but1
   
   
  ARGEMEDDON ZAMANI...AHİTLERDE BELİRTİLEN ZAMANI
   
     
 

 

 

İsa Tanrının gelişi, Altın çağ dedikleri 1000 yılın sonunda mı olacak? Yoksa Kutsal metin yazarlarının ölümünden önce mi olacak? SORUSUNA CEVAP yine kendilerinden vermek gerekir. Rüya onların rüyası biz kalkıpta onların rüyalarına nasıl müdaheleedebiliriz.Hayal onların hayali istedikleri gibi hayal kurabilirler.Hayal sıkıntısı çekenlerde hayalcilerine baş vurabilir.Hayallerinin içine girip, perdelerini yıkıp kuklacının gösterdiği görüntüleri nasıl bozabiliriz.

Kendi kitaplarına göre; bu iş çoktan bitmiş. Ortada ne kurtarma sözünün geçerliliği kalmış, nede kurtaracak kişi. Olay çoktan bitmiş. Her neden kurtulmak istiyorlarsa, her kimler kurtarılacaksa bu kurtarma işi çoktan kapanmış.Kurtulanlar, Allah'tan, Hz. İsa ile gönderilen vahiyleri kendilerine rehber edinip, Hidayet yolunu tutmuşlar.

Kurtulamayanlar ise; Hz. İsa ile gönderilenlere kulaklarını tıkamışlar, kendilerini kurtarmaya gelene sırt dönüp, kendilerine süslü gösterilen inanışlara devam etmişler, boş Vaad'cinin peşine takılarak, karanlıklara giden yolu tutmuşlar.(Aynı tavrı Hz. Muhammed ile yapılan çağrılara karşıda sürdürmüşler) Hani derler ya! "aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz" diye.

Birileri bir balon şişirmiş, ortaya kurtarılma vaadleri atılmış, insanlar kandırılmış, peşlere takılmış. Kurtarıcı mesih lafını ortaya atanlar bile, kurtarıcılarına kavuşamadan terk-i Dünya eylemişler. "Bizi ancak özel ısmarlama bir kurtarıcı kurtarabilir, şöyle kafamıza göre bir kurtarıcı olsada bizleri kurtarsa" diye kaleme sarılıp mektuplar, metinler yazanlar; hayallerindeki umutlarının gerçekleşmesini göremeden, o hiç istemedikleri yolculuğa çıkmışlar. Sonsuz yaşam hayallerinin geçersiz olduğunu bile anlayamadan, kurtulmak istedikleri hesap gününe doğru, geri dönüşü olmayan sefer çıkmışlar.

Eğer son seferlerine çıkmadan, sessizliğe bürünmeden, "son sözleri için mektup yaz" deselerdi herhalde, İsa'ya etfettikleri sözü, kurtarıcı olarak işaret ettikleri için kullanırlardı.İsa, nasıl BABA Tanrısına seslendi ise; onlarda OĞUL Tanrı'ya /Tanrı dediklerine öyle seslenirlerdi.

Matta.....27/46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, BENİ NİÇİN TERK ETTİN?» diye bağırdı.

O saati yaşamamak için, mizansen haline getirdikleri yakarışları, Tanrı edindiklerine karşı (İSA TANRIYA/İSRAİL TANRISINA) kullanırlardı. Herşeye egemen Tanrı adayı olan, Oğul Tanrıyı yalvartanlar, kendi kurtuluşları için yapacakları yalvarışlarla, nasıl manzum eserlere kaynaklık ederlerdi / oluştururlardı?

Markos (Mark).....4/35 Biraz ilerledi, YÜZÜSTÜ yere kapanıp DUA ETMEYE başladı. «MÜMKÜNSE o saati YAŞAMAYAYIM» dedi.
Markos (Mark).....4/36 «Abba, BABA, senin için her şey MÜMKÜN, bu kâseyi BENDEN uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.»

"Plan gereği bedenlendi" denilen, "Tanrı" denilen, "planı gereği yeryüzüne geldi" denilen, "Baba Tanrı ile aynı özden" denilen, Oğul Tanrı ölmekten çok korkuyor. Boyut değiştirmenin mimarı ve emredicisi olması gereken Tanrı, boyut değiştirmekten çok korkuyor. Ölüm diyarının yaratıcısı olması gereken Tanrı, ölürse dirilememekten çok korkuyor. Tanrı olsa bunlardan korkar mı? Mezarlıktan geçenin korkusunu yenmek için sürekli birşeyleri tekrarlaması gibi / ıslık çalması gibi, eski adıyla Yahve, yeni adıyla Oğul Tanrı'da sürekli dirileceğini tekrarlayarak kendisine telkinde bulunuyor.

Baba Tanrının "sözü" diye tanıtılan, "önce söz vardı" diye lanse edilen Tanrı; yapısı oluşumu gereği "OL"der, herşey dilediği gibi oluverir. Dah Tanrı diye ilan ettiklerinin, geri döndüğünde TANRILIK MESLEĞİNİ SÜRDÜRECEĞİNDEN ve Tanrı Tahtının sağında oturacağından haberi yok. Esasında Tanrı olduğundan da haberi olamadığı gibi, Tanrılık iddiası da yok.

KASE ve KAN ne olabilir? Son yemek tablosu ile kehanetlerine KASE ve KANI ekleyenler, KASE ile neyi kasdediyor olabilirler?Templiyer Şovalyeleri ile bağlantılı olarak, Ortadoğu'da aradıkları KASE, esasında Ortadoğun'un kan çanağına döndürmesi ile ilgili görünüyor. Kase; Tanrılarının Vaadleri karşılığında, içmeye arzu duyacağını umdukları taze kanları ifade ediyor. Tanrılarının çarmıhta döktükleri kanın intikamı için, çok kan dökmesi gerktiğini uman çizgi flim yapımcıları, senaryolarına bu KASE ve CENDERE motiflerini işlemeyide unutmamışlar.

Tanrılarına, Putperes toplumlar gibi buhur - tütsü yakanlar, sunular sunanlar ve bunları ibadet haline getirildiğini kitaplarına yazanlar, Tanrılarının kandan da hoşlanabileceğini zannedebilirler.

Kehanet çalışmalarında bile kan dökmeyi planlayanların insanlığa barış getirmesi umulabilir mi? Tanrı adına kitaplar yazıyorlar, yazdıkları kitapta Tanrılarına kan adıyorlar. İnsanları adak olarak adıyorlar. Sonra kalkıp, Tanrı edindiklerine İnsanları kurban eden, Maya'ları, İnka'ları, Astek'leri Tanrıdan nasiplenmemiş barbarlar olarak damgalıyorlar. Tanrılarına insan kurban edenleri, yaptıkları belgeseller de işliyorlar ama hiç aynaya bakmaya, ellerindeki eldivenleri çıkarmaya teşebbüs etmiyorlar.

KASE ile Tanrıları adına DÖKÜLECEK KANLARI işaret ediyorlar.İşte anlatımları..
Markos (Mark).....4/24 «Bu benim kanım» dedi İsa, «birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.
Markos (Mark).....4/25 Size DOĞRUSUNU söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliğinde tazesini içeceğim O GÜNE dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.»

Asmanın ürünü ile kast edilen ne? Kaseden içtiği antlaşma adına benim kanım demişti İsa. Kurtulmak içinde; BABA TANRI'ya, "Kaseyi benden uzak tut, kanımı akıtma" diye yalvarmıştı. Kasede olan ve içilen dökülecek KANLAR. Kendi kanına karşılık ( hayali tanrıları için hayal ettikleri / isteyeceğini umdukları) ürün verecek olan oluşumların, izahatı kendi ifadeleri ile şöyle..

Esinleme (Vahiy/Revelation)...14/18 Ateşin üzerinde yetkili olan başka bir melek ise sunaktan çıkıp geldi. Keskin ORAĞI olana yüksek sesle, «Keskin ORAĞINI uzat!» dedi. «Yerin ASMASININ salkımlarını topla. Çünkü üzümleri olgunlaştı
Esinleme (Vahiy/Revelation)...14/19 Bunun üzerine melek ORAĞINI yerin üzerine salladı. Yerin ASMASININ ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük cenderesine attı.

Tanrı diye birtakım hayaller peşinde koşup birtakım duyumları inanç sistemlerini kafalarına göre bir din oluşturmak için kullananlar; son nefeslerini verirlerken belki seslendiler ama duyanları olmadı. Gök kubbe altında sadece, (gözlerini kapadıklarında) görülen hayallerin ürünleri olan mektuplar kaldı.

Ne "çok iyi yoldasınız devam edin" diyebildiler nede "söylediklerimiz yalandı aman geri dönün" diyebildiler. Ne "hayallerimizi yazdık" diyebildiler, nede "bize bunları yazdıran boş vaadciymiş" diyebildiler. Hepsi sessizce, sonsuz sessizliğe gittiler. Ne kurtarmaya gelebildiler, nede "yoldayız geliyoruz" diyebildiler.

   
  ALLAH, KUR'AN'I KERİM'DE ŞÖYLE BİLDİRİYOR BU DURUMU...(Ağlanmadı ve hayalleri için mühlette verilmedi. Fısıltılarıda yok, hissedilmiyorlarda hissettire miyorlarda)

19 - MERYEM.....98.Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?
44 - DUHAN....... 29.Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
   
  Onların kehanetlerine Tanrısal kaynak olarak gösterdikleri kitaplara onların kabulleri ile bakılırsa;

İsa'nın bedenlenmiş olarak geleceğini söyleyen Markos, bu gelişinde kendisinin de içinde olduğu ömürler bitmeden olacağını üzerine basarak söylüyor. Üstelik bu müjdeyi kendi güvenirliliğini ortaya koyan "SİZE DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM" sözleri ile de pekiştiriyor.

