HIRİSTİYANLARA GÖRE RAB NE?... KUL NE?..KULLUK NE?
   
 
   
     
  Konunun açılmasına sebep olan, Fethullah Gülen'in, Papa'ya yazdığı mektup'taki ifadeler.
   
  Fethullah Gülen, mektubu şöyle bitiriyor.
   
  Önerilen programlar asiri buyuk isler gibi algilanabilir; ama bunlar erisilmez degildir. Dunyada iki tip insan vardir. Bazilari kendilerini topluma adapte etmeye calisir. Diger bazilari ise topluma uymaktansa toplumu kendi degerlerine adapte etmek ister. Toplum butun ilerlemeleri bu ikinci tip insanlara borcludur. Onlari yarattigi icin Rabb'e sukurler olsun.

M. Fethullah Gulen / Rabb'in Aciz Kulu / 9 Subat 1998

(Not:İngilizce klavye ile yazılmış.Orjinallik bozulmaması için, kopyala- yapıştır yapıldı.)
   
  FETHULLAH GÜLEN'İN PAPA'YA VERDİĞİ MEKTUBUN TAMAMINI, BU SAYFADA OKUYABİLİRSİNİZ
   
  Papa'ya yazdıkları mektubu; Rabbin Aciz kulu, Fethullah Gülen olarak imzalayanlar, Hıristiyanların, İsa'ya "Rab" dediklerini biliyorlardı. Fethullah Gülen, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın, kulu mu? yoksa; Hıristiyanların, Rab olarak atadıkları İsa'nın kulu mu? (Onların İsa'sının, Hz. İsa ile hiç bir ilişkisi olamaz. Çünkü onlara göre; o, 'OĞUL RAB')

Ayrıca ilerlemeler için bu kişilerin yetkileri olduğunu iş ve oluşları istedikleri gibi yönlendirebildiklerini ifade ediyor. İş ve oluşu yönlendiren kişilerden birininde mektubun muhatabı, PAPA olduğu kesin Ve Rabb'e Papa ve (kendi toplumunu yönlendirme görevini misyon edinmiş) şahsı için şükür ediyor.

Böylece ALLAH'A AİT OLAN İŞ ve OLUŞLARI TAYİN ETME YETKİLERİDE, BAZI ŞAHSİYETLERE DEVREDİLMİŞ OLUYOR.

KİTAPLARINA GÖRE; YARATILIŞ, YARATMAK SADECE ALLAH'A MAHSUS DEĞİL. Bu nedenle, yukarıda kasdedilen Rab,( "Onlari yarattigi icin Rabb'e sukurler olsun" süzü ile kastedilen).aşağıdaki açıklamaladan da anlaşıldığı gibi, Oğul Rab/İsa Mesih

İbraniler/Hebrews.1/2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
   
  İş ve oluşları tayin etmenin insanlar elinde olduğunu söylemek, yaptıklarına kılıf geçirmektir.Hile yapmak, tuzak kurmak ve bunu Allah adına, TANRI adına yapıyorum demenin yollarını yapmaktır.
   
  ALLAH, İŞ VE OLUŞ KONUSUNDA KUR'AN'ı KERİM'de
  10 - YUNUS........31.De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?”
   
  Allah'a, bu işi beceremedin bak şimdi bizler, iki kalem oynatmakla nasıl bitiriyoruz diyebilmenin tarikatcasıdır..
Yaptıkları tüm eylemlerden doğabilecek vebal ve günahların, sorumluluğunu, ALLAH'a, HAVALE (izin verdinde ondan) etmenin, kendilerini temize çıkarmanın şeytancasıdır (Şeytanda sadece vesvese vereceğim diyor).

Allah ile aldatmanın ta kendisidir
.
Allah hiç bir yerde TUZAK KURUN HİLE YAPIN, FİTNE TÜRETİN, SAVAŞ, ÇATIŞMA, KARIŞIKLIK ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIN demiyor. "Sabredin, güzel düşünüp güzel davranışta bulunun" diyor.
   
   
   
  Hıristiyanlara göre Rab ne demek? KUL ve RAB'lık için, Simun Petrus'un ağzından şöyle diyorlar...
   
