but1
   
   
  YUSUF, MUSA, HARUN ve SOYUNUN YAŞ ANALİZİ
   
 

 

   
     
   
  Musa ve Harun için doğum ve ölüm tarihleri verilmemiş demiştik. Ama ifadelerden birinde Firavunla konuştuğunda 80 yaşında olduğu yazılı. Ölüm yaşının 120, çölde kaldığı süreninde 40 yıl olduğunu biliyoruz. O halde; tapınak inşaatına başlanmasından 480 sene öncesine denk gelen Musa'ya kitabın verilme yılından, 80 yılı çıkardığımızda Musa'nın doğum tarihini bulmuş oluruz.

Mısırdan Çıkış....12:40 İsrailliler Mısırda DÖRT YÜZ OTUZ yıl yaşadı.
Mısırdan Çıkış....12:41 DÖRT YÜZ OTUZ yılın sonuncu günü RABbin halkı ordular halinde Mısırı terk etti.
1 Krallar...............6:1 İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan DÖRT YÜZ SEKSEN yıl sonra, Süleyman, krallığının DÖRDÜNCÜ yılının ikinci ayı olan Ziv ayında RAB'bin TAPINAĞI'nın yapımına başladı.

Mısırdan Çıkış....7:7 Firavunla konuştuklarında Musa SEKSEN, Harun SEKSEN ÜÇ yaşındaydı.
Çölde Sayım......33:38 Kâhin Harun RABbin buyruğu uyarınca Hor Dağına çıktı. İsraillilerin Mısırdan çıkışlarının KIRKINCI yılı, beşinci ayın birinci günü orada öldü.

Mısırdan çıkışta Süleyman'ın krallığının 4. yılından itibaren 480 yıl dendiğine göre; Musa'nın 80 yaşı ile 10 emrin verildiği tarihi buluyorsunuz. Artık geriye 40'ar yılları çıkartıp-ekleyerek diğer tarihleri bulmak kalıyor. Harun'la, Musa arasında, 3 yıl yaş farkı olduğu bilindiğine göre, Harun'la ilgili tarihleri de tespit edilmiş oluyor.

Mısır'dan çıkış tarihine kadar, Yahudiler Mısır'da 430 yıl kaldıklarına göre; 480 yıl eklenerek bulunan tarihe, 430 yılı da ekleyerek Yusuf'un (yada ondan sonra ailesi ile birlikte, 70 kişi olarak gelen -22 yıl sonra- Yakup'un) Mısır'a giriş tarihinide buluyorsunuz. Böylece, 147 yaşında ölen ve hayatının 17 yılını Mısır'da geçirdiği bilinen Yakup'un, doğum yılıda kolayca bulunmuş oluyor. Geriye kalan doğum ve ölüm tarihleri, zaten Kitaplarında sırası ile yazıyor.
   
 
   
 
   
 

Bütün bu verilerin ışığında, Eski Ahit'te verilen secere tarihlerini birleştirdiğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yusuf'un, doğum ve ölüm tarihlerinin bulunmasıyla, artık arada belirsiz hiç birşey kalmamıştır. Yaratılıştan Babil sürgün dönüşlerine kadar verilen isimlere ait yaşları, saltanat sürelerini tabloya işlediğinizde kişilere ait tüm tarihsel hareketleri Ahit kitaplarına nasıl işlediklerini görebiliyorsunuz. Bu durumda secereye terstende bakabiliriz. Milad ile yaratılış arasını tarihlendirirsek her iki yöndende sağlamalar yapabiliriz.


Her harfi Tanrıdan dedikleri kitaplarında verilen tarihlerle Arkeolojik verilerin nasıl çeliştiği ortaya çıkıyor. Örneğin: M.Ö 2000'li yılların başında, M.Ö. 2030 gibi doğduğu bilinen İbrahim, bu kronoloji sıralamasına göre M.Ö 2205 yılında doğmuş gözüküyor. Yahudiler ise, İbrahim'in M.Ö.1812 yılında doğduğunu iddia etmenin ötesinde tüm gerçekleri yok sayarak kabul ediyorlar.

Elde edilebilen, araştırılıp tespit edilebilen, bilinen tüm fiziki evrakları yok sayanlar, göremediğimiz sadece inanç olarak, iman duyguları ile baplandığımız ilahi boyutla ilgili değerlerde kimbilir neleri yok ederek değiştirerek sunmuş olabilirler?

