but1
   
   
  YAHUDİLERİN TANRISI YAHVE'NİN SUNU VE TÜTSÜ TALEPLERİ
  BULUŞMA ÇADIRI ve HARUN SOYUNUN TAPINAK GÖREVLİLERİ OLARAK TAYİN EDİLMELERİ....LEVİLER
 

 

   
   
  Mısırdan Çıkış....33:7 Musa bir çadır alır, ordugahın dışına, biraz öteye kurardı. Ona 'Buluşma Çadırı' derdi. Kim RAB'be danışmak istese, ordugahın dışındaki Buluşma Çadırı'na giderdi.
Mısırdan Çıkış....33:11 RAB Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı.
   
  Yeşeya.............43:23 YAKMALIK SUNU için bana DAVAR GETİRMEDİNİZ , Kurbanlarınızla beni onurlandırmadınız. Sizi sunularla uğraştırmadım, GÜNNÜK isteyerek sizi usandırmadım.
Yeşeya.............43:24 Benim için GÜZEL KOKULU kamış SATIN almadınız, DOYURMADINIZ BENİ KURBANLARINIZIN YAĞIYLA . Tersine, beni günahlarınızla UĞRAŞTIRDINIZ, Suçlarınızla USANDIRDINIZ

Yasa Kitabı ......32/38 'Kurbanlarınızın YAĞINI YİYEN, Dökmelik SUNUNUZU İÇEN , İLAHLARINIZ hani nerede? Kalksınlar da size yardım etsinler! Size barınak olsunlar!

Yeremya............6/20 Neden bana Sabadan GÜNNÜK , Uzak bir ülkeden GÜZEL KOKULU kamış getiriliyor? YAKMALIK SUNULARINIZI kabul etmiyorum, KURBANLARINIZDAN HOŞNUT DEĞİLİM.››

Çölde Sayım......28:4 KUZUNUN birini SABAH, öbürünü akşamüstü SUNUN
Yeremya...........33/18 Levili kâhinlerden önümde yakmalık sunu sunacak, tahıl sunusu yakacak, kurban kesecek BİRİ HİÇ EKSİK OLMAYACAK.› ››
   
   
  2 Tarihler (Chronicles)...2/5 "Yapacağım tapınak büyük olacak. Çünkü Tanrımız bütün tanrılardan büyüktür.

Mısırdan Çıkış....15:11 ‹‹Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, Harikalar yaratan var mı?

Mısırdan Çıkış....15:14 Uluslar duyup titreyecekler, Filist halkını dehşet saracak.

2 Tarihler............2/6 Ama O'na bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü O göklere, göklerin enginliğine bile sığmaz. Ben kimim ki O'na bir tapınak yapayım! Ancak önünde buhur yakılabilecek bir yer yapabilirim.
Çölde Sayım......22/9 Tanrı Balam'a gelip, "Evinde kalan bu adamlar kim?" diye sordu.

Yeşaya..............6/1 Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu.
   
  HOŞUNA GİDEN BUHUR TARİFİNİDE YİNE TANRI DEDİKLERİ VARLIK VERİYOR..

Mısırdan Çıkış....30/22 RAB Musaya şöyle dedi/
Mısırdan Çıkış....30/23 ‹‹Şu nadide baharatı al/ 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış,
Mısırdan Çıkış....30/24 500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hin de zeytinyağı.
Mısırdan Çıkış....30/25 Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal mesh yağı denecek.
Mısırdan Çıkış....30/26 Buluşma Çadırını, Levha Sandığını, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla meshet.

Mısırdan Çıkış....30/29 Onları kutsal kıl ki, çok kutsal olsunlar. Onlara değen her şey kutsal sayılacaktır.
Mısırdan Çıkış....30/30 ‹‹Bana kâhin olmaları için Harunla oğullarını meshedip kutsal kıl.
Mısırdan Çıkış....30/31 İsraillilere de ki, ‹Kuşaklarınız boyunca bu kutsal mesh yağı yalnız benim için kullanılacak.
Mısırdan Çıkış....30/32 İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır.
Mısırdan Çıkış....30/33 Onun benzerini yapan ya da kâhin olmayan birinin üzerine döken herkes halkının arasından atılacaktır.› ››
Mısırdan Çıkış....30/34 Sonra RAB Musaya şöyle dedi/ ‹‹Güzel kokulu baharat -kara günnük, onikafç, kasnı ve saf günnük- al. Hepsi aynı ölçüde olsun.
Mısırdan Çıkış....30/35 Bir ıtriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak.
Mısırdan Çıkış....30/36 Birazını çok ince döv, Buluşma Çadırında seninle buluşacağım yere, Levha Sandığının önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır.
Mısırdan Çıkış....30/37 Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu RAB için kutsal sayacaksınız.

Mısırdan Çıkış....31/11 mesh yağını, kutsal yer için güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınlar.››
   
  İSRAİL TANRISININ, TEKE SUNUSU GÖNDERDİĞİ AZAZEL.
BÜYÜK İHTİMALLE MISIR'I DA, İSRAİLLİLERİ KURTARMAK İÇİN FİDYE OLARAK BIRAKTIĞI AZAZEL'E GÖNDERDİĞİ TEKE SUNUSU


Levililer......16:10 AZAZELE düşen TEKEYİ ise HALKIN GÜNAHLARINI BAĞIŞLATMAK için CANLI olarak RABbe sunacak. ONU çöle salıp AZAZELE gönderecek.
Luka..........1:68 «İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun! Çünkü HALKININ yardımına gelip onları FİDYEYELE kurtardı.
Yeşaya......43/3 Çünkü senin Tanrın, İSRAİL'in KUTSALI, Seni kurtaran RAB benim. FİDYEN olarak MISIR'ı, Sana karşılık Kûş ve Seva diyarlarını verdim.