Şimdi "doğrusunu söyleyeyim" diyen bir kutsal kitap yazıcısı, esinlenmesinin o yönde olduğunu, gelişin mevcut kuşak ortadan kalkmadan olacağını söylüyorsa; nasıl oluyorda "hayır şimdi olacak" deniliyor.Hem Tanrı esinlenmesi/Tanrı sözü diye kutsal ilan ettiğin kitaba bu maddelerive Markos'un tüm yazdıklarını alacaksın, hemde "hayır Markos'un dediği gibi değil İsa'nın gelişi şimdi olacak" diyeceksin.Tanrı yanılmayacağına göre; elinizdeki kitaplar kutsal değil denir.(Markos yalan söylüyor, yada yanılmış demekte ellerindeki kitabın kutsal olmadığını söylemekle eşdeğer bir anlam ifade eder.Yani elinizdeki kitap Tanrı'dan değil)

Markos, 2. gelişin kendi kuşağı içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Esinleme Tanrı'dansa, Markos Tanrı'ya yakınsa 2000 sene yanılmış olamaz ki? Kendi kuşağı içinde olacaklar VAADLERDE yanılan, nasıl olurda 2000 yıl sonrası için doğru kestirimlerde bulunmuş olabileceği kabul edilebilir.2000 yıl sonrasında üm yazdıkları kutsal kabul edilerek amel edilebilir.

Burada yanılan Markos'mu yoksa, özel melekleri vasıtası ile esinlemeyi sağlayan Tanrı mı oluyor. Tanrı yanılır mı? Üzerlerine serpilen/dökülen/ yanlarından hiş ayrılmayan Kutsal Ruh duruma neden müdahele etmemiş? Eğer Argemeddoncular Markos'un söylediklerini, yanılgı/Yalan/tutarsız/hatalı/yanlış olarak değerlendiriyorlarsa, diğer yazdıklarına güvenerek nasıl oluyorda sonsuz yaşam hayali ile o metinlere bağlı kalıyorlar? Tanrı yanılmayacağına göre; "Kutsal kitap yazarları yanılmışta" denilemiyeceğine göre; ellerdeki kitaplar kutsal değil denir.

Elbette;Kurtarış Hz. İsa ve onun kuşağı sırasında olacaktı. Hz. İsa öldürülemediğine göre; yaşamı boyunca insanların kurtuluşları için gerekli çağrıları yaptı. İmani kurtuluş yerine, fiziksel, sonsuz yaşam hayalini beyinlere, inançlara yerleştirenler bu çağrılara kulak tıkadıklar. Bununlada yetinmeyip seslerini, Hz. İsa'nın sesinin üstüne yükselterek, Allah, yoluna olan çağrıları gürültüye boğdular.

İman çıtasını, diledikleri gibi yerleştirebilme hayali içinde tuttukları bu yol, kendilerine gelen kurtulma imkanını görmelerine engel teşkil etti.Kendilerine kurtuluş olması için gönderilen Hz. İsa'yı ve onunla gelen İncil'i unutturmak, Hz. Musa'ya gelmiş olan vahiylerin üzerlerinin tekrar açılmasını önlemek için, yapılan çağrıları duyulmaz, anlaşılmaz hale getirdiler.

Kendilerine Müslüman olmaları için gönderilen Hz. İsa ve İncil'e sırt dönüp, Yahudi inanç sistemi ile Pagan inanç sistemlerinin harmanlamsı olan bir din meydana getirdiler. Kurulan dinden ne kutsal kitap yazarlarının, nede bu Tanrı sözüdür diye tanıklığa soyunanların haberi vardı. Çünkü hiç biri, "Hıristiyanlık" diye bir tanımı kullanmamıştı Christos” İncillerde Hz. İsa'ya lakap olarak verilmiş. Grekçe “Christos” ve Latince “ianos” ekinden oluşan “christianos kelimesi, daha sonra halk dilinde “chrestianus” şeklini almış. Türkçe söylenişi ile hıristiyan kelimesi, buradan kaynaklanmakta imiş).

Markos 2. bedenlenme, mesihin/kurtarıcının gelişi ile alakalı şunları söylemiş.

Markos (Mark).........13/26 «O zaman İNSANOĞLU'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Markos (Mark).........13/30 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
   
  Markos bu konuda okadar iddialı ki; sözlerinin yalanmasının imkansızlığını vurgulamak için, gökler ve yer kıyaslaması yapıyor. Yani sözlerim gökler ve yerden daha sağlam diyor. Bu sözler yalanlanamaz diyor.
2 Petrus (2 Peter).....3/10 Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek........Markos (Mark).........13/27 İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, kendi seçtiklerini, yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna kadar, dört yelden alıp bir araya toplayacak.

O günü ve saati BABA bilir diyor. Ömrü içinde yaşayacağını umduğu gün için.İçinde bulunduğu kuşak ortadan kalmayacak derken zaman dilimi içinde Kurtarıcı mesih'in geleceğini bildiriyor. Sözlerinin sağlamlığını, yanılmasının imkansızlığını, sözlerinin yalanlanmasının imkansız olduğunu anlatmak içinde göklerin ve yerin ortadan kalkması ile sağlamaya çalışıyor. BABA'nın bildiği o günde yer ve gök yapısının ne olacağı esinleme bölümünde işlenmiş. (Göklerin ve yerin yok oluşu. Kıyamet, Altınçağ öncesi Dünya'da olması için kehanette bulundukları olaylar zinciri.)

Markos (Mark).........13/30 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Markos (Mark).........13/31 Gök ve yer ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.
Markos (Mark).........13/32 «O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; BABA'dan başka kimse bilmez.
Markos (Mark).........13/33 Dikkat edin, UYANIK durun, dua edin. Çünkü O ANIN ne zaman geleceğini bilemezsiniz.
   
  Markos öyle söylüyor da, Matta farkılı mı söylemiş? Matta ne demiş?

Matta'da, Markos gibi 2. gelişin yaşadıkları kuşak ortadan kalmayacağını söylüyor. Yani Mesih gelişinin, kendi yaşamları içinde olacağını hem kendisine hemde inananlılarına müjdeliyor.

Matta (Matthew).......24/30 «O zaman İNSANOĞLU'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İNSANOĞLU'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Matta (Matthew).......24/33 Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İNSANOĞLU yakındır, kapıdadır.

Matta'da, tıpkı Markos gibi kendi güvenirliliğini ortaya koyuyor.
Matta (Matthew).......24/34 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

Görüyorsunuz aynı sözleri Matta'da TANRI SÖZÜ olarak tekrar ediyor. Matta'da kendisini ortaya koyarak sözlerinin doğruluğuna kefiiliğini yapıyor. Matta'nın kefilliğini kabul etmeyen, onun yazdığı ve Kutsal saydıkları Kitabına da inanmamaları güvenmemeleri gerekir.Kurtarıcı Mesih, Matta ve Markos'un dediği gibi, Kutsal metin yazarlarının yaşam süreleri içinde beklenen bir kurtuluş umudu/umutları imiş.

Matta'da, tıpkı Markos gibi kendi sözlerinin sağlamlığını, doğruluğunu pekiştirebilmek için gök ve yer kıyaslaması yapıyor.
Matta (Matthew).......24/35 GÖK ve YER ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

Matta'da, tıpkı Markos gibi kendi kuşakları içinde gelmesini umdukları kurtarıcı ile başlayacak gök ve yer hareketlerinin zamanını "sadece BABA bilir" diyor.
2 Petrus (2 Peter).....3/10 Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek
Matta (Matthew).......24/30 «O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Göklerin ve yerin yok oluşu. Kıyamet, Altınçağ öncesi Dünya'da olması için kehanette bulundukları olaylar zinciri.)


Matta (Matthew).......24/36 «O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez.
   
  Markos, MESİH'in 2. GELİŞİNİN, "kendi dönemleri içinde" olacağını söylüyor..
Matta, MESİH'in 2. GELİŞİNİN, "kendi dönemleri içinde" olacağını söylüyor.

Yani gelecek olan varsa gelmiş, kurtarılacak olanlar ve kurtarıcıda varsa olanlar olmuş. İş bitmiş. O halde; kitaplarında yazılmış olanları kehanet kaynağı olarak göstererek Argemeddon savaşına hazırlanmaları ne anlama geliyor.

Tanrı sözleri dedikleri kitapları, bu kurtarışın Kutsal metin yazarlarının ömrü içinde gerçekleşeceğini, üzerine basa basa söylüyor.Verilen tarihlerden 2000 sene sonra, "bunlar gerçekleşecek olaylar" diyerek Dünyayı kana bulamak isteyen TANRILARINA olan inançlarını inkar etmiş olmuyorlar mı? Tanrı sözü dedikleri kitapları hiçe sayarak TANRI ADINA yapılmış olan TANIKLIKLARI YOK saymış olmuyorlar mı?

Adına Vaftiz oldukları, olmayanları yaktıkları, işaretini taşıyanların kurtuluşa kavuşacağını söyledikleri TANRILARININ, dediklerini yapmayarak temizliği ve kurtuluşu gerçekleştiremiyeceğini söylemiş olmuyorlar mı?

Tanrıyı hiçe sayarak, "bizim dediklerimiz olacak" diyerek yani, TANRICILIĞA SOYUNARAK "kurtarıcı kimse vaftizde ona mı?" diyorlar. Dünya'nın çatısında ilan etmeyi düşündükleri, Tek Dünya Devletin de (Konsil devlet.- 4. Roma-Dünya eyalet sistemi--2050 haritaları) hüküm sürecek atama tanrıları için, Mesih için, Yüce Pirleri için zemin mi oluşturuyorlar?Tek Dünya Düzeni içinde Tek Dünya Devleti, Tek Dünya Dini (elbette kitabı ile ), Tek Dünya Tanrısı

Kafalarına göre yazdıkları TANRININ SÖZLERİ bile, onları kesmemiş olmalı ki, TANRIYI KIYAMETE ZORLAMA adı altında, yeni senaryolar ile Tanrıya çeki düzen verme yoluna girdikleri aşikar.Tanrılarının vaadlerini, tüm yardımlarına/katkılarına rağmen bir türlü gerçekleştiremediğini görenler, BU İŞLER TANRIYA BIRAKILAMAYACAK KADAR, ÖNEM ARZEDEN OLAYLAR, başlığı altında yol haritalarını oluşturmuşa benziyorlar.
   
