but1
   
   
  ÜÇ NESİLLE GEÇİLEN 407 YIL ve 164 YAŞINDAKİ HALASIYLA EVLENEN, 30 YAŞINDAKİ MUSA'NIN BABASI AMRAM
   
  YAKUP'UN, TANRI İLE GÜREŞTİĞİNDE YAŞI NE OLABİLİR? HANGİ YILDA GÜREŞMİŞ OLABİLİR?
  80 Yaşında (+-) Yahudi Ahit verili Yaratılış Takvimine göre;Yaratılışın 2189. senesinde güreşmiş. Bu tarihte M.Ö. 2125 yılına denk geliyor. Yani, resmi / bilimsel Arkeolojik belgelere göre (müzelerde, ansiklopedilerde, üniversitelerde, özel kolleksiyonlarda..vb..yerlerdeki belgelere göre) İBRAHİM DOĞMADAN yaklaşık YÜZ yıl önce Yakup, bir yandan büyük dedesi İBRAHİM'İN BEŞİĞİNİ SALLARKEN, biryandanda TANRI ile güreş tutmuş. Özetle:Yakup, BEŞİĞİ SALLAMIŞ, kutsal metin yazaralarıda TANRIDAN diye SALLAMIŞ.

Yahudi Kabullü Takvimine göre: M.Ö. 1812 tarihinde doğan İbrahimden 240 sene sonra güreş tutuyor. Yahudi kabul çercevesinde değerlendirdiğinde ise yıl M.Ö. 1572 oluyor

Detayları yazının ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.
   
  HIRİSTİYAN ve YAHUDİLERE GÖRE; E&Y.AHİT KAYNAKLI YARATILIŞ SECERESİNİN İŞLENDİĞİ "ADEM - MİLAD KRONOLOJİ" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
 

AÇIK KAPATALIM DERKEN, YÜZE GÖZE BULAŞTIRILAN KURSAL METİN YAZARLIĞININ İLGİNÇ BİR ÖRNEĞİ

   
  Harun ve Musa'nın babası Avram, halası Yokevetle evlenmiş. 407 mucizesinin kahramanlarından olan hala Yokevet ve yeğen Amram eşine az rastlanır bir yaş farkıyla evlendirilivermişler. Amram'ı 30 yaşında kabul etseniz (o sıralarda, en yakın atalarının evlenme yaşları 40-60 arası) Halanın yaşı TAM 164 oluyor.

407 yıllık boşluğu doldurabilmek içinde, 268 yaşlarına gelen YOKEVET halayı hamile yapıp Harunu doğutturanlar üç sene sonra, yani 271 yaşındaki YOKEVET halaya, Musa'yı doğurturuvermişler. (verilen yaşlar minumum yaşlardır.407'nin aşılması için gereken alt değerlerdir)

Oğluna, FİRAVUN sarayında SÜT-ANNELİK yaptığı ve onu belli yaşa kadarda büyüttüğü de göz önüne alınırsa, bayağı sağlam toprakmış.
   
   
     
 
  Ezra'nın da soyu olarak ilan ettiği, Harun ve Musa'ya dayanan secerede, 3 nesille geçiştirilen bir DÖRT YÜZ yıllık süre var. Parmaklarının uçlarıyla, parmak uçlarına dokunsalar kapatmaları mümkün olmayan 407 yıllık bir zaman dilimi.

Ezra'nın da seceresinde "ben bu soydan geldim" dediği ama aradaki boşlukları görmediği bir secere. Elbetteki; analizde kullanılacak olan tüm veriler, her zaman olduğu gibi "her harfi Tanrıdan dedikleri kitaplarından.

Musa'nın, Harun'un ve soyunun seceresini, Tanrı'dan aldık, onun yazdırdığı şekliyle iletiyoruz diyorlar. Hadi diyelim ki "öyle olsun". Eğer, Tanrı'dan alındı ise; Tanrı'da yanlış bilgi vermeyeceğine göre, yanlış esinlenmeler yapıp, tanrı sözü kitaplara işleyenlerin söyledikleri içinde hiç doğru olabilir mi?

Sürekli hatalı esinlemeler yapıp, sürekli kitaplara yanlış yazanlara, hala görünerek "YANLIŞLARINIZA DEVAM EDİN" dercesine, ONLARI HİKMETLİ ADAM YERİNE OTURTAN, TANRI OLABİLİR Mİ?

Tüm kitapları BABİL SÜRGÜNÜ SIRASINDA, ELDEN GEÇİRİP YENİDEN DÜZENLEDİĞİ SÖYLENEN EZRA, KENDİ SOYUNU DOĞRU YAZAMADIYSA, NELERİ DOĞRU YAZMIŞ OLABİLİR?

Yanlış yazdığı konusunda Tanrıdan da uyarı almamışsa, ya! Tanrı niyetine başka varlıklarla muhabbet etmiştir, yada! "gördüm" diye ortaya fırlayıp, hayallerini kağıda geçirmiştir. Tanrı yanlış bilginin kitabında kalmasını ister mi? Yalan sözlerin kendisine maledilmesini kabu eder mi? Ezra dışında göründüklerini olsun, "ondan uzak durun" diye uyarmaz mı?

Kendisine olan inançların, şüpheler ile zayıflamasına olanak verir mi? Kendisine duyulan GÜVENİN YOK olmasına olanak tanır mı? Söylediği sözler "çatallı" ve çelişkili olursa ÖLÜM SONRASI VAADLERİNE KİM İNANIRDA, vekillerine, temsilcilerine ve kendisine itibar gösterir. Bakın bu konuda, yine kendi ifadeleri ile ne diyorlar?

Esinleme ...22/18 Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı BELALARI ona katacaktır.
Esinleme ..22/19 Eğer bir kimse bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve KUTSAL KENTTEN ona düşen payı çıkaracaktır.

Her seferinde "Tanrı bize gözüktü" diyenleri, görüntüsünü aldıkları birşey biliyorsa, neden uyarmamış olabilir? Nedeni gayet basit, gördükleride, inançsızlara karşı kurmuş oldukları ittifakın yaratımış mensubu. Ayrı, ayrı kişiye görünüp, o anda yaşamakta olanların akrabalık derecelerini bilmeyen, karştıran HİÇ TANRI OLABİLİR Mİ?
   
  EZAR SCECERESİNİ LEVİ'DEN VERİYOR AMA ARADA BÜYÜK BİR İHTİMALLE BİR DEDESİNİ (veya birçok dedesini) ATLADIĞINI BİLMİYOR. Yada umursamıyor. Nasıl olsa kitapta yazılanlar kendisinin ve kendisi gibi kutsal metin yazmaya kendisini atamış olanların yazdıklarından ibaret.

Canları sıkıldıkca "Tanrı ile konuştuk" diye ortaya çıkanlar, kendi secereleri hakkında bile, uyarıda bulunmayan Tanrı olarak işaret ettiklerini çok sevmiş olmalılar. Bu sayede saygınlık kazanıp, kendilerine serbest atış alanı buldukları yazdıklarından ve anlaşılıyor.