FİDYELERİ BEN ALMADIĞIMA GÖRE; BİLEĞİ GÜÇLÜ, LİVYATANDAN DİŞİLİ BİR VARLIK İSRAİL TANRISINDAN İSRAİLLİLERİ KONTROL EDEBİLMESİ İÇİN MISIR BÖLGESİNİ TAMAMEN HÜKÜMRANLIĞI ALTINA ALMIŞ GÖZÜKÜYOR..

Levililer......16:1 RABbin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harunun iki oğlunun ölümünden sonra RAB MUSAYA şöyle dedi: ‹‹Ağabeyin HARUNA DE Kİ, perdenin arkasındaki EN KUTSAL Yere İKİDE BİR GİRMESİN, Antlaşma Sandığının üzerindeki Bağışlanma Kapağına yaklaşmasın. Yoksa ÖLÜR. Çünkü BEN KAPAĞIN ÜSTÜNDE, BULUT İÇİNDE GÖRÜNÜYORUM

Levililer......16:3 Harun En Kutsal Yere ancak GÜNAH SUNUSU olarak bir boğa, YAKMALIK SUNU olarak da bir koç sunarak girebilir.
Levililer......16:4 Kutsal keten mintan, keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak.
Levililer......16:5 İsrail topluluğu GÜNAH SUNUSU olarak Haruna iki teke, yakmalık sunu olarak bir koç verecek. sözcüğü TANRININ ÖFKESİNİN yatıştırıldığı, HALKININ GÜNAHLARININ bağışlanıp Tanrıyla barıştırıldığı özel yeri ifade ediyordu.
Levililer......16:6 ‹‹Harun boğayı kendisi için günah sunusu olarak sunacak. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak.
Levililer......16:7 Sonra iki tekeyi alıp RABbin huzuruna, Buluşma Çadırının giriş bölümüne götürecek.
Levililer......16:8 İkisi üzerine kura çekecek. Biri RAB için, biri AZAZEL için.
Levililer......16:9 Harun kurada RABbe düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak.
Levililer......16:10 AZAZELE düşen TEKEYİ ise HALKIN GÜNAHLARINI BAĞIŞLATMAK için CANLI olarak RABbe sunacak. ONU çöle salıp AZAZELE gönderecek.

   
  İSRAİL TANRI'sını HARACA KESEN, FİDYE&RÜŞVET ALMADAN MISIR'daki İSRAİL'lileri, YAHVE'ye VERMEYEN "ÇÖLLÜ AZAZİL" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz
   
 

İSRAİL TANRISI OLARAK İŞARET EDİLEN VARLIK, KENDİSİNE ve AZAZELE SUNULMASINI İSTEDİĞİ SUNULARIN TARİFİNİ ŞÖYLE YAPIYOR

Levililer......16:11 ‹‹Harun kendisi için GÜNAH SUNUSU olarak BOĞAYI getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu GÜNAH SUNUSUNU KENDİSİ İÇİN KESECEK
Levililer......16:12 RABbin huzurunda bulunan SUNAĞIN üzerindeki KORLARI BUHURDANA koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu BUHURLA PERDENİN arkasına geçecek.
Levililer......16:13 Orada, RABbin huzurunda BUHURU KORLARIN ÜZERİNE KOYACAK; buhurun dumanı Levha Sandığının üzerindeki Bağışlanma Kapağını kaplayacak. Öyle ki, HARUN ÖLMESİN

Nitekim 'Selam sevindiren ışık' ya da 'Selam sevincin ışığı' diye başlayan ilk Hıristiyan ilahisi Roma inancında ilah kabul edilen Güneş'le Hz. İsa imajının bir araya getirilmesini yansıtıyor. 25 Aralık günü de esas olarak Roma dininde 'Yenilmez Güneşin Doğumu Bayramı'na denk geiyor. 
Levililer......16:14 Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine, DOĞUYA DOĞRU serpecek. Kapağın önünde YEDİ kez bunu yineleyecek.
Hoşea.......13:15 ‹‹Kardeşleri arasında serpilip gelişse de, DOĞU RÜZGARI, çölden esen RABbin soluğu üzerine gelecek, Onun kaynağı kuruyacak, Pınarı kesilecek, Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.
SELAM SANA IŞIĞI...
DOĞUYA DÖNÜK KANLARIN SERPİLMSEİ İSRAİL TANRISI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DEMKKİ. Kendisine uğur, tılsım edinmiş olabilir. Abraham Lincoln'de anıtından Tam doğuya bakıyor. Hıristiyanların Paganlardan aldığı ilk ilahilerinin ismide doğudan doğmasını / gelmesini bekledikleri "sevindiren ışık".

Kongere önünde, HORUS GÖZÜ üstünde, Tekamül üçgeninde, CUMA NAMAZI adı altında MÜSLÜMANLARI SECDE ettirdikleri yönde TAM DOĞUYDU. KONGREYE BİAT ETTİRDİKLERİ MÜSLÜMANLARA EDİNİDİRDİKLERİ KIBLE Abraham Lincoln'un baktığı DOĞU yönüydü.