 

Luka, MESİH'in 2. GELİŞİNİN, hakkında ne söylüyor ona bakalım.

Luka'da, Markos gibi, Matta gibi 2. gelişin yaşadıkları kuşak ortadan kalmayacağını söylüyor. Yani Mesih gelişinin, kendi yaşamları içinde olacağını hem kendisine hemde inananlılarına müjdeliyor.

Luka (Luke).....21/27 O zaman İNSANOĞLU'nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Luka (Luke).....21/31 Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Tanrı'nın Egemenliği yakındır.

Luka'da, tıpkı Markos gibi, Matta gibi kendi güvenirliliğini ortaya koyuyor.
Luka (Luke).....21/32 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

Luka'da, tıpkı Markos gibi, Matta gibi, kendi sözlerinin sağlamlığını, doğruluğunu pekiştirebilmek için gök ve yer kıyaslaması yapıyor.
Luka (Luke).....21/33 GÖK ve YER ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

Kurtarıcı Mesih, Luka, Matta ve Markos'un dediği gibi, Kutsal metin yazarlarının yaşam süreleri içinde beklenen bir kurtuluş umudu/umutları imiş. Olayların gerçekleşmesini yazarların yaşam kuşakları içinde olacağını söyleyen herşeye hükümran, herşeye karar veren Tanrıları.

Tanrı olarak edindikleri, haberleştikleri, esinlendik dedikleri Tanrıları bu vaadlerde bulunuyor. 30- 40 yıl içinde tekrar gelerek kurtuluşu gerçekleştireceğini söylüyor.

2000 yıl sonra birileri çıkıp allayıp pullayıp sunduğu, kurtuluş ve kurtarıcı hikayelerinin nelere hizmet edebileceği, hangi amaçları gizlediği iyice düşünülmeli. Allah'la, ilişiği kalmayanların, Allah'ın gönderdikleri ile ilişkilerini kesip üzerlerini örtmeye çalışanların, İLAHİ HİÇ BİR DESTEĞE / LUTFA NAİL OLAMAYACAKLARI bilinmeli.

Kendi kutsal dedikleri kitaplara inanmayan, Tanrı dediklerini hiçe sayanların peşine takılarak, "Mesih onlara gelecek" demenin hangi olaylara sebep vereceğini gösteren örnekler oldukca fazla.

Luka'nın tanıklığına göre, İsa olayların gelişimini şöyle anlatıyor.

Luka (Luke).....21/5-6 Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, «Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!» dedi.
Luka (Luke).....21/7 Onlar da O'na, «Peki, öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?» diye sordular.
Luka (Luke).....21/8 İSA, «Sakın sizi saptırmasınlar» dedi. «Birçokları, `Ben O'yum' ve `Zaman yaklaştı' diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin.
Luka (Luke).....21/9 Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez.»

Tıpkı şimdi planladıkları gibi olayların olacağını söylüyor İsa. Kitaplarında tek tutan şey kan dökmek ve zulümlerle ilgili olan maddeler. Tarih boyuncada, Papa'larıyla, Tanrı adına yapılan işgallerle, katledilenlerle, Haçlı seferleri ile, Irkları yok etmelerle, 1.2. Dünya savaşı gibi nedenler ile kan dökerek, her fırsatı değerlendirerek maddelerin boşuna yazılmadığını göstermişlerdir.Kitaplarından nasıl esinlendiklerini ortaya koymuşlardır. İlgili maddeler, doğal yapılarının özeti gibi olduğundan, maddelerde yazılan kan ve zulmü ortaya koymakta elbette zorlanmıyorlar.

Dünyada, her ulus kendi içlerinde gruplara bölünerek, iç çatışma ortamlarına sürüklenmesi yada çatışmalara gebe olması yanında, diğer uluslarla çatışmaya hazır hale gelmiş bloklarda yer almış durumda.(iyi yüzlü ve kötü yüzlü, etnik, dini, mesihi ülkeler olduğu gibi, deccal adayı ülke, imani ülke,rejim ihraç eden ülke, nükleer tahlike ülke, terörist ülke, korsan ülke, demokrasi düşmanı ülke, barışı bozan ülke, soykırım yapan ülke, özgürlükleri yok eden ülke, işgal ettiği topraklarda başka kökenden gelenleri esaret altında tutan ülke..vs..)
Luka (Luke).....21/10 Sonra onlara şöyle dedi: «Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak.

Neler olacakmış?Bu günkü esinlenmecilere göre; Sars, kuş gribi, Domuz gribi, Kongo kanamalı Kırım keneleri, At gribi, Şarbon, Küresel ısınma, Kyota antlaşmasını imzalamama, kuraklık olacakmış.
Luka (Luke).....21/11 Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve SALGIN HASTALIKLAR, korkunç olaylar ve GÖKTE OLAĞANÜSTÜ BELİRTİLER olacak.

İsa yanlıları ise zume uğrayacaklarmış. İSA öyle yazdırmış. Benim adımı taşıyanların başına gelecekler bunlar demiş. Bunlar içinde, ROMA devrini öngörmüş. Eyalet sisteminin olamazsa olmazlarından olan, bir vali önüne çıkarılmaların ve yargılanmaların olacağını söylemiş. Tüm olayların sorumlusu olarakta / suçlusu olarakta, Yahudileri göstermiş.

İSA tanrı inanlıları KİMLER tarafından Yakalanacakmış? YAHUDİLER tarafından
İSA tanrı inanlıları KİMLER tarafından eziyet göreceklermiş? YAHUDİLER tarafından
İSA tanrı inanlıları KİMLER tarafından zindanlara atılacakmış? YAHUDİLER tarafından
İSA tanrı inanlıları KİMLER tarafından nerelere teslim edilecekmiş? YAHUDİ havralarına
İSA tanrı inanlıları KİMLER tarafından valilerin önüne çıkarılacakmış? YAHUDİLER tarafından
İSA tanrı inanlıları KİMLER tarafından kralların/Tanrı önüne çıkarılacakmış? YAHUDİLER tarafından

Luka (Luke).....21/12 «Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi HAVRALARA TESLİM EDECEK, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların ve valilerin önüne çıkarılacaksınız.

Şimdi ise bakıyorsunuz ARGEMEDDON SAVAŞININ mimarları / organizatörelri Yahudiler. Sayılarının azlığından bile belli, kehanet dedikleri olayların hayallerin, Kutsal metin yazarlarının yaşamları ile sınırlı olduğu. Havralara sığacak kadar Hıristiyanlardan bahsediliyor.3 MİLYAR HIRİSTİYANDAN BAHSEDİLMİYOR.

   
 

Hayaller süreli hayaller. Kullanma tarihleri hemen hemen 1900 yıl önce bitmiş.Aynı hayalleri tekrar ıstırak ortaya koymak kitaplarını hiçe saydıklarını gösterir. Kitaplarını kendilerinin yazdığını esasında Tanrı dedikleri bir olguyla hiç ilişkisi olmadığın gösterir

Argemeddon savaşının organizatörleri kimler?Yahudiler ve Hıristiyanlar
Zulme uğrayıp kurtarılmayı bekleyecek olanlar kim? Yahudiler ve Hıristiyanlar
Dünya'yı kana bulayacak olanlara, kılavuzluk yapanlar kim? Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne göre; mühürlenecek/mühürlenmiş olanlar kim? Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne göre; TANRI İSA ile yaşayan 144.000 kişi kimler? Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne göre; GELİN olan Kudüste yaşayacak olanlar kimler? Yahudiler ve Hıristiyanlar

Yukarıda ki maddelere göre; İSA'ya kötülük yapacak olanlar Yahudiler.
İSA İNANALILARINA, eziyet edecek olanlar da, Yahudiler.
İSA, "Roma Arenalarına doldulup aslanlara yem yapılacaksınız" demiyor ki? Roma zulmünden bahsedilmiyor."HAVRALARA doldurulacaksınız" deniliyor. Havralar YAHUDİ inancının merkezleri olduğuna göre; savaşın kötü tarafı tamamen YAHUDİLERDEN olması gerekiyor. Tanrı sözü böyle...

Yahudiler ile Hıristiyanlar arasında geçecek bir savaşın haberini veriyor OĞUL TANRI.O zaman bu savaşların bizlerle ne alakası olabilir? KUTSAL KİTAPLARI BİLE SAVAŞIN Yahudiler ile Hıristiyan gruplar arasında olacağını söylüyor. Bunları söyleyen, OĞUL TANRI / YAHVE / BİRİCİK OĞUL TANRI / İSRAİL TANRISI yanılmış mı?

Luka (Luke).....21/20 «Kudüs'ün ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki, kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır.
Luka (Luke).....21/21 O zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın, kentte olanlar dışarı çıksın, tarlalarda bulunanlar da kente girmesin.

Şehri terkedecek, terketmediği takdirde, sorgusuz sualsiz benden-senden ayrımı yapılmadan yok edilecekler elbetteki o şehirde hakim durumda olan Yahudiler. Hıristiyanların egemen olamadıkları şehrin, Kudüs'ün yazgısı böyle öngörülmüş TANRI tarafından.(Ayrım olsa idi bizden olanlar korkmasın denirdi. Oysa tarlada olanlar dönmesin, şehirde olanlar kaçsınki kurtulabilesiniz deniyor.) Şehri kuşatanlar kimle? İSA İNANLILARI. Yazdıkları Tanrı sözünde başkalarından bahsedilmiyor.

Luka (Luke).....21/22 Çünkü o günler, yazılmış olanların TÜMÜNÜN gerçekleşeceği CEZA GÜNLERİDİR.

