus'a hitaben; "..BEN GELİNCEYE DEK ONUN YAŞAMASINI İSTİYORSAM , bundan sana ne?" demiştir)

Diğer öğrencilerin bu deyişi ÖLÜMSÜZLÜK olarak algılamaları üzerine; Yazar (Yuhanna), söylenenin ÖLÜMSÜZLÜK ilanı/ifadesi olmadığını, ÖĞRENCİNİN ÖLMEDEN İSA'nın GELECEĞİNİ ifade ettiğini vurguluyor.

OĞUL TANRI İsa, ne zaman 2. geleceğim demiş?
Sevdiği öğrencisi, Şakirti ölmeden önce geleceğim demiş.

Tahtın ortasına oturmaya aday (vahiy bölümüde oturtuluyorda) OĞUL TANRI İSA; ne zamana kadar Şakirtinin yaşamasını öngörmüş / Öğrencisinin ölümünü ertelemiş?
Kendisinin MESİH olarak gelişini görünceye kadar.

Yuhanna (John)......21/20 PETRUS arkasına döndü, İsa'nın sevdiği ÖĞRENCİNİN kendilerini izlediğini gördü. Bu ÖĞRENCİ, akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve, «Rab, seni ele verecek olan kimdir?» diye soran ÖĞRENCİDİR.

Yuhanna (John)......21/21 PETRUS ONU görünce İsa'ya, «Rab, ya BU ne olacak?» diye SORDU

Yuhanna (John)......21/22 İsa ONA, «Ben gelinceye dek ONUN YAŞAMASINI istiyorsam, bundan SANA ne?» dedi. «SEN ardımdan gel!»

Yuhanna (John)......21/23 Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa PETRUS'a, «O ölmeyecek» dememişti. Sadece, «Ben gelinceye dek ONUN YAŞAMASINI istiyorsam, bundan SANA ne?» demişti.

Yuhanna (John)......21/24 Bütün BUNLARA TANIKLIK EDEN ve BUNLARI YAZAN ÖĞRENCİ budur. ONUN tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.

Öğrenci (Yuhanna); 2000 yıl geçmiş hala ufku tarayıp bulutlar arasından beyaz atı ile gelişini bekliyor olamaz. O zaman yanılan kim? Satırların yazarı olan, "tanığım" diyen o öğrenci mi (Yuhanna)? Yoksa onları yazdıklarını keyfiyet ve amaçları doğrultusunda yoğurarak, kehanet kıvamında kurtarıcı gelecek koroları eşliğinde, piyasaya sürenler mi?Hayal görmelere hayallerini ekleyenler mi?

Eğer bunlar söyledikleri gibi yanlış / yalan söylüyorlarsa kitaplarının değiştirsinler. Yok eğer, "doğru söylüyorlar" Tanrı sözlerini iletmişlerdir" diyorlarsa o zamanda ortada kurtarıcı gelecek, mesih gelecek diye bir durum söz konusu değildir. Doğru sözlülerse, tüm geliş gidişler onların ömürleri içinde olmuş bitmiş.Bu zaman dilimine onlardan gelecek gidecek kalmamış.

Ya kitapları değiştiriler ya kafaları.Her ikisinden de ALEMLERİN RABBİ ALLAH'A İMAN VAR. Hata ben Tanrıyla konuştum diyenlerek bu ifadeleri yazanlarda mı?, Yoksa "ben Tanrıyı gördüm" diye onun yazdıklarının arkasına düşenler mi?

Görüldüğü gibi sanılar üzerine yazılan, Argemeddon senaryolarının dayandırdıkları kaynakları bile; olayların kutsal kitap yazarlarının ömürleri içinde olacağını işliyor. Düşünebiliyor musunuz, kitapları ataları elleri ile yazmış, birtakım kehanetlerle taraftarlarına müjdeler vermiş, doğal olarakta gerçekleşmemiş.

Aradan 2000 sene geçmiş, aynı hayalleri gerçekleşmediğini bile bile, pembeleştirerek, yeni senaryolarına Tanrısallık katarak sunuyorlar. İlahi hiçbir değeri olamayan metinleri ele aldığınızda, kehanet dedikleri şeylerin olmadığını görüyorsunuz.Tanrı sözü dedikleri kitaplarından, en ufak bir ifadenin bile gerçekleşmediğini gördükleri halde, hala kitaplarına Tanrısallık katılması akıl alır gibi değil. "Tanrı biziz istediğimiz gibi yazarız" havasındalar.

   
  GOG MAGOG KİMİN UMURUNDA, ARGEMEDDON' DA BAHANE, AMAÇ MUHABBET OLSUN ETRAF ŞÖYLE BİR ŞENLENSİN. BİNLERCE YILDIR GÖRÜNÜM VEREMEYEN TANRILARI ÇADIRINA KURULUP BUHURUNA DOYSUN.YENİ BİLDİRİMLERİNİ SIRALASIN.