Ne Tanrı olarak işaret ettiklerinden, nede yazdıklarını kutsal kitap olarak kabul kendilerini takip edenlerden, bir itiraz gelmemiş olmalı ki, bu günlere kadar gelebilmişler. Bu günlere kadar "biz kitabı koruduk" faslını kazasız belasız atlatmanın verdiği cesaretle, şimdi de kitabın kendilerini korumasını umar halde, hayal senaryoları dağıtımına son hızla devam ediyorlar. Satır aralarına düşmüş mürekkepten, Dünya fethi çıkartacak kadar bu işi ileri getirmiş durumdalar.

Kitaba atalarının yazdığı sözlerden, yorumlar çıkartıp uygulama hakkını kendilerinde buluyorlar. "Kitabı koruduk bu günlere kadar getirdik" acaba kitapta bizi koruyacak mı?" testi yapıyorlar. (burada kitabı korumak "muhafaza etmek" anlamında değil, çelişkilerini örterek koruduk, yaldızlayarak, birşeyler sandırarark koruduk / yok olmaktan kurtardık anlamında.) Kitaptan yazılı olanlardan yaptıkları çıkarımlarla bu testi yapmak için tüm Dünya'da kolları sıvamış haldeler.

Kitaptan koruma umanlar, onu tılsım olarak kullananlar, açılması gereken kapıları kutsallık adına açtığı için önem verenler, içinde ne yazıldığını gerçek anlamda hiç merak etmemişler. Varsa yoksa, kitabı nasıl kullanırız da amaçlarımıza ulaşabilirizin peşine düşmüşler. Onlar için önemli olan, "Tanrı adına" sözüyle açılacak olan kilitler ve organize edilebilecek topluluklar.

Tanrı olarak işaret ettikleri, kitapta neler yazıldığını hiç merak etmemiş, Hatta birkez bile okumamış olmalı. Yazılanlara da önemde vermemiş. Eğer önemseseydi, madem Tanrı (edasında) olarak herşeyi biliyor, o halde hataları düzelttirirdi.

Tanrı sözcülüğüne soyunanlarda, işaret ettiklerinin adını kullanarak kaleme aldıkları eserlerde elbette bol bol hatalar yapmışlar. Kutsal metin yazarları yada derlemecileri gibi, Ezra'da Babil sürgününde meydana getirdiği yada çok büyük oranda katkıda bulunduğu söylenilen metinlerde yanlışlıklar yapıyor.
   
  EZRA SECERESİNİ ŞÖYLE VERİYOR...
Ezra..............7/1-6 Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Artahşasta'nın krallığı döneminde, Başkâhin HARUN oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua oğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Zerahya oğlu Merayot oğlu Azarya oğlu Amarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğlu Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil'den geldi. EZRA İsrail'in Tanrısı RAB'bin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı RAB'bin yardımıyla kral ona her istediğini verdi.
   
 
   
  Harun'dan önceki secerede belki tuhaflık olduğundan, Harun'dan 5 isim daha geriye gidip kendisini İbrahim'e bağlamış. (Tuhaflığı niye gidermemiş olabilir.) Ahit kitabında Harun ile İbrahim arasında öyle kolayına kapatılamayacak, 637 yıllık zaman dilimi var. Harun ve Musa'dan sonra, Davut'a kadar isimler yok, olsa bile tarihleri yok.

O alanın, serbest atış bölümü halinde olmasıda, Kutsal metin yazarını cezbetmiş ve Harun'a kadar kendisine özgürce bir soy saptamış Ve "ben haddimi bilirim" diye secerelerin başladığı bölgede, soy ağacını Harun'a bağlayarak bitirmiş olabilir.

Levilerden olmadığı muhakkak olan Ezra, (Levilerin kahinliğine son vermek istiyor) Baş Kahin Harun'a bağlı olma bahtiyarlığına da böylece kavuşmuş olabilir. Kehanetle uğraşanın da, bağlanması geren yegane insanda elbette Harun olmalı. Dürüstlük yada Tanrı sözü gibi sebepler bu işte hiç rol oynamamıştır.

Samir buzağısının baş aktörü olan, imanı anlatmaktansa halkı oyalayacak putlar dökmekte mahir olan, halkın gönlündekileri bilen biri olmakla İsrail Tanrısının takdirini kazanmış olan Harun, Ezra'yı da bu nedenle cezbetmiş olabilir.

Bu kadar sallamanın kol gezdiği kitapta, yazarın dürüstlüğünden nasıl bahsedilebilir. "Kendisini yaratanı olarak" bildiğine, saygısı olmayanın insanlara karşı dürüstlüğü olabilir mi? İnsanlara "gördüm" diye aslı astarı olmayan bilgiler vererek, yalan beyanda bulunanların kendilerine bile dürüstlüğü olmaz sanırım. (Pers Kralı Artahşasta'nın krallığı dönemini M.Ö 465-424 yılları arasında sürgün bitimi ise M.Ö. 538 yılında sürgünden 6720 eşekle döndüğünü bilen Ezra, soyunu ve diğer olayları nasıl karıştırır? Ezra...........2:65 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı).
   
 
   
  HARUN İLE YAKUP ARASINDA VERİLEN SECERE BÖYLE. İfadelerin sonunda ömürleri belirten ifadeler, Ahit anlatımına ters bir tarz sergiliyorlar. Sanki oralara ilave edilivermişler gibi bir halleri var. Ve kitaplarında, kişilere ait yaşların harflerle değil rakkamlarla bildirildiği en nadide örnekler. Diğer tüm yaşları ve yılları bidirilen sözlerin ifAde biçimine de aykırı bir durum sergiliyorlar.

Sanki birileri oradaki boşlupu görmüşte, birşeylerle kapamaya çalışmış ama kapama işlemini de yüzüne ve gözüne bulaştırıvermiş. Aradaki 407 yılı yaş toplamlarıyla kapama telaşına düşmüş olmalı ki; başka mucizevi olaylara da yol açtığını bilmiyor. Delikanlı yeğeni, halasının yaşını gözetmeden evlendirivermiş.

Harun ve Musa'nın babası Avram, halası Yokevetle evlenmiş. 407 mucizesinin kahramanlarından olan hala Yokevet ve yeğen Amram eşine az rastlanır bir yaş farkıyla evlendirilivermişler. Amram'ı 30 yaşında kabul etseniz (o sıralarda, en yakın atalarının evlenme yaşları 40-60 arası) Halanın yaşı TAM 164 oluyor. Genç bir adam 164 yaşında bir kadınla evlendiğini söylemekte bu kitabı oluşturan kutsal metin yazarlarına yaraşır. (KONU YAZININ İLERLEYEN BÖLÜMLERİNDE ANALİZİYLE İŞLENECEK)

Bu kadar SALLAMALARLA / KOMİKLİKLE yetinseler yine iyi. 407 yıllık boşluğu doldurabilmek içinde, 268 yaşlarına gelen YOKEVET halayı hamile yapıp Harunu doğutturuvermişler.

OLDU OLACAK ("Acaba" diyorum, Leven Kırca komiklik esinlenmelerini de, Programın ismini de buralardan mı aldı?) deyip, üç sene sonrada yani 271 yaşındaki YOKEVET halaya, Musa'yı doğurturuvermişler. (verilen yaşlar minumum yaşlardır.407'nin aşılması için gereken alt değerlerdir)

Önemli mi? Önemli olabilir elbette ama bu ilave bile onların yaptıkları çelişkiyi hatta komikliği örtemiyor. Komiklik üreticilerinin marifetlerine ait örnekler verildi. Bu da onlardan biri.

