but1
   
   
  KUTSAL İLAN EDİLENİN CİNSEL SAPIKLIKLA DOLU YAŞAMININ ÜRÜNÜ OLAN KABALA İPİ...
   
   
     
  Ademoğullarını yaratan Tanrı kabulü yerine, İsrailoğullarını Güreşte yenmeyen ve "bırak beni" diye yalvaran bir Tanrı kabulü var.

Sümer Tanrısısını (tanrıçasını) kendisine rakip gören ama ona karşı hiçbirşey yapamayıp sadece Fahişe diyen bir Tanrı. (diğer tanrılar ve tanrıçalar içinde aynı tutumu sergiliyor.) Benden başka Tanrı yoktur demiyor, Benden başkasına ibadet etmeyin, benden başkasına inanmayın, benden başkasına tapınaklar yapmayın, benden başkasına buhur yakmayın, ben kıskanç bir Tanrıyım diyor.

Mısırdan Çıkış (Exodus)...34/13 Onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlarını keseceksiniz.
Mısırdan Çıkış (Exodus)...34/14 Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben kıskanç bir RAB, kıskanç bir Tanrı'yım.

Hz. Süleyman içinde benzer suçlamalara kitaplarında yer vermişler.
1 Krallar (1 Kings)...11/5 Saydalılar'ın tanrıçası Aştoret'e ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e taptı.
1 Krallar (1 Kings)...11/7 Yeruşalim'in doğusundaki tepede Moavlılar'ın iğrenç ilahı Kemoş'a ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı.
1 Krallar (1 Kings)...11/9-10 İsrail'in Tanrısı RAB, kendisine iki kez görünüp, 'Başka ilahlara tapma!' demesine karşın, Süleyman RAB'bin yolundan saptı ve O'nun buyruğuna uymadı. Bu yüzden RAB Süleyman'a öfkelenerek,

Onlar Tanrı değildir demiyor. Bu nasıl tek İlah inancı.Bu nasıl Tek İlahlı din, Bu nasıl Alemlerin Rabbi Allah imanı. Bu nasıl Alemlerin Rabbi Allah'tan gelmiş bir kitap.Bu nasıl Alemlerin Rabbi Allah'tan gelmiş bir din.

Sümer tanrıçası, onların deyimi ile Babil'in büyük fahişesi İnanna İSRAİL TANRISININ en büyük rakibi anlaşılan.Babil sürgünü sırasında İnanna'ya çok taraftar kaybetmiş olmalı ki ateşler püskürüyor.Esaretten dönenlerin, 70 yıl o inanç ile haşır neşir olması, dönüşlerinde de diğer Yahudi'lere bu inancı aşılamaları, İsrail Tanrısına tehlikeli görülmüş olmalı ki, İnanna'ya (diğer isimleri; Aştoret / Afrodit / Lucifer / İştar) lanetler okuyup yaraşır bir oğul atamışlar -Hıristiyan kabulü-. Alnında 666 yazan, bir gözü kör Deccali temsil eden İSRAİL TANRISININ düşmanlarına yaraşır şekilde.

(İlk canavar veya o günkü Yahudilerin Deccal adayı Babil Kralı Nebukadnessar'ın, Yunan dilindeki isminin sayı değeri 666 imiş. İkinci aday ise M.S.67'de Yahudileri ve ö günkü Hıristiyanları sürgüne göndererek, Kudüs'ü yağmalayan Romalı'lar, ARGEMEDDON denilen yerde orduları ile toplanmışlar.Bu sırada, birçok Yahudiyi ve Roma'yı da yakan NERON Roma imparatorudur.Neron'un İbrani alfabesine göre de isminin sayı değeri 666 imiş.

Bu örnekleri bire bir doğrudur diye vermiyorum. Çünkü kanıt yok. Ama kitapta 666 yazıyor diye hala, yani 2000 yıl sonra birilerinin isimlerini alıp sayı değerlerine göre hüküm çıkartmanın, hatta "kehanete göre bu böyle" demenin anlamsızlığını ortaya koyabilmek için bu örneklemeleri yaptım. Tarih boyunca bu damgaları vurarak yollarına devam ediyorlar "elbette bir gün tutar diye, ha-bire" göle maya çalıp duruyorlar.)

Esinleme (Vahiy/Revelation)...17/4 Kadın, mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar ve incilerle süslenmişti. Elinde, iğrenç şeylerle ve cinsel ahlaksızlığının çirkeflikleriyle dolu altın bir kâse vardı.
Esinleme (Vahiy/Revelation)...17/5 Alnına şu esrarengiz ad yazılmıştı: `BÜYÜK BABİL, DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE İĞRENÇLİKLERİNİN ANASI.'