  2Petrus(peter)...1/1 İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simun Petrus'tan, Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam!
2Petrus(peter)...1/2 Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
   
  MERYEM'DEN DOĞMA, İSA SURETİNE BÜRÜNMÜŞ BİR OĞUL TANRI.....BUNU BEN SÖYLEMİYORUM, PAPA 16.BENEDİKT SÖYLÜYOR
  Tanrı'nın insanlığın kurtuluşu için Beytüllahim'de Meryem'den doğarak, İsa suretinde yeryüzüne inişinin kutlandığını belirterek, 16. Benedikt Vatikan Aziz Petrus Meydanı Noel yortusu mesajı
   
  PAPA 2. JOHN PAUL'de AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR
 
   
  HIRİSTİYANLARIN BAŞKANI/LİDERİ OLAN, PAPA'LAR, İSA MESİH'İN TANRI OLDUĞUNU BELİRTİYORLAR. Yaratma, "OL" deme kudreti olan bir TANRI.
   
  HIRİSTİYANLARIN KİTABI İNCİLE GÖRE RAB NE DEMEK. OĞUL TANRI NE DEMEK?

Yuhanna (John)..20/13 Meryem'e, «Kadın, niçin ağlıyorsun?» diye sordular.Meryem, «Rabbimi almışlar» dedi. «O'nu nereye koyduklarını bilmiyorum.»
(Yuhanna (John)...20/1 Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti)

Matta...............17/14 Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp O'nun önünde diz çöktü.
Matta...............17/15 «Ya Rab» dedi, «oğlumun haline acı! Çocuk saralı ve çok acı çekiyor. Sık sık ateşe ya da suya düşüyor.

Burada Rab ile kasdedilen kim?Elbette Tanrının oğlu dedikleri İsa mesih

   
  BİRKAÇ ÖRNEK DAHA..
  Filimun.............1/3 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.
Filimun.............1/4-5 Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrıma sürekli şükrediyorum.
2Petrus(peter)...1/2 Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
   
  BİR BAŞKA ÖRNEK, YİNE KENDİ İFADELERİ İLE;
 
   
  Görüldüğü/Anlaşıldığı gibi; RAB ile tanımlanan Tanrının oğlu dedikleri İsa mesih başka bir değişle İsa Mesih, görünümündeki Tanrının kendisi
   
 
   
  Zatı'allerinin ve Papa'nın, ikinci tip insan oldukları (mektubu yazan ve muhatabı olduğundan) kesin. Güdülmesi gereken sürüler birinci tip insanlar mı? Otlatılması gereken, Kuzular; kolayca yönlendirilebilen ama beslenmesi gereken evlatlarımız mı? Altın nesil benzeri eğitilen, beslenen iş ve aş verilenler mi.? Çoban köpeklerinin eşliğinde, güdülmesi gerekenler ise bükülmesi mümkün olmayan kalınlaşmış/odunlaşmış yola gelmesinden ümit kesilenler mi?

Yunus'un efendisine yakmak için bile, getirmek istemediği/layık görmediği tipler mi?(Getirdiği odunlar ip gibi düzgün idi. Hocası; “Ey Yûnus,Hiç eğri odun getirmiyormuşsun.” dediğinde; “Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz.” cevâbını verdi.).Kur'an Kurslarının, başlama yaşında yapılan (3-5-7 yaş) tartışmaların ana sebebi budur. Eğilmemiş, işlenmeye, istediğin yöne bükülmeye hazır körpecikler.
   
  Hile yapmak, tuzak kurmak ve bunu Allah adına, TANRI adına yapıyorum demek; Allah'a sen bu işi beceremedin bak şimdi ben iki kalem oynatmakla nasıl bitiriyorum demenin şeytancasıdır. Allah ile aldatmanın ta kendisidir.Allah hiç bir yerde TUZAK KURUN HİLE YAPIN, FİTNE TÜRETİN, SAVAŞ, ÇATIŞMA, KARIŞIKLIK ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIN demiyor. "Sabredin, güzel düşünüp güzel davranışta bulunun" diyor.
   
  Hırıstiyanlara göre "Rab" demek, "Tanrının Oğlu olan İsa" demek, "Rabbin aciz kulu" demek; kurtarıcı olarak bekledikleri İsa'nın aciz kulu demek.
   
  FETHULLAH GÜLEN'İN, MEKTUBUNU SUNDUĞU, İNANÇSIZLARA KARŞI İTTİFAKLAR KURDUĞU VATİKANIN "RAB" KONUSUNDA YORUMU NE?
   
