but1
   
   
  SARAYLARINA YAHUDİ GELİN ALANLARIN DİNİ; PÜRİTENLİK
   
 

Puritenlik, 1600 başlarında William Tyndale adlı bir CALVANİST'in kurduğu ve İngiltere'de gelişmiş bir mezhep. Püritenler; Protestan kabullerini Eski AHİT'le TAMAMEN ÖZDEŞLEŞTİRMİŞLER / EŞLEŞTİRMİŞLER.

Hristiyanların, Eski Ahit + Yeni Ahit kitaplarından müteşekkil olan ve "İNCİL" (İlahi vahiy İncil'in Kitabının ismi, kitaplarına semavi hüvviyet kazandırsın, ilahi vahiy içeriyor sanılsın diye kapak adı yapılmış) adını verdikleri Kitaplarının, Eski Ahit (Yahudiler gibi İsa'nın Babam dediği Baba Tanrı / İsrail'in Tanrısı) bölümüne bağlı olan, Hristiyan görünümündeki Yahudileştirilmiş Hristiyanların tanım adı. Yada inançların İsa'ları zamanındaki ilk haline / Yahudiliğe, dönüştürülmüş olan Hristiyanlık çatısı altındaki mezhebin adı.

Püritenler Yahudilikle özdeşleşmeyi / Hıristiyanlık içinde başkalışımı o derece ileri getirmişler ki, Protestanlığın Katolik kilisesine açtığı savaşı, içinden çıktığı Protestan Angaligan Kilisesini de içine alacak şekilde genişletmişler. Protestanlığın en uç noktasını temsil eden Protestan Angaligan Kilisesini de Calvanistleri de dinsizlik hedeflerine katılmış

Evrensel Yahudi Ansiklopedisi / Universal Jewish Encyclopedia da; Etik yapısı Eski Ahit'le tümüyle EŞ OLAN Puritenlik; "İNGİLİZ YAHUDİLİĞİ" olarak adlandırılmış.

   
     
 
  Yahudilerin, ABD ile evlilik yapması, onların deyimiyle "SARAYA kız verme", ABD'nin kurucularının benimsediği görüşlerine bakıldığında hiçte zor olmadığı görülmektedir. Saraya girmeleri, uyumlanmaları hiçte zor olmamış gözüküyor. Tek şart Hristiyan kimlikleri altında Yahudiliğin tüm manifestolarını uygulamak.

Eski Ahit zaten Oğul Tanrılarının sağlığında kullandığı BABA tanrının kitabı değil miydi? Yani birtakım esinlenmeciler ortaya çıkarılmadan Hristiyanların uyup, tabi olduğu, tapınmalarını ona göre düzenlediği, (İsa'nın sünnetli olup Cumartesi günü dinlenip, havrada Babasının havralarına gidip ibadet etmesi gibi TÜM İSA yanlılarıda Eski Ahit kitabına göre tapınıp sunu ve buhur sunuyordu) TANRIYI tanıdıkları kurtuluşun Yahudilikte olduğunu öğrendikleri (Hristiyanların Yeni Ahit kitaplarında da kurtulmayı garantileyenler Tanrı ile özel ezgilerini söyleyecek olanlar İsrail oğllarının 12 kabilesine ait 144.000 kişidir), VAAD topraklarının sadece Yahudilere has olduğunu gördükleri bir kitaptı.

Özetle; Puritenlik Hristiyanlık içinde gelişimini tamamlamış İSA gibi Eski AHİT'e bağlı olan YAHUDİLİĞİN TA! KENDİSİDİR.

Amerikanın işgali ve yerlilerin yok edilme seyrine bakıldığında ortada; Tanrısal bağlamdaki tüm yetkileri kendilerinde gören (üstün ırk beyazlar, zencilere karşıda devam ettirilen görüş) işgalci insanların, hoşlanmadıkları, nefret ettikleri yerli ırkın / soyun kurutulması var.

Amerika'nin kurucu kökenini, din olarak Katolikleri putperes olarak nitelendirip ayrılan ve Eski Ahit'e olan bağlılıklarını artıran Protestanlar oluşturuyordu. ABD'nin şekillenmesinde Luter'in kurduğu, Calvanist protestanlığın olması, Yahudilerin Saraya kız vermelerini çok kolay hale getirmişti. Saray içinde itibarlı yerleri kısa sürede elede ederek, bağımsız Amerika'nın oluşumunda önemli roller üstlenmiş ve devletin biçimlenmesinde aktif rol oynamışlar.

Protestanlar olarak Yahudilere daha yakın duran ve onların seçilmiş olduğuna inana halkın desteğiyle de bu işler daha da kolaylaşmış. En azından ekonomide ve finans sektöründe karşılarında olan, yasaklar getiren bir kilise anlayışı olmamış. Yahudilerin Vaad edilmiş toprakları olduğuna temelden inanıp, bu güne kadarda her türlü desteği vermeleri, ABD'nin ve halkının Yahudilere bakışını ortaya koymuyor mu?