   
  YAKUP'un ölüm döşeğinde iken, kucağına aldığı Yusuf'un çocuklarının yaş hesabı
  Ölüm döşeğindeki Yakup, zayıf düştüğünü ifade ettikleri 147 yaşındaki Yakup, Yusuf'un iki çocuğunu aynı anda KUCAĞINA alıyor. Sonra Yusuf babasına secde etmek için çocukları Yakup'un kucağından alıyor.

Yaratılış.......48:12 Yusuf OĞULLARINI BABASININ KUCAĞINDAN ALIP onun önünde yere kapandı.
Yaratılış.......48:5 ‹‹BEN MISIRA GELMEDEN ÖNCE burada doğan İKİ OĞLUN BENİM sayılır. Efrayimle Manaşşe benim için Rubenle Şimon gibidir.

Yaratılış.......47:9 Yakup, ‹‹Gurbet yıllarım yüz otuz yılı buldu›› diye yanıtladı, ‹‹Ama yıllar çabuk ve zorlu geçti. Atalarımın gurbet yılları kadar uzun sürmedi.››
Yakup Mısır'a geldiğinde Yusuf'un yaşı 39'du. (17 yaşında Mısır'a kuyudan alınarak götürüldü, 13 yıl kölelik yapıp hapis yattı - rüya yorumuna kadar geçen süre- 7 yıl bolluk ve kıtlığın 2. yılında Yakup ile buluşması). Hapisten çıkınca evlendiğine göre, evlilik yaşı 29-30 olmalı. Demek ki ilk çocuğu bu yaşlarındayken oldu. Çünkü kıtlık yılları başlamadan önce çocuklar doğmuş. Yakup mısırda 17 yıl yaşadığına göre, Yusuf, Yakup öldüğünde 39+17(Yakup'un Mısırda kaldığı yıl) = 56 yaşında oluyor. Bu durumda Yusuf'un çocukları maksimum 56-30= 25 ve 24 yaşlarında olur. (birer sene arayla doğdukları kabul edilirse)

Yaratılış.......41:50 KITLIK YILLARI başlamadan, On Kentinin kâhini Potiferanın kızı Asenat Yusufa iki erkek çocuk doğurdu.

Kıtlık yılları başlamadan iki oğulda doğmuş olduğuna göre; Yusuf küçük oğlu doğduğun da (Kıtlığa 1 yıl kaldı desek) 30+1=37-1=36 yaşında olur. Büyük oğlanda bundan min 1 sene önce doğabileceğine göre. Manaşşe doğduğunda da Yusuf'un yaşı maksimum 36-1=35 olur. Bu durumda Yakup öldüğünde Manaşşe'nin yaşı minimum 21 olur

Gördüğünüz gibi çocuk kavramı kutsal metin yazarlarınca farklı ALGILATILIYOR.

   
   
  YAKUP'UN, TANRI İLE GÜREŞTİĞİNDE YAŞI NE OLABİLİR?
   
 
   
  Yakup'un Dayısı Lavan yanına geliş yaşı maksimum 63. Yakup'un ve Esa'ın Amcası İsmail, ölmeden önce kızını Esav ile evlendiriyor. İsmail ölmeden önce; Esav Amcası İsmail'in yanına gidiyor ve kızıyla evleniyor. İsmail, 137 yaşında öldüğüne, İbrahim 86 yaşında doğduğuna göre, İbrahim'den, İsmail'in ölümüne geçen süre 86 +137 = 223 sene olur.

İsmail ölmeden 3 sene önce Esav'ın, Amcası yanına gittiği kabul edilirse (yuvarlatma adına 3 yıl. daha fazla veya daha az olabilir. Sunucu o kadarda etkilemez) Esav'ın AMCASINA gittiği tarih İbrahim'in Doğumundan 223 - 3 = 220 sene sonra olmuş olur. Bu aynı zamanda Yakup'un, Esav korkusuyla Dayısı Lavan'ın yanına kaçtığı tarihtir (İbrahim'in doğumu -0- / başlangıç alınırsa.)