 
   
  KENDİ İFADELERİ İLE ŞÖYLE DİYORLAR; Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri sayfasında.......................www.meryemana.net/meryem/tr/misc.php?id=20&par=9&td=11 Tanrı'nın biricik Oğlu Mesih İsa'ya inanıyorum
İyi Haber: Tanrı Oğlunu gönderdi............(suhik_not: AMENTULARIMIZ AYNI DİYENLERE VE AMENTUYA KEFİL OLUP, CENNETLİK VİZESİ VERENLERE DUYURULUR)
III. Tanrı'nın biricik Oğlu
   
 

446 Eski Ahit'te yer alan kitapların Yunanca çevirisinde Tanrı'nın Musa'ya açınladığı (Bkz. Çık 3, 14) sözle ifade olunamaz adı YAHVE, Kyrios ("Rab") olarak çevrilmiştir. Rab sözcüğü o zamandan beri İsrail Tanrısının Tanrılığını ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Yeni Ahit bu güçlü "Rab" adını hem Baba hem de Tanrı'nın kendisi olarak kabul edilen İsa için kullanıyor, (Bkz. 1 Kor 2, 8) bu bir yeniliktir....

(suhik_not:
Ne imiş? İsrail Tanrısı Yahve Yeni Ahit'ten itibaren; - hem Baba hem de Tanrı'nın kendisi olarak kabul edilen İsa için kullanıyor. Çünkü İsa onlar için BABA TANRININ, İsa biçiminde görünümüdür.

448 Çoğu zaman, İncillerde insanlar Ona "Rab" diye hitap ederler. Bu şekilde hitap etmelerinin nedeni hitap ettikleri kişiye duydukları saygı ve güvenden ve Ondan yardım ve şifa beklemelerindendir. (Bkz. Mt 8, 2, 14, 30, 15, 22) Kutsal Ruh'un etkisi altında İsa'nın Tanrısal gizine minnet duyarlar. (Bkz. Lk 1, 43, 2, 11) Dirilmiş İsa'yla karşılaştıklarında bu ifade tapınma ifadesine dönüşür: "Rabbim ve Tanrım!" (Yu 20, 28). Bu ifade Hıristiyan geleneğine özgü bir ifade olarak kalacak sevgi ve şefkat görünümünü de alır: "Bu Rab'dir!" (Yu 21, 7).

449 İsa'ya Tanrısal Rab adını veren Kilise'nin ilk inanç ilkelerinde, başlangıçtan beri (Bkz. Hİ 2, 34-36) Tanrı Baba'ya ait olan güç, şeref ve yücelik aynı zamanda İsa'ya da aittir, (Bkz. Rom 9, 5, Tit 2, 13, Ap 5, 13) çünkü İsa "Tanrı özüne" sahiptir (Fil 2, 6) ve Baba İsa'nın bu üstünlüğünü Onu Ölüler arasından dirilterek ve Onu yüceliğine yükselterek gösterdi. (Bkz. Rom 10, 9,1 Kor 12, 3, Fil 2, 9-11)

451 Hıristiyan duası "Rab" adıyla ifade edilir; ister duaya davette "Rab sizinle olsun" ya da duanın bitiminde "Rabbimiz Mesih İsa ile" ya da umut ve güvenle dolu haykırışla ifade edilsin: "Maran atha" ("Rab geliyor!") ya da "Marana tha" ("Ya Rab gel!") (1 Kor 16, 22); "Amin, gel, Ya Rab İsa!" (Ap 22, 20).

   
  454 Tanrı'nın Oğlu adı, Mesih İsa'nın Babası Tanrı'ya olan biricik ve ebedi ilişkisi demektir: O Baba'nın (Bkz. Yu 1, 14, 18, 3; 16, 18) ve Tanrı'nın Kendisinin (Bkz. Yu 1,1)  biricik Oğludur. Hıristiyan olabilmek için Mesih İsa' nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna inanmak şarttır. (Bkz. Hİ 8, 37, 1 Yu 2, 23)

"...Çünkü kuzu Rablerin Rabbi, Kralların Kralıdır" (Esinleme 17:14). Mesih'in ikinci gelişinde elbisesinin üzerinde "KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ" yazılı olacak (Esinleme 19:10).