Üstelik; ABD'nin kuruluşunda ve biçimlenmesinde etkin olan Protestanlar, Luther ve Calvin'in başlattığı "Eski Ahit'e yönelme" hareketini, daha da radikal bir çizgiye götürmüş olan PURİTENLER mezhebindendi. Puritenler Eski Ahit'i neredeyse inançlarının ana kaynağı haline sokmuşlar.

Puritenlik, 1600 başlarında William Tyndale adlı bir Calvanist'in kurduğu ve İngiltere'de gelişmiş bir mezhep. Puritenler; Protestan kabullerini, Eski Ahit yönünde daha ileri getirmişler. Bu işi o derece ileri getirmişler ki; Protestanlığın Katolik kilisesine açtığı savaşı, içinden çıktığı Protestan Angaligan Kilisesini de içine alacak şekilde genişletmişler.

Puritanların, Luther ve Calvin kabulerini, Eski Ahit yönüne dahada ileri götürmeleri, onların Eski Ahit'e olan bağlılıklarını artırmakla kalmamış, inanç olarak Yahudieşmelerine de sebep olmuştur. Bu kabuller sonucunda, Pulitenlere göre Yahudiler seçilmiş ve üstün olan bir soydu.

Doğal olarakta, seçilmiş ve üstün ırk olarak gördükleri Yahudilere duyulan sempati ve hayranlık kendiliğinden inançlarının içine yerleşivermiş. Böylece, Yahudilere sadece hayranlık duymanın ötesinde, özdeşleşmeler ve benzemelerde ortaya çıkmış yönetimlerii toplumları istedikleri gibi yönlendirir olmuşlardı.

Evrensel Yahudi Ansiklopedisi / Universal Jewish Encyclopedia da; Etik yapısı Eski Ahit'le tümüyle eş olan Puritenlik; "İNGİLİZ YAHUDİLİĞİ" olarak adlandırılmış.

Bazı dönemlerde Yahudi aleyhtarı gibi gösterilen Proestanlık, tam tersine Eski Ahit'e olan bağllıkları, kurucuları, uygulamaları, finansal hareketlere yaklaşımları ve Dünya üzerindeki politikalarına bakıldığında, Yahudilerle ve Yahudilikle yakından alakalı olduğu görülebiliyor.

Yahudi Ansiklopedisi de bu yakından alakayı özetlemiş.
“Luther'in Roma Katolikliğine getirdiği yıkıcı darbe ilk olarak Yahudiler tarafından benimsendi.” (Encyclopedia Judaica)
“Özellikle Sefardi diasporasından olan Joseph ha-Kohen gibi bazı Yahudi bilim adamlarının Reform'a karşı oldukça büyük sempatileri vardı.” (Encyclopedia Judaica)
“Kabalist Abraham B. Eliezer ha-Levi, Luther'in Hıristiyanları yavaş yavaş eğitmeye çalışan bir ‘Gizli Yahudi' olduğunu söyledi.” (Encyclopedia Judaica)
“Martin Luther kilise tarafından ‘Yarı Yahudi' olarak adlandırıldı. Abraham Farissol gibi bazı Yahudiler, Luther'i ‘gizli bir Yahudi', dini gerçeği ve adaleti ayakta tutan bir yenilikçi olarak tanımlarken, anti-putperest yenilikleri Yahudiliğe dönüş olarak belirttiler.” (Encyclopedia Judaica)

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Yahudilerin Saraya kız vermeleri, Sarayda barınmaları hiçte zor olmamış. Yahudi inancına yada kökenine sahip olmayan yöneticiler, iş başınada gelse, kendilerini kabul eden, üstün ve seçilmiş ırk olarak gören KURTARICI ROLÜNÜ ÜSTLENMİŞ, İSA MESİH'in HAMİSİ Puritalist görüş, ABD'ye egemen olmuş

   
 
   
  Puritalist kelime olarak, katı, bağnaz, taviz vermez anlamına geliyorsa da, bu kişisel davranışlar için kullanılan bir tanımlamaymış.
Mezhebin kurucularına göreyse, "Püritalis" sadeleşmek / saflaşmak manasına geliyormuş.
Kural olarak tutucu, tavizsiz, bağnazlığı benimseyen, stratejisini ise sadeleşmek, saflaşmak üzerine kuran, Tanrısal görevler edinmiş bir mezhep.

"Pur" kelimesi ise "kura, zar" anlamına geliyormuş. "Purim" de "kura çekmek" anlamına geliyormuş.
"Puritalist" kelimesinin kökü cahillik benzetmesimdir bilmem ama aynı.
Kelime kökleri farklıda olsa, uygulamada, pratikte eşitlik / aynılık olduğu için (hemen hemen aynı amaçlı), kelime köklerindeki benzerliğin pekte önemi olmasa gerek. (Türkce kunuşu ve yazılışında "Ü" kullanılması Türkçeleştirilmesinden kaynaklanıyor olmalı)

Yahudiliğe sempati duyanlar, Eski Ahit'e daha çok yaklaşanlar elbette esinlenmelerini de onlardan yapacaklar. Katliamı kura ile özdeşleştirenler, purimi de saflaşmakla özdeşleştirebilirler. Ortalığa çıkıpta "biz purimciyiz" diyemeyeceklerine göre, yaldızlayarak sunumlarını yapacaklar.