Arada kalan "~400 yıllık boşluğu biz üç kişi ile geçtik" denmesi komiklik olmasa bile, insanların ona inanmalarını beklemek komiklik olabilir. Bizlerin espri anlayışımız farklı olduğundan, söylenenlere garip bir şekilde bakıyor olabiliriz. Ama bazılarının espri anlayışı bu tür ifadelere alışık ki, söylenenleri ciddiye alıp, inanmakta oldukları eserleri, ucak açmış çağıranı ve kendilerini sorgulamamışlar.

430 yılın sonunda sadece erkeklerin sayısının kadınlı-erkekli, çocukları ve ihtiyarlarıyla toplam / cem-an 70 kişi ile başladıkları Mısır macerasını, yirmi yaş üzeri (Levi'ler hariç) savaşabilecek durumdakilerin sayısının, "603.550 kişiydi" denmesi üzerine, LEVİ soyu için verdikleri secere komikliklerlerinin üst sınırı olmalı.
   
  Sadece atıyorlar. Kulağa hoş gelen şeyleri söylemeye çalışıyorlar. Uzun kış gecesinde anlatıcılar gibi iletmek istedikleri mesajları, hikayelerine can verici olarak kullanıyorlar. Doğru yada yanlış olması önemli değil, yapılarında çelişkiler barındırıyor olmalarıda önemli değil, önemli olan gerekli reytingi sağlayabilmek. Buna benzer ifadeler sinseleside, 407 yılda 3 nesille geçilen, LEVİ seceresinde kendini göstermekte.

Mısırdan Çıkış....6/16 Kayıtlarına göre LEVİoğullarının adları şunlardır/ Gerşon, KEHAT, Merari. LEVİ 137 yıl yaşadı.
Mısırdan Çıkış....6/17 Gerşonun oğulları boylarına göre şunlardır/ Livni, Şimi.
Mısırdan Çıkış....6/18 KEHAT'IN oğulları/ AMARAM, Yishar, Hevron, Uzziel. KEHAT 133 yıl yaşadı.
Mısırdan Çıkış....6/19 Merarinin oğulları/ Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır.
Mısırdan Çıkış....6/20 AMRAM HALASI Yokevetle evlendi. Yokevet ona Harunla Musayı doğurdu. AMRAM 137 yıl yaşadı.

Maddelerde görüldüğü gibi Baba konumunda olanların ölüm yaşları verilmiş ama kronolojide belirleyici olacak olan babaları kaç yaşlarında iken doğmuşlar yada kendileri kaç yaşlarında iken babaları ölmüş olduğunu ifade eden bir rakkam tarih yok.Levi, Kehat, Amram'la igili Ahit kitaplarında pek fazla bilgide yok. Tarih ve rakkamla ilgili olayarın bildiriminde de bulunmamışlar.

Levi, Kehat ve Amram'ın rakkamlarla yer aldıkları ifadeler bunlar. Levi'nin, Yakup kaç yaşında iken doğduğunu bilmiyoruz. Sadece 3. çocuğu olduğunu biliyoruz. birkaç sene hatayla bile olsa, babası kaç yaşında iken doğduğunu bulabilirsek, çelişkileri somutlaştırabilir, espriyi deği ama kara mizah sayılabilecek, sallamaları ortaya koyabiliriz. Kronolojiyede bir isim daha ilave edebilmiş oluruz.
   
   
  İsak'ın Yakup'u kutsaması ve Dayısı Lavan yanına gönderme zamanı, Esav ve Yakup'un 40 yaşından önce olamaz. Çünkü Esav 40 yaşında iken, Hititli kadınlarla evleniyor.. Henüz ortada kutsama yok. Esav'ın Hititli kızlar ile evlendikten sonra, Yakup'un kutsanması yaşanıyor.

Esav'ın Yakup'a kinlenmesi ve Yakup'un Dayı Lavan yanına kaçış olayıda hemen peşinden geliyor. Yakup'un, DAYISI LAVAN yanına hem korunmak, hemde evlenmek için gönderildiğini ve Anne ve babasının Hititli gelinler istenmediğini de öğrenen Esav, Amcası İsmail'in YANINA gidiyor.

İsmail!in kızlarıyla evleniyor. Kutsamanın alt sınırının 40 olduğunu, kutsamadan önce Esav'ın evliliğinden çıkarttık. Kutsamanın veya Dayı Lavan YANINA gidişin üst sınırını bulabilmek içinde yine Esav'ın İsmail'in YANINA gidip, kızıyla olan evliliğini kullanabiliriz.

Yaratılış.......28:9 İSMAİL'İN YANINA GİTTİ. İbrahim oğlu İSMAİL'İN KIZI, Nevayotun kızkardeşi Mahalatla evlenerek onu karılarının üzerine getirdi.

İbrahim'in doğumunu, -0- kabul ederek, ardından gelen oğullarının ve torunlarının doğum ve ölüm yaşlarını alt alta yazarsak, bizi Kutsamanın maksimum yaşına götürür.

Tablodada görüldüğü gibi, İsmal'in ölüm yıl sayısı 223. Esav'ın doğum sayısı ise 160. İsmail'in Ölüm sayısından, Esav'ın doğum yılını çıkartırsak, ortaya Esav'ın, İsmail ölmeden önce ziyaret edebileceği maksimum yaşını, ortaya çıkarmış oluruz. İsmail ölüm 223 - Esav &Yakup doğum 160 = 63 SAYISI Esav ve Yakup ikizlerinin ayrılmalarındaki maksimum yaşı verir
   
 
   
  İsmail Esav gider gitmez, kızlarını evlendirir evlendirmez hemen ölmediği, Esav'ın da İsmail'in son nefesinde gitmediği, birkaç yıl daha yaşamış olduğu varsayımıyla bu rakkamı, maksimum tarafa daha yakın olmakla birlikte, yuvarlatıp 60 olarak kabul edebiliriz. (40 ile 63'ün ortalaması 51,5 yapar)

Kutsanmanın arkasından yaşanan bu olay sonucunda, Yakup 60 yaşlarında Dayısı Lavan'ın yanına gelmiş olmalı. (Dayının yanına geliş 40-63 yaşları arasında her hangi bir tarih olabilir) Yakup Dayısı Lavan yanına gittiğinde, kuzeni Rahel' aşık olur ve onun için 7 yıl çalışmayı kabul eder. Daysı kabul eder.

Yaratılış.......29:19 Lavan, ‹‹Onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir›› dedi, ‹‹Yanımda kal.››
Yaratılış.......29:20 Yakup Rahel için YEDİ yıl çalıştı. Raheli sevdiği için, YEDİ yıl ona birkaç gün gibi geldi.

