but1
   
   
  DANİEL'İN, YEREMYA'NIN YETMİŞ'in SAYI OLDUĞUNU ANLAMASI VE YORUMU
   
 

 

 
   
  Sürgünün 70 yıl süreceğini "Yeremya bildi", sözüne Daniel'in yorumu.

Söylenen sözlerin ileri ki yılları kapsayan bir kehanet mi? Yoksa, sürgündekileri kendine bağlı harekete hazır, dinamik bir yapıya büründürebimek için sarfedilmiş sözler mi? Bence sürgün bittikten sonra ilave edilmiş, kitaplara kutsal bir hava kazandırma amacı ile ilave edilmiş bir ifade. Daniel'de aynı fikirde olmalı ki sürgün bittikten tam 17 sonra "70 sayısının ne anlama geldiğini anladım" diyor. Yeremya'nın, yardımcısı / asistanı da zaten, kitabın ikinci kez yazıldığını ve Yeremya'nın sözlerinden başka sözlerinde eklendiğini söylüyor.

İşin en komik yanıda, HER HARFİ TANRIDAN" dedikleri kitap içeriğinde, inanılmaz çelişkiler ve yanlışlıkları varken, sadece Yeremya bölümünü "TANRI YENİDEN YAZDIRDI" demeleri, Yaratılıştan başlayarak inanılmaz yanlış bilgilerin sahibi ilan edilen TANRI, eğer düzeltme isteğinde bulunmuş olsaydı, mutlaka önce kendi prestijine zarar veren, saygınlığını azaltan, kendisine duyulan güveni sarsan, yalancı konumuna düşüren ifadeleri kökten değiştittirirDİ.

Kehanet denilen sözlerin ilk tutarsızlığı, sürgüne davet ettiğin topluma ÇEKECEKLERİ EZİYETLER abartıyla mı verilir? Yoksa; maruz kalacakları zorluklar minimize edilerek mi anlatılır?(Sünnet çocuğuna çok acıyacak, mı denilir? İğneden korkana inanılmaz acılara hazır olmu denir?) VERİLİR Mİ? Müjde verir gibi "70 yıl esir hayatınız olacak haydi şimdi hep beraber neşe içinde, coşkuyla Babil'e doğru yola koyulalım" dercesine ifadeler kullanılır mı?

Toplumun "büyük bir kısmı, ölümü göze alarak direnelim sürgüne gitmeyelim" diyecek, Yeremya'da buna karşılık ödülmüş gibi, sürgünün 70 yıl süreceğini Tanrı sözü olarak duyuracak. Yahudilerde bu çağrıya hemen icabet edecekler.Çölde, itaatkar olamadıkları için ceza aldılar

Sürgünün Tanrı emri olmadığını savunan, Elohim'ci taraftan Hananya peygamber ve Ülkenin önderleri kurtuluş için direnişin şart olduğunu söyleyecek, buna karşılıkta Yehova'cı Yeremya, sürgünün ne kadar meşekkatli bir yaşamı içerdiğini, TAM 70 YIL SÜRECEĞİNİ, büyük ihtimalle gidenlerin sürgünden dönmeye ömürlerin yetmeyeceğini, sürgüne gidenlerin hiç birinin geriye dönemeyeceğini bağırarak ilan edecek.

Hatta, Tanrı emri diye, ağaç boyundurukla dolaşarak, ESARETİN NE ACIMASIZ bir yaşam biçimi olduğunu, canlandırarak anlatacak (ağaç boyunduruk, Hananya peygamber -onlara göre yalancı peygamber- tarafından kırdırılınca İsrail Tanrısı demir boyunduruk yapmasını emrediyor)

Yeremya.......27:2 RAB bana dedi ki, ‹‹Kendine sırımla bağlanmış tahta bir boyunduruk yap, boynuna geçir.
Yeremya.......28:13 ‹‹Git, Hananyaya de ki, ‹RAB şöyle diyor:Sen tahtadan yapılmış boyunduruğu kırdın, ama yerine demir boyunduruk yapacaksın!

Yahudiler de, EZİYET DOLU YAŞAM VAADİNE rağmen, Yeremya'nın peşine takılacak. (Mısır çıkışında "devler var" diye yalan söyleyenler onların atası değil miydi?) Ve 70 yıl sürecek sürgüne gitmeye razı olacak. Ancak kısa sürecek, Mısır çıkışındaki gibi BAL ve SÜT akan nehirli ülke vaadleriyle bu insanların, sürgüne katılmaları mümkün gözüküyor.

Sonrada o insanların, davetci başılarıyla, düşmanla işbirliği halinde olanlarla, sürgüne gitmeleri beklenecek. 70 yıl gibi sözler, davetcilerin elini güçlendirmez. Tam aksine, direniş taraftarlarının durumunu güçlendirip, üstün konumda olan taraf haline getirir.TANRI ADINA, ÜLKESİ İÇİN savaşarak ölümü göze alanlar, VERİLEN SÖZLERE İNANMIŞ OLSALARDI, yada GERÇEKTEN TANRI İSTEĞİ OLDUĞUNA İNANSALARDI, zorla götürülmeye maruz kalmadan o davetede uyabilirlerdi.İnandırıcılığı olmayan sözere dayanarak, neden geri dönemeyecekleri bir yolculuğa taraftar olsunlar.

Hiç Yeremya 70 yıl sürgüne davet edebilir mi? Üstelik bitişini göremeyeceği bir tarih verir mi? Yeremya'da tıpkı karşı tarafı etkileyebilmek, onları sürgüne getirebilmek için, Babil Kralına teslim edebilmek için, inançlarına Yehovacı görüşü hakim kılabilmek için, sürgünün esasında hiç korkutucu birşey olamadığını vurgulayan rakkamlar verip, vaadlerde bulunarak sözler söylemiş olmalı.

Yaşları, sürgünün bitişini görmesine mümkün olmayan 70 yıllık süreyi kim kabul ederde, koşa koşa Babil yolunu tutar.Beşikteki çocuğun bile dönme ihtimali çok az olan sürgüne kaç kişi gönüllü olur.

Yeremya bile sürgüne gitmemiş onlara göre götürülmemiş, BABİL ile işbirliği yapanlarla, hainlerle birlikte sürümüşlerdir. Yeremya'yı Babil'liler bile kabul etmemiş, kızgın Yahuda halkının eline bırakmış. Yahudilerde Yeremya'yı Mısır'a yollamışlar. Mısır'a giden Yeremya orada (Taşlanarak) öldürülmüş.

Yeremya.......39:9 Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, kendi safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı Babile sürgün etti.
 


 

Bu 70 meselesinde, Daniel sürenin 70 yıl olmadığını üzerine basarak söylüyor.

70'in tutturulmasını bir yana bırakın 70 sayısının yıl değil hafta olduğunu, ünlü bilici, kum falının duayeni olarak gösterilen, genç yaşlarında gittiği Babil sürgünün de, Kral tarafından seçilip, verilen eğitimler sonucunda, MARDUK, İNANNA inançlarıyla harmanlanmış iyi bir kahin / iyi bir görücü/ bilici / olarak yetiştirilen DANİEL'de, "70 rakkamının" YIL OLMADIĞINI SÖYLÜYOR.

Daniel.............1/1 Yahuda Kralı YEHOYAKİM'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.
Daniel.............1/3-4 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. .......

Daniel.............1/6 Seçilen gençler arasında Yahudalılardan DANİEL, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı.

DANİEL, öğrenmeye yetenekli gençler arasına alındığı içinde övünüyor. Bu seçilmeye tüm Yahudi ve Hıristiyan alemi de alkış tutuyor. Hadi Yahudiler bu işten kahinlik adına (Danie = remil= kum falı) karlı çıkmış olup alkış tutuyor olabilirler.Hıristiyanlar neden bu kadar sevinç duyuyorlar anlamak mümkün değil?

Esinleme bölümünde Babil'i şehri ve İnanna için lanetler okunuyor, kurtuluş için onunla nasıl mücadeleler verileceği anlatılıyor ama Hıristiyanlar, o öğretiye göre yetiştirilmiş olanlara alkış tutuyorlar. BABİL FAHİŞESİ İNANNA yoksa, gök kraliçesi olarak gördükleri Meryem ile inançlarının içinde eşitlendi mi? Gönüllere yıllar içinde içirildi mi?

(Aya Yorgi'ye, hayallerde Marduk'u yendirilmesi bile inanç sistemlerine, Babil izlerinin nasıl taşındığını gösteriyor. Ama hayalen, canavar şekli ile betimlenen Marduk'un yenilmiş olması, fiziken inançlar içine sokulmuş ve devam ettirilen öğretilerden kurtulmayı sağlamıyor)
..

   
  HIRİSTİYANLARIN, MERYEM'İ GÖK TANRIÇASI HALİNE GETİRMELERİNİN İŞLENDİĞİ "GÖK KRALİÇESİ" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
   
  SAMİRİNİN BUZAĞISI, PUT YAPIMI..ÖLDÜRME ve ÖLDÜR EMRİ'nin İŞLENDİĞİ"HARUN & SAMİRİ BUZAĞISI" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  İsrail Tanrı'sına asla bağlı olmayan, BABİL SARAYINDA ONLARA NE ÖĞRETİLMİŞ olabilir? Öğrenmeye "YETENEKLİ OLANLAR" diyorlar. Yani, "yeni yeni şeyleri öğrenip kavrayacak" olanlar diyorlar. "İSRAİL TANRISINI, BİZE ANLATACAK OLANLAR" demiyorlar.

Babil'in KORKUNÇ PUTLAR ülkesi olduğunu Yeremya söylüyor. O halde BABAİL'de nelerin eğitimini almış olabilir, GENÇ ve ÖĞRENMEYE kabiliyetli DANİEL?
Yeremya.......50:38 Sularına kuraklık! Kuruyacak sular. Çünkü Babil putlar ülkesidir, Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış.

Öğrenmeye yetenekli gençlere, Tanrıça İNANNA'nın hüküm sürdüğü diyarlarda, neler öğretilmiş olabilir?
İğrenç Babil fahişesinin hüküm sürdüğü topraklarda neler öğrenmiş olabilirler?
TANRI MARDUK diyarlarında, Marduk kurallarını öğrenmekten başka hangi öğretilerle başbaşa kalınabilir?
Gök Kraliçesine sunularda bulunulan, onun adına mabedler yapılan ülkede, neler taze beyinlere belletilmiş olabilir?
Kendilerini, Evil Marduk gibi "Tanrı", Semiramis gibi "Tanrıça" gören hanedanlığın içinde insanlara ne öğretilmiş olabilir?
Herhalde o gençler onlar için, " Tanrıça yada Tanrı" değil, sizlerde değilsiniz" diyememişler ve gerekli saygıyıda göstermişlerdir. Ömür boyu yaşadıkları ve sürekli terfi alıp, işleri yolunda gittiğine göre.

Daniel............1:21 Kral Koreş'in krallığının birinci yılına dek Daniel sarayda kaldı
Daniel............6:28 Böylece Darius'un ve Persli Koreş'in krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti.
Nehemiah......2:1 Kral Artahşastanın krallığının yirminci yılı, Nisan ayıydı. Krala getirilen şarabı alıp kendisine sundum. O güne kadar beni hiç üzgün görmemişti.

