but1
   
   
  KUTSAL KİTAPLARINA DAHİL OLAN ama SADECE İBADETLERİNDE KULLANDIKLARI KİTAPLAR
   
  Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar ...."saklı kitaplar" hakkında genel görüşler.....
   
 

 

 

8 Nisan 1546 yılı, Trento Konsilin de (Tanrı adına, Kutsal Ruh eşliğinde alınan karar olmalı. Kutsal Ruh Papa seçimlerine de katıldığına göre) yapılan tartışmalar sonucunda, inanç kitaplarının toplam 72 kitaptan meydana geldiğini kabul etmişler.(Bugün ki Ahid'te 66 kitap var)

Katolikler ve Ortodokslar bu meydana getirilen 72 kitaplık külliyeyi olduğu gibi kabul ederlerken, ilerleyen yıllarda ortaya çıkan Protestanlar bu kitapların içinden, altı adedini "sapkın kitap" olarak kabul etmişler ve 1. dereceden kabulünü yasaklamışlar. Diğerleri de "hayır bunlar sapkın değildir, bunlar Tanrı sözüdür" diye de YÜKSEK SESLE savunma yapamamışlar.Gizliden gizliye "bunlar kutsaldır deyişini" kendi içlerinde tavsiyelerine ekleyerek tekrar edip durmuşlar ve tapınma kitapları olarak kullanmışlar.

Aralarındaki bu çekişmeler sonucu, Hıristiyanlar yada Hıristiyan Misyonerler, Kitap-ı Mukaddes dedikleri kitaplar bloğundan, Konsilde kabul ettikleri 6 (18 bölümlük) kitabı çıkarak (Eski Ahit 39 kitap+ Yeni Ahit 27 kitap= 66 kitap) 66 kitap olarak piyasaya servis etmektedirler. Tanrı adına nelerin kutsal olabileceğine karar veren din patronları, ayrılan bu kitapları ayrı bir isim altında yayınlamakta ve ibadetlerinde kullanmaya devam ederlermiş.(Ayrıntıları; çağrılan Amentularımız aynı denilen inanç sisteminde bekleyen, gizlenen tehlikeleri gösterebilmek adına yazıyorum.)

Ne kadar traşlanırsa traşlansın, Müslümanlara sunulan tek taş elmas/pırlanta dağı değil, açıkca görüldüğü gibi pırlanta gibi traşlanmış buz dağı. Altında/ görülmeyen kısımlarında nelerin gizli olduğunu ve BUZ DAĞININ eridiğinde elde kalacak olanın ne olduğunu, sadece ALLAH BİLİR.

72 kitabı olduğu gibi kabul etmeyi sürdüren Ortodokslar, 1642 Yaş ve 1672 Kudüs konsillerinde, söz konusu eserlerin “Kutsal Yazılar' olduğunu kabul etmişler. Bir yanda aynı kitapları sapkın kabul edenler, diğer yanda o kitapları Tanrı sözü kabul edip tapanlar.

Görüldüğü gibi; Katolik, Protestan ve Ortodoks kiliselerin, kutsal kitaplardan oluşan Kanon'u (kutsal kabul edilen kitaplar ,Tanrı tarafından ilham edilmiş, otantik, gerçek, kutsal anlmında) farklıdır. Her bir kilise, diğer kiliselerin Tanrı sözü ilan ettiği kitaplardan bazılarını uydurma (apokrif /,sahte) saymaktadır.Bu ve buna benzer konulara açıklık getirmek için Papa'lıkta 25 yıl süren çalışmalar yaparak, Ahid içinde olan bazı beyanlara çeki-düzen vermek istemiş.Bu çalışmalar sonucu, "The New American Bible" adlı, yeni bir din kitabı da sayılan tefsiri yazmış.

Tanrı vekili olarak bunu onaylamakta, Papa II. Jean Paul'e nasip olmuş.Tanrı sözü olarak kutsal ilan edilen, söz konusu olan altı kitap "The New American Bible" ile Tanrı sözü olmaktan çıkarılmış.(1546 Trento konsil kararlarına rağmen) Tanrı sözü olamayacağına dair alınan bu karar, Hıristiyan yapılmak istenen topluluklar ve ABD'de ki Protestanlara "bizlerde sizin gibi onları yok saydık, bizden olursanız onlara tabii olma zorunluluğunuz yok" davetlerine yönelik olsa gerek.(Her ne kadar iç çekişmeleri de osa Müslümanara karşı tek kitap tercümesi ve külliyatı ile birlikte çalışmalar sergiliyorlar.Protestan, Katolik, Ortadoks kiliselerin de ortalıkta Türkçe olarak duran ve dağıtılan kitaplar aynı komisyonun ürünü olduğu belli. Hepsi, tercümeleri ve düzenlenişi ile birbirlerinin aynı.)