YEDİ yılın sonunda Dayısı, Yakup'a, Rahel yerine ablası Lea'yı gönderir. Sabah uyandığında durumu kavrayan ve kandırıldığını anlayan Yakup (ne kadar şiirsel değil mi? kadınla yatıyor ama senaryo gereği ancak durumu sabah kavrıyor. Kendisi yerine ablasının gönderilidğini bilen ve bu duruma ses çıkartmayan Rahel'de, o tılsımlı KABBALA İPİNİN icatcısı da oluveriri) itiraz eder ve bir YEDİ yıl daha çalışma karşılığında, Rehal'i de almak istediğini Dayısına söyler. Teklifi kabul eden Dayı Lavan, bu kez Rahel'i YEDİ yıl bekletmeden, hemen haftasına Yakup'a gönderir.
   
  TAŞTAN, İPTEN MEDET UMANLARIN TILSIMINA İNANDIKLARI "KABALA İPİNİN" HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI SAYFAYA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  Yaratılış.......29:27 ‹‹Bu bir haftayı tamamla, Raheli de sana veririz. Yalnız ona karşılık YEDİ yıl daha yanımda çalışacaksın.››
Yaratılış.......29:28 Yakup kabul etti. Leayla bir hafta geçirdi. Sonra Lavan kızı Raheli de ona verdi.

Bu durumda Yakup 60 + 7 = 67 yaşında evlenmiş olur. Sıra, Yakup için çocuk yapmaya, bizim içinde Levi'nin maksimum doğum tarihini bulmaya kaldı. Yakup, Dayısı Lavan yanında toplam YİRMİ yıl kaldığına göre, yaş saptaması yapabileceğimiz zaman diliminin sınırlarıda belli.

Yakup'un Dayısı Lavan'ın yanına geldiği 60 yaşına YİRMİ yılı bütünen eklesek bile, Yakup'un Dayısı Lavan yanından ayrılma yaşı maksimum 80 olur. Yani oğlan çocuklarının 11'ine kavuştuğu yaşın üst sınırı SEKSEN olur. Levi'ye sahip olma yaşıda 75 civarı olur. (Levi 3. çocuk)

Yakup, Dayısı Lavan'ın yanında ÜÇ etabı içeren YİRMİ YIL geçiriyor. YEDİ yılı bekar ve Rahel hayali ile geçtiğine göre; çocuk yapabilme alanı maksimum 13 sene ile sınırlı hale geliyor. Yakup, Dayısına yakalandığında üç etabı şöyle açıklıyor.

Yaratılış.......31:41 YİRMİ yıl evinde böyle yaşadım. İki kızın için ON DÖRT yıl, sürün için ALTI yıl sana hizmet ettim. On kez alacağımı değiştirdin.

Lea 6 oğlan çocuk doğurduğuna ve doğuramadığı sene cariyesini Yakup'a vererek doğum yaptırdığına göre; çocuk yapmada 7 yılı Lea dolduruyor. (diğer cariyelerin çocuk doğurmaları o kadar önemli değil. Hepsi aynı anda doğumda yapmış olabilirler o durumda yıl hesabı yapılanmaz. Ama bir kadının ALTI ÇOCUK yapmış olması, süreyi ve sıralamayı ortay çıkarıyor) Çünkü Yusuf, Benyamin olmadığı için en küçük olan, ay farkıyla da olsa en küçük, daha doğrusu sonuncu olanı. Dayının yanında, çocuk konusunda kapanış Yusuf ile oluyor. Neden derseniz? Yusuf doğduktan sonra, ikinci. YEDİ seneyi doldurmuş olan Yakup ayrılmak istiyor
.
Dayısı ayrılmamasını kendisine çaışmasını ister. Kara lekeli ve benekli hayvanlar Yakup'un olma şartıyla anlaşırlar. bir süre daha çalışan ve kendisine Lavan'ın oğullarını kıskandıracak kadar sürü oluşturan, Yakup kendisine ait olan sürüyü ve ailesini alarak Dayısının yanından ayrılır. "Kızların için 14 yıl, sürün için 6 yıl hizmet ettim" dediğine göre; demekki; son oğul Yusuf doğduktan sonra, ALTI YIL daha Dayısı Lavan yanında kalmış gözüküyor.

Yakup, ;"YİRMİ yıl evinde böyle yaşadım. İki kızın için ON DÖRT yıl, sürün için ALTI yıl sana hizmet ettim" dediğine göre; çocuklarına, YEDİ SENE İÇİNDE sahip olmuş olmalı. Bu durumda Levi, üçüncü. çocuk olması nedeniyle, Yakup'un dayısına gittiğinin 7+3= 10. yılında doğmuş olmalı. Yakup'un kaçıncı yılında/ kaçıncı yaşında, Levi doğmuş olabilir? 60+7+3= 70. yılında / 70 yaşında Levi dünyaya gelmiştir.
   
 
   
  Ayrılma ve sürüye bakmanın detayları şöyle ifede edilmiş. Yusuf doğduktan sonra, Yakup "gitmek" istediğini Dayısına söyler. Yakup'un dayısı Lavan iş teklif eder. Yakup belli bir süre daha kalıp, Dayısının sürüsüne benekli, karalı keçiler karşılığında bakar. Karalı, benekli keçilerini çoğaltarak zenginleşir. Yusuf'tan sonra başlayan bu üçüncü etapta, kara benekli olan sürüyü çoğaltma işi yıllar alır.

Yaratılış.......30:25 Rahel YUSUF'U DOĞURDUKTAN sonra YAKUP LAVANA ‹‹Beni gönder, evime, topraklarıma gideyim›› dedi,
Yaratılış.......30:27 Lavan, ‹‹Eğer benden hoşnutsan, burada kal›› dedi, ‹‹Çünkü fala bakarak anladım ki, RAB senin sayende beni kutsadı.
Yaratılış.......30:31 LAVAN, ‹‹Sana ne vereyim?›› diye sordu. YAKUP, ‹‹Bana bir şey verme›› diye yanıtladı, ‹‹Eğer şu önerimi kabul edersen, yine SÜRÜN GÜDER, HAYVANLARINA bakarım:
Yaratılış.......30:32 Bugün bütün sürülerini yoklayıp noktalı veya benekli koyunları, kara kuzuları, benekli veya noktalı keçileri ayırayım. Ücretim bu olsun.

Böylece, Yusuf doğduktan sonra 6 senelik etap başlar. Yakup yıllar içinde, kendisini kazıklayan Dayısının metodlarını kullanarak (hille ile) sürüsünü alabildiğine çoğaltır.

Yaratılış.......30:43 Yakup alabildiğine zenginleşti. Çok sayıda sürü, erkek ve kadın köle, deve, eşek sahibi oldu.

Yakup'un zenginleşmesini sindiremeyen, Lavan'ın çocukları tarafından, "babamızın bütün mallarını aldı" diye suçlanmaya başlanınca, Yakup, Dayısı Lavan'nın yanından ayrılmaya karar verir
Yaratılış.......31:18 Bütün hayvanları önüne kattı; topladığı mallarla, Paddan-Aramda kazandığı hayvanlarla birlikte Kenan ülkesine, babası İshakın yanına gitmek üzere yola çıktı.

Üç gün sonra Yakup'un kaçtığını öğrenen Lavan, Yakup'un peşine düşer ve yetişir. Putlarının peşinde olan Lavan, Yakup'a sitem eder. Yakup ise kendisini şöyle savunur.

Yaratılış.......31:41 YİRMİ yıl evinde böyle yaşadım. İki kızın için ON DÖRT yıl, sürün için ALTI yıl sana hizmet ettim. On kez alacağımı değiştirdin.