1 Tarihler (Chronicles)...17/5 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra, orada burada konaklayarak dolaştım.
Yeşaya (Isaiah)............66/1 RAB diyor ki: "Gökler tahtım, Yer ayaklarımın taburesidir.Nerede benim için yapacağınız ev, Neresi dinleneceğim yer?
Yeşaya (Isaiah)............6/1 Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu.
Levililer........................1/17 Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

Tabii arasıra buhuru kabul etmediği zamanlarda olmuş. Buhurunda Saba'dan geldiğini öğrendik. Ama güzel kokulu kamışların geldiği ülke ise belli değil.Tarih bilgisi gibi coğrafi bölgeleride zayıf olabilir.Çin ve Hindistan o devirlerde ne kadar biliniyordu belli değil.Onlar için her yer MAGOG ülkesi değil mi? Kaf dağının arkası olan, MAGOG diyarlarını nereden bilsin? Herşeyin detayını veren bunuda bilse idi mutlaka verirdi.ÇİN ve HİNT tanrılarından edinilmiş bir alışkanlığı devam ettiren ve bundan çokta hoşnut olan Tanrı dedikleri Varlık.

Yeramya.............6/20 Neden bana Sabadan günnük, Uzak bir ülkeden güzel kokulu kamış getiriliyor? Yakmalık sunularınızı kabul etmiyorum, Kurbanlarınızdan hoşnut değilim.››

Din inanç sistemlerini oluşturdukları yörelerden alınmış olan bir adet. Tıpkı kızdığı nefret ettiği Hıristiyanların ise yüzyıl öncesine kadar ismende olsa yaşattıkları, GÖK KRALİÇESİNİN BUHUR alışkanlığına sahip olan, İSRAİL TANRISI.

Yeramya.......44/17 Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız/ Gök Kraliçesine buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, sıkıntı çekmiyorduk.
 


  HEZEKİEL'E DÖNERSEK.ne denmişti Hezekiel'e

Hezekiel (Ezekiel)....38/2 "İNSANOĞLU, yüzünü MAGOG ülkesinden ROŞ'un, MEŞEK'in, TUVAL'ın önderi GOG'a çevir, ONA karşı peygamberlik et.
Yukarıda, bu maddenin açılımını yapmış, Hezekiel' e verilen yerine getirmesi gereken, ona liderlik kapılarını aralayan, dinde otorite ve saygınlık kazandırmayı amaçlayan bir ifade olduğunu vurgulamıştık. Sürgün yıllarında kuvvetli olma adına yapılan bu "Tanrısal görünüm" sadece HEZEKİEL DÖNEMİ, yani onun yaşam süresini içine alan döneme aittir.

Bütün emirler Hezekiel'i öne çıkartır biçimde, sadece ona veriliyor. Hemde, sürgündekileri içerdiği gibi sürgünde olmayan, esaretten uzak olduğu anlaşılan, İsrail'lilerin de ulusal kurtarıcı önderi olarak ona veriliyor.

Emir içeren ifadede, Hezekiel dönemi sonrası için en ufak bir emere varmı? Bu sözlerin içinde, (Hezekiel'in bile) çok sonraki geleceği bırakın, Hezekiel'in kendi yaşam süresinden sonra, olabilecek bir olayla ilgili öngörüsü var mı?

Yahve'nin kendisine DARBE NİTELİĞİNDE BİR HAREKETLE DEVRİLECEĞİNDEN haberi yokken, Yaradılış ve Tufan yıllarını bile hatırlayamazken, bazı kullarını ve verdiği sözleri daha sonra anımsayabiliyorken, BİNLERCE YIL SONRASINI TASAVVUR etmesi düşünülebilir mi?

"Oğul Tanrı gelecek, tüm insanların toplayacak" deselerdi, Yahve "duyda inanma" derdi herhalde.Gelecek ile alakalı birşeyleri tasavvur edebilseydi, Tanrının Oğlu olduğunuda bilir sevgili İsrail halkını da uyarırdı.Peygamberler bölgesinin sevgili halkına yasaklanacağınıda bilirdi.

Yukarıdaki ifadeler, "tamamen Hezekiel dönemi için" dedik. Ne vardı bu ifadelerin içinde, neleri bildirmesi gerekiyordu? İstenen şu; Hezekiel GOG'a, yönelerek ona Peygamberlik edecek ve Yahvenin verdiği emirleri, başına örülen çorapları tehditleri ile bildirecek.

Demek ki bu eylemler, daha doğrusu görevler Hezekiel'e verilen ULAKLIK ile GOG'a yapacağı PEYGAMBERLİKTEN ibaretmiş. Hezekiel nasıl Ulaklık ve peygamberliğe seçildi ise, UYGULAMACI OLARAKTA, KAVİMLERE ÖNDERLİK YAPAN GOG seçilmiş.

İSRAİL TANRISI kendi adına, GOG'a şu MESAJINI iletmesini HEZEKİEL'den istiyor.

Hezekiel (Ezekiel)....38/3 DE Kİ, 'RAB YAHVE ŞÖYLE DİYOR: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi GOG, sana karşıyım.

Hezekiel (Ezekiel)...38/4 SENİ geldiğin YOLDAN geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. SENİ ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim.

Hezekiel (Ezekiel)....38/5 Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli PERSLİLER'i, KÛŞLULAR'ı, PÛTLULAR'ı,
Hezekiel (Ezekiel)....38/6 GOMER'in bütün ordusunu, uzak KUZEYDEKİ BEYT-TOGARMA'nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.