Bu kadarda saçmalık olur mu? sorularından kurtulabilmek amacını da taşıyan bu kitaplar, Katolikler tarafından tamamen red edilmemiş, 2. dereceden ibadetlerde kullanılabileceğine karar vermiş. Papalığın emri ve izni üzerine 25 yıllık bir çalışma sonucu yazılan bu tefsir kitabı, Papa II. Jean Paul tarafından resmi mühürle onaylanarak doğru bir kaynak olduğu tescil edilmiş.

Yaptıkları kitaptan örnek..
17. Asra kadar kilise, bu mektubu Havari Pavlus'un yazdığını söylerken, 17. Asırdan sonra bu mektubun Havari Pavlus adı altında uydurulduğu ortaya çıkmış.Vatikanın "The New American Catholic Bible" çalışmasında da, İbraniler Mektubu bir öğrencinin çalışması olarak kayda geçirilmiş. (The New American Catholic Bible- S:25 )

Aynı saptamalar, Petrus'un 1. ve 2. Mektupları içinde, Esinlenme (vahiy) kitabı içinde söz konusu imiş. Bu kitapları yazanın kim olduğu ve ne zaman yazıldığı bilinmiyormuş. (Biblical theology s 281, Prof. Breuard S. Childs; The New Anerican Catholic Bible)

1. ve 2. Timoteos, Titus ve İbranilere Mektup, Pavlus'un ölümünden çok sonra yazılmış.(Biblical Truth and Modern Man, s41)
1. ve 2. Timoteos Mektupları ve Titus'a Mektup adlı metinlerin Pavlus adına uydurulmuş olduğu şüphesi ile 19.yy dan bu yana Pavlus'a ait olup olmadığı sorgulanmakta imiş.

Vatikanın "The New American Catholic Bible" çalışmasında da; "mektuplar da ki kelimelerin ve uslübun, teolojik ifadelerin Pavlus'a ait olmadığına ikna olmuşlardır" saptaması ile uydurma olduğu resmiyet kazanmış.

Açıklamaların da "The New American Catholic Bible" adlı kitapta; mektubun Pavlus tarafından yazılmadığı yolunda imiş. Yazarın kim olduğu konusunda ise uzlaşma yokmuş(The New American Catholic Bible- S:1359)

Mektubun başında "Tanrı adına söylüyorum", "Tanrı dedi ki", "Tanrı beni esinlendirdi" diye bir takım maddeleri sıralıyan KUTSAL METİN YAZARI yalan bir isim kullanıyorsa; yazdıkları nasıl doğru kabul edilebilir. Nasıl olurda Yalancı insanın söyledikleri, Tanrı sözü olabilir. Tanrı Vahiylerini, yalan söyleyen ile iletir mi? Kutsal Ruh yalan söyleyenle işbirliği yapar mı?

Eski ve Yeni Ahit konusunda sayılı uzmanlardan olan, bu tür gelişmelere kulak tıkadığı anlaşılan Eski Edirne müftüsü Prof. Suat Yıldırım, Hıristiyanlık ve Yahudilik konusunda tercümelere ve kitaplara sahip. Yaptığı Eski Ahit çevirileri, aynı konuda çalışmalar yapanlar tarafından referans olarak kullanılıyor.

( Ör1: 4-Din adamlarının metinleri: Sürgün dönemine veya sürgünden sonraki zamana aittir -İ.Ö. 6yy Bu şekilde Tevrat metninin hazırlanması, en azından üç asırlık bir zaman bölümüne yayılmaktadır -Bkz: Kitab-ı Mukaddes Kur'an ve Bilim, Maurice Bucaille,
çev: S.Yıldırım, Töv Yay İzmir-1981, s.32-33....Ör2: Bu üç İncil, zaman bakımından dördüncü incilden öncedirler -Maurice Bucaıller, Kitâb-ı Mukaddes Kur'an ve Bilim -trc Suat Yıldırım-, İzmir, 1981, s 90 vd )

Prof. Suat yıldırım bu tür kararları görmemezliğe gelerek(Hıristiyanların bile Sapık kitaplar dediği) o iptal edilen metinlere kutsiyet kazandırma çalışmalarında bulunmuş.Kendi ismi ile yayınladığı, Kur'an'ı Kerim mealinde, Ayetlerin arkasına eklediği adreslerle, ONLARIN BİLE SAPKIN İLAN ETTİKLERİ KİTAPLARA yönlendirmelerde bulunmuştur.