Daha sonra Dayı Lavan ile konuşup anlaşıyor.. Yola tekrar çıktıklarında, Esav'ın 400 adamıyla kendilerine doğru geldiğini duyuyor ve çok korkuyor. Buluştuklarında korkulan olmuyor ve Esav ile Yakup kucaklaşıyor. Bu arada Yusuf, amcası Esav'a yaklaşıp eğiliyor.

Yaratılış.......32:22 Yakup o gece kalktı; iki karısını, iki cariyesini, ON BİR oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağının sığ yerinden karşıya geçti.

Karşıya geçtiğinde Tanrıylada güreş tutar.
Yaratılış.......32:28 Adam, ‹‹Artık sana Yakup değil, İsrail denecek›› dedi, ‹‹Çünkü Tanrıyla, insanlarla güreşip yendin.››

Sabah olduğunda Esav adamlarıyla birlikte gelir.
Yaratılış.......33:1 Yakup baktı, Esav dört yüz adamıyla birlikte geliyor. Çocukları Leayla Rahele ve iki cariyeye teslim etti.
Yaratılış.......33:4 Ne var ki Esav koşarak onu karşıladı, kucaklayıp boynuna sarıldı, öptü. İkisi de ağlamaya başladı.

Yaratılış.......33:7 Ardından LEA ÇOCUKLARIYLA birlikte YAKLAŞIP EĞİLDİ. En son da YUSUFLA Rahel YAKLAŞIP EĞİLDİ.

Yusuf'un, eğilme selamlama olayı bile, Yakup'un Levi'ye sahip olma yılının hesaplamasında ikinci yol olarak kullanılabilir. 20 yıılık sürenin 7 yılını bekar olarak geçirdiği bilinen Yakup için çocuk edinme olarak 20-7=13 yıl kalıyordu.

Yusuf eğileip selam vermeyi öğrendiğine ve yapabildiğine göre 5-6 yaşlarında olmalı. Bu eğilme eylemi, Yakup'un, Dayısı Lavan'ın sürülerine hizmet içinde, 6 sene kadar kaldığını gösterir. Bu durumda, Dayı Lavan'dan (Benyamin doğmadığı için en küçük olan) Yusuf 5-6 yaşında iken ayrılmış olmalılar.

On üç yıllık süre böylece yukarıdan 13-5=8 yıla, Levinin doğabileceği maksimum üst sınırda 80-5 (6)=75 (74) yıla düşer. Levi, Lea'nın üçüncü çocuğu olduğuna ve kendisinden sonra 7 yılık kalan zaman içinde, Annesi Lea 3 çocuk doğurduğuna, (hemen hemen) bir dönemide çocuk doğurmadan, (çocuk yapamadığı için cariyesini kocasına gönderiyor) geçirdiğine göre; Levi'den sonra, yedi yıllık etap süresi bitmeden, 3 çocuk daha edinebilmesi için, üç-dört yıla dahaihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor.

Bu veriler ışığında Levinin doğabileceği üst sınır, 60+7+3= 70-71 ile sabitlenmiş olur. Özetle; Levi'nin, Yakup'un Lea ile evlenmesinden, üç sene sonra doğmuş olduğu kesinlik kazanır.
   
  PARMAKLARINI UÇ UCA BİLE VERSELER BİLE, AMRAM MUSA ÖLMEDEN ÜÇ SENE ÖNCE VEFAT ETMİŞ OLUYOR. Levi, tam 136 yaşında Yokevet'e, 137 yaşına geldiğinde de Kehat'a sahip olup ölse, Kehat tam 133 yaşına geldiğinde Amram'a sahip olup ölse, Amram'da 120 yaşlarında Miryem'e, 134 yaşında Harun'a, 137 yaşında Musa'ya sahip olsa; yinede üç yıl açıkları oluyor.Harun ile Musa arasında üç yaş fark var.Komiklik dedik ya!

Mısırdan Çıkış....7:7 Firavunla konuştuklarında Musa SEKSEN, Harun SEKSEN ÜÇ yaşındaydı.

Hadi Esav'ın Amcası İsmail'i ziyareti tam ölüm zamanında oldu diyelim. İsmail kızını Esav'la evlendirdikten hemen sonra öldü diyelim. Tesadüf bu ya! İsmail'de, Levi'de, Kehat'ta, Amram'da hep son nefeslerinde olayların içinde olduğunu, evlilikler ve doğumlar bittiğinde öldüklerini kabul edelim.

Bu durumda, Yakup'un, Leviye sahip olmasıyla, Harun'un doğumu arasındaki 407 yıllık süre, büyük bir mucize eseri dolmuş oluyor. 407 yıllık süre 407 yıllık mucizelerle dolu yaşamlarla kapatılmış oluyor. Herkez son nefesinde çocuk sahibi olarak bu açığın kapanmasına yardımcı olmuş gözüküyor. (Esasında biri 407 yıılık zaman dilimini kapatabilmek için, hesap-kitap yapmadan, diğer sarfedilmiş sözlere de dikkat etmeden, "ben Tanrı sözcüsü değilmiyim?" tavrıyla, o rakkamları oraya yazıverdi)
   
 
   
  Mucizeleri uç uca ekledik ve açığı kapattık ama bu durumdada başka gariplikler ortaya çıkıyor. Amram Halası Yokevetle evlenmiş. Eğer herkez, son nefesinde çocuk sahibi olduysa, Yokevet'te babsı Levi'nin son nefesinden en az bir sene önce doğmuş olmalı. Eğer son nefesinde doğmuş olursa, bu durumda 407 senelik açık kapanamıyor ve bilanço 1 sene açık veriyor. 407 senelik açık kapatma için tüm limitler kullanılmış halde. İsmail, Esav geldikten sonra, bir sene daha yaşamış olsa, hesap yine açık veriyor.

Bu nedenle Yokevet, Kehat'tan en az bir sene önce doğmuş olmalı. Kehat'ta 133 yıllık ömrünün son günlerinde, Amram'a sahip olduğuna göre; Amram ile Yokevet arasındaki yaş farkı 133+1 =134 sene oluyor.

Yakup'un 70'li yaşlarında, Esav'ın 40'ı yaşlarda evlendiğini düşünürseniz, ortaya evlilik için beklenmesi gereken 30-40 (en iyi ihtimalle) yıllık bir süre daha çıkar. Bu durumda, Amram ile Halası Yokevet evlendiklerinde, aralarındaki yaş farkı 134, Amram'ın yaşı 30, Yokevet'in yaşıda 164 olur.

Amram'ın daha yaşayacağı 137 - 30 = 107 yılı vardır. Minimum alt yaş olarak 104 yaşında Harun'u, 107 yaşında da Musa'yı doğurturtma zorunluluğu vardır. Ablaları Meryem suda giden Musa'yı takip edip, saray erkanıyla görüşebildiğine göre, Harun ve Musa'dan 15-20 yaş büyük olmalı.

Erkeklerin bol bol cariyeler edindiği, çok kadınlı sistemin sürdüğü ortamda, 30 yaşındaki delikanlı, 164 yaşındaki biriyle evleniyor. "Komiklik türetmekten başka çareleri yok" derken kastedilen bu çarpıklıklar ve sallamalar.