TANRI YAHVE, GOG'a yönelik emirlerini iletmesi için HEZEKİEL'e, SIRALAMAYA DEVAM EDİYOR..
Hezekiel (Ezekiel)...38/7 "'HAZIR OL! Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte HAZIRLAN. Onları SEN gözeteceksin.

İSRAİL TANRISI, Kimi Peygamber olarak bu işle görevlendirip liderlik vasfıyla donatıyor? HEZEKİEL'i "YÜZÜNÜ GOG'A ÇEVİR ve ONLARA PEYGAMBERLİK YAP HEZEKİEL"
İSRAİL TANRISI, Kime "hazır ol" emrini, Kimle ilettiriyor?. HEZEKİEL'le, GOG'a "hazır ol" emrini ilettiriyor. Hezekiel Tanrı mesajı olarak ne diyor, "SEN HAZIR OL GOG "

HEZEKİEL kime, kimlerle hazırlan emrini iletiyor?..GOG'a ve GOG'la birlikte Yaşayan (M.Ö.6-7 yy) çevresindeki tüm insanlara bu emri iletiyor,"ÇEVRENLE HAZIR OL GOG "
HEZEKİEL kime, kimleri gözet emrini iletiyor?..GOG'la Yaşayan (M.Ö.6-7 yy) çevresinde liderliği altında toplanacakları gözet emrini iletiyor,."ÇEVRENİ TOPARLA GOG"

Hezekiel ne zaman yaşamış? O ifadelerin yazıldığı yıllarda yaşamış (M.Ö.6-7 yy) . GOG'a da "Çevrendeki insanları topla, onları gözet, birlikteliği bozma, harekete hazır ol" emri yine o yıllar için veriliyor. Bu ifadelerde Hezekiel'in yada GOG'un yaşamı sonrasında gerçekleşmesi istenen yada öyle izlenim verecek bir ifade var mı? Okuma yazma bilen kimse için yok. "Tanrıdan geldi" dedikleri ifadeler, Tanrıdan gelme saygınlığını gösterecek olanlara görede, gelecekten ibare taşıyan bir ifade yok. Kafalarındaki palnlar gereği dillerin, kitaba eğen bükenler için elbette o ifadelerin içinde, Akıllarında olan herşey vardır. Hatta, İNSAN OLABİLMENİN EN BÜYÜK ENGELİ gözüken kalıtımların ait olduğu menşi, belirten ifadeleride bulması mümkün.

Sırf; "Gog ve Magog, Yecüc ve Mecüc'le tanım bakımından eşitlendi, aynılığı kabul gördü" diye, bu sözleri kehanet olarak yorumlamanın bir tutarlılığı var mı?
Gog ve Magog ismi sadece Hezekiel'de savaşla birlikte kullanıldı diye, sürgünün devam etmesi için kullanılan ifadeleri kehanet diye alıp, temcid pilavı gibi ortalığa sürmenin bir alemi var mı?

Bu kadar saçmalığı, üstelik o günlerin güç elde etme (liderliksavaşı) ifadeleri olduğu açıkca belli olan sözleri, 2600 yıl sonrasına adapte edilmesini, kehanet gerçekleşiyor diye kabul edilmesinin izah edilir bir yanı var mı?

(Bu ifadeler kıskanç Tanrı olarak kendini lanse eden Varlık ile iğrenç Tanrı adı altında sunulan Varlık'a, bağlı olanlar arasındaki iktidar çatışmasının sözleri /tehditleri. İsrailde kalanlarla Babil sürgününde İNANNA ile tanışanların mücadelesi.Özetle: Mevzi kazanmaya yönelik söylemlerden ibaret. Aynı din içinde mücadele eden tarikatlar gibi.Her birinin efendisi, Hazreti diğerinden daha fazla bilir, daha fazla tayyi-mekan yapar, daha fazla alemlere gider-gelir, daha fazla mertebe sahibidir, bu mertebeler sayesinde büyükleri ve peygamberleri daha fazla rüyalarında görür, böylece bilgilenir)
   
  Hezekiel (Ezekiel)...38/8 Uzun zaman sonra SAVAŞA ÇAĞRILACAKSIN. Gelecek yıllarda, halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İSRAİL dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ÜLKEYE saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içinde yaşıyor.

Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın diyor.İlk insanın yaratıldığı tarihi bilmeyen, Tufan tarihini kafadan atan, hitap etdip, kendilerinden buhur istediği insanları, Yafet, Sam ve Ham'dan türediğini sanan bir varlığın sözlerini ciddiye ealıp bu irdelemeleri yapmak bile saçma ama bazı gerçekleri ortaya koyup bilmeden peşlerine takılanlara uyarı olabilir düşüncesi ile bu yazıları yazıyorum. Sadece ilk insanın yaradılışını ve Tufan tarihini bilememsi bile diğer tüm ifadelerin, zaman içinde biçimlendirilmiş insan ürünü olduğunu ortaya koyar. Kitabın tüm geçerliliğinide ortadan kaldırır. Bu yanlışlıkları ortaya koymayı bırakı, GAYPTAN HABER VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

TÜM KEHANET DENİLEN OLGULAR AMACI GEREĞİ gelecekle ilgilidir. ALEMLERİ RABBİ OLAN ALLAH imanının en temel ögesi olan, GAYBI SADECE "ALLAH" BİLİR, ŞARTI BİLE TÜM KEHANET DENİLEN ŞEYLERİN YOK SAYILMASINI GEREKTİRİR.Gayp haberleri vermek, ALLAH'a ŞİRK koşmaktır