Yakup, Dayısı Lavan yanında 7 + 7 + 6 = 20 yıl geçirdiğine göre, Dayı yanından ayrıldığında, İbrahim'in doğumuna göre, 220 + 20 = 240 sene geçmiş olur. TANRI İLE GÜREŞİ Dayısı Lavan yanından ayrıldığında yaptığına göre; YAHUDİ TAKVİMİNE GÖRE YIL: M.Ö. 1812 - 240 = M.Ö. 1572 OLUR. (Yahudi kabulleri,ne göre İbrahim'in doğum yılı M.Ö. 1812)

Eski Ahit verilerine göre de / KOZMİK SAAT'e görede / Ahit Yartılış TAKVİMİNE göre geçem süre 2189 yıl. Özetlersek: Kitapların da, "ADAM yaratıldı" denildikten 1948sene sonra İbrahim Dünya'ya gelmiş.İbrahim'in yemeğini yiyip, gölgesinde oturan ve "senin soyunu çoğaltacağım" diyen Tanrı, 240 sene sonra İbrahim'in torunu YAKUP'a güreşte yenilmiş. Kozmik / yaratılış Takviminin 2188. senesi, miladi Takvimin M.Ö. 1976 senesine isabet ediyor.

1948 İsrail'in kuruluşu, Entebbe Baskını Temmuz 1976. Yaratılıştan İbrahim'in doğumuna kadar geçen süre 1948 yıl. İbrahim onların oluşmasının ilk simgesi. Ancak bu Yaratılışa göre 1948 yılı Yahudi kabullerindeki çelişkiyi de ortaya çıkarıyor. Sam'ın yaşından ve ilk oğlunun doğumundan gelen 1-3 senelik çelişkili ifadeler İbrahim'in doğum gününü ARİTMETİK ortalamayla tespite itmiş olmalı. 12 rakkamının Yahudilikle özdeşleşmiş olduğuda göz önüne alındığında M.Ö. 1812 yılı seçilmiş olmalı. Oysa İbrahim'in doğum yılı M.Ö.3761 - 1948 = M.Ö. 1813 oluyor.

Bu durumda İbrahim'in doğum tarihi kozmik saate göre; 1946 olur. Tufandan oluştuktan iki sene sonra Arpakşat doğdu denirse, İbrahimin Kozmik saate göre doğum tarihi 1948 olur. Tufandan sonra yani Tufan bittikten iki yıl sonra Arapakşat doğdu denilirse, İbrahimin kozmik saate göre doğum tarihi 1950 olur.

Yaratılış..5/32 Nuh
BEŞ YÜZ yıl yaşadıktan sonra SAM, Ham ve Yafet adlı oğulları doğdu.
Yaratılış..7/6 Yeryüzünde tufan koptuğu zaman Nuh
ALTI YÜZ yaşındaydı.
Yaratılış..11/10 Sam'ın soyunun öyküsü: TUFANDAN
İKİ yıl sonra SAM YÜZ yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu.

Tufandan sonra Sam 100 yaşında değil, Tufan 1 sene sürdüğüne göre, en az 101 yaşında. Tufanın başlangıcına göre SAM 102 yaşında. Tufan 1 sene sürdüğü göz önüne alınırsa 103 yaşında olur. İfadeye bakarsanız da 100 yaşındaymış. Bu veriler ışığında da İbrahim'in doğum tarihi;
M.Ö. 3761 - 1946 = M.Ö. 1815.... .M.Ö. 3761 - 1948 = M.Ö. 1813..... M.Ö. 3761 - 1950 = M.Ö. 1811 olur. Görüldüğü gibi üç ayrı doğum tarihi de Ahit verilerinden çıkıyor. Onlar da M.Ö. 1812 derken aslında doğruyu değil ARİTMETİK ortalamayla elde ettikleri rakkamı kullanmış oluyorlar


Yaratılışa göre, her ikisinde de 2188 sene geçtiğine göre, aralarındaki FARK nereden geliyor derseniz, yalanı kendilerine İNANÇ SİSTEMİ edinmiş olanların, Kitaplarındaki, YALANLARINA YALAN katmalarından geliyor. Yaln üzerine kurulmuş kitaplarının bile verdiği yıllara sadık kalmayıp yani; TANRI olarak edindiklerine "sen kim oluyorsun da bu rakkamları veriyorsun, sen ne biliyorsun da ahkam kesiyorsun?" dercesine, ZİHNİYETLERİNE uygun kronolojilerini yapmışlar. Ataları SALLAYARAK yazmış, torunları SALLAMAYI az bulmuş olmalı ki, sallamaların miktarlarına ilaveler yapıyorlar.