Bitti mi? elbette bitmedi. Ortada doğması gereken, Miryam, Harun ve üç sene sonrasında doğacak olan Musa var. Amram 407 yıllık boşluğu doldurma uğruna son nefesinde, son çocuğuna sahip olma fedakarlığını gösterecek.

Harun doğduğunda Yokevet'in yaşı kaç olur? Harun doğduğunda Yokevet: 164+104 (137-30-3) = 268 yaşında olur. Musa doğduğunda, Yokevet'in yaşı kaç olur? Musa doğduğunda, Yokevet: 164+107 (137-30)=271 yaşında olur.

Musa'nın nehre bırakılması, süt anne olarak belli yaşa kadar beklemelerini dde göz önüne alırsanız, Yokevet'in yaşınıda, takdirleriniz ölçüsünde artırırsınız. Her hangi bir sınırlama söz konusu değil.

Mısırdan Çıkış....6:20 Amram HALASI YOKEVET'LE evlendi. Yokevet ona HARUN'LA, MUSA'YI doğurdu. AMRAM 137 yıl yaşadı.

Hani İbrahimin karısı, "ben kocamış bir kadınım nası çocuğum olur" dediği yaştan 3 katı bir kocakarılık söz konusu. Komikler türetmeler ancak böyle olur. 407 seneyi öyle böyle kapatsalar bu durumda da ortaya, YOKEVET HALA sorunu çıkıyor.
   
  Konuyu yine, Yakup'un çocuklarına getirerek, bahsi geçen kitap tanımı ile yanlış doğru konusunu, daha anlaşılır, daha net, daha açıklanmış hale getirelim. Kitapları için "Her harfi Tanrıdan" derlerken esasında espri yapmış oldukları iyice anlaşılsın. Kutsal metinleri kaleme alırlarken espriyi anlayışlarının boyutlarınıda sergilemişler.

Yakup'n çocuklarından Levi'nin yaşı, yukarıda tespit edilmiş, tablolarlada gösterilmişti.İsmail ziyaretinden başlayan hesaplamalar sonucunda, Levi'nin doğduğunda Yakup'un 70 yaşında olduğu Ahit ifadeleriyle ortaya koyulmuştu. Özetle: Yaakup 70 yaşında iken Levi doğmuş, Levi'den 4 sene sonrada Yusuf doğmuş olduğu Kutsal kitaplarnın anlatımlarıyla ortaya koyulmuştu.

Yine Kutsal kitaplarının yani her harfi atnrıdan dedikleri kitaplarını meydana getiren ifadelerden yararlanarak, Levi'nin ve Yusuf'un yaşının çok daha farklı olduğunu ortaya koyalım. Yakup, Dayısının yanına korunmak ve evlenmek için gittikten sonra, Esav Amcası İsmail'in yanına gidiyor. İsmail öldükten sonra nasıl ziyaretine gidilmiş olabilir? Bu mucizevi ziyaretide, kutsal metin yazarlarının espri anlayışları ile değerlendirmek gerekir.

Yakup'un Mısır'a girişine bağlı olarak Yusuf'un yaşı hesap edildiğinde, Yusuf ile Yakup arasındaki yaş farkının 147-(17+13+7+2+(147-130)= 56 oduğunu tespit etmiş. Ve Yusuf doğduğunda, Yakup'un yaşınında, 147-56 = 91 olduğunu yine tablolar yardımı ile ortaya koyulmuştu
   
   
 
   
  Yakup'un, Dayısının yanına korunması ve evlenmesi için gönderildiğini duyan Esav Amcası İsmail'in YANINA gidip onun kızıyla evleniyor. Yukarıdaki tabloya göre, doksanbir yaşında Yusuf'a sahip olan Yakup'un, Dayısı Lavan yanında geçireceği bir altı yıl daha var. İki kız için yedişer yıllık etapları bitirmiş, Yusuf doğmuş, Dayısı yanından da ayrılmak istiyor.

Dayısının sürüleriyle kendisine edineceği hayvanlar için geçireceği altı yıllık dönem başlamış durumda olmalı. Çünkü, Yusuf doğduktan sonra, Dayısından ayrılmak istiyor. Dayının teklifi üzerine sürülere bakma ve sürü edinme konusunda anlaşarak, Lavan yanında kalmaya devam ediyor.

Yaratılış.......31:41 YİRMİ yıl evinde böyle yaşadım. İki kızın için ON DÖRT yıl, sürün için ALTI yıl sana hizmet ettim. On kez alacağımı değiştirdin.

Yakup, Yusuf'a doksanbir yaşında iken sahip olduysa; Dayısı Lavan yanına 91-(7+7)=77 yaşında gelmiş olmalı. Yakup doksanbir yaşındayken Dayısı Lavan YANINA geldiyse, ikizi Esav'da, yetmişyedi yaşındayken İsmail'in YANINA gidip kızıyla evlenmiş olmalı. Yani, İsmail öldükten ondört (77-63=14) sene sonra Esav İSMAİL'İN YANINA giderek kızıyla evleniyor.

Yaratılış.......28:9 İSMAİL'İN YANINA GİTTİ. İbrahim oğlu İSMAİL'İN KIZI, Nevayotun kızkardeşi Mahalatla evlenerek onu karılarının üzerine getirdi.
   
 
   
  Aynı kitabın (Yaratılış) içinde, 20 bölüm ara ile iki ayrı tarihlemeler yapılmış olması, komiklik değilde nedir? İsmail öldükten ondört yıl sonra yapılan ziyaret, hangi mizah kitabında yer bulabilir? Bu tür ifadeler, Tanrı anlayışına espri katma çalışmalarından başka ne olabilir?

Gerçekten Tanrı inancı olanlarda bu tür kitaplar mevcudiyetini muhafaza edebilir mi? Tanrının yanıldığını gösteren kitaplar hiç, Tanrı sözü olabilir mi? Bu tür ifadeleri içeren kitaplara uyularak Tnarı bizi kurtaracak hayalleri kurulabilir mi? Yanılan Tanrı inancını, ana tema olarak bilinçlere yerleştirme çalışmalarının ürünü olan metinlere takılıpta, bal ve süt akan ırmakları olan ülkeyi düşlemek yapılan espriyi alkışlamak değilmidir?

Esav, Yakup ve çocukların doğma seneleriyle alakalı, ortaya koyulan sonuçlardan hangisi yanlış diye sorarsanız, "BANA GÖRE KİTABIN TÜMÜ YANLIŞ" DERİM.
   
 
Vatikan; 1986 yılında Papa II. J. Paul'ün mührülü onayıyla, 25 yıllık çalışmanın ürünü olan, "‘The New American Bible" isimli yeni ahit tefsirini yayınlamış.Tefsirin önsözünde, Tora grubu kitapları meydana getiren, Tekvin/Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Sayılar/Çölde Sayım, Tesniye/Yasa'nın Tekrarı adlı beş kitabın, DÜALİST kabul çerçevesinde yazılmış olduğunu, ikincil Tanrılar benimsendiğini, farklı kuvvetlerin ve ellerin varlığının tespit edildiğini açıklamışlar.