Tufan ve insanın yaradılışı sonsuz gibi gelen varlığa Tufan üzerinden, Hıristiyanlara göre, 1800 yıl, yahudilere göre 1500 yıl geçtikten sonra bu sözleri sarfeden varlık için 2600 sene sonsuz zamanı ifade eder olsa gerek. Uzun yıllar ifadesinin hemen arkasından kendisi için UZUN NE MANAYA GELİYORU açıklıyor. GELECEK YILLARDA diyor. Gelecek Mİlenyumlarda demiyor. Hezekiel ve sen GOG öldükten sonra demiyor.Yaz tatili dönüşü, ayrılırkan söylenen temenni sözleri gibi; önümüzdeki yıl görüşüürz yada evlilik, doğum günü kutlamalarında sarfedilen sözler gibi nice mutlu yıllara gibi..Çok yaklaştığını gGÜNLERİN SAYILMASI GEREKTİĞİNİDE bildiriyor

Hezekiel (Ezekiel)...39/8 O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. Rab Yahve böyle diyor. Budur sözünü ettiğim gün!

Hezekiel ve GOG için yazılmış, onların dönemini kapsayan ifadeleri, Aptal numarasına yatarak bu günlerin işareti olarak kullnamak, art niyetlerini maskelemek isteyenlerin kişiliklerinin yansıması olsa gerek.

Üstelik zamanla ilgili sözler devamlı da tekrar edilmiş.
Hezekiel (Ezekiel)...38/14 "Bu yüzden, ey İNSANOĞLU, peygamberlik et ve Gog'a de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor:........
Hezekiel (Ezekiel)...38/2 ""İNSANOĞLU, yüzünü MAGOG ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi GOG'a çevir, ona karşı peygamberlik et."
Hezekiel (Ezekiel)...39/1 "İNSANOĞLU, GOG'a karşı peygamberlik et ve ona de ki, '..........
Hezekiel (Ezekiel)...39/8 O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. Rab Yahve böyle diyor. Budur sözünü ettiğim gün!

KİM SALDIRADA BULUNMAK İÇİN GELECEKMİŞ. SEN diye hitap ettiği GOG ordusu ile gelecekmiş. Yani GOG YAŞIYOR ve ölmeden önce ordusu ile gelecekmiş.

Hezekiel (Ezekiel)...38/15 SEN ve SENİNLE BİRLİKTE birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz.
GOG'un yaşdığı dönemde var olan uluslardan bahsediyor. "SEN ve SENİNLE BİRLİKTE BİRÇOK ULUSTAN" atlara binmiş TAHTA kalhanlı ordular halinde.

Kimler tahsis edilen mezarlıklara gömülecekmiş? SÜNNETSİZ OLANLAR.Oysa yukarıda MAGOG ülkeleri ile birlikte sayılan tüm yerdekilerin hemen hepsi SÜNNETLİ. Bu ifadeye göre katliama uğramya, imha edilmeye hazır olun SÜNNETSİZ HIRİSTİYANLAR.Tabii bu durumda kehanet diye ısıtıp ısıtıp ortaya koydukları maslların bu kısımlarını kabul etmezler ve hemen açıklamalarla işi kaynatmaya getiriler. İsa kitap getirmedi, ESKİ AHİT'ten tebliğler yaptı diyen siz Hıristiyanlar, İSA'nın bile Yahudi inancına göre SÜNNET olduğunu bile bile, ESKİ AHİT'in bu emrini ortadan kaldıranlar sizler değilmisiniz.?Bu durumda Heziekiel kehanet yapmamış gibi geliyor değil mi?

Hezekiel (Ezekiel)...39/11 ""'O gün Lut Gölü'nün doğusunda, Gezginler Deresi'nde GOG'a İsrail'de bilinen bir mezar yeri vereceğim. .........
Hezekiel (Ezekiel)...32/26 "Meşek ve Tuval bütün halkıyla kendi MEZARLARI çevresinde duruyor. Hepsi SÜNNETSİZ, kılıçtan geçirilerek öldürülmüş. ........

Kalkanların ahşaptan yapıldığı TUNÇ'UN EN ÖNEMLİ TİCARET nalı olduğu devirlerden bahsediyor. Kalkan için metal'in daha henüz kullanıma geçilmediği bir devirden bahsediyor. Ufo'mu gördü denilen görücü, hala kalkanlarda kalmış, Tanrı edindikleride uyarmıyor ve hiç olmazsa metal barı deseydi. Tanrı kalkanların ahşaptan olmayacağını, kalkanla birşeyi sembolize etmek istiyor olsa bile onların yakılmasından bahsetmez

Hezekiel (Ezekiel)...39/9 "'O zaman İsrail kentlerinde yaşayanlar dışarı çıkıp topladıkları silahlarla ATEŞ yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ATEŞE atacaklar. Bunlarla yedi yıl ATEŞ yakacaklar
Hezekiel (Ezekiel)...27/13 Yâvan, Tuval, Meşek seninle ticaret yaptı,Mallarına karşılık Sana köle ve tunç kaplar verdiler.