(suhik_not: AMENTULARIMIZ AYNI DİYENLERE DUYURULUR. AMENTUYA KEFİL OLUP CENNETLİK DİYENLERE DE DUYURULUR.)
   
  VATİKAN İncillerin Işığında "RAB'ı" Nasıl anlıyor. "TANRI OLAN İSA" olarak anlıyor. O halde "Rabbin Aciz" kulundan PAPA ve EKİBİ ne anlar? Peki!! ONLARI YARATTIĞI İÇİN RABBE yapılan şükürden ne anlar? Ne anladıkları aşağı da; Herşey, İsa aracılığı ile ve İsa için İsa'da yaratıldığına göre gerisini siz düşünün..
   
  İbraniler/Hebrews.1/2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
Kloseliler............1/16 Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır.
   
  Papa'ya ve Hıristiyanlara göre RAB ile tanımlanan Tanrının oğlu dedikleri İsa mesih

Yuhanna (John)..20/13 Meryem'e, «Kadın, niçin ağlıyorsun?» diye sordular.Meryem, «Rabbimi almışlar» dedi. «O'nu nereye koyduklarını bilmiyorum.»
(Yuhanna (John)...20/1 Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti)

Matta...............17/14 Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp O'nun önünde diz çöktü.
Matta...............17/15 «Ya Rab» dedi, «oğlumun haline acı! Çocuk saralı ve çok acı çekiyor. Sık sık ateşe ya da suya düşüyor.

Burada Rab ile kasdedilen kim?Elbette Tanrının oğlu dedikleri İsa mesih

   
  Filimun.............1/3 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.
Filimun.............1/4-5 Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrıma sürekli şükrediyorum.
2Petrus(peter)...1/2 Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
   
  Romalılar (Romans)....8/32 Öz Oğlunu bile esirgemeyen, O'nu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı?

Yuhanna (John)...14/9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun?
Yuhanna (John)...14/10 Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.
Yuhanna (John)...14/11 Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.

Yuhanna (John)...17/1 İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne dikip şöyle dedi: «Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin.
   
 
İbraniler/Hebrews.1/2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
   
  Matta...26/63 İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise O'na, «Yaşayan Tanrı adına sana yemin ettiriyorum, söyle bize, Tanrı'nın Oğlu Mesih sen misin?» dedi.
Matta...26/64 İsa, «Söylediğin gibidir» karşılığını verdi. «Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu'nun, kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.»

İsa'yı arayan başkahin, tanıkların işareti üzerine, susmaya devam eden İsa'ya, "Yaşayan Tanrı adına sana yemin ettiriyorum," der ve devam eder..."söyle bize, Tanrı'nın Oğlu Mesih sen misin?"

Kahin, İsa'ya YAŞAYAN TANRI adına yemin ettiriyorum/etmiş kabul ediyorum diyor.Burada kasdetilen yaşayan tanrı kim? Elbette Tanrının oğlu dedikleri, yaşayan Tanrı dedikleri İsa.

Elçilerin İşleri (Acts)....14/15 «Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?» diye bağırdılar. «Biz de sizin gibi insanız, aynı yaradılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, göğü, yeri, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratmış olan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz.
İbraniler/Hebrews.1/1 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.
İbraniler/Hebrews.1/2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.

Gökleri ve yeri yaratan, dönme çağrısı yapılan; Peygamberlerden ayrı olduğu özellikle vurgulanan, YAŞAYAN TANRI KİM? Önceki YAŞAYAN TANRI TANIMLAMALARINA göre, elbette İsa Mesih.

   
  Tutuklama sahnesinde, başka enterasan bir konu daha var...İsa'yı tutuklamaya gelen Yahudilerin kahini
   
  Yuhanna (John)...19/5 Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, «İşte o adam!» dedi.
Yuhanna (John)...19/6 Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, «Çarmıha ger, çarmıha ger!» diye bağrıştılar.Pilatus, «O'nu kendiniz alın, çarmıha gerin!» dedi. «Ben O'nda bir suç görmüyorum!»
Yuhanna (John)...19/7 Yahudiler şu karşılığı verdiler: «Bizim bir yasamız var, o yasaya göre O'nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.»
   