Piyasada var olan, Kitap-ı Mukaddes / Ahit kitaplarında var olmayan bölümlere bile yönlendirmeler yapılmış.Görev adamı görüntüsü veren Prof. Suat Yıldırım, Ahitlere kutsallık kazandırma amaçlı olarak KUR'AN'I KERİM'den YAPILAN BU YÖNLENDİRMELERDE, Papa'lığın "bunlar sapkın kitaplardır" kararlarını bile göz ardı etmiş.

Kur'an'ı Kerim, mealinden yönlendirmeleri yaparken hızını alamamış olamalı ki; sahipleri gözükenlerin bile (resmiyette) sapkın kabul ettikleri kitaplara da, Kur'an'ı Kerim ayetlerinden, adeta, "bakın birbirlerine ne kadar benziyorlar" (HAŞA) dercesine, Ahit adreslerini yazmayı kendine vazife edinmiş.

KELİME BENZERLİKLERİ, İSİM BENZERLİKLERİ DIŞINDA; MANASIYA, KELİMELERİYLE BÜTÜNÜ TEŞKİL EDEN BİR CÜMLE DAHİ BULAMAZALAR. BENZER GÖZÜKEN HER İFADE, BİRKAÇ SATIR SONRA MASKESİZ, YALDIZINDAN SIYRILMIŞ OLARAK (SIRITIR HALDE) ORTALIKTA GERÇEK KİMLİĞİNİ GÖSTERİR

Suat Yıldırım'ın Hıristiyanların bile, sapkın kitap olarak nitelendirdiği, Dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye'de satılan Eski-Yeni Ahit içinde yer almayan, söz konusu kitaplara yönlendirmeler yapabilmek, ancak bizlerin bilmediği bir takım nedenlerden dolayı gerçekleştirilmiş olmalı.

Adreslenen Ayetler ve Ayet arkasına yazılan, sapkın ilan edilen kitap bilgileri şunlar. (14Baruh 6. bölüm, Makkabe 7/11......II Makkabe 1/4.... 5/2-4, Kohale 3,30; 11,41)
MAİDE...76....KM, Baruh 6. bölüm
TEVBE...103....KM, Kohale 3,30; 11,41
ALİ-İMRAN...124....KM, II Samuel 5,24; II Makkabe 5,2-4; Matta 26,53
MAİDE...27-29....KM, Tekvin 4,3-12; Makkabe 7,11
EN'AM...125....KM, II Makkabe 1,4; Resullerin işleri 16,

Hıristiyanlar tarafından sapkın ilan edilen kitapların ( o kitaplara ait bölümler. 6kitap 18 bölüm halinde imiş) bölümleri şunlarmış.
Tobit, Yudit, Ester, Süleymanın Bilgeliği, Sirak, Baruk, Yeremya'nın Mektubu, Azarya'nın Duası ve Üç Genç Adamın şarkısı, Suzan, Bel ve Ejderha, 1.Makabeler, 2.Makabeler, 3.Makabeler, 1.Esdras, 4.Ezra, Manaşşe'nin Duası, 151.Mezmur ve 4.Makabeler'dir.

     
  VATİKANA GÖRE; E&Y AHİTLERDEKİ TANRI İŞARETLERİ ve TUTARSIZLIKLARIN İŞLENLENDİĞİ "DÜALİST DİNLER" SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
  SUAT YILDIRIM'IN "ESKİ ve YENİ AHİT YÖNLENDİRMELİ, KUR'AN MEALİ" İLE İLGİLİ ÖRNEKLİ YAZIYA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
   
   
  ESKİ AHİT SAHİPLERİNİN SAKLI KİTAPLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI ve İÇERİK BİLGİLERİ...
   
  SAKLI KİTAPLAR MANASINA GELEN Deuterokanonik (Apokrif) DENİLEN BU KİTAPLARLA AÇIKLAMALARI ŞÖYLE...
   