Ne dersiniz Babil'i işgal etmelerinin altında yatan, izler arama merakı İnanna'yı içeriyor olmasın. Harut, Marut, İnanna ve zincirlere bağlı Deccal.Sümeristan da, İnanna, Dumizi/Temmuz diyarında başka ne arayabilirler.Peygamberlerine kahin gözü ile bakan, evrenin sihirle, büyüyle, tılsımla yönetildiğini, herşeyin kehanetlere bağlı olduğunu düşünenler için bunlar kaçırılmayacak olanaklardır. Tılsım diye kollarına, boyunlarına ipler, taşlar, metaller asanlar için orada bulunanlar çok kıymetli parçalar olacaktır.

(Kabala ipi örneğin de olduğu gibi, Mezarın etrafında dolaştırılan ipler, belli ölçülerde kesiliyor.Her birine Hahamlar tarafından okunup kutsanarak yedi (7) düğüm atılıyor.İnsanlarda bu kırmızı ipleri para karşılığında tılsım olarak bileklerine takıyorlar Kabala ipinin kısa hikayesi de şu; aynı zamanda diğer tılsım, uğur denilen şeylere örnek

   
 
   
  Yakup ve annesinin (Rebeka) yardımı ile babası Isak'ı kandırarak abisinin Esav'a yerine sahtekarlıkla,Peygamber olur -kendileri öyle yazıyor.

Tekvin/Yaradılıs...27/24 Bir daha sordu: "Sen gerçekten oğlum Esav mısın?" Yakup, "Evet!" diye yanıtladı.- .

Abisi Esav'ın kendisini ölümle tehdit etmesi yüzünden, kendisi gibi dalevere işlerinde usta dayısının yanına yerleşir. Yakup, Lavan kızı Kuzeni Rahel'e aşık olur.Dayısına 7 yıl çalışmak şartı ile Rahel'i, Dayısı Lavan'dan alır.

Tekvin/Yaradılıs...29/18 Yakup Rahel'e aşıktı. Lavan'a, "Küçük kızın RAHEL için sana yedi yıl hizmet ederim" dedi.-

7 yıl sonunda düğün yapılır Rahel babası Lavan'ın, dalevere çevireceğini tahmin ederek, Yakup'la aralarında gizli bir işaret kararkaştırırlar.İşte bu işaret bugün kabala ipi dediğimiz düğümlü kırmızı iptir.

Tekvin/Yaradılıs...29/23 Gece kızı Lea'yı Yakup'a götürdü. Yakup onunla yattı.

Düğün çadırında bekleyen Yakup'a, dayısı Lavan (huylu huyundan vaz geçmezmiş), Rahel yerine ablası Lea'yı götürmeye kalkınca, Rahel ablasının aşağlanmasını ve evde kalmasını istemez ve o gizli işareti ona verir. Buluşma çadırında bekleyen Yakup'ta kırmızıyı görünce iç güdüsel olarak, ses, söz, tip, surat gibi özelleikleri görmemezliğe gelerek kırmızıya karşı duyduğu azgınlığı ortaya koyar. Sabah olduğunda "durumu kuzuya dönen Yakup" , durumu kavrar ve dayısına itiraz eder.

Yaradılıs...29/25 Sabah olunca, Yakup bir de baktı ki, yanındaki Lea! Lavan'a, "Nedir bana bu yaptığın?" dedi, "Ben RAHEL için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın?"

Yakup, Rahel için bir 7 yıl daha çalışmayı teklif eder. Teklif kabul edilir ve birlikte olurlar.

Tekvin/Yaradılıs...29/30 Yakup RAHEL'le de yattı. Onu Lea'dan çok sevdi. Lavan'a yedi yıl daha hizmet etti.

Böylece İki kız kardeş bir koca sahibi olmuşlardır.Koca-kuma-kardeş-baldız-enişte-kuzenler-yeğenler olarak çocukları ile (çocukların akrabalık dereceleri neler olur kimbilir? .Hem yeğeni hem üvey çocuğu gibi olsa yine neyse, çocuğu olmayan RAHEL bu kezde cariyesi Bilha'yı Yakup ile yatırır ve çocuk sahibi olur. Şimdi siz çıkın bakalım akrabağlık isimlerinin içinden) mutlu yaşam sürerken, Yakup ayrılma kararı alır ve dayısının sürüsünün, bir kısmını çalarak kaçar.