   
  PAGAN İLAHİSİ nasıl HIRİSTİYAN "SEVDİREN IŞIK" İLAHİSİ oldu? LİNCOLN'un baktığı DOĞUDA ne var? "SEVDİREN DOĞU" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz
   
  ABD KONGRESİNE CUMA NAMAZI BAHANESİ İLE YAPILAN SECDENİN İŞLENDİĞİ "NAMAZ İLE KONGREYE BİAT "sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  Levililer......16:15 ‹‹Bundan sonra, halk için GÜNAH SUNUSU olarak TEKEYİ KESECEK. Kanını PERDENİN ARKASINA götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin KANINI da Bağışlanma Kapağının üzerine ve önüne serpecek.
Levililer......16:16 Böylece En Kutsal Yeri İSRAİL HALKININ KİRLİLİKLERİNDEN, isyanlarından, BÜTÜN GÜNAKLARINDAN arındıracak. Buluşma Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü KİRLİ İNSANLARIN arasında bulunuyor.
Levililer......16:17 Harun kendisi, ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için En Kutsal Yere girdiğinde, dışarı çıkıncaya kadar Buluşma Çadırında hiç kimse bulunmayacak.
Levililer......16:18 Harun RABbin huzurunda bulunan sunağa çıkıp SUNAĞI ARINDIRACAK, boğanın ve tekenin kanını SUNAĞIN BOYNUZLARINA çepeçevre sürecek.
Levililer......16:19 Kanı parmağıyla yedi kez sunağa serpecek. Böylece sunağıİSRAİL HALKININ KİRLİLİĞİNDEN arındırıp kutsal kılacak.
Levililer......16:20 ‹‹Harun En Kutsal Yeri, Buluşma Çadırını, sunağı arındırdıktan sonra, CANLI TEKEYİ sunacak.
Levililer......16:21 İki elini tekenin başına koyacak, İSRAİL HALKININ bütün SUÇLARINI, isyanlarını, GÜNAHARINI AÇIKLAYARAK bunları TEKENİN BAŞINA AKTARACAK. Sonra bu iş için atanan bir adamla TEKEYİ ÇÖLE gönderecek.
Levililer......16:22 Teke İSRAİL HALKININ bütün SUÇLARINI YÜKLENEREK ISSIZ bir ÜLKEYE taşıyacak. Adam tekeyi ÇÖLLE SALACAK salacak.
Levililer......16:23 ‹‹Sonra Harun Buluşma Çadırına girecek. En Kutsal Yere girerken giydiği keten giysileri çıkarıp orada bırakacak.
Levililer......16:24 Kutsal bir yerde yıkanıp kendi giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halk için getirilen yakmalık sunuları sunacak, kendisinin ve halkın günahlarını bağışlatacak.
Levililer......16:25 GÜNAH sunusunun YAĞINI SUNAKTA yakacak.
Levililer......16:26 ‹‹Tekeyi AZAZELE GÖNDEREN adam giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek.
Levililer......16:27 Günah sunusu olarak sunulan ve kanları günahları bağışlatmak için En Kutsal Yere getirilen boğa ile teke ordugahın dışına çıkarılacak. Derileri, etleri, gübreleri yakılacak.
Levililer......16:28 Bunları yakan kişi giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek.
   
   
  Levililer....17/1 RAB Musa'ya şöyle dedi:
Levililer....17/12 "Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki, RAB'bin buyruğu şudur:
Levililer....17/13 İsrailliler'den kim ordugahın içinde ya da dışında bir sığır, bir kuzu ya da keçi kurban eder
Levililer....17/14 ve onu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne, RAB'bin Konutu'nun önüne, RAB'be sunmak üzere getirmezse, kan dökmüş sayılacak ve Tanrı Halkı'nın arasından atılacaktır.
Levililer....17/15 Öyle ki, İsrailliler açık kırlarda kestikleri kurbanları RAB'bin huzuruna, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne, kâhine getirsinler ve esenlik sunusu olarak RAB'be kurban etsinler.
Levililer....17/16 Kâhin sununun kanını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde RAB'bin sunağı üzerine dökecek, yağını da RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakacak.
Levililer....17/17 İsrail halkı taptığı teke ilahlara artık kurban kesmeyecek. Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli olacak.
Levililer....17/18 "Onlara de ki: İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim yakmalık sunu veya kurban sunar da,
Levililer....17/19 onu RAB'be sunmak için Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirmezse, Tanrı Halkı'nın arasından atılacaktır.
Levililer....17/110 "İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim kan yerse, ona öfkeyle bakacağım ve halkımın arasından atacağım.
Levililer....17/111 Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.
Levililer....17/112 Bundan dolayı İsrail halkına, 'Sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse kan yemeyecek' dedim.
Levililer....17/113 "İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim eti yenen bir hayvan veya kuş avlarsa, kanını akıtıp toprakla örtecektir.
Levililer....17/114 Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Bundan dolayı İsrail halkına, 'Hiçbir etin kanını yemeyeceksiniz' dedim, 'Çünkü her canlıya yaşam veren kandır. Onu yiyen Tanrı Halkı'nın arasından atılacaktır.'
Levililer....17/115 "Yerli olsun, yabancı olsun ölü bulduğu ya da yabanıl hayvanların parçaladığı bir hayvanın leşini yiyen herkes giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Ancak bundan sonra temiz sayılacaktır.
Levililer....17/116 Eğer giysilerini yıkamaz ve yıkanmazsa suçunun bedelini ödeyecektir."
   