Ölüleri gömmenin yedi ay sürmeyeceğini ulaşılacak teknolojiyi sağlayan olacağından bilir
Hezekiel (Ezekiel)...39/12 İsrail halkı ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek.

tüm yapılanların sebebi ise İsaril halkının kendisini rab olarak benimsemesi. Zaten, Yahve isimli, maskesinin düşmemesi için, isminin tekrarlanmasından hoşlanmayan ama sadece "ben" demekten hiç geri durmayan Tanrı. İSRAİL'İN ÖZEL/MÜSTAKİL TANRISI başka uluslara asla yüz vermeyen Tanrı.

Yoksa yahudiler başka bir Tanrıya mı inanıyorlarda savaşa gerek duyuyorlar. O devirde öyle olmuş. İSRAİL Krallığından olan ve sürgüne gitmeyen, ELOHİM İNANCINI SÜRDÜREN YAHUDİLER ile daha sonra Yahudiliğe damgasını vuracak olan, egemen olacak, YEHOVA inancını savunanlar arasında TANRILARI adına mücadeleler olmuş.

Tanrılar adına geçen, dine egemen olma savaşlarının esintisinden ibaret olan, "sen gördüysen bende bunları gördüm" tartışma eseri ifadelerden, bugüne kehanetler çıkarmakta, hüner isteyen bir uğraş olsa gerek. Kurt kuzuyu yemeye niyetlendiğinde, kuzunun suyu aşağıdan yada yukarıdan içecek olmasının önemi olmazmış. Kurt, gördüğü kuzunun yakınına "özür diliyorum, nefsime hakim olamadım yavrunu yedim, affetmen için seni akşama yemeğe çağırıyorum" dersede, yemeğe icabet etmemek gerekirmiş.

İsrail ile Yahuda halkı arasındaki inanç tartışmalarının sonucunda kendi grupları ve geride kalanları yönlendirmek adına sarfedilmiş ifadeler olduğunu, yine kendileri söylüyor. BÜTÜN AMACIN TANRI OLARAK YAHVENİN BENİMSENMESİNDE YATTIĞI kendi ifadeleri ile ortada.

Hezekiel (Ezekiel)...39/22 İSRAİL HALKI o günden başlayarak BENİM TANRILARI RAB olduğumu anlayacak.
Hezekiel (Ezekiel)...39/26 Ülkelerinde güvenlik içinde yaşayınca, ONLARI KORKUTAN kimse olmayınca, utançlarını, BANA ETTİKLEİ bütün İHANETLERİ unutacaklar.
Hezekiel (Ezekiel)...39/28 O zaman BENİM TANRILARI RAB olduğumu ANLAYACAKLAR Onları uluslar arasına sürgüne göndermeme karşın, hiçbirini bırakmadan ülkelerine geri getireceğim.
Hezekiel (Ezekiel)...40/1 Sürgünlüğümüzün yirmi beşinci yılı, yılın başında, ayın onuncu günü, Yeruşalim Kenti'nin düşüşünün on dördüncü yılı, tam o gün RAB'bin eli beni yakalayıp oraya götürdü.

BENZER BİR ÖRNEK (bunlar gibi yüzlerce ifade var)..Ona göre yaptığı Tufandan sonra 1500 yıl boyunca (Yahudi'lere göre tufan M.Ö. 2105 de olmuş), savaş meydanından meydanına, çadırdan çadıra hiç durmaksızın İsrail halkı ile koşturduğu halde, kendisini tanıtıp kabul ettirememiş olan YAHVE / İSRAİL TANRISI, 2600 yıllık aradan sonra kendini kabul ettirebilmek için, KEHANETTE UYDURURLAR, KAN PAZARLARIDA KURARLAR, SALGINLARDA ÇIKARIRLAR, BOZGUNCULUKTA YAPARLAR.

Zekeriya......13/8 "Bütün ülkede" diyor RAB, “Halkın üçte ikisi vurulup ölecek, Üçte biri sağ kalacak.
Zekeriya......13/9 Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, Onları gümüş gibi arıtacağım, Bana yakaracaklar, Ben de onlara karşılık vereceğim, ‘Bunlar benim halkım' diyeceğim. Onlar da, ‘Tanrımız Yahve'dir' diyecekler.”

Yeremya/Jeremiah..1/16 Yaptıkları kötülükten ötürü HALKIMIN cezasını bildireceğim: BENİ bıraktılar, BAŞKA ilahlara BUHUR yakıp Elleriyle yaptıklarına tapındılar.
Yeremya/Jeremiah...3/6 Kral Yoşiya döneminde RAB bana, ‹‹DÖNEK İSRAİL'in yaptığını gördün mü?›› dedi, ‹‹Her yüksek tepenin üzerine, her bol yapraklı ağacın altına gidip FAHİŞELİK etti.

VAAD DEDİKLERİ TOPRAKLAR ELE GEÇİRİLDİKTEN SONRA, YAHVE DENİLİP DENİLMEMESİ ONLAR İÇİN PEK DE PEK ÖNEMLİ DEĞİL.Yoksa misyonerlik teşkilatları kurar, YAHVE'ye TARAFTAR toplarlardı, kul toplarlardı. Hıristiyanların OĞUL TANRI'larına yaptıkları gibi..Esasında herşey kendileri için.