   ÖNSÖZ

DEUTEROKANONİK (Apokrif) KİTAPLARIN İÇERİĞİ

Apokrif (apocrypha) sözcüğü, Grekçe "saklı kitaplar" anlamına gelen '"apocryphos" sözcüğünden gelmiştir. Orijinal metin Grekçe yazılmıştır Bu kitaplar İ.Ö. 3. yüzyılda 70 kişilik bir ekip tarafından çevirisi yapılan Septuaginta'da bulunmaktadır.

Apokrif Kitapları, Mesih İsa'dan önceki yüzyıllarda yaşayan Yahudiler'in tarihi, yaşamı, düşüncesi, ibadeti ve dinsel gelenekleri konusunda değerli bilgiler vermek açısından çok önemlidir. Böylece Mesih İsa'nın hangi tarihsel ve kültürel ortamda yaşamını ve öğretisini sürdürdüğünü daha iyi anlayabiliriz.

Eski Antlaşma dönemiyle ilgili apokrif kitapların çoğunluğu İbranice ya da Aramice yazılmış olmalarına karşın, yalnızca Grekçe biçimleriyle elimize ulaşmışlardır. Bu da metinlerin Eski Antlaşma' nın ilk Grekçe çevirisi olan Septuaginta'da toplu olarak korunmasından kaynaklanmaktadır. Eski Antlaşma'nın İ.Ö. üçüncü yüzyılda yapılmaya başlanan ve dünyada o dönem en yaygın dil olan Grekçe 'deki bu çeviri çok kısa bir süre içinde yaygınlaşmıştır.

Roma Katolik Kilisesi 1546 yılında Trent Konsülü'nde bu kitapları Kutsal kitaplar'ın arasına almıştır. Katolikler söz konusu kitaplardan "Deuterokanonik" yani Kutsal Kitap listesine sonradan eklenmiş kitaplar olarak söz ederler. Ortodoks Kilisesi ise "Deuterokanonik" olarak adlandırdığı kitapları 1642 Yaş (Jassy) ve 1672 Yeruşalim konsüllerinde "Kutsal Yazılar' ın gerçek parçaları" olarak adlandırmıştır. Günümüzde birçok Ortodoks din bilgini Atanasyus ve Jerome'nin çizgisini izleyerek bu kitapların Kutsal Yazılar'ın diğer bölümlerinden daha az yetkili olduğunu kabul etmektedir. Apokrif Kitapları genellikle Eski Antlaşma 'nın evrensel olarak benimsenen kitapları arasında değerlendirilmez ve topluluk önünde ya da kilise tapınma hizmetinde birincil olarak kullanılmazlar. Yine de Apokrif Kitapları 'nın inanlıların kişisel çalışmaları ve gelişmeleri için yararlı olabilecekleri düşünülür.

Katolik Kilisesi Apokrif kitaplardan "Deuterokanonik" ya­ni, Kutsal Kitap listesine sonradan eklenmiş kitaplar olarak söz eder. Protestanlar ise bu kitapları "Apokrifler" diye ad­landırırlar. Martin Luther Apokrifler'e Kutsal Yazı gözüyle bakmamasına rağmen onların "okunması iyi ve yararlı kitap­lar" olduğunu belirtmiştir.

Deuterokanonik (Apokrif) Kitapları tarihsel metinler, söy­lenceler, bilgelik sözleri, dua ve ezgiler, gelecek olaylarla ilgili metinlerden oluşur. Kitaplar sırasıyla, Tobit, Yudit, Ester (Eski Antlaşma'daki özgün metne bazı ekler içeren Grekçe çevirisi). Bilgelik, Sirak, Baruk, Yeremya'nın Mektubu, Azarya'nın Duası ve Üç Genç Adamın Ezgisi, Suzanna, Bel ve Ejderha, 1. Makabeler, 2.Makabeler, 3.Makabeler, 1.Esdras, 4.Ezra, Manaşşe'nin Duası, 151.Mezmur ve 4.Makabeler'dir

   
  TOBİT' İN KİTABI

İbranice ya da Aramice dilinde yazılan Tobit' in Kitabı Tanrı'ya imanı olan kişilere yapılan mucize biçiminde yardımı anlatan bir öyküdür. Dinsel bağlılıkla ahlak konusunda bir Yahudi öğretisidir. Bu kitap Yeni Antlaşma'dan önceki dönemde Yahudi dinini ve kültürünü canlı biçimde anlatmaktadır.
   