  ELLERİNDE BOZULMAMIŞ KİTAPLARI VAR DENİLEN YAHUDİLER, İSANIN TANRININ OĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ İÇİN ÖLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR. Yani Yahudiler, Tanrının oğlu olmaz diyorlar.
Oysa, yine ellerindeki kitabın bozulmadığını söyleyen Hırıstiyanlar, İsa'nın, Yaşayan Tanrı / Tanrının oğlu olduğunu söylüyorlar.

İkisinin de doğru olması imkansız. Ya İsa'nın,Tanrının Oğlu olduğu tezi doğru yada İsa'nın,Tanrının Oğlu olmadığı tezi doğru. (Kur'an'a göre Allah' a oğul isnat etmek, Allah'a ortaklar koşmak şirktir).Onların, Tanrı inancına göre bakıldığında, (Kur'an'ı Kerim'i hiç bilmediklerini varsayarak) en azından, birinden biri yanlış/tahrif edilmiş

Oysa şimdi, her iki inanç gurubuna ait bu görüş birleştirdikleri kitapta aynen yer alıyor.Yani Allah'ın OĞLU OLMADIĞINA inanan Yahudiler ile Allah'a OĞUL İSNAT EDEN Hıristiyanlar, kitaplarını birleştirip ADINI YENİ AHİT koymuşlar ve meydana GELEN KİTABINDA, İNANÇ BİRLİĞİNİ SAĞLADIĞINI / BOZULMADIĞINI SÖYLÜYORLAR.

ESKİ ve YENİ AHİT birleşimini de KİTAB-I MUKADDES olarak ilan ediyorlar.

Madem İsa'ya kitap verilmedi ise; Öğrencileri de onu söylediklerini değil de onunla yaşadıklarını/gördüklerini (İsa'nın/müjdenin hayatını) İsa'nın ölümünden sonra kaleme aldılarsa (onun hayatını anlattılarsa.); İsa dolaştığı yerlerde kendi hayatını anlatmadığına göre; dolaştığı yerlerde insanlara neler anlattı?

Hangi kitaba göre amel etti diye sorulduğunda ESKİ AHİT'e göre amel etti onu anlattı diyorlar.O halde İSA, ESKİ AHİTE GÖRE (yahudi tezine göre) KENDİSİNİN TANRININ OĞLU OLMADIĞINI mı söyledi, yoksa YENİ AHİTE GÖRE, TANRININ OĞLU/YAŞAYAN TANRI OLDUĞUNU mu söyledi?
   
  Bir görüşte, Hıristiyanlık araştırmacısı , Prof. F.F.Bruce'den verelim. Tanrı ve oğlu'nu ne olduğunu şöyle bir örnekle anlatıyor.(İnciltürk ve Hıristiyan.gen..gibi sitelerinden);
   
  ".....Yukarıdakiler başlangıçtan beri İsa Mesih'e bağlı olanların inancının özüdür. Yeni Antlaşma dışında başka bir örneği aktarabiliriz: Antakya'lı imanlılar topluluğunun önderi olan İgnatius; İ.S. 110 yıllarında Efes'teki Hıristiyanlar'a yazdığı mektupta İsa'yı şöyle nitelendiriyor: “Rabbimiz İsa Mesih yegane Hekimdir. Hem bedeni hem de ruhu vardır. Kadından doğmuş olmakla beraber başlangıcı yoktur. İsa insan vücuduna bürünmüş Tanrı'dır. Ölümle gerçek yaşamdır; Meryem'in Oğlu ve Tanrı'nın Oğludur; önce sıkıntı çekmiş, sonra sıkıntıdan kurtulmuştur.” (İgnatius'un Efeslilere mektubu 7(?):20) İgnatius..."
   
  BABA TANRI VE TANRI İSA EŞİTLİĞİ;"TEK ve BİR'i" veya "TEK ve BİRİCİĞİ", HIRISTİYANLAR EŞİT GÖRÜYORLAR MI?
   
  Filipililer........2/6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.
Filipililer........2/7-8 Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
   
  BU YUKARIDA YAZDIĞIM BABA-OĞUL, TEK ve BİRİCİK eşitliğini açıklayan maddelerin yorumunu kendi kalemlerinden okuyun. BAB TANRI ve İSA'nın Eşitliğini
   
  Tanrı, İsa Mesih'te İnsan Oldu...................................http://www.hristiyan.net/isamesihtanri/bolum5.htm
  Kutsal Yazılar İsa'nın hem tam olarak insan, hem de tam olarak Tanrı olduğunu öğretirler. Pavlus; "Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor" (Koloseliler 2:9) demiştir. İsa, tamamen Tanrı ve insan olduğundan dolayı, Baba'yla ve Kutsal Ruh'la eşsiz bir ilişki içerisindedir.