Tersi bir durum söz konusu olsaydı, Babil Kralı, İSRAİL TANRISI için, bir sunak, bir dinlenme ve barınma yeri yaptırmaz mıydı? Bu durumda Yahudileri sürgünden, Pers kralı değil Babil krallarından bir serbest bırakırdı.Bu öyle kaşer yemeyi rededilerek kapatılabilecek, geçiştirilebilecek bir olay değil. Kaşer'e bağlı kalmış olabilirler ama oraya gelirken sahip olduklarını orada bırakıp, yeni bir kitap ve Talmud'larıyla geri dönmüşler.

Daniel sürgüne gidişini şöyle anlatıyor. (Gerçi, YehoyaKİM'in krallığının 3. yılında, Nebukadnessar'ın kral olmasına 1 yıl var ama olsun diyelim ve yazıya devam edelim. YehoyaKİM M.Ö. 609 yılında, Mısırlı Neko tarafından tahta geçiriliyor. Nebukadnessar ise M.Ö. 605 yılında tahta geçiyor)

Daniel.............1:1 Yahuda Kralı YEHOYAKİM'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.
Daniel.............1:3-4 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, ÖĞRENMEYE YETENEKLİ, SARAYDA görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. .......
   
 
   
  SÜRGÜN BİTİMİNDEN TAM 17/50 SONRA DANİEL, YERAMYA'NIN SÖYLEDİĞİ SAYININ "70" (YETMİŞ) OLDUĞUNU ANLIYOR.

Daniel.............9/1 Medli Ahaşveroş oğlu Darius KİLDAN Kralı oldu. Krallığının birinci YILINDA ben Daniel, RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği SAYININ yetmiş olduğunu KUTSAL YAZILARDAN ANLADIM

Darius'un, KİLDAN kralı olduğunda diyor. Yani Babil kralı olduğunda, yani tahta geçtiğinde. Buradaki tahta geçmenin yaşandığı KİLDAN'ın, Babil olduğunu yine kendi kitapları söylüyor; Gerçi Med'li derken, kutsal metin yazarları, her zamanki kronoloji hatasını yaparak, "her harfi Tanrıdan" dedikleri kitabın esasında, Tanrı maskesi altında yazılmış metinler olduğunu ortaya koyuyorlar.

DARİUS MED KRALI değil PERS KRALI... MED'ler KYROS / KOREŞ / KİROS tarafından M.Ö. 550 yılında yıkılıyor.Ve yerine PERS KRALLIĞI kuruluyor.Darius ise o sıralarda tahtta değildir. Med'lerimn yıkılmasından 28 sene sonra (Pers Valisi Ahaşveroş'un oğluyken) Pers kralı oluyor. Bu tutarsızlıklar söylenen olayların, sonradan onlarca tutarsızlıkları barındıran düzmece hikayeler halinde, kutsal damgası ile kitapların içine adepte edildiğini gösteriyor.

II Tarihler.....36/20 KİLDAN Kralı kılıçtan kurtulanları Babil'e sürdü. Bunlar Pers krallığı EGEMEN OLUNCAYA dek onun ve oğullarının köleleri olarak yaşadılar.

(Siz "köleler olarak yaşadılar" lafına bakmayın. Dönen 42.000 kişinin 7337 adet kölesi varmış -Ezra..2:64 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.--.2:65 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.-- Geride zenginliklerini terkedemeyerek gelemeyenleri siz düşünün)

KİLDAN ülkesi NEBUKADNESSAR'ın ülkesi olan BABİL. Kendi deyimleri ile "Pers krallığı EGEMEN OLUNCAYA" kadar sürgün, sürecek diyorlar.
Bu durumda, DARİUS NE ZAMAN, KİLDAN KRALI olarak ilan edilmiş oluyor?
Doğal olarak kendinden önceki Kralın ölümünden sonra yani; TAHTA GEÇTİĞİ AN KİLDAN KRALI olmuş.
O halde yıl olarak M.Ö. 522 yılı oluyor.

Daniel ne zaman SAYININ, "70" olduğunu anlamıştı?
Darius'un krallığının 1. yılında yani; M.Ö. 522 - 1 = M.Ö. 521 yılında anlamış oluyor. Sürgün bitiminden tam 17 yıl sonra.

Daniel'de bu durumda, 20 yaşında sürgüne gittiği kabul edilirse; M.Ö. 606-521=85+20=105 yaşlarında oluyor

Yeremya, SAYIYI ömrünün SON YILINDA bile sarfetmiş olsa, Daniel'in bu sayının ne olduğunu anlaması M.Ö. 587- M.Ö.521= 66 yıl sonra olabiliyor. Sürgün bitiminden ve Tapınak inşaasına başlanmasından sonra, SAYININ 70 olduğunu anlıyor ve 70 HAFTA YORUMUNU YAPIYOR.


Ünlü bilici olan ama yaşadığı andan haberi olmadığı anlaşılan Daniel'in "her harfi Tanrı'dan" dedikleri kitaplarındaki sözüne bakarak, Babil'i ALTMIŞ İKİ yaşındaki Darius'a aldırırsak; bu yaş hesabının iyice suyunun çıktığını, sallama boyutunun Olimpik ölçülerinin çok ötesinde olduğu görülecek.

Avcılar kulüplerinde şöyle bir söz vardı." Atmak serbest, müdahele etmek yasak" bu söz, hoşça vakit geçirenlerin, esprilerle harmanladıkları abartıları kullanabileceği anlatırdı. Abartının bir boyutu vardı. Kimse "tilkinin kuyruğu iki metreydi" demezdi. Dinleyenlere kahkaha attıran, hoş geçirimiş saatler / vakitler hediye eden anlatımlardı bunlar.

Daniel ve arkadaşlarının yaptıklarıysa bu örneğin çok dışında, direk insanların imanlarına yönelik desteksiz atışlarıyla oluşturdukları Tanrısal damgalı masallar. Okuyanlara hayaller kurduran, birtakım şeyleri zannettiren, ateşe ve ızdıraba çağıran anlatımları içermekte.

Daniel.............5/31 ALTMIŞ İKİ yaşında olan MEDLİ DARİUS krallığı eline geçirdi.
Daniel.............6/1 Darius bütün ülkeyi yönetecek yüz yirmi satrap atamayı uygun gördü.

Daniel ne zaman SAYININ, "70" olduğunu anlamıştı?
Darius M.Ö. 550 doğumlu olduğundan ALTMIŞ İKİ yaşına geldiğinde yıl M.Ö. 488 olur
Darius'un krallığının 1. yılında yani; M.Ö.538- M.Ö. 488 = 50 yıl sonra.....Sürgün bitiminden tam 50 yıl sonra.

Daniel'de bu durumda, 20 yaşında sürgüne gittiği kabul edilirse; M.Ö. 606 - 488=118 + 20 = 138 yaşlarında oluyor

Yeremya, SAYIYI ömrünün SON YILINDA bile sarfetmiş olsa, Daniel'in bu sayının ne olduğunu anlaması M.Ö. 587- M.Ö.488 = 101 yıl sonra olabiliyor.
Sürgün bitiminden 50 yıl, Tapınak inşaasına başlanmasından 34 yıl sonra, SAYININ 70 olduğunu anlıyor ve Daniel'in görünümüne gelen Cebrail'de 70 HAFTA YORUMUNU YAPIYOR
.
Daniel.............9/21 daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam -Cebrail- akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi.
Daniel.............9/22 ‹‹Daniel, sana anlayış vermek için geldim›› diye açıkladı,

Yeremya herhangi bir sayı söylemiş olsaydı; Daniel, SÜRGÜN BİTİMİNDEN 50 YIL SONRA "SAYININ 70 OLDUĞUNU ANLADIM" demez, sürgün biter bitmez, yani (Arkeolojik tarihle) M.Ö. 538 yılında, "YEREMYA 70 YIL DEMEKLE TANRI SÖZÜNÜ İLETMİŞ, TANRI YANILMAZ" derdi
   
  Daniel, "Sayının "70" olduğunu, kutsal yazılardan anladım" diyor..Daniel neyi anlıyor? Yeremya'nın yazdığı kutsal yazılardaki SAYININ "70" olduğunu anlıyor. Manasını ise görünümlerle gelenler anlatıyor. Onlara göre gelip anlatan Cebrail. Ortada dolaşan "yıl" türü süre belirten tanımlamalar yok.

YEREMYA'nın 70 DİYE BİR RAKKAM BEHSETMEDİĞİNİ, BU RAKKAMI KUTSAL YAZILARDAN ANLADIM DİYOR.

Daniel'in sözünün nakledildiği ifade de (-) tire içinde yapılan - Yeruşalimin ıssız kalacağı YILLARIN sayısının - YILLARIN sayısı açıklaması Daniel'in değil, Kehanet gereği YIL OLARAK GÖRMEK İSTEYENLERİN, yorumlatma / yönlendirme açıklamasıdır.

Daniel, "YIL" demeyi, hatta yazmayı bildiğini, aynı metin içinde (Krallığının birinci YILINDA ben Daniel) ifadelerde kullanarak gösteriyor.Demek ki; düzenlemelerden gözden kaçmasada, gerek duyulmayan bu hususmuş. Sanırım; kehanet-mehanet gibi birtakım yorumlara zarar vereceği düşüncesi ile düzeltilme ihtiyacını hissedilmiş.

Hatta Daniel, "YIL" demeyi bildiği gibi, "AY", "GÜN" ve "HAFTA" demeyi de ve onların ne manaya geldiğinide çok iyi biliyor. Bu bilgisini de yine kendi yazılarında ortaya koymuş

Daniel.............10/1 Pers Kralı Koreşin krallığının üçüncü yılında Belteşassar diye çağrılan Daniele bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı.

Giz açıklanır ve bunun üzerine DANİEL gizi anlar ve üç hafta görüntücüsünün gelmediği için yas tutar, üç HAFTA boyunca yemek yemez. Gördüğünüz gibi, aç kaldım derken hafta, bildiğimiz hafta, 7 günden meydana gelen hafta.. İnsan üç ay yada üç yıl aç kalamaz ki.

Daniel.............10/2 O sırada ben Daniel ÜÇ HAFTADIR yas tutuyordum.
Daniel.............10/3 ÜÇ HAFTA dolana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum, ne şarap içtim, ne de yağ süründüm.
Daniel.............10/4 Birinci AYIN yirmi dördüncü GÜNÜ, Büyük Irmakın, yani Diclenin kıyısındayken,

Günün, sabahtan sabaha yada akşamdan akşama sayıldığını da biliyor. Sabah ve Akşam aralığının gündüz olduğunu da.
Daniel.............8/14 Kutsal varlık bana, ‹‹2 300 akşam, sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak›› dedi.

Demekki, Daniel Yıl ve Hafta demeyide, yazmayıda biliyor. Hatta işi daha da ileri götürüp bir haftanın yedi gün olduğunuda belirtiyor.Üç haftadır gelmeyen görüntücüsü, nihayet geliyor.Tam 21 gün sonra geliyor. Ve 21 gündür neden gelemediğinin maruzatını da bildiriyor.

Haftanın; HAFTA olarak kullanılmasının önemi aşağıda "70" açıklaması yapılırken çok önemli. Hafta, etap anlamına yorumlanarak (tıpkı 70 yıl eklenmesi ve - tire- işaretlerinin arasınna eklenen açıklama ile yorum saptırması gibi) İfadelerden kehanet çıkarmada sınır tanımıyorlar."O zamanlar hafta yıl olarak kullanılıyormuş" diyen kehanetcilerden, sayıların 10'la çarpılması gerektiğini söyleyen kehanet yapımcıları, elde ettikleri çıkarımlarla Dünya'da milad olan, her şeyleri bilmiş oluyorlar.