   
 

BARUK'UN KİTABI

Baruk'un Kitabı, Peygamber Yeremya'nın sekreteri Baruk'a ait olduğu söylenen dört ayrı kısa söylevden oluşmaktadır (Yer.32:12; 36:4). Çeşitli ta­rihlerde yazılan bu söylevlerin aslında İbranice kaleme alınmış olmaları olası­dır. Belirli bir süre sonra bunlardan tek bir belge oluşturulmuştur.

   
   
  YUDİT'İN KİTABI

Yudit'in Kitabı Yahudiler'in düşman bir ordu tarafından yok edilme tehdidi altında yaşadığı günleri anlatır. Öykünün kahramanı Yudit, inancına içtenlikle bağlı dul bir kadındır. Kendisi Musa yasasının gereğini yapmaktadır. Holofernes'i öldürüp Yahudiler'i etkileyici biçimde kurtarır ve bu işi yaparken Tanrı­nın yardımına güvenir.

   
   
  ESTER KİTABI

Ester Kitabı'nın Yunancası İbranice aslının bir çevirisi, uyarlaması ve ge­nişletilmiş şeklidir. Olaylar zinciri aşağı yukarı aynıdır, ancak metinde birçok değişiklikler yapılmıştır. Bu arada özel adların bazıları değişiktir ve kitapta güçlü dinsel düşüncelere büyük yer verilmiştir. Kitaba ayrıca değişik olarak önsöz, sonuç, bazı belgeler ve dualar eklenmiştir.

Ana Hatlar

A: 1-2:23  Ester 'in kraliçe oluşu

3:1-5:14   Yahudiler 'e karşı Haman 'ın çevirdiği entrika

6:1- 7:10  Haman 'ın öldürülmesi

   
   
  BİLGELİK KİTABI

GİRİŞ

Bu kitapta "Bilgelik" ve "Ruhsal Öğüt Veren Kişi" yapıtlarının Süley­man 'a ilişkin olduğu belirtilir. İ. Ö. son yüzyılda yazılan bu kitap, iyi eğitim görmüş, yunanlılaşmış bir Yahudi'nin etkileyici Yunancası'yla, geç kaleme alınmış bir yapıttır. Kitabın son bölümleri Yahudilerin Mısır'dan çıkışlarıyla ilgilidir. Bunun, Tanrı'nın sağgörülü bilgeliğine en eksiksiz örnek olduğu be­lirtilir. Ayrıca bu bölümlerde putperestlik konusunda uzun bir arasöz vardır.

İncil 'in yazarları bu yapıt konusunda bilgi edinip birçok yerde bundan yararlanmışlardır.

İyi düzenlenmiş bu kitabın içeriği başlıca üç konuda özetlenebilir:

Ana Hatlar 
1: 1-5:23   Bilgelik ve insanın yargısı 
6:1-9:18   Bilgeliğin kökeni, niteliği ve etkileri 
10:1-19:22   Tarih boyunca bilgelik ve Tanrı

   
   
  SİRAK KİTABI

GİRİŞ

Bu kitap ilk önce İbranice yazıldı. Kitapta belirtildiği gibi, İ.Ö. 132'de ya­zarın torunu kitabı Yunanca 'ya çevirdi. Bu çeviri Yunanca yazılı Kutsal Kitabın içine alındı, ikinci başlık olarak şöyle dendi: "Yeşu Ben Sirak'ın Bilgeliği". Yahudiler bu kitabı Kutsal Kitap 'ın bir bölümü olarak kabul etmemektedir. La­tince başlığı "Ecclesiasticus" (Kilisenin Kitabı)dır. Sinagogun bu kitabı geri çevirmesine karşın kilisenin onu onayladığını belirtir.

Kitabın büyük bir bölümü, dünya işleriyle ilgili bilgece sözlerden, toplum­sal sağduyuyu kapsayan özdeyişlerden, atasözlerinden oluşmuştur. Ama kitap­ta Musa'nın yasasına büyük saygı, sevgi gösterilmekte ve Eski Antlaşma'nın (Tevrat) seçkin kişileri, Hanok 'tan Nehemya 'ya dek ulu sayılmaktadır.