   
  Levililer......1/1 RAB Musa'yı çağırıp Buluşma Çadırı'ndan ona şöyle seslendi:
Levililer......1/2 "İsrail halkıyla konuş, onlara de ki, içinizden biri RAB'be sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman, sığır ya da davar sunmalı.
Levililer......1/3 "Eğer yakmalık sunu sığırsa, kusursuz ve erkek olmalı. RAB'bin sunuyu kabul etmesi için onu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde sunmalı.
Levililer......1/4 Elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir.
Levililer......1/5 Boğayı RAB'bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler boğanın kanını getirip Buluşma Çadırı'nın giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler.
Levililer......1/6 Sonra kişi yakmalık sunuyu yüzüp parçalara ayırmalı.
Levililer......1/7 Harun soyundan gelen kâhinler sunakta ateş yakıp üzerine odun dizecekler.
Levililer......1/8 Hayvanın başını, iç yağını, parçalarını sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecekler.
Levililer......1/9 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır.
Levililer......1/10 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak davar yani koyun ya da keçi sunmak istiyorsa, sunusu kusursuz ve erkek olmalı.
Levililer......1/11 Onu sunağın kuzeyinde, RAB'bin ÖNÜNDE kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler KANI sunağın her yanına dökecekler.
Levililer......1/13 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi HOŞNUT EDEN kokudur.
Levililer......1/14 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak RAB'be kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı.
Levililer......1/15 Kâhin sunuyu sunağa getirecek, başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun KANI sunağın yan tarafından akıtılacak.
Levililer......1/16 Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak.
Levililer......1/17 Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek, ama tamamen ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

BUHURSUZ, TÜTSÜZ YAPAMAYAN YAKMALIK SUNU TARİFİ VEREN TANRI Kahinlik görevini kime veriyor? Harun'a veriyor. Tanrı Yahve, bundan daha iyi seçim yapmazdı herhalde. Her ikiside Gönüllerde büyütülüp beslenen bir olguyu temsil ediyor.
   
  Mısırdan Çıkış......29/1 "Bana kâhinlik edebilmeleri için, Harun'la oğullarını kutsal kılmak üzere şunları yap: Bir boğa ile iki kusursuz koç al.
Mısırdan Çıkış......29/2 İnce buğday unundan mayasız ekmek, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar yap.
Mısırdan Çıkış......29/3 Bunları bir sepete koyup boğa ve iki koçla birlikte bana getir.
Mısırdan Çıkış......29/4 Harun'la oğullarını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip yıka.
Mısırdan Çıkış......29/5 Giysileri al; gömleği, efodun altına giyilen kaftanı, efodu ve göğüslüğü Harun'a giydir. Efodun ustaca dokunmuş şeridini bağla.
Mısırdan Çıkış......29/6 Başına sarığı sar, üzerine de kutsal tacı koy.
Mısırdan Çıkış......29/7 Sonra mesh yağını al, başına dökerek onu meshet.
Mısırdan Çıkış......29/8 Harun'un oğullarını öne çıkarıp onlara gömlek giydir.
Mısırdan Çıkış......29/9 Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarını atamış olacaksın.
Mısırdan Çıkış......29/10 "Boğayı Buluşma Çadırı'nın önüne getir, Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koysunlar.
Mısırdan Çıkış......29/11 Boğayı huzurumda, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde keseceksin.
Mısırdan Çıkış......29/12 Kanını parmağınla sunağın boynuzlarına sür, artan kanı sunağın dibine dök.
Mısırdan Çıkış......29/13 Hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde yakacaksın.
Mısırdan Çıkış......29/14 Etini, derisini, gübresini de ordugahın dışında yak. Bu günah sunusudur.
Mısırdan Çıkış......29/15 "Bir koç getir, Harun'la oğulları ellerini koçun başına koysunlar.
Mısırdan Çıkış......29/16 Koçu sen kes. Kanını sunağın her yanına dök.
Mısırdan Çıkış......29/17 Koçu parçalara ayırıp bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıka, başla öteki parçaların yanına koy.