Daniel.............10/13 Pers krallığının önderi YİRMİ BİR GÜN bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi, çünkü orada, Pers krallarının yanında alıkonulmuştum.

Demekki; Daniel orada "YIL" demesi gerekseydi "YIL" derdi.
Ve...................."70 YILI BİLDİM" derdi.
Ama o "sayının 70 olduğunu BİLDİM" diyor.

Kutsal yazılardan bildim" diyor.
Sayının arkasında "Yıl gibi" herhangi bir ek yok. Ve bunları SÜRGÜN BİTTİKTEN sonra algılıyor. Sürgün bitkiten sonra, sürgün yıllarına da yorumlasa, zaten bir kıymet-i harbiyesi de olamazdı.

Ortaya çıkan durum esasında; Yeremya'nın, herhangi sayısal bir kehanetinin olmadığını, hele sürgünle ilgili tahmini gibi bir durumun hiç söz konusu olmadığını gösteriyor

Sürgüne gitti denilenlerin sayılarına bakın, birde dönenlerin sayılarına bakın. Kendi ifadeleri ile (çoğalanlarla beraber) 42.000 kişi dönmüş, dönenler Orada kalanların, çok-çok azı imiş. Sürgünden DÖNMEK İSTEMEYENLER İÇİN DÖNÜŞ KEHANETİNİN NE ÖNEMİ OLABİLİR? (Yeremya sürgüne katılmıyor ve resmi sürgün tarihinden 10-11 sene sonra / Sidkiya'nın sürgünün hemen arkasından Mısır'da, gelenek gereği yurttaşları tarafından taşlanarak öldürülüyor)

İsrail Tanrısı Yeremya'yı o çok korktuğu ölümden kurtaramıyor. Babil'liler hayatını garanti etti ama o oralarda yaşamadı kısmı kitabına sonradan ilave edilmiş hikaye kısmı olmalı.

Yeremya.......37:20 Şimdi lütfen beni dinle, ey efendim kral! Lütfen dileğimi kabul et. Beni Yazman Yonatanın evine geri gönderme. Orada ölmek istemiyorum.››
Yeremya.......38:15 Yeremya, ‹‹Sana bir şey bildirirsem, beni öldürmeyecek misin?›› diye karşılık verdi, ‹‹Üstelik öğüt versem bile beni dinlemeyeceksin.››
Yeremya.......38:16 Kral Sidkiya, ‹‹Bize yaşam veren RABbin varlığı hakkı için seni öldürmeyeceğim, canının peşinde olan bu adamların eline seni teslim etmeyeceğim›› diyerek gizlice ant içti.

Can güvenliği için düşmanı olan Sidkiya'dan yardım isteyen insan, işgalleri için çalıştığı Babil'e koşa koşa gitmez mi? Klasik Yahudi bozguncusunu ülkesinde kim ister. Bir bakarsınız birgün Rab dediki diye ortaya çıkar ve bozgun tohumlarını ekmeye başlıyıverir.

İsrail Tanrısı verdiği sözde duruyor ve KILIÇLA öldürülmüyor.O yıl içinde Mısırda taşlanarak öldürülüyor.
Yeremya.......39:18 Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın. Çünkü bana güvendin, diyor RAB.› ››

Sürgün başlangıcı ile bitim yıllarına bakıldığında "70" gibi bir rakkamın çıkması mümkünde değil.Tüm yaptıkları düzenlemelere, isim karıştırmalara rağmen böyle bir yıl aralığı elde edemiyorlar.Ancak Yeremyanın sürgün davetinden çok önce gelip geçenleri bahne ederek elde ettikleri tarihlerle uydurma 70 yıllar elde ediyorlar. Elbette "70'in" hatırı kırılmasın diye elde edilen bu tür sonuçlar aşağıdada göreceğiniz gibi dökülüyor.

Bir an düşünelim. Tutup tutmaması önemli değil. Gerçekten ortada verilen bir süre var diyelim. Bu durumda manatıksal olarak verilen yıl ne zaman başlar? Elbette sürgüne davet edildikleri tarihten sonra yapılacak olan ilk sevk edilmede başlar.Tahmin yapanda sürgünle ilgili ne zaman tahmin yapar? Elbette göndereceği etap insanlarının, yola çıkma zamanını baz alarak yapar. Sürgünden çok öncesini yada çok sonrasını hedef almaz.

GERÇİ HANGİ AKILSIZ 70 YIL SÜRECEK DİYE İNSANLARI SÜRGÜNE ÇAĞIRIR. ÇAĞIRAN OLSADA ONU KİM CİDDİYE ALIRDA PEŞİNDEN GİDER?

(Birçok devletlerin yaptığı gibi, kontrolü sağlamak adına Asurlular'da, işgal ettikleri yerlerden özellikle iş bilenleri toplu olarak kendi ülkesine göç ettirip, yerlerine kendi ülkesinden getirdiği insanları yerleştiriyormuş)
   
  "Sayının 70' olduğunu bildim" diyen Daniel, esasında YEREMYA'NIN KUTSAL DEDİĞİ YAZILARINDA, BIRAKIN YIL YAZMASINI "70 SAYISININ" YAZMADIĞINI da belirtmiş / söylemiş oluyor. Eğer, Yeremya'nın ifadelerinde verilen süre için "70 sayısı" yazsa idi, Daniel "Sayının 70 olduğunu bildim" demez, "70 YILI YORUMLADIM" derdi..

Daniel'in, "sayının 70 olduğunu bildim" ifadesine ilk bakışta bunun gibi yada buna benzer bir yorum yapılabilir. Ama böyle bir yorum bile, yazı süresince örneklenmeye çalışılan / anlatılmaya çalışılan tahrifatın boyutunu göremediğimiz anlamına gelir.Fiziksel bir tahrifatın öğrenilmesinden de insanlar mahrum bırakılmış olur.

Tahrifat sadece, 70 YIL OLUP OLMAMASIYLA DA sınırlı deği. Esasında tahrifat, "70 SAYISININ" Yeremya kitabında HİÇ GEÇMEDİĞİNİN belirtildiği, İFADENİN DEĞİŞTİRİLMESİ ile ilgili.

Yorumlatma, maskeleme, yönlendirme gibi yollarla, ifadedeki sözlerin saptırmayla ilgili.
Sonra kehanet diye ortaya sürülenin, allanıp-pullanması, isteğe göre yeniden yapılandırılması ile ilgili.
Bir takım denilenlerin, denmiş olduğu iddia edilenlerin süslenerek, Tanrı sözü diye kitaplara sokulması ile ilgili.
Sürgünün başlarında öldüğü halde, sürgünün nezaman biteceğini nasıl bildi? "TANRI SÖYLEMESE BİLEMEZDİ" o halde sözler TANRIDANDIR" vurgulamasını yaptırmakla ilgili,
Babilde yazılan yazıların yada yazıldığı öne sürülen yazıların KUTSAL KABUL ETTİRİLMESİ ile ilgili.

Eğer durum yukarıda sayılanlar gibi olmasaydı, Daniel;Yeremya'nın "70" ile ilgili öngörülerinin, "bırakın yıl, hafta tartışmalarını" esasında sayının, " 70" OLDUĞUNUN da BELLİ OLMADIĞINI açıklayan, ifadede bulunmazdı.

Bu öngörünün, sadece RABbin, Yeremya'ya BİLDİRDİĞİ SÖYLENEN, herhangi bir söz söylentisi olarak kulağına geldiği, açıkca belli olan Daniel, esasında kitapların çok sonraları yazıldığını, gerekli düzenlemelerinde keyfiyetlere, güç-kuvvet dengelerine ve ihtiyaçlara göre yapıldığını, bizlere dolaylıda olsa ispatlıyor.

EĞER; YEREMYA 70 YILLA İLGİLİ ÖNGÖRÜSÜNÜ, GERÇEKTEN KİTABINDA YAPMIŞ OLSAYDI; DANİEL, "70 SAYISININ" Yeremya'nın YAZILARINDA HİÇ GEÇMEDİĞİNİ DE VURGULAMAZDI.

Çünkü dikkat edilirse, BIRAKIN "70 yılı", DANİEL "70 sayısının, ne olduğunu anladım, bildim" demiyor, Daha sayının, "70 OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ" söylüyor.(dolaysıyla böyle bir yazıda olamaz)

RABbin YEREMYA'YA SÖYLEDİĞİ SAYININ, "70" OLDUĞUNU ANLADIM diyor. (-) tire içinde yapılan - açıklama ile özellikle bölündüğü anlaşılan ifadeden, (tire içindeki) açıklamayı kaldırarak okunduğunda, söylenenin; "SAYININ 70" OLDUĞUNU ANLAMAKTAN İBARET olduğu, gün gibi ortaya çıkıyor.

Tire (-) içindeki açıklama kaldırılmış halde Daniel'in ifadesini birkez daha okuyalım. (Darius eyalet valisi olan Ahaşveroş / Arsames / Hystaspes'in oğlu)

Daniel.............9/1 Medli Ahaşveroş oğlu Darius Kildan Kralı oldu. Krallığının birinci YILINDA ben Daniel, RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği SAYININ yetmiş olduğunu KUTSAL YAZILARDAN ANLADIM
   
 
   
  Oynak bir zeminden kehanet görüntüleri çıkarmak çok kolay. İşte bir örnek daha.

2 Tarihler.........36/20 KİLDAN Kralı kılıçtan kurtulanları Babil'e sürdü. Bunlar Pers krallığı egemen oluncaya dek onun ve oğullarının köleleri olarak yaşadılar.

Daniel.............5/30 KİLDAN Kralı BELŞASSAR o gece öldürüldü.

Daniel.............5/31 ALTMIŞ İKİ yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi.

Belşassar diye bir Kral yok. Babil'in son kralı MARDUK torunu olan NEBUNAİD, Perslilere yenilen kral. Krallıkta Darius'un eline değil, KOREŞ'in (KİROS) M.Ö 538 eline geçmiştir.

Darius ise o sıralarda tahtta değildir.Babil'in alınmasından 16 sene sonra tahta geçmiştir. Ayrıca tahta 28 yaşında iken oturmuştur.Vali Ahaşveroş'un oğludur.
   
  DANİEL, BELŞAZAR KEHANETİ YAZININ CÖZÜMÜ ve BABİL'İN O GECE DÜŞMESİNİN İŞLENDİĞİ "DANİEL TRUVA ATI MI?" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  Belşassar diye bir kral yoksa, mucize dedikleri ve o gece olduğu söylenen olaylarında hiç biri olmamıştır. Hepsi sonradan onlarca tutarsızlıkları barındıran düzmece hikayeler halinde, kutsal damgası ile kitapların içine adepte edilmiştir. Babil Persler tarafından alınmadan 12 sene önce MED imparatorluğu yıkılıyor. M.Ö. 550 yılında, Med'ler KYROS / KİROS tarafından yıkılarak PERS Devleti kuruluyor.

İsimler karışmış diye birşey olamaz. Tanrı sözü kitapta isimler karışır mı? Tarihler karışır mı? Akılarında kalan bilgiler çerçevesinde kitaplar yazmaya kalkmasalar, Babil'i Persli KİROS aldığı halde, (isimler karıştırılıpta) 62 yaşındaki Darius'a Babil verilir mi? Darius, o yıllarda 12 yaşlarında.