Kimler cezalandırılıyor? İSA inanalılarına eziyet edenler, onları HAVRALARA koyanlar, ZİNDANLARA atanlar cezalandırılıyor. HAVRALARA, Hıristiyanları dolduranlar, İSA inanlılarını ZİNDANLARA atanlar kimler? Tanrı sözlerine göre Yahudiler.

Daha sonra başka uluslar ile cezalanacak olan Kudüs ve Yahudiler işgal altında zor dönemler geçireceklermiş. Roma işgalleri ve M.S. 70 yılındaki isyanlar bu maddeler içine sıkıştırılmış. 2000 yıl sonrası değil. Üzerine basarak OĞUL TANRI, bu olayların kutsal metin yazarlarının yaşamları içinde olacağını söylüyor.

Luka (Luke).....21/24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak tüm uluslar arasına sürülecekler. Kudüs, diğer ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir.

İsa inanlılarının, Kudüs'te yok edilecek düşmanları olarak telaffuz edilenler, din olarak sapkınlık sergileyen Yahudiler. Tanrı sözlerinde, Yahudilerle birlik olup başka uluslarla savaşacaksınız demiyor ki. Bunlar sizin düşmanınızdır deniliyor. Hıristiyanlara ne oluyorda Yahudilerle birlik olup diğer ulusları yok etmeye yöneliyorlar?

Dünyadaki olaylara baktığımızda, Argemeddon savaşının mimarları; Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne baktığımızda, Argemeddon savaşının madurları; Yahudiler ve Hıristiyanlar

Dünyadaki olaylara baktığımızda, ekonominin ve Dünya'nın patronları; Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne baktığımızda, tüm zenginliklerin sahibi olacaklarda;Yahudiler ve Hıristiyanlar

Dünyadaki olaylara baktığımızda, Dünya yüzeyini, dolaylı da olsa işgal etmiş olanlar; Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne baktığımızda, işgalden kurtulacak, özgürlüklerine kavuşacak olanlarda;Yahudiler ve Hıristiyanlar

Dünyadaki olaylara baktığımızda, sınırsız hükümranlık sürenler, herşeye hükmedenler; Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne baktığımızda, sonsuz yaşam içinde hükümranlığa kavuşacak olanlar da;Yahudiler ve Hıristiyanlar

Dünyadaki olaylara baktığımızda, Dünya'nın özgürlüğü için, BASKILARINDAN kurtulması gerekenler; Yahudiler ve Hıristiyanlar
Esinleme bölümüne baktığımızda, Argemeddon savaşı ile Vaad topraklara kavuşacak olanlar; Yahudiler ve Hıristiyanlar

Dünya'nın birçok felaket organizasyonlarının altında imzaları olan, her türlü olayları günah kavramını göz önüne almadan pervasızca, coşku ile yapanlar;Yahudiler ve Hıristiyanlar
Hesap gününden kurtularak Tanrı ile hiç kimsenin bilmediği ezgileri söyleyecek olanlar, yine Yahudiler ve Hıristiyanlar

Görüldüğü gibi, LUKA'da, Matta ve Markos gibi; İSA'nın, TÜM BU OLAYLARIN kitap yazarlarının ömrü bitmeden önce gerçekleşeceğini, BİLDİRDİĞİNİ söylüyor.

   
 

Sağlığında iken, kutsallardan geldiğini idddia ettiği esinlemelerini yazarken, mürekkep ile sınırladığını esasında yazacaklarını mürekkep sınırlaması olmadan yazmak istediğini söyleyen Yuhanna; söylemek istediklerini nerelere yazmış olabilir? Acaba gönüllere, kalplere, bilinçlere yerleştirilen buzağılar, onun yazmak istedikleri olabilir mi?

Yoksa, kalemsiz yazmak istediklerini ifade edemeden, oda sessiz geminin yolcuları arasına mı katıldı. Ona buna selamlar, sitemler göndererek, kutsal kitap oluşturanların arabasına binenlerin, meçhulden gelecek bir kurtarıcı sesi beklemeleri ne kadar kötü.

3 Yuhanna..3/13 Sana çok yazacaklarım vardı, ama mürekkep ve kalemle yazmak istemiyorum.

En iyi ihtimalle esinlemeyi Yuhannanın yazdığı kabul edilse bile, (95-100 yaşlarında olmalı) Mektup şampiyonu Pavlus ölmüş olmalı.(Pavlus 67 yaşında ölüyor) Esinleme bölümünde herşeyi gören Yuhanna, OĞUL TANRININ gözükerek dini emenet ettiği, zor görevlerin adamı Pavlus'u, kurtarılanların arasında görememiştir. Demek ki görülen rüyalar ile gidilen yerler farklı. ...............Elçilerin İşleri (Acts)....19/11 Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.

Tanrının Yuhanna'ya gözükerek, YAKIN ZAMANDA olacak olayların habercisi olarak seçilmesine bakalım.Tanrı sözü olan ifadelerle.

Esinleme (Vahiy/Revelation)....1/1 Bu kitap İSA MESİH'in esinlemesidir. Tanrı, YAKIN ZAMANDA olması gereken olayları kullarına göstermesi için O'na bu esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti.

Yakından kasıt kutsal metin yazarlarının yaşam sürelerini ifade ediyor olsa gerek. 2000 yıllık süreyi değil. Hıristiyanlık diye bir dinden haberi olmayanların, böyle bir projeleri de olmayanların, Yeni ahidlerini bile İsrail ve Yahuda halkı ile yapanların, yaydıkları inanç sisteminin sadece İsrail köyleri ile sınırlı kalacağını sananların, 2000 yıllık misyonu ve ön görüleri nasıl olabilir? NUH TUFANINA, 2300 yıllık SÜRE BİÇİP, TÜM İNSANLARI 3 KİŞİDEN TÜRETENLER İÇİN 2000 YIL NASIL YAKIN BİR ZAMAN DİLİMİ OLABİLİR.

Ayrıca 2000'li yıllar, ZAMANIN YAKIN KISMINI değilde, SON KISMINI temsil ettiği yine ARGEMEDDON savaş taraftarlarının tezi. Herşeyin sonu olan, Dünyadaki yaşama son verip Altın çağı başlatacak olan etap, Zamanın yakın dilimi olamaz.Yakın zaman, SON ile ifade edilemez, SON ile temsil edilemez. "Yakında öleceksin" denir ama bu zaman diliminin sonu değil, "zamanın süre olarak ifadesidir. Tıpkı "yarın", "10 gün sonra" demek gibi. Buradaki ifade de, SON olmayan / birşeyin sonu olmayan bir oluşumun, ömürler içinde beklendiğini vurgulayan bir tanımlama. )


"YAKIN ZAMAN DA" derken, beklenen olayların en fazla kutsal metin yazarlarının ömürleri içinde gerçekleşeceğini işaret ettikleri, Matta, Markos'dan sonra Yuhanna'nın ifadeleri ile de sabit. Yuhanna' tıpkı meslektaşları Matta ve Markos gibi Kurtarıcı Mesih'in kendi ömrü içinde gerçekleşeceğini şöyle ifade ediyor.

İhanetin ve geri dönüşün konuşulduğu ortamda, İsa kendisini takip eden sevdiği öğrencisine (Yuhanna), "İhanet nedeni ile öleceğini ama geri döneceğini" belirtmiş, PETRUS'UN sorusu üzerine geri dönüşünün de "o öğrencinin" (Yuhanna'nın) ömrü içinde olacağını söylemiştir.(Petrus'a hitaben; "..BEN GELİNCEYE DEK ONUN YAŞAMASINI İSTİYORSAM , bundan sana ne?" demiştir)

Diğer öğrencilerin bu deyişi ÖLÜMSÜZLÜK olarak algılamaları üzerine; Yazar (Yuhanna), söylenenin ÖLÜMSÜZLÜK ilanı/ifadesi olmadığını, ÖĞRENCİNİN ÖLMEDEN İSA'nın GELECEĞİNİ ifade ettiğini vurguluyor.

OĞUL TANRI İsa, ne zaman 2. geleceğim demiş?
Sevdiği öğrencisi, Şakirti ölmeden önce geleceğim demiş.

Tahtın ortasına oturmaya aday (vahiy bölümüde oturtuluyorda) OĞUL TANRI İSA; ne zamana kadar Şakirtinin yaşamasını öngörmüş / Öğrencisinin ölümünü ertelemiş?
Kendisinin MESİH olarak gelişini görünceye kadar.

Öğrenci (Yuhanna); 2000 yıl geçmiş hala ufku tarayıp bulutlar arasından beyaz atı ile gelişini bekliyor olamaz. O zaman yanılan kim? Satırların yazarı olan, "tanığım" diyen o öğrenci mi (Yuhanna)? Yoksa onları yazdıklarını keyfiyet ve amaçları doğrultusunda yoğurarak, kehanet kıvamında kurtarıcı gelecek koroları eşliğinde, piyasaya sürenler mi?Hayal görmelere hayallerini ekleyenler mi?

Yuhanna (John)......21/20 PETRUS arkasına döndü, İsa'nın sevdiği ÖĞRENCİNİN kendilerini izlediğini gördü. Bu ÖĞRENCİ, akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve, «Rab, seni ele verecek olan kimdir?» diye soran ÖĞRENCİDİR.

Yuhanna (John)......21/21 PETRUS ONU görünce İsa'ya, «Rab, ya BU ne olacak?» diye SORDU

Yuhanna (John)......21/22 İsa ONA, «Ben gelinceye dek ONUN YAŞAMASINI istiyorsam, bundan SANA ne?» dedi. «SEN ardımdan gel!»

Yuhanna (John)......21/23 Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa PETRUS'a, «O ölmeyecek» dememişti. Sadece, «Ben gelinceye dek ONUN YAŞAMASINI istiyorsam, bundan SANA ne?» demişti.

Yuhanna (John)......21/24 Bütün BUNLARA TANIKLIK EDEN ve BUNLARI YAZAN ÖĞRENCİ budur. ONUN tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.