Mısırdan Çıkış......29/18 Sonra koçun tümünü sunağın üzerinde yak. Bu RAB'be sunulan yakmalık sunu, yakılan güzel kokulu sunudur.
Mısırdan Çıkış......29/19 "Öteki koçu getir, Harun'la oğulları ellerini koçun başına koysunlar.
Mısırdan Çıkış......29/20 Koçu sen kes. Kanını Harun'la oğullarının sağ kulak memelerine, sağ el ve ayaklarının baş parmaklarına sür. Artan kanı sunağın her yanına dök.
Mısırdan Çıkış......29/21 Sunağın üzerindeki kanı ve mesh yağını Harun'la oğullarının ve giysilerinin üzerine serp. Böylece
Mısırdan Çıkış......29/Harun'la oğulları ve giysileri kutsal kılınmış olacak.
Mısırdan Çıkış......29/22 "Koçun yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu al. (Çünkü bu, biri göreve atanırken kesilen koçtur.)
Mısırdan Çıkış......29/23 Huzurumdaki mayasız ekmek sepetinden bir somun, yağlı pide ve yufka al,
Mısırdan Çıkış......29/24 hepsini Harun'la oğullarının eline ver. Bunları BENİM huzurumda sallamalık sunu olarak salla,
Mısırdan Çıkış......29/25 sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sunuyla birlikte BENİ hoşnut eden koku olarak yak. Bu, RAB için yakılan sunudur.
Mısırdan Çıkış......29/26 "Harun'un atanması için sunulacak koçun döşünü huzurumda sallamalık sunu olarak salla. O döş senin payın olacak.
Mısırdan Çıkış......29/27 Harun'la oğullarının atanması için kesilen koçun sallanmış olan döşüyle bağış olarak sunulan budunu bana ayır.
Mısırdan Çıkış......29/28 İsrailliler bunları sürekli Harun'la oğullarının payına ayıracak. Bu, İsrailliler'in RAB'be sunduğu esenlik sunularından biridir.
Mısırdan Çıkış......29/29 "Harun'un kutsal giysileri, kendinden sonra oğullarına kalacak. Meshedilip atanırlarken bu giysileri giyecekler.
Mısırdan Çıkış......29/30 Harun'un yerine kâhin olan oğlu, Kutsal Yer'de hizmet etmek üzere Buluşma Çadırı'na girdiğinde yedi gün bu giysileri giyecek.
Mısırdan Çıkış......29/31-32 "Harun'la oğulları göreve atanırken kesilen koçun etini kutsal bir yerde haşlayacaksın. Haşlanan eti ve sepetteki ekmeği Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde yiyecekler.
Mısırdan Çıkış......29/33 Atanıp kutsal kılınmaları için günahları bağışlatan bu sunuları yalnız onlar yiyebilir. Yabancı biri yiyemez, çünkü bu sunular kutsaldır.
Mısırdan Çıkış......29/34 Atanmaları için kesilen kurbanın etinden ya da ekmekten sabaha artan olursa, yakacaksın. Bunlar yenmeyecek, çünkü kutsaldır.
Mısırdan Çıkış......29/35 "Harun'la oğulları için sana buyurduklarımın hepsini yap. Atanmaları yedi gün sürecek.
Mısırdan Çıkış......29/36 Günah bağışlatmak için günah sunusu olarak her gün bir boğa sunacaksın. Sunağı arındırmak için günah sunusu sun, kutsal kılmak için de meshet.
Mısırdan Çıkış......29/37 Yedi gün sunağı arındırarak kutsal kılacaksın. Böylece sunak çok kutsal olacak. Ona dokunan her şey de kutsal sayılacaktır.
Mısırdan Çıkış......29/38 "Düzenli olarak her gün sunağın üzerinde bir yaşında iki erkek kuzu sunacaksınız.
Mısırdan Çıkış......29/39 Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sunun.
Mısırdan Çıkış......29/40 Kuzuyla birlikte dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un ve dökmelik sunu olarak dörtte bir hin şarap sunacaksınız.
Mısırdan Çıkış......29/41 Öbür kuzuyu akşamüstü, yakılan güzel kokulu bir sunu olarak, sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla birlikte bana sunacaksınız.
Mısırdan Çıkış......29/42 "Bu yakmalık sunu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde, RAB'bin huzurunda, kuşaklar boyu sürekli sunulacaktır. Musa'yla konuşmak için İsrail halkıyla orada buluşacağım.
Mısırdan Çıkış......29/43 İsrailliler'le buluşurken çadır görkemimle kutsal kılınacak.
Mısırdan Çıkış......29/44 "Buluşma Çadırı'nı ve sunağı kutsal kılacak, Harun'la oğullarını bana kâhinlik etmeleri için görevlendireceğim.
Mısırdan Çıkış......29/45 İsrailliler arasında yaşayacak, onların Tanrısı olacağım.
Mısırdan Çıkış......29/46 Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak için onları Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB benim. Tanrıları RAB benim.
   