M.Ö. 550 doğumlu olan 62 yaşındaki Darius, Babil'i almış olsaydı, Babil'in düşme tarihi: 550-62= M.Ö 488 olurdu? İnsanlarda yazsa, varlıklardan esinlemelerde gelse; Tanrı sözü diye ortaya sürülen kitaplarda, en azından kendilerine olan saygılarından dolayı, bu kadar yanlışlıklar olmamalı.Tanrı'dan gelse, Tanrı yanılır mı?

Onların bakışıyla, "Tanrı sözü kabullü bakışla bakıldığında" bile şu soru cevapsız kalıyor.Tanrı (onların tanımıyla) yanılsa bile; herkeze her-daim "göründü" denilen Tanrı, yanlışları düzelttirmez mi? Eğer her harfine kadar kitaplar TANRI SÖZÜ İSE, TANRI HERKEZE BAŞKA İSİM VE TARİHLER mi veriyor? Tanrı kulunu yanıltır mı? Tanrı unutur mu?

TANRI, HERTARAFI ÇELİŞKİLER ve YANLIŞLIKLAR DOLU KİTAP İÇİN "HER HARFİ BENDENDİR" der mi?
ÇELİŞKİLER ve YANLIŞLIKLAR DOLU KİTAP TANRIDAN OLABİLİR Mİ?
ÇELİŞKİLER ve YANLIŞLIKLARLA DOLU KİTABI YAZDIRAN TANRI OLABİLİR Mİ?
O KİTAP, "HER HARFİNE KADAR BENDENDİR" DİYEN TANRI OLABİLİR Mİ?

Akılda kalanlarla kutsal kitap imalatıda bu kadar olur. Bilgisayar yok, kağıt kısıtlı, şartlar zor, bilgi çok az, katipler sayılı bu durumda elbette kontrol ve kıyaslamalar imkansız hale geliyor. Okuma bilenler de çok az, kitap okuyanlarda elit tabaka diyebileceğimiz seçkin kişiler. Kitabı yazanlarda OKUYANLARDA, HALKA ANLATANLARDA NEREDEYSE AYNI KİŞİLER olunca, kitap içi denetimlerde yine seçkinlere kalıyor.

Tarih yanlış, isim yanlışsa; olay doğru olur mu? Olayı, mucize gibi anlatabilmek için zaten isimler ve tarihler kullanılıyor. İsmi bilinenler ve olaylar alınıyor ki inandırıcılık artsın, olaylar daha iyi anlatılabilsin. Hariçten gelen ilavelerde rahatca kutsallar olarak kabul ettirilebilsin.

Kişiler, olaylar ve mekanlar kabul ettirilmek istenen metinlerin ana dekorları. İnandırıcılığı sağlamak adına, o zamanın belgesel yapımları denilebilir. Anadolu'da dolaşan olayları anlatan meddahlar gibi. Mizansenler ve canlandırmalar ile anlatmak.

O halde kutsal denilen metinlerden, isim yanlış çıkar, tarih yanlış olabilir yaklaşımı yapılamaz, çünkü onlar zaten hayali olan olaya, mekan hazırlayıp "zaman dilimleri içinde" sunuyorlar.Esas yanlış olan onların sunmak istedikeri fikirleri zaten. Bu arada, o kral yada bu kral olması o kadar önemli değil. Onlar dekor gereği, mizansenlere zenginlik katması için kullanılan figürler. İyi, kötü, düşman, dost karekterler oluşturuyorlar.

O krallar olmasa da, kutsal metin yazarları fikirlerini bir şekilde empoze edecekler. Taş dikip aralarında şahit tayin eden "zihniyetin torunları" (kişilerin değil) olanlar, o zihniyet içinde yetişmiş olanlar, Tanrı adını kullanarak ortaya koyacakları düşüncelerine şahit olsun mantığıyla, isimler ve tarihler kullanıyorlar. YOKSA İMANI ANLATIRKEN KRAL İSİMLERİNİN NE İŞİ VAR.

Yeşu.........24:27 Ardından bütün halka, ‹‹İşte taş bize tanık olsun›› dedi, ‹‹Çünkü RABbin bize söylediği bütün sözleri işitti. Tanrınızı inkâr ederseniz bu taş size karşı tanıklık edecek.››

Örnekleme için kullanılsa bile tüm ceddini saymanın imana davetle ne alakası olabilir. Bir şeyle alakası olabilir o'da; Tanrıcılık oyununu yüzlerine ve gözlerine bulaştırmaları için bu tür detaylara girmeleri gerekiyordu ve girdiler. Özetle: tarihler ve isimler yanlışsa, zaten olayda hayali, geriye kalan aldatılmak ve imanları yok etme çalışması kalır. İmanı örtme,imansızlığı yaldızlama kalır.
   
 

DANİEL'in SÜRGÜN YILLARINA GERİ DÖNERSEK...


Daniel'in yaşı ile başka çıkarımları yine, kendi ifadelerine dayanarak yapmak mümkün. Kaç yılında, kaç yaşında olduğunu sanırım Darius'ta bilmiyor.Ünlü bilici yaşını böyle hesap ettiyse sonucun yanlış çıkacağıda muhakkak. Darius, Babil Kralı (Pers'li olarak) olduğunda 28 yaşında idi. CAMBYSES'un yerine geçmiş. Ele geçirme deyimi de, Pers hanedanından olmayıp, Pers Bölge Valisi Ahaşveroş'un oğlu olmasından kaynaklanıyor olabilir. M.Ö. 522 yılında 28. yaşında tahta geçmiş.

Daniel.............5/31 ALTMIŞ İKİ yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi.
Daniel.............6/28 Böylece Darius'un ve Persli Koreş'in krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti.

Daniel sürgüne gidişini şöyle anlatıyor. (Gerçi, YehoyaKİM'in krallığının 3. yılında, Nebukadnessar'ın kral olmasına 1 yıl var ama olsun diyelim ve yazıya devam edelim. YehoyaKİM M.Ö. 609 yılında, Mısırlı Neko tarafından tahta geçiriliyor. Nebukadnessar ise M.Ö. 605 yılında tahta geçiyor)

Daniel.............1/1 Yahuda Kralı YEHOYAKİM'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.
Daniel.............1/3-4 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, ÖĞRENMEYE YETENEKLİ, SARAYDA görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. ....

Bu durumda Daniel'in yaşı kaç oluyor.
Darius M.Ö 550 doğumlu, 550-62= M.Ö 488 olur. Daniel'de YehoyaKİM'in 3. yılında yani; M.Ö. 606 de sürgüne gitti baz alınırsa, 117 yıldır sürgünde oluyor. 20 yaşında sürgüne gitmiş olsa 137 yaşlarında oluyor

Darius M.Ö 550 doğumlu, 550-62= M.Ö 488 olur. Daniel'de, Nebukadnessar'ın 1. yılında yani; M.Ö. 605 de sürgüne gitti baz alınırsa, 116 yıldır sürgünde oluyor. 20 yaşında sürgüne gitmiş olsa 136 yaşlarında oluyor

   
  Konu açılmışken aynı maddeden hareketle başka bir yaş hesabı daha:
Daniel.............2/1 Krallığının ikinci yılında Nebukadnessar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı.

İfadesi ele alınırsa; Nebukadnessar 605 yılında tahta geçiyor bu durumda; DANİEL ....M.Ö. 605-2= M.Ö. 603 yılında sürgüne gitmiş, hemde Kralın hizmetine başlamış oluyor.

Darius'un 62 yaşında tahtı ele geçirmesi ile değerlendirirsek,
Medli Darius
tahtı ele geçirdiğinde;... M.Ö.550-62= M.Ö. 488 yılı oluyor. M.Ö 603 yılında kral hizmetinde olduğuna göre, Daniel:....603-488=115 yıldır SÜRGÜNDE oluyor.

20 yaşında sürgüne gitse 135 yaşlarında oluyor. Daha uzun yıllar Darius'a, hizmet ettiği kendi ifadelerinde mevcut

Daniel.............6/28 Böylece Darius'un ve Persli Koreş'in krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti.
   
  2 Krallar.........24:12 Yahuda Kralı YehoyaKİN, annesi, görevlileri, yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte, Nebukadnessara teslim oldu. Babil Kralı krallığının sekizinci yılında YehoyaKİN'i tutsak etti.

Bu durumda:
Nebukadnessar krallığa, M.Ö 605 yılında başlıyor. Krallığının 8. yılında bu sürgünler başladığına göre, yıl M.Ö. 597 olmalı.

Darius'un 62 yaşında tahtı ele geçirmesi ile değerlendirirsek,
Medli Darius tahtı ele geçirdiğinde;... M.Ö.550-62= M.Ö. 488 yılı oluyor. M.Ö 597 yılında sürgün olduğuna göre, Daniel:....597-488=106 yıldır SÜRGÜNDE oluyor.
20 yaşında sürgüne gitse 126 yaşlarında oluyor.
   
  Daniel.............1/1 Yahuda Kralı YEHOYAKİM'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.
Daniel.............1/6 Seçilen gençler arasında Yahudalılardan DANİEL, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı.

.....YehoyaKİM, M.Ö 609- 598 arası Kral olduğuna göre, Danilel'de, YehoyaKİM'in krallığının üçüncü yılı olan M.Ö 606 yılında sürgüne gitmiş olmalı.

Darius'un 62 yaşında tahtı ele geçirmesi ile değerlendirirsek,
Medli Darius tahtı ele geçirdiğinde;... M.Ö.550 - 62= M.Ö. 488 yılı oluyor. M.Ö 606 yılında sürgün olduğuna göre, Daniel:....606-488=118 yıldır SÜRGÜNDE oluyor.
20 yaşında sürgüne gitse 138 yaşlarında oluyor.
   
  Darius ve diğerlerinde, bu ve buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. İyi bir çalışmayla ciltler dolusu örnekler çıkabilir. Bu güne kadar hep tanrı sözüdür, onların kitabı, ona inanıyorlar bakışlarından istifade ederek, tutarsızlıklarını dokunulmaz tutabilmişler. Okuyanlarda o gözle bakmamışlar.Böyle saçmalamaların olacağını, kitabı yazanların bugünkü temsilcilerinden başka fazla düşünen olmamış ki; işin erbabı sayılabilecek olanlar da, meydana çıkıp bu örnekleri bir bir ortaya koymamışlar. Pek etliye-sütlüye dokunmadan önlerine konulanla durumu idare etmişler.

Okuyan kaç kişi, tarih isim karşılaştırması yaparak okur? İşin erbapları, imanımıza önder yaptıklarımız, bu örneklemeleri yapmayınca da meydanlarda onların olmuş. Elleri ile yazdıkları, atalarından kalan derleme kitaplarına, bizleri koruyacak zannedilenler, Kur'an'ı Kerim mealinden yönlendirmeler yaparlarsa, kim artık o kitaplardan fazla şüphelenir olur.

Kutsallık nişaneleri verilen kitapların kim neresini fazladan inceler? "Tahrif edilmiş ama semavidir" der geçer. Çünkü, o kitap bu işi bildiği kabul edilen kişilerce kutsal ian edilmiş. İnsanlarda doğal olarak kutsal şeyleri pek fazla irdelemezer. Genellikle olduğu gibi kabul ederler. "Bu taş uğur getiriyor, kısmet açıyor" denildiğinde, "hadi canım taş bu!, dediklerini nasıl yapar" diye cevap verileceğine, taşa atfedilmiş olan kutsallıklar tek tek dile getirilir. Taşın tılsımından, içinde barındırdığı kuvvetlerden ve taşa yorumlanmış mucizelerden bahsedilir.