Bu günlerde, sürgünde olan Yahudiler mi var da, Heziekiel'in dedikleri bugünleri kapsar olarak değerlendiriliyor. Hezekiel'in Babil sürgünü olduğu yıllarda söylediği sözler bunlar. Sürgünden kurtulma sözüde o yıllara ait. Bugünkü Dünya'da Yahudi'lerin bırakın sürgün olarak yaşam sürmelerini, tüm Dünya'nın yönetiminde, ekonomisinde egemen güç olarak yer alıyorlar.

Üstelik tasarımlarındaki Argemeddon savaşı için etrafını yüksek duvarlarla çevirerek hapsettikleri, Filistinlileri ellerinde tutarak Dünya'ya kafa tutar yaşam sürüyorlar. İstediklerinde, istedikleri kadar Filistinli'yii öldürme serbestliği gardiyanlıklarını yerine getiriyorlar.Yardım gemilerini basacak kadar, serbestlik içinde yaşam sürüyorlar ve Dünya onlara hiç birşey yapamıyor.

Duvarlar arasında; FİLİSTİNLİLER BU SÖZLERİNİN DOĞRU ÇIKMASI İÇİN BEKLETİLİYOR OLMASIN
Hezekiel..39/6 Magog'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar

Zekerya.......11:1 Ey Lübnan, kapılarını aç ki, Ateş sedir ağaçlarını yakıp yok etsin!
Zekerya........9:4 Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek; Denizdeki gücünü yok edecek Ve ateş kenti yiyip bitirecek.
Zekerya........9:5 Aşkelon bunu görünce korkacak; Gazze acıdan kıvranacak, Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek. Gazze kralını yitirecek, Aşkelon ıssız kalacak.
Zekerya........9:6 Aşdotta melez bir halk oturacak, Filistlilerin gururunu kıracağım.

Hezekiel (Ezekiel)...29/12 Mısır'ı ıssız kalmış ülkeler gibi ıssız bırakacağım. Kentleri, viran olmuş kentler arasında kırk yıl kimsesiz kalacak. Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım.
   
  Kendilerinden, Çünkü; Hezekiel'e "onlara yönel ve ona PEYGAMBERLİK yap" diye emir veriliyor.Yahudi Peygamberler, kendilerinden başkasına asla peygamberlik yapmamışlar. İnanç olarak Yahudiliği benimseyenlerin hepsi, ırk olarakta Yahudi.

Dışarılardan birilerine Peygamberlik yapılması veya başka ulusların Yahudi inancına dahil edilmesi yönünde, bir istekte ne Tanrı dedikleri varlıktan nede Kutsal metin yazarlarından gelmemiş.

Eğer kendilerinden başkasına Peygamberlik yapma ruhsatı yada alışkanlıkları olsaydı, bugün sayıları çok daha fazla olurdu. Yüzmilyonlarla ifade edilen adette olurdu.Yahudiler, kendi ırklarından başkasını içlerine almıyorlar. Bu nedenle misyonerlik gibi bir çalışmaları yok.

Bu nedenle Yahve, "benim halkım" demekle yetinmeyip, tüm ulusları özellikle dışladığını belirtiyor.Yahve ifadesi olarak "ben başka ulusların tanrısı ıolacağım, başkalarınada hükmedeceğim" sözü yazılmadığına göre; "Peygamberlik yap" dedikleri de kendilerindendir. Babil sürgününde efendileri olan ora halkına, Peygamberlik yapmadıkları, ancak sarayda kahinlik ve bilicilik yaptıkları kendi ifadelerinde mevcut.

Ayrıca, GOG'a peygamberlik yapıldığı, GOG ile eski günlerde Peygamberler aracılığı ile konuştuğu KİŞİ olarak, Yahve tarafından ilanı yapılıyor. Ve Yahve, "hakkında konuştuğum KİŞİ SEN DEĞİL MİSİN? DİYE DİREK SORU SORDUĞU BİR KİŞİ. Ve geçen sürede olan olayları kısaca özetliyor.

Hezekiel (Ezekiel)...38/17 "'Rab Yahve şöyle diyor: Eski günlerde kullarım İsrail peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? O dönemde SENİ onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler.
   
   
 
   
  GOG ve Magog'u hiç kendi üzerlerine kondurmuyorlar. Yok Türkler, yok Müslümanlar, yok Ruslar, yok Mançurya diyarları, yok Çin setti onlara içinmiş diyerek insanları yönlendiriyorlar. Yada; "İsrail dışındaki herkez olabilir" tanımları ile bu işi özetletiveriyorlarr.

İşin garibi Hıristiyanlarda bu duruma onay verip, kendilerinden bir bölümünün GOG ve MAGOG ilan edilmesine destek veriyorlar. Tam boy hedef tahtası durumundaki Müslümanların bir kısmıda, "mesih gelecek" şarkısını, diyalog ve hoşgörü platformları ile oluşturdukları koro içinde tekrar edip durmaktadırlar.

Neden Yahudiler, İsrail'liler ve onlarla ittifaklar kuranlar bu işten Yahudileri muaf tutuyorlar?
Neden, onlar zulme uğrayacaklar ve sonra kurtulacaklar oluyor?
Neden, hep esas oğlan rolu onlara verilip teslim olunuyor?
Neden, onların hep Gog ve Magog dedikleri saldırıya maruz kalacağı kabul ediliyor? Zulmu sergileyen, insanarı duvarlar arasında, Gog ve Magog kurbanları olarak yaşatan onlar.