Irkları, inançları saflaştırmak, daha doğrusu sadeleştirmelerle "BİR'leme, BİR yapma" (Burada BİR sayısal BİR değil. BİRLİĞİN BİR'i. Esnaf BİR'likleri gibi) olarak alınırsa, PURİM sözcüğü arkasından gelen olaylar nedeniyle, PURİTAN'la tam olarak örtüşüyor.Yahudi sempatizanı olanlar, onların kitaplarını benimseyenler, elbette onlarla özdeşleşen yeni fikirlerini yaşatmak isteyeceklerdir.

Papa'lığın 25 yıllık çalışma sonucu hazırladığı "The New American Bible" isimli Yeni Ahit tefsirin de, Eski Ahit'teki çoklu / ikincil / Düalist Tanrı izlerinin varlığından bahsetmesinin nedeni bu değil mi? Yeni Ahit'ten, Eski Ahit'e geçişlerin önünü kesebilmek, Amerikan Din pazarında daha iyi yer edinebilmek değil mi? Hem Eski Ahit'i "her harfi Tanrıdan" diye kabul edenlerin, Eski Ahit'teki ikincil / Düalist kuvvetlerden bahsetmesinin ne amacı olabilir?
   
  VATİKANA GÖRE; E&Y AHİT'ler de ki, TANRI İŞARETLERİ ve TUTARSIZLIKLARIN İŞLENLENDİĞİ "DÜALİST DİNLER" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  Madem Eski Ahit'te "ikincil Tanrılar" var, o halde neden "her harfi Tanrıdandır" diye, Yeni Ahit'le birlikte aynı kapak altında tutuyor ve dağıtımını yapıyorsunuz?
Sizde mi çok Tanrılara inanıyorsunuz?
Yahve'nin kitabını alıp kendisini ne yaptınız?

"İsa kitap getirmedi Eski Ahit'e bağlı kaldı, onu tebliğ etti" dediğinize göre, İsa'nız da mı çok Tanrı varlığını savunuyordu?..vb.., sorularını göze alarak, böyle bir tefsir yapmalarının amacı ne olabilir? "Bu ne lahna bu ne pehriz" dedirtebilecek uygulamayı yapmak için iyi nedenleri olmalı.
   
  Hıristiyanlar Protestanları Düalist din yakıştırmasıyla vurmaya kalkıp Amerikada ki Katoliklerin yada Dünya'da Protestan olabileceklerin önünü kesmeye kalkarsa, Elbette Protestanlar da bir takım suçlamalar yapıp, yaldızları ucundanda olsa şeffaf hale getireceklerdir. Tabiki bu Yaldız kaldırma eylemi, Vatikan'ın yaptığı gibi, belli ölçülerin dışına çıkmamalı ki, KEL HEPTEN ortaya çıkmasın.
   
  HIRİSTİYANLARIN, MERYEM'İ GÖK TANRIÇASI HALİNE GETİRMELERİNİN İŞLENDİĞİ "GÖK KRALİÇESİ" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
   
  Yahudiliğin püritenlik anlayışıda var elbette. Esasında Püritenlik, I. Elizabeth'in İngiliz Kilisesi'ne karşı başlattığı hareketi, sebep göstererek "SAFLIĞI" arıyoruz solaganları eşliğinde, Yahudi esaslarına yönelenlerin geliştirdiği bir doktirin.

Az ondan, az bundan, birazda şundan, birazda bundan, bana göre, sana göre, ceplere göre, halka göre..vs..gibi törpüleme dolgulama çalışmalarından sonra ortaya çıkarılmış, Hıristiyanlığın Yahudilik zihniyeti.

"Kuralları biz koyduğumuz sürece, her şey serbest. Biz yaptığımız sürece her şey Tanrı için. Biz düdüğü çalana kadar faul, ofsayt yok", Herkez özgür sınırları biz çizip gardiyanları biz atadığımız sürece..vb.. yapılanmalarıyla Dünyada her haltı yemeyi kendierinin belirlediği standartlar bağlamış, dinsel hareket maskeli, siyasi ve tam ekonomik bir inanç ittifakı.

İşte Püritenleri, çok yakından ilgilendiren ve Dünyada tek vücud olmuş bir şekilde hazırlandıkları Yahudilik Manifestosu
   
  SOYKIRIM, YAHUDİLİK MANİFESTOSU, AMALEK AVCILIĞI ve MASKESİ PURİM BAYRAMININ İŞLENDİĞİ "ESTER & PURİM" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.