İsa, doğumunda gönüllü olarak Kendisini Baba'nın yetkisi altına koymayı seçmiştir. İsa bu şekilde davranmıştır, çünkü Tanrı'nın planına göre böyle olması gerekiyordu. Pavlus bunu Filipililer 2:5-8'de şöyle açıklamaktadır: (suhikayeleri ara notu:Demek ki; İsa istese BABA TANRININ ALTINDA olmayacaktı. DİKKAT ederseniz "TANRININ PLANI" böyleydi diyorlar. BABA TANRININ PLANINDAN bahsetmiyorlar.)

Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak, kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

İsa'nın Tanrı'ya eşitliğini bıraktığını belirten söz, O'nun başlangıçta Tanrı'ya eş olduğunu gösterir. (Burada kullanılan Grekçe kelime "eşitlik" anlamına gelen "isos" kelimesidir. "İsos” geometride eşit açılı üçgenleri tanımlamak için de kullanılır).

Filipililer'de okumuş olduğumuz ayetler, İsa'nın iki şekilde varolduğunu öğretir: Tanrı olarak (a. 6) ve kul özünde olarak (a. 7), "insan benzeyişinde" varolmuştur. Pavlus'un, İsa'nın insan benzeyişinde kul özü almasından bahsetmesi, bunun beklenmeyen birşey olduğunu vurgular, çünkü Tanrı insan oldu. İsa Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak olarak görmedi. ......

   
  YUKARIDAKİ ANLATIMA GÖRE; İsa esasında BABA TANRI ile EŞİT olan TANRI, Planı gereği mütevazilik gösterip, yeryüzüne EŞİTİNİN EMRİ altında Meryem'den doğarak gelmiştir .(Uzay filmlerin de olur. Uzaylı yaratık gelişebileceği bir rahim arar)Yukarıdaki anlatıma ve ayetlere göre; İSA istese gelmeyebilir, "TEK ve BİR" olarak "BABA TANRI" ile BİR'likte YARATTIKLARI evreni, BİR'likte idare edebilirlermiş.AMENTULARIMIZ BİR DİYENLERE DUYURULUR...
   
  İbraniler/Hebrews.1/2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
   
  Gerçi eşitlikte-üstünlük ilkesine göre / eşitlikte-birincilik ilkesine göre, BABA TANRI, İSA TANRIDAN daha üst ve önce olduğu anlaşılıyor.
   
  Kloseliler......1/16 Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır.
  O HALDE, ŞU SORUYU KENDİNİZE SORABİLİRSİNİZ; geleceğini iddia ettikleri Mesih'i Tanrı aynı zaman da Tanrının kendisi mi? atanacak Mesih herhangi bir mucize gösteremeyeceğine göre onun,yine insan yapısına bürünmeyi seçtiğini mi söyleyecekler.?
   
  Ortaya çıkan soru şu; Toplulukları diyaloğa çağıran beyler, kurumlar siz bunları bilmiyor musunuz? Allah'tan, kendilerine kitap indiğini bile (dolaylı olarak) red ettiklerini söyleyen bu oluşumla, Kur'an'a tabii Müslümanların, Amentüde hangi ortak paydaları olabilir. Neden insanları, Cennete çağırır gibi Ateşe çağırıyorsunuz. Neden? şeytan vekillerinin, Tellalliğini yapıyorsunuz.
   
  PEKİ! KUR'AN'I KERİM'E GÖRE KULLUK NE?

36 - YASİN..........60. Ey âdemoğulları! Ben size, "Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!" demedim mi?
36 - YASİN..........61."Bana ibadet edin, dosdoğru yol budur!" demedim mi?

89 - FECR......... 27. Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
89 - FECR......... 28. Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.
89 - FECR......... 29. Kullarımın arasına gir.
89 - FECR......... 30. Cennetime gir.
39 - ZÜMER........14.De ki: "Ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim."
39 - ZÜMER........15."Siz de O'ndan başka dilediğinize kul olun." De ki: "Asıl hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan edenlerdir. Evet, işte asıl açık hüsran budur."