  Mısırdan Çıkış....40/34 O zaman bulut Buluşma Çadırını kapladı ve RABbin görkemi konutu doldurdu.

Mısırdan Çıkış....40/35 Musa Buluşma Çadırına giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RABbin görkemi konutu doldurmuştu.

   
  Mısırdan Çıkış....38/1 Besalel yakmalık sunu sunağını akasya ağacından kare biçiminde yaptı. Eni ve boyu beşer arşın, yüksekliği üç arşındı.
Mısırdan Çıkış....38/2 Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapladı.
Mısırdan Çıkış....38/3 Sunağın bütün takımlarını - kovaları, kürekleri, leğenleri, büyük çatalları, ateş kaplarını - tunçtan yaptı.
Mısırdan Çıkış....38/4 Pervazın altında aşağı doğru sunağın yarısına kadar ağ biçiminde tunç bir ızgara yaptı.
Mısırdan Çıkış....38/5 Tunç ızgaranın dört köşesine taşıma sırıklarını geçirmek için birer halka döktü.
Mısırdan Çıkış....38/6 Sırıkları akasya ağacından yaparak tunçla kapladı.
Mısırdan Çıkış....38/7 Sunağın taşınması için yan tarafındaki halkalara geçirdi. Sunağı tahtadan, içi boş yaptı.
Mısırdan Çıkış....38/8 Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde hizmet eden kadınların aynalarından tunç ayaklıklı tunç bir kazan yaptı.
Mısırdan Çıkış....38/9 Konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı.
Mısırdan Çıkış....38/10 Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk yaptı.
Mısırdan Çıkış....38/11 Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.
Mısırdan Çıkış....38/12 Avlunun batı tarafı için elli arşın boyunda perde, on direk, on taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.
Mısırdan Çıkış....38/13 Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşındı.
Mısırdan Çıkış....38/14 Girişin bir tarafında on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban;
Mısırdan Çıkış....38/15 öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban vardı.
Mısırdan Çıkış....38/16 Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş ince ketendi.
Mısırdan Çıkış....38/17 Direklerin tabanları tunç, çengelleriyle çemberleri gümüştü. Başlıkları da gümüş kaplamaydı. Avlunun bütün direkleri gümüş çemberlerle donatılmıştı.
Mısırdan Çıkış....38/18 Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı. Boyu yirmi, yüksekliği avlunun perdeleri gibi beş arşındı.
Mısırdan Çıkış....38/19 Tunçtan dört direği ve dört tabanı vardı. Direklerin çengelleri, başlıklarının kaplaması ve çemberleri gümüştü.
Mısırdan Çıkış....38/20 Konutun ve konutu çevreleyen avlunun bütün kazıkları tunçtandı.
Mısırdan Çıkış....38/21 Antlaşma Levhaları'nın bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa'nın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamar'ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi.
Mısırdan Çıkış....38/22 RAB'bin Musa'ya buyurduğu bütün işleri Yahuda oymağından Hur oğlu Uri oğlu Besalel yaptı.
Mısırdan Çıkış....38/23 Dan oymağından oymacı, yaratıcı, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten işlemede usta nakışçı Ahisamak oğlu Oholiav da ona yardım etti.
Mısırdan Çıkış....38/24 Kutsal Yer'deki bütün işler için kullanılan adanmış altın miktarı tapınak şekeliyle yirmi dokuz talant, yedi yüz otuz şekeldi.
Mısırdan Çıkış....38/25 Topluluğun sayımından elde edilen gümüş, tapınak şekeliyle yüz talant bin yedi yüz yetmiş beş şekeldi.
Mısırdan Çıkış....38/26 Sayımı yapılan yirmi ve daha yukarı yaştaki altı yüz üç bin beş yüz elli kişiden adam başına bir beka, yani tapınak şekeliyle yarım şekel düşüyordu.
Mısırdan Çıkış....38/27 Kutsal Yer ve perde tabanlarının dökümü için yüz talant gümüş kullanıldı. Her tabana bir talant olmak üzere, yüz tabana yüz talant gümüş harcandı.
Mısırdan Çıkış....38/28 Direklerin çengelleri, başlıkların kaplanması ve çemberleri için bin yedi yüz yetmiş beş şekel harcandı.
Mısırdan Çıkış....38/29 Adanan tunç yetmiş talant iki bin dört yüz şekeldi.
Mısırdan Çıkış....38/30-31 Bununla Buluşma Çadırı'nın giriş bölümündeki tabanlar, sunakla ızgarası ve bütün takımları, avlu çevresindeki ve girişindeki tabanlar, bütün konut kazıklarıyla avlu çevresindeki kazıklar yapıldı.
  Mısırdan Çıkış....25/1 RAB Musaya şöyle dedi/
Mısırdan Çıkış....25/2 ‹‹İsraillilere söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın.
Mısırdan Çıkış....25/3 Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır/ Altın, gümüş, tunç;
Mısırdan Çıkış....25/4 lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı,
Mısırdan Çıkış....25/5 deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı,
Mısırdan Çıkış....25/6 kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat,
Mısırdan Çıkış....25/7 başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar.
Mısırdan Çıkış....25/8 ‹‹Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.
Mısırdan Çıkış....25/9 Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.››
Mısırdan Çıkış....25/10 ‹‹Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun.
Mısırdan Çıkış....25/11 İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
Mısırdan Çıkış....25/12 Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak.
Mısırdan Çıkış....25/13 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla.
Mısırdan Çıkış....25/14 Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir.
Mısırdan Çıkış....25/15 Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.
Mısırdan Çıkış....25/16 Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy.
Mısırdan Çıkış....25/17 ‹‹Saf altından bir Bağışlanma Kapağı yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak.
Mısırdan Çıkış....25/18 Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap.
Mısırdan Çıkış....25/19 Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap.
Mısırdan Çıkış....25/20 Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak.
Mısırdan Çıkış....25/21 Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy.
Mısırdan Çıkış....25/22 Seninle orada, Levha Sandığının üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağının üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.›› ‹‹Kapporet›› sözcüğü Tanrının öfkesinin yatıştırıldığı, halkının günahlarının bağışlanıp Tanrıyla barıştırıldığı özel yeri ifade ediyordu.
Mısırdan Çıkış....25/23 ‹‹Akasya ağacından bir masa yap. Boyu ikifç, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşın olacak.
Mısırdan Çıkış....25/24 Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
Mısırdan Çıkış....25/25 Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir.
Mısırdan Çıkış....25/26 Masa için dört altın halka yap, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir.
Mısırdan Çıkış....25/27 Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı.
Mısırdan Çıkış....25/28 Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak.
Mısırdan Çıkış....25/29 Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap.
Mısırdan Çıkış....25/30 Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın.››
Mısırdan Çıkış....25/31 ‹‹Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun.
Mısırdan Çıkış....25/32 Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak.
Mısırdan Çıkış....25/33 Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak.
Mısırdan Çıkış....25/34 Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak.
Mısırdan Çıkış....25/35 Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak.
Mısırdan Çıkış....25/36 Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak.
Mısırdan Çıkış....25/37 ‹‹Kandillik için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin.
Mısırdan Çıkış....25/38 Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak.
Mısırdan Çıkış....25/39 Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak.
Mısırdan Çıkış....25/40 Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.››
   