Normal hayatını seyrederken, BARIŞI YOK ETME PAHASINA; neden, Dünya üzerinde yapılan ve yapılacak olan zulme davetiye veriliyor?
Neden, her türlü zulmu sergileyenleri, Gog ve Magog'a kıyıdan-köşeden de olsa hiç bulaştırmamaya çalışıyorlar?
Yukarıdaki sorulardan da anlaşıldığı gibi, sergilenen tutumun ve yakıştırmaların hiç anlaşılır bir tarafı var mı?

Sırf, Hezekiel ortaya bir laf attı diye mi bu muhafiyet?
Kehanet sahibi muhafiyeti mi?
Onların senaryosu olduğu için onlara göre oynanan bir oyun mu sergileniyor?
Öyle ise bizlerin o sahnede kurban olarak bulunmaktan başka ne işimiz olabilir? Onların oyununda neden rol alıyoruz. Eğer manevi yönden onların tezlerini desteklemeseydik yani onların kehanet dedikleri saçmalıklara, "bak gördünmü abi adam zamanında yazmış" kabulü ile prim vermeseydik onlar şu anda evlerinde oturmuş pateteslerini yiyor olacakladı.

En fazla arka bahçelerine deprem, yardım ayağı ile komşu oturmasına gidebileceklerdi. Herkeze sardırılan konumunda olmayacaklardı. Bir çok ulus sıranın kendilerine gelmesini, "AV" konumunda bekler vaziyette. KURTARICI BEKLETME HAYALİ, her yaptıklarını toplumların vicdani yargılamalarından kurtarıp destek gören doğru hareketler olarak yasallaştırdı. Onlarda, tüm pervasızlıkları ile oyunlarını, katılımları her seferinde dahada yükselterek sahnelemeye başladılar ve devam ediyorlar.Kim neden kurtulacaksa?

Onlar ALLAH'ın hesap gününden kurtulmayı düşlerken, diğerleride dekor olma gereğinden olsa gerek "bilere kurtarıcı gelecek diye" terennümlerine devam etmekteler. Neden kurtulmaları gerektiğini bilmeden. İmani tüm değerlerini kaybetmiş olanların, taşıyıcıları olmak çok kötü birşey olsa gerek. Bu duygulara sahip olanlar çoğaldığı sürece onlar zamanın geldiğini yaklaştığını düşünerek, operasyonlarına devam ediyorlar.

Destek azalırsa, yalnız kaldıklarını anlalarlarsa, hiç şüpheniz olmasın, en az bir 2000-2500 sene daha beklerler. Tavuğun pişip pişmediğini anlamak için batırılan çatal gibi kontroller yapıp toplumların nabzını ölçüyorlar.

Olgunlaşmanın hızlanması içinde iman çıta seviyesi ile sürekli oynayarak, kendilerine uygun kıvama gelinmesi içinde her türlü ittifakları kurmaktan, kitap yazdırmaktan, fetvalar verdirmekten, yeni yeni dini akımlar peydah etmekten geri durmuyorlar.KABİL MİRASCILARI OLARAK, İMANİ TARAFLARINI ARTIRMA YERİNE İMANI YOK EDEREK, iman seviyesini süreli düşürerek yeni değerleri saptamış oluyorlar.
   
  İPAPA'ya YAZILAN MEKTUPTAKİ "YANLIŞ ANLAŞILAN MÜSLÜMANLAR" ve DALGAKIRAN KONUSUNUN İŞLENDİĞİ SAYFAYA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
   
  "BUGÜNKÜ" İLE KASTEDİLEN CENNETLİKLER KİMLER?....."BUGÜNKÜ CENNETLİKLER" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  SİNAGOG, BOZGUNCU GOG / YECÜC, MAGOG ve ŞEYTAN DOSTLARI KONUSUNUN İŞLENDİĞİ "SİNA & GOG" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  DECCAL İÇİN (Müslümanlara hitap edecek şekilde) BELİRLEDİKLERİ ÖZELLİKLERİN İŞLENDİĞİ "DECCAL ve MESİH" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  Teslimiyet derecesini saptıyorlar. İlahi inançların azaldığını anladıkları anda da, vaadcilerinin durumunun güçlendiğini düşünerek, yollarına devam ediyorlar."BİR'liği" sağlayabilme zamanının geldiğini düşünerek, kehanet olarak lanse ettikleri planlarını, "hepsi Tanrı emri, herşey Tanrı adına" diye uygulamaya sokuyorlar.

Kuzu kılığına girmiş kurt, yemeğe ağzına layık olanları davet ediyor.Tam aksine yukarıda sayılanlardan ötürü kurtarılmaya ihtiyacı olanlar, onlar ve ittifak-daşları değil, onların zulmu altında ezilen ve bu işten inanılmaz zarar görüp imani kayıplara uğrayacak olan diğer Dünya sakinleridir.

o zaman gog kimler olabilir ismi üzerinde elbette kendilerinden olabilir Sina dağı Gog üssü (İsrail Tanrısının Moşe'ye kitabı verdiğive Moşenin gömülü olduğu, Oğul Tanrının 144.000 Yahudi ile O hiç kimsenin bilmediği ezginin söylendiği yer. Yahudilerin Kutsal dağı) , Magog deikleride onlarla işbirliği yapan onlara göz yumanların tümü olabilir.