Arada daha birçok enterasan üç-kağıt olayları ve dalavereler olur. Sonrasında Yakup'un toplam 12 oğlu olur. Bu arada Yakup Tanrı ile güreşir. Tanrı Yakup'u güreşte yenemediği için "bırak bani diye yalvarır" ve ona "İsrail" ismini verir.İşte o 12 oğulda İsrail oğulları olarak adlandırılacak kabileleri oluşturur.Bunca mübarek işleri beceren, Yakup'un, baldızı veya eşi veya diğer çocuklarının üvey annesi olan Rahel, günü geldiğinde herkez gibi ölür.

İşte bu mubarek kabul edilen kutsallık yüklenmiş kadının/Kutsal Rahel'in, Betlehem'de yol kenarındaki mezarının etrafında 7 kez dolanan kırmızı ipler daha sonra bilek boyu kesiliyor. Hahamların kontrolünde 7 şer dualı düğümden sonra; tılsım, büyü malzemesi olarak satışa sunuluyor.

Bu kadar üç kağıdın döndüğü ortamı Kendi KİTAPLARIMIZ (Eski Ahit) dedikleri kitaplara alıp yazanların Peygamberleri bu derece aşağılayanların ,ipleri üfleyip medet ummalarından başka çareleri olabilir mi? Dünya'yı, tılsımlarla idare etme isteklerinden başka hayalleri olabilir mi?

Not:Yukarıda anlatılan kabala ipinin öyküsü, tamamen onların kutsal adlettikleri kitaplarından özetlenmiştir.
   
  KİTAPLARINDA SIRALI OLARAK ANLATIMI: KIZKARDEŞLE EVLENEN PEYGAMBER... BU ARADA CARİYEYİ DE HAREMİNE KATMAYI İHMAL ETMİYOR
   
  Tekvin/Yaradılıs...29/10 Yakup dayısı Lavan'ın kızı Rahel'i ve davarları görünce, gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı, dayısının davarlarını suvardı.
Tekvin/Yaradılıs...29/11 Rahel'i öperek hıçkıra hıçkıra ağladı.
Tekvin/Yaradılıs...29/12 Rahel'e baba tarafından akraba olduklarını, Rebeka'nın oğlu olduğunu anlattı. Rahel koşup babasına haber verdi.
Tekvin/Yaradılıs...29/13 Lavan, yeğeni Yakup'un geldiğini duyunca, onu karşılamaya koştu. Ona sarılıp öptü, evine getirdi. Yakup bütün olanları Lavan'a anlattı.
Tekvin/Yaradılıs...29/14 Lavan, "Sen benim kanım, canımsın" dedi.Yakup Lavan'ın yanında bir ay kaldıktan sonra,
Tekvin/Yaradılıs...29/15 Lavan, "Akrabamsın diye benim için bedava mı çalışacaksın?" dedi, "Söyle, ne kadar ücret istiyorsun?"
Tekvin/Yaradılıs...29/16 Lavan'ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı RAHEL'di.
Tekvin/Yaradılıs...29/17 Lea'nın gözleri alımlıydı, Rahel ise boyu bosu yerinde, güzel bir kızdı.
Tekvin/Yaradılıs...29/18 Yakup Rahel'e aşıktı. Lavan'a, "Küçük kızın RAHEL için sana yedi yıl hizmet ederim" dedi.
Tekvin/Yaradılıs...29/19 Lavan, "Onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir" dedi, "Yanımda kal."
Tekvin/Yaradılıs...29/20 Yakup Rahel için yedi yıl çalıştı. Rahel'i sevdiği için, yedi yıl ona birkaç gün gibi geldi.
Tekvin/Yaradılıs...29/21 Lavan'a, "Zaman doldu, kızını ver, evleneyim" dedi.
Tekvin/Yaradılıs...29/22 Lavan bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi.
Tekvin/Yaradılıs...29/23 Gece kızı Lea'yı Yakup'a götürdü. Yakup onunla yattı.
Tekvin/Yaradılıs...29/24 Lavan cariyesi Zilpa'yı kızı Lea'nın hizmetine verdi.
Tekvin/Yaradılıs...29/25 Sabah olunca, Yakup bir de baktı ki, yanındaki Lea! Lavan'a, "Nedir bana bu yaptığın?" dedi, "Ben RAHEL için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın?"
Tekvin/Yaradılıs...29/26 Lavan, "Bizim buralarda adettir. Büyük kız dururken küçük kız evlendirilmez" dedi,
Tekvin/Yaradılıs...29/27 "Bu bir haftayı tamamla, RAHEL'i de sana veririz. Yalnız ona karşılık yedi yıl daha yanımda çalışacaksın."
Tekvin/Yaradılıs...29/28 Yakup kabul etti. Lea'yla bir hafta geçirdi. Sonra Lavan kızı RAHEL'i de ona verdi.
Tekvin/Yaradılıs...29/29 Cariyesi Bilha'yı Rahel'in hizmetine verdi.
Tekvin/Yaradılıs...29/30 Yakup RAHEL'le de yattı. Onu Lea'dan çok sevdi. Lavan'a yedi yıl daha hizmet etti.
   