   
  Görüldüğü gibi KULLUK "yaratılan" manasında kullanılmıyor. KULLUK, tabi olmak, biat etmek, ibadet etmek, hizmet etmek, hizmetinde olmak anlamında kullanılıyor. Demek ki KULLUK; başkalarına hizmet etmek, başkalarına tabi olmak, başkalarına biat etmek, başkalarına ibadet etmekte olabiliyor.
   
  İSA'YI RAB KABUL EDİP KENDİLERİNİ, YERYÜZÜNDE RABB'IN TEMSİLCİSİ OLARAK ATAYANLAR, MEKTUPTA Kİ, "RAB'BİN ACİZ KULU" TANIMINDAN NE ANLAR..... ALLAH'I MI, YOKSA ATADIKLARI İSA'YI MI ANLARLAR. ELBETTE MEKTUBU YAZANDA BUNU BİLİYORDU. NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP DEDİLER.

BU ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK veya KOŞULAN ŞİRKİ ONAYLAMA/KABUL ETMEDİR. "BENDE SİZDENİM" DEMEKTİR. VATİKAN KULÜBÜNE KABÜLÜN PAROLASIDIR/ BEDELİDİR.
   
   
 
  .
  Allah, adına (şeytanın, 1 numaralı yalanı) yapıyoruz diye; Konseyler, konsiller, kurullar, oluşturup, önce tanrılarını saptıyorlar, sonra Tanrısal güçler (sanal/sandırma) yükledikleri birilerini atıyorlar, daha sonrada bir araya gelip Tanrının yetki ve salahiyetlerini düzenliyorlar.Düzenleme bittikten sonra, içlerinden, yardımcı tanrılar, erenler, sözcüler, evliyalar, azizler, azizeler, şeyhler, kutuplar, kanaat önderleri, efendiler...vs ilan ediyorlar
   
  ALLAH, ONLARIN HÜKÜM İHTİRASLARI İÇİN ...
  68 - KALEM....... 36. Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?
68 - KALEM....... 37. Yoksa sizin bir Kitabınız var da onda mı (bu hükümleri) okuyorsunuz?
68 - KALEM....... 38. Onda istediğiniz her şeyi buluyorsunuz?
68 - KALEM....... 39. Yoksa sizin istediğiniz hükmü verebileceğinize dair, kıyâmete kadar sürecek andlarınız mı var üzerimizde?
68 - KALEM....... 40. Sor onlara: Onların hangisi buna kefil olacak?
68 - KALEM....... 41. Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Doğru iseler ortaklarını çağırsınlar
   
  DİLEMEK "OL" DEMEKTİR. ALLAH, "OL" DEMEDEN HİÇ BİRŞEY OLMAZ
   
  81 - TEVKÎR........27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
81 - TEVKÎR........28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
81 - TEVKÎR........29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!
   
   
  Onların; sığındıkları, medet umdukları, sihrini/mucizesini bekledikleri, güç umdukları ve dayanak yaptıkları şey , ellerinde sımsıkı tuttuları.
Bizler ise; onların, yok etmek istedikleri/ yüz çevirdikleri, dinin sahibi olan,
(din olarak bizlere islamı seçen) ve gücüne nihayet olmayan, Alemlerin Rabbi Allah'a sığınıyoruz.

Onlar hala Hz.Musa'nın büyücü olduğunu ve asasının sihirli olduğunu düşünüyorlar. Ellerindeki asaların da, o mahretleri göstermesini umuyorlar ve o beklenti ile teselli buluyorlar. Her birinin asası kendisine özgü ki; kendilerine ait olanlar başkalarına gitmesin.
(Pist ışığı gibi).

Oysa, Hz.Musa'nın asası sihirli değildi
(Allah Resüllerinin sihirbaz olmadığını defalarca belirtiyor.) Allah "ol" dedi ve oldu. Hz. Musa; toplumundaki liderliğini pekiştirsin, saygı duyulan ve sözü dinlenen biri olsun diye, olaylara Hz. Musa vesile kılınmıştır. Allah'ın dışında, onun bilgisi dışında ne olabilir.
   