Görüldüğü gibi sanılar üzerine yazılan, Argemeddon senaryolarının dayandırdıkları kaynakları bile; olayların kutsal kitap yazarlarının ömürleri içinde olacağını işliyor. Düşünebiliyor musunuz, kitapları ataları elleri ile yazmış, birtakım kehanetlerle taraftarlarına müjdeler vermiş, doğal olarakta gerçekleşmemiş.

Aradan 2000 sene geçmiş, aynı hayalleri gerçekleşmediğini bile bile, pembeleştirerek, yeni senaryolarına Tanrısallık katarak sunuyorlar. İlahi hiçbir değeri olamayan metinleri ele aldığınızda, kehanet dedikleri şeylerin olmadığını görüyorsunuz.Tanrı sözü dedikleri kitaplarından, en ufak bir ifadenin bile gerçekleşmediğini gördükleri halde, hala kitaplarına Tanrısallık katılması akıl alır gibi değil. "Tanrı biziz istediğimiz gibi yazarız" havasındalar.

Gerçekleşmesinin imkanı olmayan hayallerini genişletebilmek içinde esinlenme kitaplarını kutsallaştırıp kaynaklarını örterek yeni avlar peşine düşüyorlar. Kaynak yalan, kehanet yalan, deliller yalan ama ölümler ve zulüm gerçek.

   
  Kitaplarından yine kurtarışın Kutsal metin yazarlarının ömürleri içinde olacağını söyleyen bir başka ifadede yine Matta'dan Matta bu konuda ısrarlı. Matta İnciline göre, havariler tüm İsrail köylerini dolaşmadan önce Hz. İsa 2. defa Dünya'ya gelecekmiş. Yani İsrail köylerini dolaşma süresi içinde, İsa 2. kez bedenlenerek gelecekmiş.Demekki Matta'ya göre bu ikinci geliş birkaç yıl içinde olacak. O' da Markos gibi 2. gelişin, yaşadıkları kuşak ortadan kalmadan gerçekleşeceğini, tekrar tekrar söylüyor. Yani Mesih gelişinin, kendi yaşamları içinde olacağını, hem kendisine hemde inananlılarına müjdelemiş oluyor.

Matta (Matthew).......10/23 Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, İnsanoğlu gelinceye dek İSRAİL'in tüm KENTLERİNİ dolaşmış olmayacaksınız.
   
 

Mektup yazarlarından sadece bir tanesi süre uzatımı istiyor.Hayallerin süreli değil arzularınca sürmesini ister bir tavırla, Oğul Tanrının söylediklerinin yanlış anlaşıldığını öne sürüyor.1. ve 2. Petrus mektuunun yazarı olarak gösterilen Havari Petrus'un söz konusu mektuplarını yazıp yazmadığı da bilinmemektedir. Söz konusu mektubun (sahibi kesin belli olmayan) Kutsal ilan ettikleri kitapta yer almasından dolayı bu konuda söylediklerine bakmak gerekir.

Havari Petrus'a maledilen 2. Petrus mektubunda; olaylardan hiç haberi yokmuş tavrı içinde, sanki tüm kutsal kitap yazarlarının ölümünü görmüş gibi, yakın zamanda olacak denilen kurtuluşun esasında çok sonra olabileceğini bildiriyor. Diğer kutsal metin yazarlarının yazdığı maddeleri geçersiz ilan ediyor.Yakın zamanda olacak demenin yanlış anlaşmalardan kaynaklandığını söylüyor.

Hem de son esinlenmeci olarak gösterilen, Yuhanna daha esinlenmesini yapmamışken. Esinleme kitabını yazmamışken. Rab Tanrının gözükerek, özel Melekleri ile yakın zamanda olacak olayları göstermemişken. Daha Yuhanna'nın Esinlenme'sine en az 30-40 sene varken. Petrus, Yuhanna'ya gözüken Tanrıyı yalanlayan şu ifadeleri mektubunda kullanıyor. Kehanet üretim merkezlerinin büyük ihtimalle Petrus ismini kullanarak yazdıkları ifade şöyle.

2 Petrus (2 Peter).....3/3-4 Öncelikle şunu bilmelisiniz: dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, «Rab'bin gelişiyle ilgili VAAT ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor» diyerek alay edecekler.

2 Petrus (2 Peter).....3/8 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir.
2 Petrus (2 Peter).....3/9 Bazılarının GECİKMİŞ saydığı gibi Rab, VAADİNİ yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. ...........
2 Petrus (2 Peter).....3/10 Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek.

Mektubu Petrus'un yazdığı kabul edilse bile; Petrus'un sadakat ve anlama konusunda sabıkaları olan geçmişi var. Oğlum dediği Markos bile bu konudan rahatsız olmalı ki: İsa'nın "uyanık kalın" talimatına rağmen, hocası Petrus'un uyanık kalamadığını ve İsa'yı 3 kez inkar etmesi gibi, bu hatayı peşpeşe 3 kez yaptığını belirtiyor. İsa'nın en zorlu anları denilebilecek bir zamanda, İsa'nın, kandırılmamanız için uyanık olun emrine karşılık, arkadaşları ile İsa'yı, uyuyarak yalnız bırakan Petrus güvenirliliğini kaybetmiş gözüküyor. İsa'yı anlayamamış olmanın ezikliğini başkalarını suçlayarak gidermeye çalışıyor da denilebilir.

Petrus herkez yere düşsede, sendelese de ben sendelemem senin yolunu terketmem dediği halde horozlar ötmeden üç kez"İsa'nın tanrılığını" reddediyor. (Her kitap Horoz ötme ve inkar konusunda farklı sayılar var. sebepleri ne olabilir derseniz...Tanrı her esinlendiğine / Kutsal Ruh'ta Papa seçiminde olduğu gibi herkeze farklı rakkamlar vermesinden..vs)

Markos (Mark).....4/27 Bu arada İsa öğrencilerine, «Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz» dedi. «Çünkü şöyle yazılmıştır:`Çobanı vuracağım, koyunlar da darmadağın olacak.'
Markos (Mark).....4/29 Petrus O'na, «Herkes sendeleyip düşse bile, ben düşmem» dedi.
Markos (Mark).....4/30 «Sana doğrusunu söyleyeyim» dedi İsa, «bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.»

Markos (Mark).....4/33 Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı.
Markos (Mark).....4/34 Onlara, «Yüreğim ölüm derecesinde kederli» dedi. «BURADA KALIN, uyanık durun
Markos (Mark).....4/37 Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, «Simun» dedi, «uyuyor musun? Bir saat uyanık KALAMADIN MI?
Markos (Mark).....4/38 UYANIK DURUP dua edin ki, AYARTILMAYASINIZ. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.»
Markos (Mark).....4/40 Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. ...........Markos (Mark).....4/41 İsa üçüncü kez yanlarına döndü, «Hâlâ uyuyor, dinleniyor musunuz?» dedi.
Markos (Mark).....4/42 Kalkın, gidelim. İşte beni ele veren geldi!»

   
 

Pavlus'un sözlerini bazıları yanlış anlayıp değerlendiriyor diye maddeler yazmış ama kendisi de uyuyanlar ve hainler tarafında olmaktan kendisini koruyamamış. Pavlus'u yanlış anlayanlar kim olabilir. Yanlış anlayanlar; Matta, Matkos, Luka olamaz.

Pavlus'un yanlış anlaşılan sözleri hangisi derseniz elbette yine Oğul Tanrının 2. geliş zamanıyla alakalı.
1 Selanikliler...... 4:15 RAB'bin SÖZÜNE DAYANARAK size şunu bildiriyoruz: biz yaşamakta olanlar, RAB'bin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz.

Görüldüğü gibi, Pavlus'ta kendisinin ölmeden önce 2. GELİŞİN OLACAĞINI söylüyor. "Biz yaşamakta olanlar" diye başladığı sözlerini pekiştirmek için / iyice vurgulamak için " RAB'bin gelişine kadar diri kalacağız" diyor. "Ama ölmüş olanların da elbette HAKKINI ÇİĞNEMİYECEĞİZ" diyor.İçlerinden ölenlerinde hakkının çiğnenmeyeceğini onların yerinin hazır olduğunu vurgulayarak söylemiştir.

Hiç söyle dememiştir, "eğer ben ölürsem sizi bekliyeceğim". Böyle bir cümle kutsal metin yazarlarının hiç birinin ağzından çıkmamıştır.Çünkü; kendilerinin ölmeden önce 2. gelişin olacağına garanti gözüyle bakıyorlar.

Hiç kendilerine toz kondurmamışlar. Kendilerinin olmadan bu işlerin olma olasılığını akıllarının ucundan bile geçirmemiş olacaklar ki; Pavlus, kendilerinden önce ÖLECEK OLANLARIN HAKKINI KORUMAYA SÖZ veriyor. Adeta, "Oğul Tanrı / Mesih'le geldiğimizde sizin hakkınızı çiğnemeyeceğiz" sözü veriyor.

Bu vaadlerle, çevresine birçok kişiyi toplayarak, Hıristiyanlığın temellerini atan Pavlus insanları kurtuluşun her an olabileceğine ikna etmiştir. Hatta bu işin nasıl olacağını da şöyle açıklamıştır.
1 Korintliler........15:51-52 İşte size bir SIR açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

Aralarından ölenlerin çoğalması nedeniyle; geride kalanların UMUTLARINI KÖRÜKLEMEK ADINA, "hepimiz ölmeyeceğiz" mesajını SIR PAYLAŞMA edası ile veriyor. AMA YİNE KENDİSİ SAĞ KALIP, BORAZANLA DEĞİŞENLER ARASINDA OLMA şartı ile bu etabın biteceğini üzerine basa basa söylüyor.Kurtuluşu göremeyen lider mi olur?