İnsanların kendini güvende hissetmesi için gerek duyduğu bu tür sığınma zaafları, işini bilenler tarafından tarih boyunca kullanılmıştır. Taş benzeri,kutsiyet kazandırma eylemi ellerindeki metinlerede uygulanmıştır. Kutsal metin yazarları tarafından kaleme alınmış metinlere de kutsiyet damgaları vurulmuş, kutsallık kalkanı altına alınmıştır. İşlerine geldiklerinde o kitaplardan hükümler çıkartıp kullanan din önderlerine sırtlar dayanır, gözler kapanır, efendinin koruyucu kanatlarının altında cennet hayallerine dalınır.

Uyarı örneklemelerini bırakın, "Amentülarımız aynı" duyurularının yer aldığı dinler piyasasında, elbette gemilerini yürüten elleri ile kitap yazanlar olur. "bugünkü kitaplarına uyan Yahudi ve Hıristiyanlar cennetliktir" fetvaları veren tellaller sayesinde gemilerini tıka basa dolduranlar yine o elleri ile kitap yazanlar olur.Bizlere kalansa ya o gemilere binmek yada uzaktan hiçbirşey yapamadan binenleri seyratmak kalır.

Hiçbir dedikleri bir diğerini tutmuyor. O halde yazılanların hangisi doğru olabilir ki? Üniversite sınavı değilki, 4 yanlış bir doğruyu getirir diye teselli bulalım.Söz konusu olan iman ve zehir edilecek olan hayatlar.

Tarihlerde, somut olan her şeyde hatalar yapanların, sözlerini doğru olma olanağı var mı? Test babında, tarihleri kontrol etiğinizde herşey hatalı. Tarihlerde hata olabilir sözlerini alalım olmaz. Tarihlerin hiç kimseye cahillik vermekten başka zararı yok. Esas tehlikeli olan kısım sözler. Çünkü, sözlere takılıp imanlar teslim ediliyor, gelecekler hibe ediliyor, özgürlükler, hayatlar ipotek ediliyor, kan dökmelere haklılık zeminleri hazırlanıyor.
   
  Görüldüğü gibi; Her ihtiyaca göre; her çapta, her çağa, her olaya uygun kehanetler dilediğiniz kadar türetebilirsiniz.

İstediğiniz kehaneti istediğiniz maddeleri seçerek oluşturabilirsiniz. Her türlü yorumu yapabilirsiniz. Aynı durum Sürgün yıllarının süresinde olduğu gbi her alanda mevcut. Sürgün ile ilgili olan ifadelerin seçilmesinin en büyük nedeni, tarihi belgelerle ifadelerin kıyaslanabilmesi.

Hayal mahsülü, hayali maddelerin de elbette bunu yapmak elbette mümkün değil. İmani bir anlam içermeyen sadece inandıkları çerçeve içinde oluşturulmuş ifadeleri, Tevhid imanıyla kıyaslamak mümkün mü? İmani değerler ancak, Tevhid imanının esasları ile kıyaslanabilir.

Ama Tevhid inancı yerine, çok Tanrılı sistem benimseyip, içlerinden seçtiklerini müstakil tanrıları olarak ilan etmiş olanlara, "ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH" İmanını nasıl anlatabilirsiniz? Yada nasıl kıyaslamalar yapıp delillendirebilirsiniz?

Onlar zaten yollarının," ALEMLERİN RABBİ ALLAH" YOLU OLMADIĞINI BİLİYORLAR. "Kitapları ben verdim, ilk insanı ben yarattım" diyenin, bildirdiği insanların yaradılış tarihinde imparatorluklar varsa; "Tufan oldu Yafet, Sam ve Ham kardeşlerden tüm insanlar türedi" dediği tarihlerde, saltanatlar sürülüyor ve Firavunlar onbinlerce işçi çalıştırarak Piramitleri yaptırıyorsa bu işte bir iş var denmeli.
   
  Tüm bu Tarihi belgeleri, yazıtları, kalıntıları da o, kitaplara ve "kitapları verdi" diye işaret edilene, tabii olanlar bulduysa;, O ZAMAN, YA KİTABIN YALAN VE YANLIŞ OLDUĞUNU KABUL EDECEKLER yada EĞER, "KİTAPLARI ELLERİMİZLE YAZMADIK, BİZE TANRIDAN GELDİ" FİKRİNDE ISRAR EDİYORLARSA; BU DURUMDA DA, ARKALARINA TAKILDIKLARININ TANRICILIK OYNAYAN, BİR VARLIK OLDUĞUNU KABUL EDECEKLER. Ve "ALEMLERİN RABBİ ALLAH" İmanına yönelecekler.

Yahudi'ler birde bu tarihi M.Ö.371 olarak, kesin tarih olarak ilan etmişler. Bu bilgiyi din eğitimlerinde kullanıyorlar. Resmi bildirilerinde kullanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Din eğitimi sırasında ilk insanın M.Ö. 3761 yılında yaratıldığını öğrenen çocuk, okulda M.Ö.4000'li yıllar da Akad imparatorluğunun kurulmakta olduğunu okuyor.

Çocuk sorsa, "o halde diğer insanları kim yarattı"? Herhalde "başka tanrılar yarattı diyeceklerdir".Artık kimse maymun hikayelerine inanmıyor.Tanrılar savaşına, çizgi flimlerle, Voltranlarla alıştırılan beyinlerde, bu denilenleri kabul etmişler ve ciddiye almışlar ki; hayalende olsa, sessiz sedasız tanrılar savaşına hazırlanıyorlar..

Yetişkin olanı, açıyor gazeteyi, Urfa Göbeklitepe'de M.Ö. 9500'li yıllarda, insanların şehir hayatını yaşadığını okuyor.Yüksek okul olarak, ihtisas olarak, arkeoloji, tarih gibi dalları seçen genç, bilimsel veriler toplayarak binlerce senelik insan yaşamları ile karşılaşıyor. Ama hepsi tapınmalarını yaparken, "M.Ö. 3761'de ilk insanı ben yarattım" diyene tapıyor. Demek ki, onlar başka bir şeyleri Tanrı kabul ediyorlar.

Aynı durum Hıristiyanlar içinde geçerli, Onların kabullerinde de sadece ~240 yıl fark var. Onlarda M.Ö 4000 yılını (3 - 5 yıl eksik ve fazlası ile) esas alarak inanç sistemlerini oluşturmuşlar. Onlarda Yahudilerin kitabını; Eski Ahit adıyla, Yeni Ahitle aynı kapak altında her harfi Tanrı sözüdür diye, inanç sistemleri içinde kullanıyor.

Bu durumda, hayallerden derlenen, mizansenlerden ibaret olan ifadelerin yanlışlıklarını nasıl anlatabilirsiniz? Çaresiz, fiziksel kıyaslamalar yapılabilecek ifadelerin üzerinde duruluyor.

Kitaplarına göre hangisi doğu diye uğraşmanın sonu yok. Her attığınız bir adım sizi başka çıkmazlara, başka çelişkilere, başka tutarsızlıklara götürüyor.Kırk yamalı pohça gibi.
SİZ ŞİMDİ KALKIN ADAMLARIN KEHANET DEDİKLERİ MASALLARA İNANIN!! (Herkezin gönüllerine buzağı yatıyor yada içirildi zannediyorlar herhalde)
   
 
   
  HİÇBİR TUTAR YANI OLMAYAN İFADELERİ KAYNAK GÖSTEREREK, DÜNYA'NIN BAŞINA ÇORAPLAR ÖRÜLMEYE KALKILIYOR. "VAY Kİ VAY, İNSANLARIN HALİNE" DEMEKTEN BAŞKA; DİLE GELENLERİ SAYMAZSANIZ, AKLA GELEN BAŞKA BİRŞEY YOK.

YehoyaKİN baz alınarak, sürgün, kaç yıl oluyor? diye sormuştuk. Bu durumda hem 60 yıl oluyor, hemde 49 yıl oluyor. Her harfi Tanrı sözü diyerek tüm kurtuluşlarını içindeki ifadelere bağlamış oldukları kitaplarına göre; 598-538=60 yıl. Sidkiya baz olarak alınırsa; 587-538=49 yıl

Sürgün resmi tarih olarak
Nabuadnessar....M.Ö. 586 Yılında Kudüs'ü ele geçirerek sürgünü resmen başlatıyor
Koreş, ..............M.Ö. 538 Yılında Babil'i ele geçirerek sürgünü resmen bitiriyor.

Sürgün için biçilebilecek resmi tarih bu. Bu tarihlere göre Sürgün dedikleri esasında sürgün-mürgün olmayan bu iki işaret arasında geçen süre. 48/9 Yıl. Sürgün yıllarının 70 yılla bir ilgisi var mı? Kendi kitaplarında yazılan tarihlerle yok. Resmi tarihlerle de yok.

M.Ö 538 yılından sonra Kral Koreş Yahudileri serbest bırakmıştır ve her isteyen Kudüse dönmüştür.Kaç kişi dönmüştür. Kendi yayınlarında da belirttikleri gibi 42.360 kişi dönmüştür. Doğanlarla çoğalanlar dahil.

Sürgün gerçekten sürgün olarak devam etseydi, herbiri sevinçle dönmeleri gerekirdi. Oysa kendi kaynaklarında bu sayının 42.000 adet olduğu söyleniyor.Elbette bu dönenlerin büyük kısmı, orada doğan çocuklar. Sürgüne 20 yaşında giden 68 yaşında olur. (sürgünün 48 yıl sürdüğü kabul edilirse. Sürgün 60 yıl kabul edilirse Sürgüne 20 yaşında giden 80 yaşında olur)

FIRTINALAR KOPARILAN SÜRÜLME OLAYINDA, ACIMASIZ 2. ETAP'ta, (SİDKİYA M.Ö. 586/7) NEBUKADNESSAR'IN SÜRGÜNE GETİRDİĞİ YAHUDİ SAYISINI DA ŞÖYLE BİLDİRİYORLAR. Hama ülkesinde, Yeruşalim'in önde gelenlerinin idamı ve Sidkiya'nın Babil'de gözlerinin kör edilmesiyle başlayan sürgünlerde: (23 yılında: toplam 4600 kişi)

Yeremya.......52:27 Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivlada onları idam etti. Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu.
Yeremya.......52:28 Nebukadnessarın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur:YEDİNCİ yıl 3 023 Yahudi;
Yeremya.......52:29 Nebukadnessarın ON SEKİZİNCİ yılında Yeruşalimden 832 kişi;
Yeremya.......52:30 YİRMİ ÜÇÜNCÜ yılında, muhafız birliği komutanı Nebuzaradanın sürdüğü 745 Yahudi. Hepsi 4 600 kişiydi.