  Mısırdan Çıkış....26/1 ‹‹Tanrının Konutunu on perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun, üzeri Keruvlarla ustaca süslensin.
Mısırdan Çıkış....26/2 Her perdenin boyu yirmi sekiz, eni dört arşın olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak.
Mısırdan Çıkış....26/3 Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapılacak.
Mısırdan Çıkış....26/4 Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap.
Mısırdan Çıkış....26/5 Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine ellişer ilmek aç. İlmekler birbirine karşı olmalı.
Mısırdan Çıkış....26/6 Elli altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece konut tek parça haline gelecek.
Mısırdan Çıkış....26/7 ‹‹Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yap.
Mısırdan Çıkış....26/8 Her perdenin boyu otuzfı, eni dört arşın olacak. On bir perde de aynı ölçüde olmalı.
Mısırdan Çıkış....26/9 Beş perde birbirine, altı perde birbirine birleştirilecek. Altıncı perdeyi çadırın önünde katla.
Mısırdan Çıkış....26/10 Her iki perde takımının kenarlarına ellişer ilmek aç.
Mısırdan Çıkış....26/11 Elli tunç kopça yap, kopçaları ilmeklere geçir ki, çadır tek parça haline gelsin.
Mısırdan Çıkış....26/12 Çadırın perdelerinden artan yarım perde konutun arkasından sarkacak.
Mısırdan Çıkış....26/13 Perdelerin uzun kenarlarından artan kumaş çadırın yanlarından birer arşın sarkarak konutu örtecek.
Mısırdan Çıkış....26/14 Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yap.
Mısırdan Çıkış....26/15 ‹‹Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap.
Mısırdan Çıkış....26/16 Her çerçevenin boyu on, eni bir buçuk arşın olacak.
Mısırdan Çıkış....26/17 Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın.
Mısırdan Çıkış....26/18 Konutun güneyi için yirmi çerçeve yap.
Mısırdan Çıkış....26/19 Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, yirmi çerçevenin altında kırk gümüş taban yap.
Mısırdan Çıkış....26/20 Konutun öbür yanı, yani kuzeyi için de yirmi çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere kırk gümüş taban yap.
Mısırdan Çıkış....26/22 Konutun batıya bakacak arka tarafı için altı çerçeve yap.
Mısırdan Çıkış....26/23 Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yap.
Mısırdan Çıkış....26/24 Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kalacak, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirilecek. İki köşeyi oluşturan iki çerçeve aynı biçimde olacak.
Mısırdan Çıkış....26/25 Böylece sekiz çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere on altı gümüş taban olacak.
Mısırdan Çıkış....26/26 ‹‹Konutun bir yanındaki çerçeveler için beş, öbür yanındaki çerçeveler için beş, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de beş olmak üzere akasya ağacından kirişler yap.
Mısırdan Çıkış....26/28 Çerçevelerin ortasındaki kiriş çadırın bir ucundan öbür ucuna geçecek.
Mısırdan Çıkış....26/29 Çerçeveleri ve kirişleri altınla kapla, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yap.
Mısırdan Çıkış....26/30 ‹‹Konutu dağda sana gösterilen plana göre yap.
Mısırdan Çıkış....26/31 ‹‹Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap; üzerini Keruvlarla ustaca süsle.
Mısırdan Çıkış....26/32 Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak.
Mısırdan Çıkış....26/33 Perdeyi kopçaların altına asıp Levha Sandığını perdenin arkasına koy. Perde Kutsal Yerle En Kutsal Yeri birbirinden ayıracak.
Mısırdan Çıkış....26/34 Bağışlanma Kapağını En Kutsal Yerde bulunan Levha Sandığının üzerine koy.
Mısırdan Çıkış....26/35 Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye bakan yanına yerleştir; kandilliği masanın karşısına, konutun güney tarafına koy.
Mısırdan Çıkış....26/36 ‹‹Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap.
Mısırdan Çıkış....26/37 Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök.››
   
  Mısırdan Çıkış....27/1 ‹‹Sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. Eni ve boyu beşer arşın, yüksekliği üç arşın olacak.
Mısırdan Çıkış....27/2 Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapla.
Mısırdan Çıkış....27/3 Sunak için yağ ve kül kovaları, kürekler, çanaklar, büyük çatallar, ateş kapları yap. Tümü tunç olacak.
Mısırdan Çıkış....27/4 Ağ biçiminde tunç bir ızgara da yap, dört köşesine birer tunç halka tak.
Mısırdan Çıkış....27/5 Izgarayı sunağın kenarının altına koy. Öyle ki, aşağı doğru sunağın yarısına yetişsin.
Mısırdan Çıkış....27/6 Sunak için akasya ağacından sırıklar yap, tunçla kapla.
Mısırdan Çıkış....27/7 Sırıklar halkalara geçirilecek ve sunak taşınırken iki yanında olacak.
Mısırdan Çıkış....27/8 Sunağı tahtadan, içi boş yapacaksın. Tıpkı dağda sana gösterildiği gibi olacak.››
Mısırdan Çıkış....27/9 ‹‹Konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda, özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın.
Mısırdan Çıkış....27/10 Perdeler için yirmi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak.
Mısırdan Çıkış....27/11 Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapılacak. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüşten olacak.
Mısırdan Çıkış....27/12 ‹‹Avlunun batı tarafı için elli arşınfö boyunda perde, on direk, on taban yapılacak.
Mısırdan Çıkış....27/13 Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşın olacak.
Mısırdan Çıkış....27/14 Girişin bir tarafında on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban olacak.
Mısırdan Çıkış....27/15 Girişin öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban olacak.
Mısırdan Çıkış....27/16 ‹‹Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yirmi arşın boyunda nakışlı bir perde olacak. Dört direği ve dört tabanı bulunacak.
Mısırdan Çıkış....27/17 Avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak.
Mısırdan Çıkış....27/18 Avlunun boyu yüz, eni elli, çevresindeki perdelerin yüksekliği beş arşın olacak. Perdeleri özenle dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak.
Mısırdan Çıkış....27/19 Konutta her türlü hizmet için kullanılacak bütün aletler, konutun ve avlunun bütün kazıkları da tunçtan olacak.››
Mısırdan Çıkış....27/20 ‹‹İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanıp ışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler.
Mısırdan Çıkış....27/21 Harun'la oğulları kandilleri benim huzurumda, Buluşma Çadırı'ndafş, Levha Sandığı'nın önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar yanar tutacaklar. İsrailliler için kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu.›› (bkz. Çık.33/7-10).
   