Çevresinde olanlara müjde olarak verdiği sözlere bakıldığında, Oğul Tanrı'nın gelişi an meselesi olarak anlatıyor. Kim anlatıyor? BİZZAT OĞUL TANRI GÖRÜNTÜSÜNE NAİL OLAN, OĞUL TANRIDAN DİREK, ARACISIZ EMİRLER ALDIĞINI SÖYLEYEN PAVLUS.

SÖYLEDİKLERİ KUTSAL KABUL EDİLİP, KİTAPLARINDA YER VERDİKLERİ PAVLUS söylüyor. Kurtuluş hayalinin üzerine kurulduğu MÜJDE İNANÇ SİSTEMİNİN organizatörü, PAVLUS böyle söylüyor.Tanrıyı direk görüp, aracısız emirler alan yanıldıysa, VAY HALİNE PAVLUS ve ARKADAŞLARININ, VERDİĞİ VAADLERİ MÜJDE SANIPTA PEŞLERİNE TAKILANLARA.

"Bunlar yanılmış onların kuşağında değil, içinde bulunduğumuz zaman da olacak" derlerse de, Tanrı sözüdür diye kitaplarına aldıkları bu yanlış ifadelerden dolayı, kitaplarını geçersiz hale getirirler. Dolayısıyla, kitaplarına aldıklarına, şanı büyük Konsillerden ve ismi Azizilik makamlarına ulaşmışların, denetiminden geçtiğine göre; Matta, Markos, Luka Pavlus'u yanlış anlayanlardan olamazlar.

Petrus'ta belki kendi ömrü içinde gerçekleşmeyeceğini hissettiği / gerçekleşmediği için, kendinden daha genç öğrencileri kastederek bunu söylemiş olabilir. Aksi takdirde, Tanrı sözü olan kitaba ve şahit oldukları için kurtuluşa ulaşacaklarını sananların, Haçı taşıyarak, İsa'nın peşinde olduklarını gösterenlerin, hayallerine karanlıklar çökertilmiş olur.

Oysa, Petrusun Tanrının düşüncelerini paylaşmadığını, şeytanın fikirlerini yaydığını söyleyen, bizzat kurtarıcı olarak ilan edilen, Tanrının ta kendisi, Oğul Tanrı İsa, Petrus'a "çekil önümden Şeytan" diye hitap ediyor.

Tanrı ilanı yaptığı için İsa'dan övgü dolu sözler alan Petrus, Tanrı inancının (kendisinde olan inanç yetersizliği) bayalığına kapılarak, Tanrıyı azarlamaya, akıl vermeye kalkınca, Tanrı İsa tarafından azarlanıyor.Tanrı'nın kudretini kavrayamayan ama Roma kilisesinin kurucusu olamakla övünülen Petrus'un, doğru anladıkları olmamış ki başkalarına "sizin ayranınız ekşi" diyor

Matta (Matthew).....16/16 Simun Petrus, «Sen, yaşayan TANRI'nın OĞLU Mesih'sin» cevabını verdi.
Matta (Matthew).....16/17 İSA ona, «Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!» dedi. «Bu sırrı sana açan İNSAN değil, göklerdeki babamdır
Matta (Matthew).....16/18 BEN de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve BEN topluluğumu bu KAYANIN üzerine kuracağım. ..........
Matta (Matthew).....16/19 Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; .......
Matta (Matthew).....16/23 Ama İSA dönüp Petrus'a şöyle dedi: «ÇEKİL ÖNÜMDEN, ŞEYTAN! Sen YOLUMDA ENGELSİN . Senin düşüncelerin TANRI'nın değil, İNSANIN düşünceleridir.»

Şimdi Petrus, Kilisenin üzerine kurulacağı kadar doğruluk timsali olan biri mi?/ Kaya benzetmesini hak edecek kadar sağlam biri mi?
Yoksa sözüne güvenilmez, horoz ötmeden üç kere, İsayı inkar eden, İsa "uyanık kalın" dediği halde uyuyan güvenilmez biri mi?

Markos (Mark).....4/29 Petrus O'na, «Herkes sendeleyip düşse bile, ben düşmem» dedi.
Markos (Mark).....4/30 «Sana doğrusunu söyleyeyim» dedi İsa, «bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.»

Özetle; Petrus, Vatikanın kurucusu sayılan ve ilk Papa olarak ilan edilen mi?
Yoksa; İsa düşmanı, Tanrının düşüncelerinden uzak Şeytan mı?
Yoksa; hem Vatikanın kurucusu ilk Papa, hemde Tannrı düşüncesine düşman şeytan mı?

"Mesih, kutsal metin yazarlarının yaşamları içinde gelecek" görüşüne, Garantörlük yaparak onay veren Markos, yanlış anlamış olamaz. Kutsal metin yazarlarından herhangi biri, bu geliş olayını, yanlış anlamışsa ellerindeki kitap, Tanrısal esinlemeler olmaktan çıkar.Kişilerin (bizlerin savunduğu gibi) ortaya sürdükleri, İsa hakkında kişisel görüşlerini içeren, metinler olduğu kabul edilir.

Diğer metin yazarlarının yanlış anlamaları diye birşey söz konusu olabilir mi? Asla olamaz. Metin yazarı, geliş ve yeniden diriliş konusunu yanlış anladığını, bilebilme olanağına, ancak son nefesini verdikten sonra ulaşabilir. Son nefesine kadar bulutların arasından gelecek olan, kurtarıcı Mesih'i bekledikleri muhakkak. Kendi ömrü içinde gelmeyeceğini, ancak sonsuzluk yolculuğuna çıktığı da anlayabilir. Yanıldığını algıladığında ise, sesini duyurabilmesi/sessizliği bozabilmesi imkansız.

Herbir Kutsal metin yazarı öldüğünde, umudunu yitirmemiş olarak terk-i Dünya eyledikleri muhakkak. Eğer tersi olsaydı hemen birilerine mektuplar döşenir, durumu anlatırlardı. "sakın ha biz yanıldık siz yanılmayın" derledi. Tanrı'da bu yanılgıyı kitapta yazılı olarak bırakmaz hemen olaya müdahele ederek, "söylediklerimi yanlış anladınız, Kutsal kitabımdaki bu yanlışlıkları derhal giderin" diyerek yanlışları düzelttirirdi.

Oğul Tanrı esinlendirdiklerine: kitabın sözlerini değiştirenler için, BELALAR gelecektir demiyor mu? Lanetler okuyan Oğul Tanrı elbette yanlış anlaşılmayı hemen giderirdi. "Benim sözlerimi yanlış anladınız1 diye. Yada onlar sözleri çarpıttığı için onlara bir daha gözükmez, özel meleklerini göndermez, Kutsal Ruh'uda üzerlerinden alırdı. Dolaysıyla bugün Yeni Ahit denen kitap yerine bambaşka bir kitap olurdu.

Yanlışlıklar varsa; kitap sahiplerinin Oğul Tanrı diye Tanrıları olmayabilir. Verilmiş Müjdeler de olmayabilir. Yaşam ağacıda bu yüzden ellerinden alınabilir. Kutsal kentteki payları da iptal edilebilir. Bu çıkarımlar sayısız miktarlarda yapılabilir. Özetle: "Ya kitap doğrudur, yada tüm beklentiler birer hayalden ibarettir" Kitaplar  yazıyor diye her şey TANRISAL olabilir mi?

Esinleme ...22/18 Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı BELALARI ona katacaktır.

Esinleme ..22/19 Eğer bir kimse bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve KUTSAL KENTTEN ona düşen payı çıkaracaktır.

Eski Ahit'te benzer şeyler söylüyor.
Yasa Kitabı .18/20 Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü BENİM ADIMA söylemeye kalkışan ya da PEYGAMBER ÖLDÜRÜLECEKTİR.'

Gördüğünüz gibi yanlış yazmanın cezası çok ağır. Bu nedenle Kutsal metin yazarları, sayılan haklardan mahrum kalmamak için, esinlendiklerini doğru yazmak zorundalar. Zaten Oğul tanrıda, düzeltme işlemini de önceden olduğu gibi ya gözükerek, yada özel meleğini göndererek hallederdi.

Ya! ilk esinlendirme yaptıkları ile bu sorunları çözme yoluna giderdi, yada sürekli yaptığı gibi başka birilerine gözükerek "beni hemen beklemeyin, sizler ölmeden gelmiyeceğim, gelişim uzun sürebilir" derdi."Gelişim belki birkaç bin sene sonra olacak ama ansızın geleceğim/gelebilirim"diye de eklerdi.

Herbir yazar, bir diğer kutsal metin yazarının ölümünden sonra, "Demek ki Mesih Tanrı bana gelecek" diye sevinmiş olmalı.Yuhanna, Esinlemesini hepsinden sonra yaptığı için en çok sevinen o olmalı. Çünkü kurtuluşun kurallarını ve kurtulanların listesini o saptamış oldu. Esinlemesinde hiç bir havariye yer vermemiş.Tanrının eliyle mucizeler yapan, Hıristiyanlığın kurucusu Pavlus'a bile.

Elçilerin İşleri (Acts)..19/11 Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.

Sonuncusu öldüğünde ise geride kalanlar, Petrus örneğini, kendilerine kehanet oluşturma yolu olarak seçen, bugünün Argemeddon'cuları da, süreyi uzatmak için yeni yeni yorumlarla ortaya çıkmaktadırlar.

Petrus ise, İSA'nın, Yuhanna'nın yaşamı içinde geleceğini söylediğinde orada olan kişi. Yani; Petrus bu gelişin, öğrenci Yuhannanın ölmeden olacağını birinci ağızdan duymuş biri. O halde nasıl olurda Mesih bu kuşak ortadan kalkmadan gelecek sözünün yanlış olduğunu söyleyebilir. Eğer dediği kabul edilirse, Matta, Markos ve Yuhanna'nın kitapları yanlışlarla dolu demektir.

Petrus eğer bu konunun doğrusunu biliyordu da öğrencisi olan Markos'a, Yuhanna'ya neden bildirmedi.Markos aynı zamanda Petrus'un asistanlığını yapmış. Aynı Markos, Luka ile birlikte, Petrus'un çok övdüğü, Tanrı İsa'nın bizzat gözüktüğü Pavlus ile sürekli beraberler.