Kur'an'ı Kerim'de, tepelerden gelecekler tanımı, Gog'un işareti olmalı. İman bölgesinden, Peygamberler bölgesinden İMANA YAPILACAK (yapılan) DİREK SALDIRI. Bozgunculuk yapacak huzuru ve barışı yok edecek olan müdahaleler.

Korunmuş olan, binlerce yıldır, İmanı bozanların / bozulanların süreki mevzi kaybederek, o bölge dışına çıkmak zorunda bırakıldığı, Peygamberler bölgesinde İMANI KORUMAK İÇİN, setler arasında tutulan GOG.
Sürekli Peygamberlerle desteklenerek, yıllar içinde sadece; TEVHİD İMANINA SAHİP OLABİLENLERİN mutlak hakimiyet kurabildikleri, İMAN BÖLGESİNDE etkisiz hale getirilmiş olan GOG.

TÜM PEYGAMBERLERİN TEBLİĞLERİNİ YAPTIĞI YERİN ÇEVRESİNE BAKIN BİRDE ONLARIN GELİŞTİĞİ BÖLGELERE BAKIN. TEVHİD İMANINDAN sapmış olanlar, asla iman bölgesine hükümran olamadılar

Sapmaları arttığında, sapmaların da ısrar edenler o bölgenin dışına çıktı. Çoğuda, Tevhid imanına yöneldi ve arkasından gelenlere zemin oluşturdu. O bölgenin insanlarıda, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Davut'a verilenler ve Peygamberler ile TEVHİD İMANINA sımsıkı sarılanlar olarak, bu günlere geldiler. Hz. Muhammed'le tebliğ edilen, Kur'an'ı Kerim'le, Kemale eren hep var olan Müslümanlıkla, TEVHİD İMANINA bağlanan o bölgenin insanları, binlerce senedir orada. Müslümanlar olarak / müminler olarak yaşıyorlar.
   
 
   
  DÜNYA İŞGAL HARİTALARINI, DİLLERİN - DİNLERİN değişimini, 3.BİN YILIN hedeflerini içeren'TEKRARI BOL OYUN GOP ve BOP' Sayfasına, buradan ulaşabilirsiniz
   
  Magog ise onlarla işbirliği yapanlar olabilir. Bozgunun ana temeli o değil mi? Bozgun çıkartacak olanla, "ben madurum" diye daha fazla hak isteyecek olanda, aynı taraf olacaktır. Tatmin olsunlar rahat bıraksınlar diye, sürekli tavizleri ve mevzileri alacak olanlar, hep gasba gelenler olur.

Gasba uğrayan, herhangi bir avantajı gaspçıdan elde edemez, çünkü o zaman onun adı "gasp" değil "yardımlaşma" olur. Yardımlaşma sonucunda oluşan süreç, barış ortamını tetiklerki; bu durum bozguncunun hiç hoşuna gitmez. Barış ve huzur, bozguncunun var olma sabebine, aykırı bir durumdur. Varlığını tehdit eden büyük bir tehlikedir.Onu geliştiren, onu besleyen bozgunun sürekliliğidir.

Savaşlar omasa Savaş sanayisi olur mu? Elbette olur. Toplumları tedirgin edersin, ülkeler arası ilişkileri gerersin, suni tehlikeler oluşturursun, ülke insanlarına güvensizlik aşılarsın ..vs.. işte sana silah sanayisinin, var olması ve gelişmesi için gerekli olan, fıstık gibi bir ortam. Bunun bir adıda bozgun tezgahtarlığı olsa gerek.

Deccal'ın anlamı ve işi nasıl yaldızlamak, farklı gözükerek hedef saptırmak ise, Yecüc ve Mecüc'ün ana işide bozgun ortamını canlı tutmak, onu geliştirmektir.
Deccal nasıl kendisini, İmanın en yılmaz savunucusu olarak gösteriyorsa; Yecüc ve Mecüc'de barış ve özgürlüğün mümtaz birer savunucusu olarak ülkeleri işgal eder.
Deccal nasıl dinde önderliğini kabul ettirmek için, yeni görüşlerle atılımlar yaparsa; Yecüc ve Mecüc'te ülkelerin güvenliği için, savunma sanayileri kurdurarak işini yürütür.

KUZEYDE OLAN, EYALETLERİ ile MERKEZDE BULUNANLARIN NELER YAPMAK İSTEDİKLERİ, KORUMA KALKANI DEDİKLERİ YILDIZIN AÇILIMINDAN BELLİ DEĞİL Mİ?
   
  DECCAL İÇİN (Müslümanlara hitap edecek şekilde) BELİRLEDİKLERİ ÖZELLİKLERİN İŞLENDİĞİ "DECCAL ve MESİH" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
 
   
  "DAVUT YILDIZI" DEDİKLERİ, YÜZÜĞÜN AÇILIMI ve MEYDANA GETİRİLİŞİ KONUSUNUN İŞLENDİĞİ "SİON YILDIZI " SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.