  Tekvin/Yaradılıs...30/3 RAHEL, "İşte cariyem Bilha" dedi, "Onunla yat, benim için çocuk doğursun, ben de aile kurayım."
Tekvin/Yaradılıs...30/4 RAHEL cariyesi Bilha'yı eş olarak kocasına verdi. Yakup onunla yattı.
Tekvin/Yaradılıs...30/5 Bilha hamile kalıp Yakup'a bir oğlan doğurdu.
Tekvin/Yaradılıs...30/6 RAHEL, "Tanrı beni haklı çıkardı" dedi, "Yakarışımı duyup bana bir oğul verdi." Bu yüzden çocuğa Dan adını verdi.
   
  Tekvin/Yaradılıs...32/22 Yakup o gece kalktı; iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağı'nın sığ yerinden karşıya geçti.
Tekvin/Yaradılıs...32/23 Onları karşıya geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de geçirdi.

Tekvin/Yaradılıs...32/24 Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti.
Tekvin/Yaradılıs...32/25 Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı.
   
  Bir kırmızı ip hikayesi daha var. Oda iki oğluyla evlenen, 2 kocasının da Tanrı tarafından öldürülmesi üzerine, dul kalan, müzmin dulluktan kurtulabilmek için 3. çocuğun büyümesini sabırla bekleyen TAMAR'ın hikayesi. Kayınpederi 3. çocukla evlenmesine izin vermeyince, Kayınpederi ile yatan ve ondan hamile kalan Tamar ile yattığı kadının, gelini olduğunu bilmemezliğe gelerek, yatan ve onu hamile bırakan Kral Yahuda'nın hikayesi.


Tekvin/Yaradılıs...38/16 Yolun kenarına, ona doğru seğirterek, kendi gelini olduğunu bilmeden, "Hadi gel, seninle yatmak istiyorum" dedi. TAMAR, "Seninle yatarsam, BANA ne vereceksin?" diye sordu.
Tekvin/Yaradılıs...38/17 Yahuda, "Sürümden sana bir oğlak göndereyim" dedi. TAMAR, "Oğlağı gönderinceye kadar BANA rehin olarak bir şey verebilir misin?" dedi.
Tekvin/Yaradılıs...38/18 Yahuda, "Ne vereyim?" diye sordu. TAMAR, "Mührünü, kaytanını ve elindeki değneği" diye yanıtladı. Yahuda bunları verip ONUNLA YATTI. TAMAR hamile kaldı.

Tekvin/Yaradılıs...38/24 Yaklaşık üç ay sonra Yahuda'ya: "Gelinin TAMAR zina etmiş, şu anda hamile" diye haber verdiler. Yahuda, "ONU dışarıya çıkarıp yakın" dedi.
Tekvin/Yaradılıs...38/25 TAMAR dışarı çıkarılınca, kayınbabasına, "Ben bu eşyaların sahibinden hamile kaldım" diye haber gönderdi, "Lütfen bu eşyalara bak. Bu mühür, kaytan ve değnek kime ait?"
Tekvin/Yaradılıs...38/26 Yahuda eşyaları tanıdı. "O benden daha dürüst" dedi, "Çünkü onu oğlum Şela'ya almadım." Bir daha onunla yatmadı.
KIRMIZI İP
Tekvin/Yaradılıs...38/27 Doğum vakti gelince TAMAR'ın rahminde ikiz olduğu anlaşıldı.
Tekvin/Yaradılıs...38/28 Doğum yaparken ikizlerden biri elini dışarı çıkardı. Ebe çocuğun elini yakalayıp bileğine kırmızı bir iplik bağladı, "Bu önce doğdu" dedi.
Tekvin/Yaradılıs...38/29 Ne var ki, çocuk elini içeri çekti, o sırada da kardeşi doğdu. Ebe, "Kendine böyle mi gedik açtın?" dedi. Bu yüzden çocuğa Peres adı kondu.
Tekvin/Yaradılıs...38/30 Sonra bileğine kırmızı iplik bağlı kardeşi doğdu. Ona da Zerah adı verildi