Pavlus'un sözlerini kutsal metin yazarları yanlış anlamadı ise; onları okuyup tapınmalarını ve hayallerini ona göre ayarlayanlar nasıl yanılmış olabilirler? Her biride açıkca ve net olarak, Mesih İsa'nın gelişini O KUŞAK ORTADAN KALKMADAN geleceğini okuyorlar ve de umutla bekliyorlar.

   
 

2 Petrus...................3/15 Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilmiş olan bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın.
Elçilerin İşleri (Acts)..19/11 Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.

Kutsal metin yazarlarının birbirleri ile sık sık fikir alışverişinde bulunduklarını gösteren maddeler.
Filimun (Philemon)....1/23-24 Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafra, emektaşlarım Markos, Aristarkus, Dimas ve Luka sana selam ederler.
2 Timoteyus/Timothy.1/11 Yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir. O, yapacağım hizmette bana yardımcı olur.
Koloseliler ...............4/10 Hapishane arkadaşım Aristarkus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; eğer yanınıza gelirse, kendisini kabul edin.
Koloseliler................4/14 Sevgili hekim Luka ve Dimas da size selam ederler.
1 Petrus (1 Peter).....5/13 Sizinle birlikte seçilmiş olup Babil'de bulunan inanlılar topluluğu ve oğlum Markos size selam ederler.

Yuhanna 95-100 yaşlarında esinlemelerini yazdı ise (en eski örnek o) O tarihlerde 2. Petrus mektubunun sahibi görünen, Petrus ölmüş olmalı. Petrus, Yuhanna'dan büyük. İşte Petrus ile İsa arasında geçen konuşma ve bu konuşmaya sebep olan, buna tanıklık ediyorum diyerek tanıklığını kağıda döken ÖĞRENCİ YUHANNA.

Yuhanna (John).........21/21 PETRUS ONU görünce İsa'ya, «Rab, ya BU ne olacak?» diye SORDU
Yuhanna (John).........21/23 Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa PETRUS'a, «O ölmeyecek» dememişti. Sadece, «Ben gelinceye dek ONUN YAŞAMASINI istiyorsam, bundan SANA ne?» demişti.
Yuhanna (John).........21/24 Bütün bunlara TANIKLIK EDEN ve bunları YAZAN öğrenci budur. ONUN tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.

Yuhanna, Petrus'tan küçük ve esinleme yazılma tarihi de 95-100 yılları olarak kabul ediliyorsa, Petrus'un ölmüş olması gerekir.Yuhanna'dan, 40-50 sene önce ölmüş olan Petrus'un, Yuhannanın yanıldığını, hele hele yanılacağını bilmesi imkansız. Ya kendisi öldükten sonra kurtarıcı gelecekse, geldi ise nereden biliyor.

Petrus, kendisinden sonra ölmüş olan Yuhanna'nın, yeni esinlemeler yapmayacağını ve yanılacağını nasıl bilebilir? Eğer, Yuhanna'nın "yanılgı yapacağını" bilmesi Tanrı esinlendir denirse, o zaman Petrus'a, o bilgiyi veren Tanrı, Yuhanna'ya neden, yanlış düzeltme notunu vermemiş olabilir?

Tanrının eli ile mucizeler yarattığı söylenen Pavlus'un, yanlış anlaşılması mümkün olabilir mi? Tanrı, söylediği mesajları anlatmasını beceremeyen birine; din sistemini, kendisini, ve büyük müjde denilen kurtuluş planını açıklamasını emanet eder mi? Üstelik Tanrı ile direk iletişim içinde olan, özel melekleri ile görüşmeler yapan, PAVLUS ve diğer Kutsal metin yazarları (Kutsal Ruh denetimli) Matta, Luka, Markos ve Yuhanna'da yanlış anlamış olabilirler mi?

Tanrı bizzat gözükerek, özel meleklerinin göndererek, Kutsal Ruh'un denetiminde meydana gelen kitaptaki yanlışlığı hemen düzeltip, neden Kitabının yanlış olmasına engel olmadı? Ayrıca Tanrı yanılır mı/yanlışa düşer mi? Yoksa her Kutsal metin yazarı, farklı bir Tanrısal esinleme kaynağına mı sahiptiler? (Papa seçiminde herkezin utsal Ruh'larının farklı olması gibi)

Petrus, kendisinden çok sonra ölmüş olan Yuhanna'nın da, büyük hayal kırıklığını içinde (hatta bu hayal kırıklığını bile anlayamadan) ansızın sessizliğe bürünerek, dönüşü olmayan yolculuğa çıktığını nasıl bilebilir.

Yuhanna ise şöyle diyor.

Esinleme (Vahiy/Revelation)....1/1 Bu kitap İSA MESİH'in esinlemesidir. Tanrı, YAKIN ZAMANDA olması gereken olayları kullarına göstermesi için O'na bu esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti.

Esinleme (Vahiy/Revelation)...22/6 Melek bana, «Bu sözler güvenilir ve gerçektir» dedi. «Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermek için meleğini gönderdi

   
 
   
  Petrus ise böyle birşeyin olmasını ister miydi? Yoksa iddia edildiği gibi 2.Petrus mektupları Havari petrus tarafından değilde, çok sonraları başkaları tarafından kaleme alınıp konsiller aracılığı ile kutsallık örtüsü altına alınmış yazılar olmasın.
 

 

 

1. Selânikliler.......4/17 Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.

NE ZAMAN GELECEĞİNİ DE PAVLUSU ve ARKADAŞLARI YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ SÖYLÜYORLAR.

1 Korintliler........15:3-4 ALDIĞIM BİLGİYİ SİZE ÖNCELİKLE İLETTİM. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

Yukarıdaki ifadenin VAAD'ler (GÜNAHLARIN AFFI), 3 GÜN SONRA DİRİLME ve KUTSAL YAZI bölümlerine inanılıp, inançlar o sözler üzerine kuruluyorsa; kutsal metin yazarlarının KURTARICININ geleceği zamanla ilgili, bildirimlerine de inanma zorunluluğu vardır.

Onlar "ALDIK" DEDİKLERİ BİLGİLER çerçevesi içinde, "kendi kuşakları içinde KURTARICI gelecek" diye bir bildirimde bulundularsa; "ALDIM" dediği bilgilerin hepsine birden inanmak zorunluluğu vardır.

" İşime geleni alırım, işime geleni almam, orası doğru burası yanlış" olmaz. O zaman kitapların "her harfi Tanrıdan" garantisi nerede kalır? Ya! müjdeler ve Vaadler de yazarlar tarafından uydurulmuş sözlerse?

Bu durumda kitapların "bir takım insanlar tarafından keyfe keder yazılmış, "bizlere göre böyle" mantıklı, "metinler bloğu" olduğu, bizzat tabii olanları tarafından onanmış olur.

1 Selanikliler...... 4:15 RAB'bin SÖZÜNE DAYANARAK size şunu bildiriyoruz: biz yaşamakta olanlar, RAB'bin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz.

Markos (Mark).........13/26 «O zaman İNSANOĞLU'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Markos (Mark).........13/30 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Markos (Mark).........13/31 Gök ve yer ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

Matta (Matthew).......24/30 «O zaman İNSANOĞLU'nun belirtisi gökte görünecek. .........
Matta (Matthew).......24/34 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Matta (Matthew).......24/35 GÖK ve YER ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

Luka (Luke)..............21/27 O zaman İNSANOĞLU'nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Luka (Luke)..............21/32 Size DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Luka (Luke)..............21/33 GÖK ve YER ortadan kalkacak, ama BENİM SÖZLERİM asla ortadan kalkmayacaktır.

ASIL SORUN GELİP GELMEYECEĞİ VE KİMLERİ KURTARACAĞI DİYORSANIZ, GELEBİLSEYDİ ELBETTE; SADECE YAHUDİLERİ. Dinin tebliği edildiği ve kitapların yazıldığı tarihlerde HIRİSTİYANLIK diye bir din yok ki; Hemen herkezin ESKİ AHİT'E bağlı olduğu, GÖRÜNÜMLERİN, ESİNLENMELERİN YENİ BAŞLADIĞI dönemden bahsediyoruz.

Hz. İSA'nın, İMANİ TEBLİĞLERİNİ kurtuluş olarak kabul etmeyenler, ELBETTE İÇLERİNDEKİ ATEŞ SÖNMESİN DİYE, KEHANET DEDİKLERİ SÖYLEMLERİNİ, HAYALLERİNİ SÜREKLİ KÖRÜKLEMEK ZORUNDADIRLAR.

Oğul Tanrı gizlice mi gelecek Yoksa beyaz atlı ordularını arkasına takmış olarak mı gelecek?
Oğul Tanrı savaşmaya mı gelecek?
Yoksa, yeryüzünde insanlar kaldıysa onları kurtarmaya mı gelecek?
144.000 kişiden ve kafası kesilenler dışında, ilk dirilmede sonsuz yaşama yada 1000 yıllık yaşama kavuşacak başkaları var mı?
Bu satın alınanlardan başka, Mesih ile yaşam sürmeye layık olanlar olabilecek mi?
Ezgiyi sadece bu 144.000 kişi öğrendiğine göre başkaları öğrenemiyeceğine göre, diğer kendilerini inanlılardan gören, vaftiz olan, onun için haç taşıyanlar, Tanrı İsa'nın yanında yer alamayacaklar mı?
Ezgiyi öğrenemiyeceklerine göre ve bu kesin bir karar olduğuna göre, herşeye egemen Tanrı sözü olduğuna göre, öğrenmemleri için duymamaları da gerektiğine göre, Oğul Tanrının yanında yer alamayacaklar mı?
Ezgiyi öğrenebilselerdi, Tanrının yanında olabilecekler miydi?
Ezgiyi, sadece 144.000 Yahudinin öğrenebileceği Hıristiyan kitabında yazdığına göre, doğruluğundan şüphe duyulamayacağı için, Hıristiyanlardan hiç biri KUZUNUN yanında yer alamayacaklar mı?
Hıristiyanlar için, Tanrılarının özel ezgisini öğrenememleri nasıl bir duygu olabilir.Hadi başka dinlerin kitabında yazsa neyse ne. Ama kendi kitaplarında dışlanmaları ve Yahudilerin el üstünde tutulmalarında bir gariplik yok mu? Hala nasıl oluyor da, Tanrılarının gelip kendilerini kurtaracağını düşünebilirler?