Ana Hatlar

      Önsöz
1:1-23:27      Bilgeliğe övgü (1. bölüm)

  a.  1:1-16:23    Görev, ödül ve öğüt

  b.  16:24-23:27    Tanrı 'nın bilgeliği ve insansal yanıt
24:1-50:21    Bilgeliğe övgü (2. bölüm)

  a.  24:1-32:13    Bilgelik ve erdem

  b.  32:14-42:14    Tanrı 'nın bilgeliği ve insanın tapınışı ve işi

  c.  42:15-43:33    Tanrı'nın doğadaki görkemi

  d.  44:1-50:21    Atalara övgü
50:22-51:30    Sonuç

   
   
  YEREMYA'NIN MEKTUBU

GİRİŞ

Yeremya 'nın Mektubu 'nun sürgün edilmek üzere olan Yahudiler'e Yeremya Peygamber tarafından mektup şeklinde yazıldığı söylenmektedir. Özellikle put­perestliği kınayan uzun bölümler içerir.

Ana Hatlar

1-40  Putların yararsızlığı

41-73  Putlara tapmanın budalalığı

   
   
  AZARYA'NIN DUASI VE ÜÇ GENÇ ADAMIN EZGİSİ

GİRİŞ

Azarya'nın Duası ve Üç Genç Adamın Ezgisi, Daniel Kitabı'nın Yunanca çevirisinde kitaba eklenen başlıca üç metinden biridir. Daniel 'in 3:23 ve 3:24 ayetleri arasına eklenen bu metin, Kral Nebukadnessar'ın kızgın fırına atma­sından sonra Azarya 'nın duasını ve üç genç adamın ezgisini kapsamaktadır.

Ana Hatlar

1-22  Azarya'nın duası

23-27  Kızgın fırının tanımı

28-68  Üç genç adamın ezgisi

   
   
  SUZANNA

GİRİŞ

Daniel Kitabı 'nın Yunanca çevirisi yapılırken eklenen bu parçaya konu olan Suzanna, zengin bir Yahudi'nin güzel ve erdemli eşidir. Haksız yere zinay­la suçlanan Suzanna 'nın Daniel 'in bilgeliğiyle aklanması anlatılır.

Ana Hatlar

7-27  İki kötü yargıç Suzanna'yı baştan çıkarmaya çalışıyor

28-41  Suzanna ölüme mahkûm ediliyor

42-64  Daniel Suzanna 'yı kurtarıyor, yargıçlar ölüme mahkûm ediliyor

   
   
  BEL VE EJDERHA

GİRİŞ

Bel ve Ejderha, Daniel Kitabı 'nın Yunanca çevirisine eklenen iki öyküden oluşmaktadır. Birinci öykü Bel adındaki putun düzmece olduğunu açıklayan Daniel'in bilgeliğini ve yürekliliğini anlatır. İkinci öykü ise Babilliler'in tapın­dığı bir ejderhayı Daniel'in nasıl yok ettiğini anlatır.

Ana Hatlar

1 -22  Bel kâhinleri Daniel 'in bilgeliğine yenik düşer

23-32  Daniel ejderhayı öldürür

33-42  Daniel aslanların bulunduğu çukurdan kurtarılır

   
   
  MAKABELER'İN BİRİNCİ KİTABI

GİRİŞ

Makabeler'in Birinci Kitabı, Yahudi tarihinde Antiyokus Epifanes devrinden (İ.Ö. 175) Yuhanna Hirkanus'un ortaya çıkışına kadar (İ.Ö. 134) geçen zamanda meydana gelen olayları anlatır. Kitabın önemle üzerinde durduğu konu, Makabe ailesidir ve İsrail'i kurtarmak için Tanrı tarafından seçildiği görüşünü savunur. Bunun yanında bu kitapta inanç konusu güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Tanrı tarihin olaylarını yönetir, kendisine iman edenleri zaferler kazandırarak ödüllendirir.