70 YIL SÖZÜNÜ SARFEDEN YEREMYA BİLE NABUKADNESSAR'IN 23. YILINDA SÜRGÜNE GİDENLERİN SAYISININ TOPLAM 4.600 KİŞİ OLDUĞUNU ELBETTE SÖYLEYEMEMİŞ OLMALI. (Sidkiya'nın ömrünün sonuna kadar hapiste kaldığını söyleyemiyeceği ve sonraki olayları anlatmayacağı gibi.) ÇÜNKÜ, YEREMYA SÜRGÜNÜN BAŞLADIĞI M.Ö. 587 YILINDA, YAHUDA DA GERİDE KALAN HALKI TARAFINDAN MISIR SÜRGÜNE GÖNDERİLİYOR ve ORADA ÖLÜYOR / TAŞLANIYOR. (Kurtarılmadığı için çok üzülmüş olmalı. Babil Kralı bile "bana çalıştı" diye, ülkesine getirtmiyor, üstelik kızgın halkının içinde bırakıyor. Yeremya.......52:15 Komutan Nebuzaradan yoksullardan bazılarını, kentte sağ kalanları, Babil Kralının safına geçen kaçakları ve zanaatçıları sürgün etti. Mükafat beklerken ortada çaresiz kalıyor. "RAB DEDİKİ" HİKAYESİNİN SONU HAYAL KIRIKLIĞI İLE BİTİYOR. Vaad veren erg olmayınca söyledikleri, sadece SANDIRIP HAYAL ETTİRMEKTEN ibaret oluyor)

Görüyorsunuz neresinden tutarsanız yamalı bohça misali dökülüyor. TANRI MASKESİ ile birileri birtakım metinleri ortalığa bırakmış, insanlarıda ikna etmiş. Burada kuyuya taş atan akıllı olduğu kesin. Buna rağmen 23 yıldan hareket ettiğinizde, HAMA ÜLKESİNDE YAPILAN idamlardan hareket ettiğinizde yine M.Ö.586/7 tarihini buluyorsunuz.

Yeremya.......52:9 Kral SİDKİYA yakalanıp HAMA topraklarında, RİVLADA BABİL KRALININ huzuruna çıkarıldı. BABİL KRALI onun hakkında karar verdi.

Kehanet sahibi gösterilen bile M.Ö. 587 yılını veriyor. M.Ö. 587- M.Ö. 538 = 49 yıllık sürgün sonucu çıkıyor.

Yine 70 sayısının müellefi olarak gösterlen Yeremya'nın sözlerine dönersek sürgün başlangıç yılını bir kez daha teyit etmiş oluruz.
Yeremya.......52:12 Babil Kralı Nebukadnessarın krallığının ONDOKUZUNCU yılında, beşinci ayın onuncu günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralının görevlisi Nebuzaradan Yeruşalime girdi.
Nebukadnessar'ın tahta geçiş tarihi M.Ö. 605. saltanatındaki 19. yılda M.Ö. 605 - 19 = M.Ö. 586 yılını veriyor. M.Ö. 586- M.Ö. 538 = 48 yıllık sürgün sonucu çıkıyor.

Sürgünün denilen zorunlu ikametgah değişikliklerinin ne şartlarda olduğu, nasıl geçtiği kendi ifadeleri ile mevcud. Sürgünde mi kalmışlar yoksa saltanat mı sürmüşler, Yurtlarından mı kovulmuşlar, yeni yurtlar edinip oralarda mı kalmışlar?. Sürgünden dönenlerin sadece %5 civarında olduğu kendi kaynaklarında yazıyor. Dönenleri ise kitaplarında yazmışlar.

Ezra...........2:64 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

Ayrıca insan sınıfına koymadıklarıi İNSANDAN SAYMADIKLARI ve bunu da açıkca yazmaktan çekinmedikleri, hayvanlarla bir tutulan KÖLELER var. 7337 ADET KÖLE. Her aileye hemen hemen 1 köle denilebilir. (İsrailliler dışındaki tüm insanları hayvandan daha aşağı varlıklar olarak gördükleri zaten bilinen bir gerçek.Eğer eşit görseler ve bil Yaratana inansalar İSRAİL TANRISI YAHVE derler miydi?)

Ezra...........2:65 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.

Sürgünden dönenlerin durumu bu ise; siz rahatını bozupta gelmeyenlerin durumunu düşünün birde. Hayvandan çok HAYVANDAN DAHA AŞAĞI GÖRDÜKLERİ KÖLELERE sahip olanların, elbette kendilerine bu düşünceyi empoze eden, "siz üstünüz" diyen, bir varlığa takılmış olmaları gerekir.Duvarlar arasında yaşattıkları FİLİSTİN'LİLERİN ONLAR İÇİN DE DEĞERİ OLABİLİR?

Sürgünle durumlarını dramatize etmek adına, masum, madur, mahsun ve mazlumu oynama adına gündemden indirilmeyen, sürekli gündemde kalması istenen ama başkalarını kafes altında yaşatmayı barışla damgalayanların, sürgünü hangi amaçla kullanacakları da ortada. Ezilen ulusun davranışları böyle mi olur?

Kehanet dedikleri ifadeleri doğru çıkartmak adına gündemde tutulan sürgünden, gidenlerin her biri Babil'li olmaya o kadar çok benimsemişler ki, geri gelmemişler.Şimdi onladan dönenlerin torun-torunları, orada kalıp geri dönmeyenlerin torun-torunlarını esaret altında tutuyorlar ve öldürüyorlar.

"Sürgüne gidin" diye boyundurukla Kudüs sokalarında dolaşanların bugünkü temsilcileri, "size dönün denildiğin de neden dönmediniz" diye, sürgüne gidipte dönmeyenlerin varislerinden hesap soruyorlar. Sürgüne gidilmesini isteyen Yahve, şimdi de dönmeyenlerden hesap sorulmasını mı istiyor dersiniz? Müslüman olmalarının cezasını mı veriyor dersiniz? Allah'a, iman etmelerinin intikamını mı aldırıyor dersiniz?

İŞTE O GERİDE KALANLAR KUR'AN'I KERİM'DE "EHLİ KİTAP" OLARAK BAHSİ GEÇEN, yani "KİTAPTA EHİL OLANLAR" / KİTAPA EHİL OLANLAR / AYETLERE EHİL OLANLAR DENİLENLER, ORADA KALANLARIN NESLİNDEN GELENLERDİR.

KUR'AN'I KERİM'DE, KISACA; "ALLAH'IN, İNDİRDİĞİNDEN" HABERDAR OLANLAR OLARAK NİTELENDİRİLENLER, ONLARIN TORUN-TORUNLARIDIR.

Geri gitmediler çünkü yoldan çıkmış olanlarla birlikte geri dönmek istemediler. Ellerinde kalan TEVRAT bilgilerine sımsıkı sarılarak. Hz. Muhammed zamanına kadar geldiler. Onlardan bazıları; KENDİLERİNE İNDİRİLENEDE, Hz.MUHAMMED'le GELENEDE BAĞLI KALDILAR. AYETLERİ AZ BİR BEDEL KARŞILIĞINDA SATMADILAR. ELBETTE ÇOK BÜYÜK BİR KISMI MÜSLÜMAN OLDU.
   
  ALLAH, KUR'AN'I KERİM'DE..
3 - ALİ İMRAN...199. Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların, Rableri katında mükâfatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
   
  "Hani o zamanlar ellerinde bugünkünden farklı kitap olanlar olsaydı, onlardan kalanlar olmaz mıydı?" diye savunma yapanlara duyuru olsun diye bu notlar yazıdı. Parşömenler halinde "ALLAH'tan" gelenleri muhafaza edenler vardı. Ellerinde "ALLAH'ın" vahiy ettiği TEVRAT bilgilerine dayanarak ibadetlerini yerine getiriyorlar, inanç sistemlerinde kullanıyorlardı.

Neden bu güne gelmediler çünkü onlar elindekileri tasdikleyen ve ayrıntılı kılan KUR'AN'I KERİM'İ tanıdıklarında, Müslüman oldular. ALLAH'a iman edenler için başka seçenek olamaz ki.ALLAH imanı içinde yoğrulmuş ama elindeki bilgileri gittikce zayıflayan doğruyu bilen için gidilecek yol sayısı çok fazla değilki.

Ya inkar edeceksin yada elindekini doğrulayanı ve ayrıntılı kılanını bulduğunda sana tebliğ edilene uyacaksın. Kabul ederek yoluna devam edebilirsin yada Müslüman olarak işini kolaylaştırabilirsin. İşte geride kalanlarda bu seçimleri yaparak çoğunlukla MÜSLÜMAN OLDULAR.
   
  DANİEL 70 SAYISINI NASIL AÇIKLIYOR?
Daniel.............9/1 Medli Ahaşveroş oğlu Darius Kildan Kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel, RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği sayının - Yeruşalimin ıssız kalacağı yılların sayısının - YETMİŞ olduğunu KUTSAL YAZILARDAN anladım.

Darius'un krallığının 1.yılında SAYIYI kavrar ve dua edip yakarmaya başlar. Yıl Darius krallığının 1. yılı. Yani M.Ö. 521 yılı.

Daniel.............9/3 Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrıya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla Ona yalvardım; çul kuşanıp külde oturdum.
Daniel.............9/7 ‹‹Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. ORALARDA YAŞAYAN biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailliler BUGÜN utanç içindeyiz.

Yani sürgün bittikten 17 sonra; "SÜRGÜNDE YAŞAYAN BİZ YAHUDİLER, BUGÜN UTANÇ İÇİNDEYİZ" diye dua ediyor. Neye yalvarmış olabilir SAYININ 70 olduğunu anlayan ama sayının arkasına "YIL" ilavesi yapmamış olan, Daniel ne dilemiş olabilir.Ne derse desin her dediği yalan yazılmış ifadeler içercektir.Nasıl doğru kabul edilebilir ki? Sürgün bitmiş 17 yıl olmuş o hala sürgünden bahsediyor. Oysa M.Ö. 538 yılında Pers Kralı KOREŞ'in kurtarması ile özgürlüklerine kavuşmuşlardı.

Daniel.............9/16 Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalimden, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim de halkın da çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu.
Daniel.............9/18 Ey Tanrım, kulak ver ve işit! Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz.

Kral Darius zamanına kadar, ülkesine o çok sevdiği Yeruşalim'e dönmeyerek, 17 yıl sarayda kalan bir insan ne dilemiş olabilir? Bu süreç içinde tapınak bitmiş ve M.Ö. 516 yılında TAPINMAYA, buhur yakmaya açılmış durumda. Görüntü sunanlar, bu durumdan Daniel'i neden haberdar etmeyipte, "duan kabul oldu" diye gelmiş olabilirler? Birbirlerinin yaptıklarından habersiz, birtakım varlıklar önüne geleni esinlendirip, görüntülüyor mu?

Yine böyle bir görüntü kendisine ulaşır ve,

Daniel.............9/22 ‹‹Daniel, sana ANLAYIŞ vermek için geldim›› diye açıkladı,

Daniel.............9/23 ‹‹Sen Tanrıya yalvarmaya başlar başlamaz, DUAN YANITLANDI; bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün ANLAMINI kavra ve GÖRÜNÜMÜ ANLA:

Konuyu anlatmaya, açmaya, izah etmeye geldim diyenin dediklerini istekler doğrultusunda çekiştirmenin bir alemi var mı?Tanrı katından açıklanıyor. İzah ediliyor BAŞKALDIRAN SENİN HALKINA 70 HAFTA ZAMAN saptanmıştır diyor.

Daniel.............9/24 ‹‹Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsalı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır.

HAFTANIN NE MANAYA GELDİĞİNİ DANİEL'İN BİLDİĞİNİ GÖSTERMİŞTİK. Yılın, ayın, haftanın ne demek olduğunun bilen Daniel'e durum böyle izh edilmiş. Durumu anlatmaya, izah etmeye gelen, gizemi kaldırmaya gelen hiç kapalı, şifreli sözler sarfeder mi?