Bugünkü rakkamlarla yaşayan (ölenler ve ölecekler hariç) 3 milyar Hıristiyanların içinden ezgiyi öğrenmeye layık görülen hiç kimse yok.Tamamen Yahudiler üzerine kurgulanmış bir din kitabı ve onun mümtaz üyeleri olan, varlık birliğinin gönüllü askerleri, Hıristiyanlar.

Tanrının yanında olanlar 144.000 kişi ve başları din uğruna kesilmiş olanlar.Eski Yahudi olan Pavlus'ta başı kesilenler arasında, onunda kendisini kurtardığını varsayalım. Ya! diğer Hıristiyanlar ve Hıristiyanlığa Amentülerimiz bir diye TELLALLİK yapanlar?

Esinleme (Vahiy/Revelation)...19/19 Canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm.

1. Selânikliler.......4/17 Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.

Bulutlar üzerinde yükselmek hep iyiler için değil.Hemen sevinmemek lazım. Önce hangi tarafta kalındığının bilinmesi gerekiyor. Ne amaçla yukarı alındığını anlamak için yeryüzünde yapılan zülmün sahiplerine bakmak lazım. Kimler dünyanın her tarafını işgal etmiş ve ediyor.Kimler o işgaller sonucu kurulan sömür düzenleri ile saltanat sürüyor (kahraman, büyük-büyük dedelerinden kalanlar) bakmak lazım. Kimler insanlara eziyet ediyor başları kumdan çıkartıp bakmak lazım.

   
 
   
 

Çekilen acıların mimarları, organizatörleri ve nemalananlar kimler? bakmak lazım. Yapılan tüm kötü şeylere TANRISALLIK boyutu kazandıran ve İZİNLER verenin, kötülükle ne ilişkisi var ona bakmak lazım.Sonra "siz bizdensiniz" diye çağıranın kim olabileceğini, düşünmek lazım

Esinleme (Vahiy/Revelation)...11/10 ..... ..Çünkü bu iki peygamber, yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti.
Esinleme (Vahiy/Revelation)...11/12 ........Buraya çıkın!» dediğini işittiler ve düşmanlarının gözü önünde, bir bulut içinde göğe yükseldiler.

O halde nasıl oluyorda; bu maddelerden Hıristiyanların kurtarılacağı sonucunu çıkartıyorlar? Nasıl oluyorda; İsa Tanrı bize gelecek diyorlar? İsa Tanrı'nın Hıristiyan'lardan haberi yok ki. Hangi din vardır ki; inananlar topluluğuna ismi ile hitap etmemiş olsun.Haberi olsa idi; en azından bir kelime olsun bahseder onlara tapınmalarının mükafatlarını vereceğini bildirirdi.Yuhanna Esinleme'sin de yani gelecekten kesitler sunduğu / gelecekten haberler verdiği, kıyameti anlattığı hatta gösterdiği bölümde bir kelime olsun Hıristiyan'lardan söz ederdi.

Her türlü detayın işlendiği bizim kitabımız dedikleri bölümde Hıristiyan'lardan bahis dahi yok.Hadi Pavlus ve arkadaşları tarafından bu oluşum başlatıldığında Tanrının böyle birşeyden haberi yoktu, hadi "ileride böyle bir oluşum için niyetleri de yoktu" diyelim ama Esinleme bölümü gelecekten haber veriyor. Dünya nüfusunun, nerede ise yarısını oluşturan, bir dinden haberi olmayan, "edindikleri Tanrı'nın" olacak dediği olaylardaki doğruluk payı ne olabilir? Tanrının halkı kimlermiş? Elbette İsrail ve Yahuda Halkı

İbraniler.........8/8 Oysa HALKINI kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: «`İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor' diyor Rab.

Kurtaracaklarının sayısından haberi olmayan "edindikleri Tanrı'nın" gelecekle ilgili sözlerine kanıpta TEVHİD inancından uzaklaşılır mı?
Hz. Muhammed, inkar edilir mi?Allah'ın, Hz. Muhammed ile indirdiği Kur'an'ı Kerim göz ardı edilir mi?

Esinlemecilerin, birtakıp yoruma açık yuvarlak sözlerini alıpta "bizden bahsediliyor" demek olmaz.Oğul Tanrı Yahudi'lerden, İsrail halkından isimlerini vererek bahsediyor ama Hıristiyan'lardan onun adına Vaftiz olanlardan, çarmıhtaki acılarına tanığız diyenlerden bir kelime dahi bahsetmiyor.Yahudilerin kurtarılacağına dair maddeler var iken, Hıristiyanları anımsatacak tanım bile yok.Tanrı ilan ettikleri içinde varsa yoksa İsrail Halkı. HALKIM dedikleride onlar antlaşma yapacağım dedikleride onlar.

İbraniler.........8/10 `O günlerden sonra' diyor Rab, `İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur: yasalarımı onların zihnine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar.

Esinleme (Vahiy)...20/5 İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı, bin yıl tamamlanmadan dirilmedi.

İlk diriltilenlerin dışındakiler Altın çağ sonuna kadar yine ölü olarak ölüler diyarında kalıyorlar.

Aynı dinin kitabındaki, Esinlenme bölümüne tamamen aykırı olan bu görüş, aynı kitabın Luka bölümünde yer almaktadır.Esinleme bölümündeki Kıyamet olayları esnasında, İnsan hayatı ile herhangi bir anlatım ölüm ve tapınma dışında geçmezken, Luka kitabında insanların diriltilmesinden bahsedilmektedir.Luka kitabında da diğer kitaplarda da bu kişilerin Hıristiyan olduğu konusunda en ufak bir delil yoktur.

O kitap yazanların esinlendik diyenlerin Hıristiyanlık hakkında bilgileri olmadığı gibi Herşey kendilerine gösteren Tanrılarının da böyle bir oluşumun ortaya çıkacağından ve sayılarının buralara (3 milyar+ölenler ve doğacak olanlar) oluşacağından haberi yoktur.Kıyamet senaryolarını gösteren, Altın çağdan görüntüler sunan, Yeni şehirlerindeki sonsuz yaşamdan kesitler sunan Tanrı, Hıristiyanlardan da ismen bahsetmeli idi.Kendisine melekler göndererek kitaplar yazdırdıklarını da 144.000 Yahudinin yanında anmalı idi.

Esinleme (Vahiy/Revelation)....1/1 Bu kitap İSA MESİH'in esinlemesidir. Tanrı, YAKIN ZAMANDA olması gereken olayları kullarına göstermesi için O'na bu esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti.

Esinleme (Vahiy/Revelation)...22/6 MELEK BANA, «Bu sözler güvenilir ve gerçektir» dedi. «Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermek için meleğini gönderdi

Elçilerin İşleri (Acts)....19/11 Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.
Elçilerin İşleri.....26/15 «Ben de, `Ey efendim, sen kimsin?' dedim.«`Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye cevap verdi Rab.
Elçilerin İşleri.....26/16 `Haydi, ayağa kalk. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine, hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin.
   
  Dinlerin diyaloğunu sağlamaya çalışan tüm gruplara göre Mesih Hıristiyanlara gelecek.Ama bütün grupların Tellallerine göre de; Mesih tüm insanları kendilerinin ait olduğu dine çevirecek. Diğer dinleri yok edecek.Mesih beklentisinin, toplumlar tarafından kabul görmesi için insanların beyinlerine işlenen görüş bu.

En çok sorulan sorulardan birine verilen cevap böyle. Müslüman temsilcilere göre Mesih, Hıristiyanlara gelecek ama haçı, Putu kıracak, ellerindeki kitapları geçersiz ilan edecek ve hepsini Müslüman yapacak. Hıristiyanlara da bakarsanız, tüm Yahudiler Hıristiyan olacak.

Müslümalığı sapkın gördülerinden imha edileceklerden olarak değerlendiriyor olabilirler. Endülüsteki gibi.Önce reklamlarla,özendirerek, sonra baskılar daha sonra ölüm tercihli zorunlu hıristiyan yapılmalar olacaktır.Tüm aksi unsurlar Hıristiyan olduktan sonrada, sürgünler ve katliamlar başlayacaktır. Bunun olup olmayacağını anlayabilmek için Endülüs terihine ve Papa'lık uygulamalarına bakmak yeterli. Aforoz mekanizması ile sorgusuz sualsiz TANRI adına katledilenleri hatırlamak olacakları kestirmek için yeterlidir. Kitaplarında bu konuda ruhsatlarıda var.

Esinleme (Vahiy/Revelation)....6/8 Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Ata binmiş olanın adı Ölüm'dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, vebayla ve yeryüzünün vahşi hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.

Esinleme (Vahiy/Revelation)....9/6 O günlerde insanlar ölümü arayacak, ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler, ama ölüm onlardan hep kaçacak.

Esinleme (Vahiy/Revelation)...14/9-10.......... Tanrı gazabının kâsesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine, kutsal meleklerin ve Kuzu'nun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek.

İşte Tanrı Oğul'un sözleri ve gerçekleşmesi gerekenler.

Luka (Luke)............12/49 «Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı!
Luka (Luke)............12/50 Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum!
Luka (Luke)............12/51 Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ben ayrılık getirmeye geldim.
Luka (Luke)............12/52 Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak.
Luka (Luke)............12/53 Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.»