  Mısırdan Çıkış....28/1 ‹‹Bana kâhinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harunu, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve İtamarı yanına al.
Mısırdan Çıkış....28/2 Ağabeyin Haruna görkem ve saygınlık kazandırmak için kutsal giysiler yap.
Mısırdan Çıkış....28/3 Bilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle, Haruna giysi yapsınlar. Öyle ki, bana kâhinlik etmek için kutsal kılınmış olsun.
Mısırdan Çıkış....28/4 Yapacakları giysiler şunlardır/ Göğüslük, efod, kaftan, nakışlı mintan, sarık, kuşak. Bana kâhinlik etmeleri için ağabeyin Haruna ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar.
Mısırdan Çıkış....28/5 Altın sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar.››
Mısırdan Çıkış....28/6 ‹‹Efodu altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden ustaca yapacaklar.
Mısırdan Çıkış....28/7 Bağlanabilmesi için iki köşesine takılmış ikişer omuzluğu olacak.
Mısırdan Çıkış....28/8 Efodun üzerinde efod gibi ustaca dokunmuş bir şerit olacak. Efodun bir parçası gibi lacivert, mor, kırmızı iplikle, altın sırmayla, özenle dokunmuş ince ketenden olacak.
Mısırdan Çıkış....28/9 İki oniks taşı alacak, İsrailoğullarının adlarını, doğuş sırasına göre altısını birinin, altısını ötekinin üzerine oyacaksın.
Mısırdan Çıkış....28/11 İsrailoğullarının adlarını bu iki taşın üzerine usta oymacıların mühür oyduğu gibi oyacaksın. Taşları altın yuvalar içine koyduktan sonra İsraillilerin anılması için efodun omuzluklarına tak. Harun, anılmaları için onların adlarını RABbin önünde iki omuzunda taşıyacak.
Mısırdan Çıkış....28/13 Altın yuvalar ve saf altından iki zincir yap. Zincirleri örme kordon gibi yapıp yuvalara yerleştir.››
Mısırdan Çıkış....28/15 ‹‹Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap.
Mısırdan Çıkış....28/16 Dört köşe, eni ve boyu birer karış olacak; ikiye katlanacak.
Mısırdan Çıkış....28/17 Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt;
Mısırdan Çıkış....28/18 ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı;
Mısırdan Çıkış....28/19 üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist;
Mısırdan Çıkış....28/20 dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak.
Mısırdan Çıkış....28/21 On iki taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğullarının adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrailin on iki oymağını simgeleyecek.
Mısırdan Çıkış....28/22 ‹‹Göğüslük için saf altından örme zincirler yap.
Mısırdan Çıkış....28/23 İki altın halka yap, göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy.
Mısırdan Çıkış....28/24 İki örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak.
Mısırdan Çıkış....28/25 Zincirlerin öteki iki ucunu iki yuvanın üzerinden geçirerek efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağla.
Mısırdan Çıkış....28/26 İki altın halka daha yap; her birini göğüslüğün alt iki köşesine, efoda bitişik iç kenarına tak.
Mısırdan Çıkış....28/27 İki altın halka daha yap; efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin yukarısına tak.
Mısırdan Çıkış....28/28 Göğüslüğün halkalarıyla efodun halkaları lacivert kordonla birbirine bağlanacak. Öyle ki, göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında kalsın ve efoddan ayrılmasın.
Mısırdan Çıkış....28/29 ‹‹Harun Kutsal Yere girerken, İsrailoğullarının adlarının yazılı olduğu karar göğüslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki, ben, RAB halkımı sürekli anımsayayım.
Mısırdan Çıkış....28/30 Urimle Tummimi karar göğüslüğünün içine koy; öyle ki, Harun ne zaman huzuruma çıksa yüreğinin üzerinde olsunlar. Böylece Harun İsrailoğullarının karar vermek için kullandıkları Urimle Tummimi RABbin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak.››
Mısırdan Çıkış....28/31 ‹‹Efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap.
Mısırdan Çıkış....28/32 Ortasında baş geçecek kadar bir boşluk bırak. Yırtılmaması için boşluğun kenarlarını yaka gibi dokuyarak çevir.
Mısırdan Çıkış....28/33 Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak.
Mısırdan Çıkış....28/34 Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak.
Mısırdan Çıkış....28/35 Harun hizmet ederken bu kaftanı giyecek. En Kutsal Yere, huzuruma girip çıkarken duyulan çıngırak sesi onun ölmediğini gösterecek.
Mısırdan Çıkış....28/36 ‹‹Saf altından bir levha yap ve üzerine mühür oyar gibi ‹RABbe adanmıştır› sözünü oy;
Mısırdan Çıkış....28/37 lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağla.
Mısırdan Çıkış....28/38 Harun onu alnında taşıyacak. İsrailliler kutsal bağışlarını getirirken suç işlemişlerse, suçlarını Harun taşıyacak; onlar önümde kabul görsün diye levha sürekli Harunun alnında bulunacak.
Mısırdan Çıkış....28/39 ‹‹İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ketenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap.
Mısırdan Çıkış....28/40 ‹‹Harunun oğullarına mintanlar, kuşaklar, görkem ve saygınlık kazandıracak başlıklar yap.
Mısırdan Çıkış....28/41 Bu giysileri ağabeyin Haruna ve oğullarına giydir; sonra bana kâhinlik etmeleri için onları meshedip ata ve kutsal kıl.
Mısırdan Çıkış....28/42 ‹‹Edep yerlerini örtmek için onlara keten donlar yap. Boyu belden uyluğa kadar olacak.
Mısırdan Çıkış....28/43 Harun'la oğulları Buluşma Çadırı'na girdiklerinde ya da Kutsal Yer'de hizmet etmek üzere sunağa yaklaştıklarında, suç işleyip ölmemek için bu donları giyecekler. Harun ve soyundan gelenler için sürekli bir kural olacak bu.››