Daniel.............9/25 ‹‹Şunu bil ve anla: Yeruşalimi yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, MESHEDİLMİŞ olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde YERUŞALİM yeniden SOKAKLARLA, HENDEKLERLE KURULACAK . Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.

Ne zaman olacakmış? "Yeruşalim'i kur" emrinin verildiği tarihten 7 HAFTA geçtiğinde MESHEDİLMİŞ ÖNDER gelecekmiş.Kimdir bu meshedilmiş derseniz bilmiyorum Daniel'de bilmiyor, görüntü verende bir isim vermiyor.Yahudilere önder olarak gönderildiğine göre, Sürgünden dönenlere moral verecek bir şahsiyet olmalı. MESHEDİLDİĞİNE göre, TANRININ ÇOK SEVDİĞİ dolayısıyla da YAHUDİLERİN SEVDİĞİ BİRİSİ olmalı.

Yahudilere gelen bu meshedilmiş önder ile birlikte, Daniel'in, "SENİN ŞEHRİN OLAN YERUŞALİM'İ KURTAR" şeklindeki kabul olan duasının, eseri/şareti olarak YERUŞALİ'N SOKAKLARI ve (koruma veya su kanallarını içeren) HENDEKLERİYLE birlikte yeniden kurulacakmış.

7+62 =69 HAFTA İÇİNDE kurulacak olan ne imiş? VİRANE olmadan önceki hali ne ise, o haliyle yeniden kurulacak olan Yeruşalim imiş.TÜM SOKAKLARI ve HENDEKLERİYLE birlikte YENİDEN ESKİSİ GİBİ KURULACAK OLAN YERUŞALİM ŞEHRİNDEN BAHSEDİYORLAR.

VİRANE HALE GELEN YERUŞELİM'İN ESKİSİ GİBİ OLMASI DANİEL'İN DUASI DEĞİL MİYDİ? DUASI KABUL OLUNAN, ÇOK SEVİLEN DANİELE O MÜJDELİ HABER VERİLİYOR. TIPKI ESKİDEN NASILSA, HERŞEYİ İLE YİNE ÖYLE OLACAĞI, VAAD EDİLİYOR.

VİRANE ŞEHİR YENİDEN YAPILACAK DENİLİYOR. Başına felaket gelip yıkılacak denmiyor.

62 hafta sonra Meshedilmiş olan öldürülecekmiş. Şehire büyük ihtimalle "ben önderim" diyen İsrail halkının temsilcisi geçecek.Yahuda halkı ile antlaşma yapacak. Sonra antlaşmasından dönecek. Tanrılarının devamlı söylediği "o iğrenç putları" tapınaklara yerleştirecek. Kısacası; Kuzeylilerle, Güneylilerin başka deyişle İsrail halkı ile Yahuda halkı arasında, ELOHİM inancı ile YEHOVACI inancın çatışması olacak deniliyor.Dikkat edin, tapınak yapmanıza da karşı çıkan ELOHİM'ciler tapınağı ele geçirebilir, Tanrunız YAHVE'yi buhursuz bırakabilir deniliyor."Bu işin sonu tufan" deniliyor."Ne olacak bekleyip görmek lazım" diyor.

Bu tapınak kurma ve şehir kurma emri ne zaman verilmiş olabilir? Tapınak tekrar yıkılıp, başka sunular sunulduğuna göre sürgün dönüşü sonrası ve tapınak hizmete açıldıktan sonra olmalı.
Ezra...........6/15 Tapınak Kral Dariusun krallığının altıncı yılı, Adar ayının üçüncü günü tamamlandı.

Tapınak tamalanma yılı; M.Ö.522-6= M.Ö. 516 yılında onaların ifadesi ile tapınak açılmış bulunuyor.

Daniel.............9/26 Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek ÖNDERİN halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu TUFANLA olacak; Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı

Daniel.............9/27 Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.››

Meshedilmişe gelince, Uahudi tarihi yüz binlerce meshedilmişlerle dolu olsa gerek.Meshedilmek çok ayrıcalıklı, çok özel birşey değil onların inanç sisteminde. İşte birkaç örnek. bu örneklerden yüzlerce bulabilirsiniz.

İnsanlar meshedildiği gibi, sunaklar, hayvanlar, eşyalarda mesh edilebiliyor. Sadece ifadeleri günümüze monte edebilmek, istedikleri gibi kullanabilmek için, çok özel anlamlar yüklüyorlar. Mesih gelecek tezini desteklemek, ona zemin hazırlamak gayesi ile mesh edilmeyi öne çıkarıyorlar.

Çölde Sayım.....7:84 Sunak MESHedildiğinde İsrail önderlerinin adanması için sunduğu armağanlar şunlardı: ........
Mısırdan Çıkış/Exodus....29/7 Sonra MESH yağını al, başına dökerek onu meshet.
Mısırdan Çıkış/Exodus....29/21 Sunağın üzerindeki kanı ve MESH yağını Harunla oğullarının ve giysilerinin üzerine serp.

1 Samuel....9:16‹Yarın bu saatlerde sana Benyamin bölgesinden birini göndereceğim.Onu halkım İsrailin ÖNDERİ olarak MESHedeceksin. Halkımı Filistlilerin elinden o kurtaracak.
1 Samuel....10:1 Sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saulun başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi: ‹‹RAB seni kendi halkına önder olarak MESHetti.

Mısırdan Çıkış/Exodus....30/22 RAB Musaya şöyle dedi/
Mısırdan Çıkış/Exodus....30/23 ‹‹Şu nadide baharatı al/ 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış,
Mısırdan Çıkış/Exodus....30/24 500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hin de zeytinyağı.
Mısırdan Çıkış/Exodus....30/25 Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal MESH yağı denecek.
Mısırdan Çıkış/Exodus....30/26 Buluşma Çadırını, Levha Sandığını, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla MESHet.
Mısırdan Çıkış/Exodus....30/30 ‹‹Bana kâhin olmaları için Harunla oğullarını MESHedip kutsal kıl.
Mısırdan Çıkış/Exodus....30/31 İsraillilere de ki, ‹Kuşaklarınız boyunca bu kutsal MESH yağı yalnız BENİM İÇİN kullanılacak.

Kısaca o sıvıyı sülüren mesh edilmiş olduğu gibi, üzerine sürülmüs her eşyada MESH edilmiş oluyor.

Levililer......8:10 Sonra mesh yağını aldı, Tanrının Konutunu ve içindeki her şeyi MESHederek kutsal kıldı.

   
  BULUŞMA ÇADIRI, YAHVE'NİN İSTEDİĞİ BUHUR-TÜTSÜ KONULARININ İŞLENDİĞİ "YAHVENİN ÇADIRI ve BUHURU" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  Yetmiş yıl dolunca sizinle ilgieneceğim diyen İsrail Tanrısına inat 70 yıl dolmadan Pers Kralı gelip, sürgünü bitiriyor. Böylece İsrai Tanrısı sözünü tutamamış oluyor.
Yeremya.......29:10 RAB diyor ki, ‹‹Babilde YETMİŞ YILINIZ DOLUNCA sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım.

YETMİŞ YIL DOLUNCA Kildan ülkesinide cezalandıracağım diyen İsrail Tanrısının bu sözününde gerçekleştirmesine, yine Pers Kralı Kiros engel oluyor.
Yeremya.......25/12 ‹‹Ama yetmiş yıl dolunca›› diyor RAB, ‹‹Suçları yüzünden Babil Kralıyla ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak, SONSUZ bir VİRANELİK haline getireceğim.

Mısır'a sürgüne gidenleri önlemek için, Nebukadessar'la Mısır'ı ve göç edenleri cezalandıracağım sözünüde, Nebukadnessa'ın erken ölümü ve Pers Kralı Kiros'un Babil'i yıkması engel oluyor.

Yeremya.......43:10 Onlara de ki, ‹İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:İşte kulum Babil Kralı Nebukadnessarı buraya getirtip tahtını harca gömdüğüm bu taşların üzerine kuracağım. Nebukadnessar otağını bu taşların üzerine kuracak.

Yeremya.......43:11 Gelip Mısırı bozguna uğratacak. Ölüm için ayrılanlar ölüme, Sürgün için ayrılanlar sürgüne, Kılıç için ayrılanlar kılıca gidecek.

   
  Verdiği sözleri bırakın yerine getirmeyi, kullarının ecellerini (Nebukadnessar) bile tayin etmekten yoksun olanların sözlerine inananlar, yani o ifadelerden kurtuluş umanlar hayal kırıklığı yaşamasın diye, kehanet gerçekleştiricileri iş başı yaptılar.

Yeremya'nın, Mısır'a gitmek istememesi nedeniyle (Babil egemenliğindeki Yeruşalim'de yaşayarak hayatta kalacağını Mısır'a gittiğinde ise öldürüleceğini biliyordu) sarfettiği sözleri, Tanrısal sözler zannedip, yerine gelmemesinden dolayı, İsrail Tanrısı adına hicap duyanlara teselli olsun, umutlar yeşil kalsın diye, bazı tehditleri 2500 sene sonrada olsa gerçekleştirmek için kolları sıvadılar.

Tanrı yalan söylemez, Tanrı unutmaz, Tanrı her şeye egemen olandır, sözlerini kitaplarında ispatını bulamayanlar," bu işler Tanrı olarak benimsediğimize bırakılamayacak kadar ciddi işlermiş" anlayışı ile silahlarını kuşandılar.
   
  Yeremya.......51:6 Babilden kaçın! Herkes canını kurtarsın! Babilin suçu yüzünden yok olmayın! Çünkü RABbin öç alma zamanıdır, Ona hakkettiğini verecek.
Yeremya.......51:7 Babil RABbin elinde bir altın kâseydi, Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler, Bu yüzden çıldırdılar.
Yeremya.......51:8 Ansızın düşüp paramparça olacak Babil, Yas tutun onun için! Yarasına merhem sürün, belki iyileşir.
Yeremya.......51:9 ‹Babili iyileştirmek istedik, ama iyileşmedi. Bırakalım onu, Hepimiz kendi ülkemize dönelim. Çünkü onun yargısı göklere erişiyor, Bulutlara kadar yükseliyor.
Yeremya.......51:10 ‹‹ ‹RAB haklı olduğumuzu gösterdi, Gelin, Tanrımız RABbin neler yaptığını Siyonda anlatalım.›
   
 

Yeremya.......25/12 ‹‹Ama yetmiş yıl dolunca›› diyor RAB, ‹‹Suçları yüzünden Babil Kralıyla ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak, SONSUZ bir VİRANELİK haline getireceğim.

70 yıl için bunuda demiş ama kitaplarına işledikleri hatta profilini saptadıkları ,İsrail Tanrısının sözünde durmamasına alışık olanlar aradan geçen 2500 seneye pek aldırıyor gözükmüyorlar. Amaç bağcıyı dövmek olunca, zaman ve mekan farkı aranmıyor. sonuçta bir bahane bulunuyor. İsterse suyu derenin en aşağılarından içmiş olsun.

Gözünün üstünde kaşın var diyip gerekli girişleri yapıveriyorlar. M.Ö. 538 yılında sürgüne son veren savaştan sonrada, Pers'li Kralların KİLDAN kralı olarak yaşamlarını, BABİL'de sürdürdüğünü yine kendi maddelerinde ifade ediyorlar.