Ana Hatlar

1:1-2:70  Sıkıntılar ve Matatisyas 'ın başkaldırışı

3:1 -9:22  Yahuda Makabe 'nin önderliği

9:23-12:53  Yonatan'ın önderliği

13:1-16:24  Simon 'un önderliği

   
   
  MAKABELER'İN İKİNCİ KİTABI

GİRİŞ

Makabeler'in İkinci Kitabı, Kireneli Yason'un beş ciltlik tarihinin bir öze­tidir. Kitap, Başkâhin III. Oniyas'ın (yaklaşık İ.Ö. 180) zamanından Nikanorun (İ.Ö. 161) ölümüne dek Yahudi tarihindeki olayları anlatmaktadır. Makabeler 'in Birinci Kitabı 'nın ilk bölümlerinde betimlenen olaylara kısmen koşuttur. Yasaya bağlılık ve inançları uğruna ölen şehitlerin Tanrı tarafından ödüllendi­rileceğini vurgulamaktadır.

Ana Hatlar

1:1-2:32  Mısır 'daki Yahudiler'e mektuplar ve önsöz

3:1-4:50  Başkâhinlik için çatışmalar

5:1-7:42  Antiyokus Epifanes ve Yahudiler'e yapılan işkenceler

8:1-15:39  Yahuda 'nın zaferleri

   
   
  MAKABELER'İN ÜÇÜNCÜ KİTABI

GİRİŞ

Bu kitap bağımsızlık savaşından önceki olayları anlatmaktadır. İ.S. 39 ya da 40 yılında yazıldığı düşünülmektedir. Bu kitap İ.Ö. 217 yılında IV. Ptolemi'nin tapınağın En Kutsal Yer adlı bölümüne girmesini ve Yahudiler 'e yaptığı baskı­ları anlatır.

Ana Hatlar

1:1-3:30  Rafia savaşı

4:1-21  Yahudiler'in İskenderiye'ye sürülmesi

5:1-6:41  Yahudiler'in idamı engelleniyor

7:1-23  Ptolemi'nin mektubu

   
   
  ESDRAS

(Vulgata'da 3.Ezra)

GİRİŞ

İ.Ö. birinci yüzyılın başlarında yazılmış olan tarihsel bir metin. Kutsal Kitap'ın Tarihler, Ezra ve Nehemya bölümlerinde yazılı olan bilgilere koşut bir içeriği vardır. Olayların Kutsal Kitap 'taki anlatımına ek olarak yazılı en önemli ayrıntılar "Üç Gencin Öyküsü" adlı bölümde bulunur. Bu parçada Zerubbabil'in sürgünleri Yeruşalim 'e götürmek için nasıl izin aldığı anlatılır.

Ana Hatlar

1:1-58  Yoşiya ve Yeruşalim'in düşüşü

2:1-30  Sürgünden dönüş

3:1-4:63  Üç muhafızın tartışması

5:1-7:15  Tapınağın kuruluşu ve adanışı

8:1-9:55  Ezra 'nın sürgünlerle dönüşü

   
   
  MANAŞŞE'NİN DUASI

GİRİŞ

Manaşşe 'nin Duası güzel, kısa bir tövbe duasıdır. Bu duanın Yahuda 'nın kötü kralı Manaşşe 'ye ait olduğu bilinir (2Ta.33:11-13).

   
   
  151. MEZMUR

GİRİŞ

150 Mezmur'un dışında sayılmasına rağmen, 151. Mezmur'u Davut'un yaz­dığı bilinir. Golyat'la savaşıp yendikten sonra Davut bu mezmuru yazmıştır.

   
   
  MAKABELER'İN DÖRDÜNCÜ KİTABI

GİRİŞ

Makabeler 'in Dördüncü Kitabı Yeruşalim 'in yıkılmasından önce yazılmıştır. Ahlaksal bir deneme olarak kaleme alınmıştır. Çekilen sıkıntılara karşı ak­lın üstünlüğünü anlatmaktadır.

   
   
  4.EZRA
"Ezra'nın Vahyi" olarak da bilinir. Yahudiler'in Kutsal Kitap 'ındaki öz­gün Ezra metnine bazı Hristiyan yazarlar tarafından yapılan eklerden oluşur. Yazıldığı tarih tam olarak bilinmese de İ.S. birinci yüzyılda yazılmış olması önemli bir olasılıktır. Metin gelecek olaylarla ilgili yedi görümden oluşur.

Ana Hatlar

1:1-2:48  Giriş

3:1-5:19  Birinci görüm

5:20-6:34  İkinci görüm

6:35-9:25  Üçüncü görüm

9:26-10:59  Dördüncü görüm

11:1-12:50  Beşinci görüm

12:51-13:56  Altıncı görüm

13:57-14:48  Yedinci görüm

15:1-16:78  Peygamberlik sözleri