Bu düalist düşünceye kaynaklık yapan, Yehovacı ve Elohimci kaynakları isim vererek açıklamışlar. Musa'ya atfedilen bu 5 kitabın, Musa tarafından yazılmadığını, ikili kuvvetler kabulünü benimsemişler tarafından farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından yazıldığını da ön sözlerinde belirtmişler.

Papa onayından başka; 2. Vatikan Ruhani Meclisi 3 yıl süren tartışmalı çalışmaların arkasından, nerdeyse oybirliği denilebilecek bir sonuçla (6'ya karşı 2344 oy derler) kabul edilen, dört numaralı bildirgenin giriş bölümünde, bu kitapların doğru olmayan ve hükümsüz metinler içerdiği derleme kaynaklarının isimleri verilerek belirtilmiş.

Söz konusu bu 5 kitabın, dört ayrı kaynaktan derlendiğini, uzmanlarının çalışması ile ortaya koyan Vatikan patronları, bu kaynakları şöyle açıklamışlar.

Hz. Süleymandan sonra, Krallığın ikiye bölünmesi ile ortaya çıkan, iki Yahudi devleti, din adına kendi görüşlerini ortaya koyan metinler oluşturmuşlar.

Eski Ahitin içinde bulunan ve Musa'nın yazdığını iddia ettikleri kitaplara (Tekvin/Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Sayılar, Yasa'nın Tekrarı) kaynaklık eden metinler şunlarmış..

Yahuda Krallığı tarafından derlenen ve tanrının adını Yahova/Yahve olarak belirleyen Yahveci/Yahovacı metinlerin oluşturduğu kaynak

İsrail Krallığı tarafından derlenen ve tanrının adını Elohim olarak belirleyen Elohimci metinlerin oluşturduğu kaynak

Krallıkların yıkılarak zorunlu ikametgahları olan Babil sürgünü sırasında, Yahudi toplulukların kurtulma ümitlerini kuvvetlendirme, dağılmaları önleme amacıyla, meydana getirilmiş olan topluluklara liderlik eden, Rahiplerin görüşleri olarakta etiketlenebilen, Kahinler kaynağı

Kral Yoşiya döneminde yazılmış, Yasanın tekrarı/Tesniye kitabını derleyen kaynak

Babil sürgünü sonrasında, Ezra önderliğinde yukarıda sayılan kaynaklardan derlenen, Tekvin/Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Sayılar/Çölde Sayım, Tesniye/Yasa'nın Tekrarı adlı beş kitap, Eski Ahit'in içinde, "Tanrı sözü" damgası ile yerini almış.
   
  VATİKANA GÖRE; E&Y AHİTLERDEKİ TANRI İŞARETLERİ ve TUTARSIZLIKLARIN İŞLENLENDİĞİ "DÜALİST DİNLER" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  Vatikan'ın uzmanlarına yaptırdığı ve yapımı 25 yıllık zaman alan "The New American Catholic Bible" adlı yeni tefsir kitaplarında, yukarıda ve diğer bölümlerde işlenen çarpıklıklara, çelişkilere, mizahi yaklaşımlara hiç değinmemiş olmaları espri anlayışlarını ortaya koymuyor mu? Çarpıklıkları görmemezlikle yetinmeyip, üstüne üstlük birde TANRI sözüdür damgasını vurmaları komiklik değil midir?

Düalist izler taşıyor,çok tanrılı inanç sisteminin parçası dedikleri, Tanrı tarafından, Sina'da Musa'ya verildi dedikleri kitapların, esasında başka eller tarafından yazıldığını iddia etmek komikliğe soyunmak değil midir?

Söz konusu kitapları, ESKİ AHİD adı altında, YENİ AHİTLERİ ile aynı kapak altında alıp HER HARFİ TANRIDANDIR demek komiklik yapmak değil midir?
Çok Tanrılı dedikleri Eski Ahit'e," İSA BAĞLI KALDI, İSA ESKİ AHİTLE AMEL ETTİĞİ İÇİN KİTAP YAZDIRMADI" demek traji-komiklik yapmak değil midir?
İSA KİTAP GETİRMEMİŞ ama ÖLDÜKTEN SONRA BU MEKTUPLARI YAZDIRMIŞ. PAVLUS ve ARKADAŞLARI ÖYLE SÖYLÜYOR" demek komikliğe prim vermek değil midir?

İnsanların, ALLAH'A İMANLARINI koruyarak, Ahiret yaşamındaki mutluluklarını sağlamaya çalışacak olanların, ortaya koydukları sisteme, MEKTUPLARA İNANARAK kurtuluşun, o tarifler doğrutusunda olacağını ilan etmeleri komiklik değil midir?

Hem, "çok Tanrılı sisteme sahip kitaplar" diyerek, Eski Ahit'in açıklarını ortaya koyacaksın, hemde kendi ibadetlerinde kullanacaksın. Bunun adına "stand-up yapma" denmez mi?

Elohimci ve Yahveci tanımları arasında yapılan geçişle, aslında kötü olan şeytanın nasıl egemen kılındığını, satırlarının arasında işleyeceksin, sonra aynı kitaplar için "her harfi Tanrıdan gelmiştir" diye yapılmış olan kabulleri, inanç sisteminin temeli ilan edip, "kurtuluşumuz bu kitaplarla olacak" demek mizahın dışında ne ile ölçülebilir?

O kitaplara "Tanrı sözüdür" demek, kendilerininde aynı zamanda birden çok Tanrıya inandıklarının ispatı olduğu halde, "bizlerde tek yaratana inanıyoruz" demeleri komiklik değil midir? Çok tanrılı kitapların sahibi olup tek ilaha inanıyoryuz demek, komikliğin üst sınırı değil midir?

YERYÜZÜNDE TANRI SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNMUŞ, KENDİLERİNİ TANRI VEKİLLİĞİNE ATAMIŞ OLANLARIN, TANRI'YA ÇELİŞKİLER, HATALAR YÜKLEMELERİ KOMİKLİK DEĞİL MİDİR?

Kendi içlerinden birini; Tanrının yeryüzü temsilcisi ve sözcüsü olarak atamakla yetinmeyip, yanılmaz, yargılanamaz, özür dilemez, her sözü Tanrı buyruğu gibi, taşıyamayacağı sıfatları yüklemeleri ve konuma yükselttikleri şahsiyetin, her yeri çelişkiler ve aslı olmayan vaadlerle dolu kitaplar külliyesine, onay vermesi mizahın hangi dalı ile izah edilebilir?

"Her sözü Tanrıdandır" diye onay vermesine ağızlarla gülmek yeterli olur mu?

Tanrı sözcülüğüne atamayla, sponsor baskılarıyla, siyasi kuvvet dengeleriyle, entrika oluşumlarıyla atanmayı normal karşılayanların, seçimlerinde dürüstlükten çok seçim stratijilerine önem verenlerin, TANRI SÖZCÜLÜĞÜYLE ne alakaları olabilir?

Seçimin nasıl yapıldığını bile bile, bacadan çıkacak dumanı gözlemek ve duman çıktığında "TANRI SÖZCÜSÜ SEÇİLDİ" demek, bu mizansenleri düzenleyenlere, "sahnelediğiniz showlara devam edin" demek değil midir?