Bakıyorlar ki; İsrail'in TANRISININ TÜM TEHDİTLERİNE RAĞMEN, Babil hala ayakta, Mısır ayakta, binlerce yıl önce nasıllarsa şimdide öyleler. Filistinliler, Gazzeliler baskı altında, duvarlar arasında tutulsalarda yok olmamışlar, tüm kimlikleriye Dünya üstündeki yaşamlarını sürdürmüşler.

Ama Tanrı sözünü yalan çıkartmayalım diyenler, bugün o zihniyetin temsilcileri olanlar BABİL'İ İŞGAL ETMİŞ DURUMDALAR. Tanrı ile konuşup görevler alan, AYAKKABI BÜYÜK ÖDÜLÜ ile onurlandırılanın askerleri, Babil'in ışıklarını söndürmeye kararlı gözüküyorlar.

Zekerya........11:1 Ey Lübnan, kapılarını aç ki, Ateş sedir ağaçlarını yakıp yok etsin!
Zekerya........9:4 Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek; Denizdeki gücünü yok edecek Ve ateş kenti yiyip bitirecek.
Zekerya........9:5 Aşkelon bunu görünce korkacak; Gazze acıdan kıvranacak, Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek. Gazze kralını yitirecek, Aşkelon ıssız kalacak.
Zekerya........9:6 Aşdotta melez bir halk oturacak, Filistlilerin gururunu kıracağım.

Zekerya........9:7 Ağızlarından kanı alınmamış eti, Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. SAĞ KALANLAR TANRIMIZA BAĞLANACAK Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak. Ekron Yevuslular gibi olacak.

Zekerya........9:10 Savaş arabalarını Efrayimden, Atları Yeruşalimden uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak, ONUN EGEMENLİĞİ bir denizden bir denize, Fırattan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.

KUZEYDEN GELEN YOK EDİCİLER. KİMSENİN GEÇMEDİĞİ, YAŞAMADIĞI YER, ANCAK NÜKLEER SİLAHLARLA SAĞLANABİLİR. MODERN ÇAĞIN SODOM ve GOMORA ADAYI BAĞDAT.

Yeremya.......50:39 ‹‹Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar, Baykuşlar yaşayacak orada, ARTIK İNSAN YAŞAMAYACAK, Kuşaklar boyu kimse oturmayacak.
Yeremya.......51:37 Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek, Dehşet ve alay konusu olacak. Kimse yaşamayacak orada.
Yeremya.......50:40 SODOMLA GOMORAYI ve çevredeki köyleri Nasıl yerle bir ettimse›› diyor RAB, ‹‹Orada da kimse oturmayacak, İNSAN ORAYA YERLEŞMEYECEK.

Yeremya.......51:43 Kentleri viran olacak, Toprakları KİMSENİN YAŞAMADIĞI, GEÇMEDİĞİ KURAK BİR ÇÖLE DÖNECEK.
Yeremya.......51:47 İşte bu yüzden Babilin putların Cezalandıracağım günler geliyor Bütün ülke utandırılacak, ÖLDÜRÜLENLER ÜLKENİN ORTASINDA YERE SERİLECEK.

Yeremya.......51:48 O zaman yer, gök ve onlardaki her şey Babilin başına gelenlere sevinecek. Çünkü KUZEYDEN GELEN YOK EDİCİLER SALDIRACAK ONA›› diyor RAB.

   
 
   
  DÜNYA İŞGAL HARİTALARINI, DİLLERİN - DİNLERİN değişimini, 3.BİN YILIN hedeflerini içeren'TEKRARI BOL OYUN GOP ve BOP' sayfasına, buradan ulaşabilirsiniz
   
  DÜNYA'nın MUHTELİF YERLERİNE YAPILAN ve UZAY HEYKELLERİ'nin İNCELENDİĞİ "KUTSAYAN UZAY HEYKELLERİ" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  ESTER ve ENTRİKA... SOYKIRIMIN / KATLİAMIN YALDIZI PURİM BAYRAMI KONULARININ İŞLENDİĞİ "ESTER & PURİM" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  SİNA'da KİTAP VERİLMESİNİN HEMEN ARKASINDAN BAŞLATILAN, ÖLDÜR EMRİNİN ÖRNEKLENDİĞİ "AHİT'TE ÖLDÜR EMRİ" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
     
  DANİEL, BELŞAZAR KEHANETİ YAZININ CÖZÜMÜ ve BABİL'İN O GECE DÜŞMESİNİN İŞLENDİĞİ "DANİEL TRUVA ATI MI?" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
     
  İşte size üsteki resimde olduğu gibi, amaçlarına ulaşabilmek için üzerinde çalıştıkları sallama sözü, kehanete çevirme örneği...

Hezekiel (Ezekiel)...46/8 Bana şöyle dedi: "Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor, oradan Arava Vadisi'ne, sonra Lut Gölü'ne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek.
   
 
   
  YEREMYA AĞIZINDAN "TANRI ADINA VERİLEN ÖLDÜRME ve İŞGAL VİZESİ.
ATALARI YAZDI, ZİHNİYET TORUNLARI "HER HARFİ TANRIDANDIR" DEDİLER.
KURBANLARIN KEHANET GERÇEKLEŞİYOR ALKIŞLARI ALTINDA, "TANRI SÖZÜDÜR KAN DÖKMEZSEK OLMAZ" DEDİLER
BUGÜNÜN BOYUNDURUK TAKMIŞ YEREMYALARI, DİYALOG, GOG MAGOG, MEGİDDO, ARGEMEDDON HEPSİ TANRI EMRİ ALTINÇAĞ İÇİN GEREKLİ DEDİLER.
ÜZÜM CENDERELERİNDE SIKILAN CANLAR, MEGİDDO'YU DOLDURACAK KANLAR OLMADAN KEHANET GERÇEKLEŞMİŞ SAYILMAZ DEDİLER.

Tamam anladık!! Mısır, Piramitler diyarı Mısır,
Filistin, duvarlar arasına hapsedilmiş Filistin,
Arabistan, dünyanın her yerinde sarayları olan Arabistan
Kılıç, kuzeyden gelen ABD ve terörizme karşı ittifak kurdukları ülkeler.


Edom, Med, Elam, Babil çevremizdeki diğer Müslüman ülkeleriyle, terörizmle mücadele uyarınca, bariş, özgürlük, demokrasi adına işgal edilmiş ve edilecek ülkeler.(Geleceği bilmeyen, tayin etme yetisi olmayan, unutan, karıştıran Tanrı olarak işaret edilenle, Tanrı sözcüsü kutsal metin yazarları, tüm bu sözleri kendi zamanları için salladıkları için haliylede ülke isimleri o tarih dilimine olan devletleri kapsıyor.)
Şarabı içenlerde, cesetleri meydanda kalacak olanlarda kendileri dışındaki ittifak dışında kalan herkez...

ANLAYAMADIĞIM İSE: ŞU ANDA YEREMYALAR KİM? TANRIYI OYNAYAN KİM? İSRAİLİN TANRISI KİM? KONUTUNDAN GÜRLEYECEK KİM?

Yeremya...25:15 İSRAİLİN TANRISI RAB bana şöyle dedi; ‹‹Elimdeki öfke şarabıyla dolu kâseyi al, seni göndereceğim BÜTÜN ULUSLARA İÇİR.
Yeremya...25:16 Şarabı içince sendeleyecek, üzerlerine göndereceğim KILIÇ yüzünden çıldıracaklar.››
Yeremya...25:17 Böylece kâseyi RABbin elinden alıp beni gönderdiği BÜTÜN ULUSLARA İÇİRDİM:
Yeremya...25:18 Bugün olduğu gibi viranelik, dehşet ve alay konusu, lanetlik olsunlar diye Yeruşalime, Yahuda kentlerine, krallarıyla önderlerine;
Yeremya...25:19 Firavunla görevlilerine, önderlerine ve halkına,
Yeremya...25:20 MISIR'da yaşayan bütün yabancılara; Ûs krallarına, FİLİST krallarına -Aşkelona, GAZZEYE, Ekrona, Aşdottan sağ kalanlara-
Yeremya...25:21 Edoma, Moava, Ammona;
Yeremya...25:22 bütün Sur ve Sayda krallarına, deniz aşırı ülkelerin krallarına;
Yeremya...25:23 Dedana, Temaya, Bûza, zülüflerini kesen bütün halklara;
Yeremya...25:24 Arabistan krallarına, çölde yaşayan yabancı halkın krallarına;
Yeremya...25:25 Zimri, Elam, Med krallarına;
Yeremya...25:26 sırasıyla uzak yakın bütün kuzey krallarına, YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN ULUSLARIN KRALLARINA İÇİRDİM. Hepsinden sonra Şeşak Kralı da içecektir.
Yeremya...25:27 ‹‹Sonra onlara de ki, ‹İSRAİLİN TANRISI, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:Üzerinize salacağım kılıç yüzünden sarhoş olana dek için, kusun, düşüp kalkmayın.›
Yeremya...25:28 Eğer kâseyi elinden alır, içmek istemezlerse, de ki, ‹Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:Kesinlikle içeceksiniz!
Yeremya...25:29 Bana ait olan kentin üzerine felaket getirmeye başlıyorum. Cezasız kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizi cezasız bırakmayacağım. İşte DÜNYADA YAŞAYAN HERKESİN ÜZERİNE KILICI ÇAĞIRIYORUM . Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.›
Yeremya...25:30 ‹‹Bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet:‹‹ ‹Yükseklerden kükreyecek RAB, Kutsal KONUTUNDAN GÜRLEYECEK , AĞILINA ŞİDDETLE KÜKREYECEK. Dünyada yaşayanların tümüne ÜZÜM EZENLER GİBİ BAĞIRACAK.
Yeremya...25:31 Gürültü YERYÜZÜNÜN DÖRT YANINA YANKILANACAK..Çünkü RAB uluslara dava açacak; Herkesi yargılayacak Ve kötüleri KILICA teslim edecek› ›› diyor RAB.
Yeremya...25:32 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹İşte FELAKET ULUSTAN ULUSA YAYILIYOR! DÜNYANIN DÖRT BUCAĞINDAN BÜYÜK KASIRGA KOPUYOR ››.
Yeremya...25:33 O gün RAB DÜNYAYI BİR UÇTAN BİR UCA ÖLDÜRÜLENLERLE DOLDURCAK. Onlar için yas tutulmayacak, toplanıp GÖMÜLMEYECEKLER. Toprağın üzerinde GÜBRE GİBİ KALACAKLAR.
Yeremya...25:34 Haykırın, ey çobanlar, Acı acı bağırın! Toprakta yuvarlanın, ey sürü başları! Çünkü boğazlanma zamanınız doldu, Değerli bir kap gibi düşüp parçalanacaksınız.
Yeremya...25:35 Çobanlar kaçamayacak, Sürü başları kurtulamayacak!
Yeremya...25:36 Duy çobanların haykırışını, Sürü başlarının bağırışını! RAB ONLARIN OTLAKLARINDAN yok ediyor.
Yeremya...25:37 RABbin kızgın öfkesi yüzünden Güvenlikte oldukları ağıllar yok oldu.
Yeremya...25:38 İnini terk eden genç aslan gibi, RAB İNİNİ BIRAKTI. ZORBANIN KILICI Ve RAB'bin kızgın öfkesi yüzünden ÜLKELERİ VİRANEYE DÖNDÜ.