Tanrı'yı hiçe sayarak yapılan bu seçimlerle iş başına gelenlerin, SÖZLERİ DOĞRUDUR, fetvaları Tanrı katında geçerlidir, "bizleri Cennete gönderecek" hayallleriyle, eteklerine yapışıp sonsuz yaşamı ummak, yüzlerce yıldır sergilenmeye devam edilen oyundan "bir takım pasajları" tekrarlamak değil midir?
   
   
  YAKUP'UN, TANRI İLE GÜREŞTİĞİNDE YAŞI NE OLABİLİR? HANGİ YILDA GÜREŞMİŞ OLABİLİR?
  Yakup'un Dayısı Lavan yanına geliş yaşı maksimum 63. Yakup'un ve Esa'ın Amcası İsmail, ölmeden önce kızını Esav ile evlendiriyor. İsmail ölmeden önce; Esav Amcası İsmail'in yanına gidiyor ve kızıyla evleniyor. İsmail, 137 yaşında öldüğüne, İbrahim 86 yaşında doğduğuna göre, İbrahim'den, İsmail'in ölümüne geçen süre 86 +137 = 223 sene olur.

İsmail ölmeden 3 sene önce Esav'ın, Amcası yanına gittiği kabul edilirse (yuvarlatma adına 3 yıl. daha fazla veya daha az olabilir. Sunucu o kadarda etkilemez) Esav'ın AMCASINA gittiği tarih İbrahim'in Doğumundan 223 - 3 = 220 sene sonra olmuş olur. Bu aynı zamanda Yakup'un, Esav korkusuyla Dayısı Lavan'ın yanına kaçtığı tarihtir (İbrahim'in doğumu -0- / başlangıç alınırsa.)

Yakup, Dayısı Lavan yanında 7 + 7 + 6 = 20 yıl geçirdiğine göre, Dayı yanından ayrıldığında, İbrahim'in doğumuna göre, 220 + 20 = 240 sene geçmiş olur. TANRI İLE GÜREŞİ Dayısı Lavan yanından ayrıldığında yaptığına göre; YAHUDİ TAKVİMİNE GÖRE YIL: M.Ö. 1812 - 240 = M.Ö. 1572 OLUR. (Yahudi kabulleri,ne göre İbrahim'in doğum yılı M.Ö. 1812)

Eski Ahit verilerine göre de / KOZMİK SAAT'e görede / Ahit Yartılış TAKVİMİNE göre geçem süre 2189 yıl. Özetlersek: Kitapların da, "ADAM yaratıldı" denildikten 1948 sene sonra İbrahim Dünya'ya gelmiş.İbrahim'in yemeğini yiyip, gölgesinde oturan ve "senin soyunu çoğaltacağım" diyen Tanrı, 240 sene sonra İbrahim'in torunu YAKUP'a güreşte yenilmiş.Kozmik / yaratılış Takviminin 2188. senesi, miladi Takvimin M.Ö. 1976 senesine isabet ediyor.

1948 İsrail'in kuruluşu, Entebbe Baskını  Temmuz 1976. Yaratılıştan İbrahim'in doğumuna kadar geçen süre 1948 yıl. İbrahim onların oluşmasının ilk simgesi. Ancak bu Yaratılışa göre 1948 yılı Yahudi kabullerindeki çelişkiyi de ortaya çıkarıyor. Sam'ın yaşından ve ilk oğlunun doğumundan gelen 1-3 senelik çelişkili ifadeler İbrahim'in doğum gününü ARİTMETİK ortalamayla tespite itmiş olmalı. 12 rakkamının Yahudilikle özdeşleşmiş olduğuda göz önüne alındığında M.Ö. 1812 yılı seçilmiş olmalı. Oysa İbrahim'in doğum yılı M.Ö.3761 - 1948 = M.Ö. 1813 oluyor.

Bu durumda İbrahim'in doğum tarihi kozmik saate göre; 1946 olur. Tufandan oluştuktan iki sene sonra Arpakşat doğdu denirse, İbrahimin Kozmik saate göre doğum tarihi 1948 olur. Tufandan sonra yani Tufan bittikten iki yıl sonra Arapakşat doğdu denilirse, İbrahimin kozmik saate göre doğum tarihi 1950 olur.

Yaratılış..5/32 Nuh
BEŞ YÜZ yıl yaşadıktan sonra SAM, Ham ve Yafet adlı oğulları doğdu.
Yaratılış..7/6 Yeryüzünde tufan koptuğu zaman Nuh
ALTI YÜZ yaşındaydı.
Yaratılış..11/10 Sam'ın soyunun öyküsü: TUFANDAN
İKİ yıl sonra SAM YÜZ yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu.

Tufandan sonra Sam 100 yaşında değil, Tufan 1 sene sürdüğüne göre, en az 101 yaşında. Tufanın başlangıcına göre SAM 102 yaşında. Tufan 1 sene sürdüğü göz önüne alınırsa 103 yaşında olur. İfadeye bakarsanız da 100 yaşındaymış. Bu veriler ışığında da İbrahim'in doğum tarihi;
M.Ö. 3761 - 1946 = M.Ö. 1815.... .M.Ö. 3761 - 1948 = M.Ö. 1813..... M.Ö. 3761 - 1950 = M.Ö. 1811 olur. Görüldüğü gibi üç ayrı doğum tarihi de Ahit verilerinden çıkıyor. Onlar da M.Ö. 1812 derken aslında doğruyu değil ARİTMETİK ortalamayla elde ettikleri rakkamı kullanmış oluyorlar


Yaratılışa göre, her ikisinde de 2188 sene geçtiğine göre, aralarındaki FARK nereden geliyor derseniz, yalanı kendilerine İNANÇ SİSTEMİ edinmiş olanların, Kitaplarındaki, YALANLARINA YALAN katmalarından geliyor. Yalan üzerine kurulmuş kitaplarının bile verdiği yıllara sadık kalmayıp yani; TANRI olarak edindiklerine "sen kim oluyorsun da bu rakkamları veriyorsun, sen ne biliyorsun da ahkam kesiyorsun?" dercesine, ZİHNİYETLERİNE uygun kronolojilerini yapmışlar. Ataları SALLAYARAK yazmış, torunları SALLAMAYI az bulmuş olmalıki, sallamaların miktarlarına ilaveler yapıyorlar.
   
 
   
  80 Yaşında (+-) Yahudi Ahit verili Yaratılış Takvimine göre;Yaratılışın 2189. senesinde güreşmiş. Bu tarihte M.Ö. 2125 yılına denk geliyor. Yani, resmi / bilimsel Arkeolojik belgelere göre (müzelerde, ansiklopedilerde, üniversitelerde, özel kolleksiyonlarda..vb..yerlerdeki belgelere göre) İBRAHİM DOĞMADAN yaklaşık YÜZ yıl önce Yakup, bir yandan büyük dedesi İBRAHİM'İN BEŞİĞİNİ SALLARKEN, biryandanda TANRI ile güreş tutmuş. Özetle:Yakup, BEŞİĞİ SALLAMIŞ, kutsal metin yazaralarıda TANRIDAN diye SALLAMIŞ.

Arkeolojik belgelere göre hatta kilise kabullerine göre İbrahim, M.Ö. 2010- 2040 tarihlerinde doğmuş.