 
   
  Elbette içimizden, alemler efsanelerine inanıpta, haçın altına sığınanlar da azımsanmayacak sayıda. Papa, Peygamberine Hz.Muhammed'e, hakarette etse kişiliklerini ortaya koyamadan duramayan tipler elbette var .HAÇ'ın patronunu protesto etmesi gerekirken, birde ayağına kadar gidip hediye sunuyorlar. Papa her halde az yaptım diye düşünüyordur.
   
  Sultan Ahmet Camii'nde zafer işareti yapan, Papa 16. Benedict, "Hz.Muhammed dünyaya ne getirdi? Kötü ve insancıl olmayandan başka..."sözünü söyleyenin ta kendisi.Kaynak olarak, Bizans İmparatoru II Manuel Paleologos'un kitabını vermişti.(Allah'a, isnat ettikleri oğul içinde; atalarının yazdığı kitapları kaynak olarak göstermiyorlar mı?).
   
  ALLAH, KURAN'I KERİM'DE, ŞÖYLE BUYURUYOR.
  39 - ZÜMER........67.Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir.
22 - HAC........... 74. Allâh'ı layikıyle gereği gibi bilemediler Allâh kuvvetlidir, üstündür.
   
   
   
  VATİKAN .Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri .....................www.meryemana.net/meryem/tr/misc.php?id=20&par=9&td=11

446. Eski Ahit'te yer alan kitapların Yunanca çevirisinde Tanrı'nın Musa'ya açınladığı (Bkz. Çık 3, 14) sözle ifade olunamaz adı YAHVE, Kyrios ("Rab") olarak çevrilmiştir. Rab sözcüğü o zamandan beri İSRAİL TANRISININ Tanrılığını ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Yeni Ahit bu güçlü "Rab" adını hem BABA hem de TANRI'NIN KENDİSİ olarak kabul edilen İsa için kullanıyor, (Bkz. 1 Kor 2, 8) bu bir yeniliktir.

Tanrının Musa'ya açınladığı Yahve adının yunanca tercüme karşılığı, Kyrios ("Rab") olarak çevrildiği için "Yeni Ahit bu güçlü "Rab" adını hem BABA hem de TANRI'NIN KENDİSİ olarak kabul edilen İsa için kullanıyor," diyorlar.

İSRAİL TANRISININ kendisi için kullanılmasını istediği YAHVE adının karşılığı olarak, Yunanca Kyrios kelimesi seçildiği (Kriyos olarak tercüme edildiği) için, Bizde (Y.Ahit'te) , o kendine güçlü bir yer edinmiş olan "RAB" ismini kullandık ve kullanıyoruz diyor.

Hiç şöyle birşey deniliyor mu?
Tanrı Yahve, bizim BABA TANRI OLARAK benimsediğimizdir, yada "Yahve: TANRININ ta kendisi olan İSA'nın da, ta kendisidir",. deniliyor mu?
İSRAİL TANRISI tanrılığa devam ediyor, o aslında "Tanrılardan şudur" diye en ufak bir ibare var mı? Çağrışım yapan bir iz var mı?

Kıskanç olan Tanrı Yahve, İsrail halkı dışındaki uluslara ait insanları benimsemiyeceğine göre,
İsrail Halkından başkasını kabul etmediğine göre;
Yeni Ahitte çizilen Tanrı profillerinde BABA TANRI ve Oğul TANRIDA hiç kıskançlık emareleri görülmediğine göre;
Yahve Tanrı o iki tanrıdan biri olamaz.

Herşeye boyun eğen, gerektiğinde insanların üzerine dökülen, getir götür işleri, Papa seçimleri ile daha çok meşgul olduğu ortada olan, sesi soluğu pek çıkmayan, üçübirliğin-üçüncüsü denilen, Kutsal Ruh'ta Yahve olamaz.Özetle Yahve üçlü-birlikten hiçbiri olamaz.

"İlk insanı yarattım" diyen Herşeye egemen Tanrıdan farklıda olsa, onun devamı niteliğinde, varlığı işlenen İsrail Tanrısı, bu seferde, TANRILAR GÜREŞİNDE YENİLEN TARAF olduda yok mu sayılıyor? Bu durumda E.Ahit'i yazdım, Adem'i yarattım, Nuh Tufanını çıkarttım diyerek, Sina dağında, Moşeye Kitap veren kim ve ona ne oldu? Ahit sandığıyla birlikte o da Alaaddinin lambası örneğinde olduğu gibi kayıp mı oldu?

Sadece aynı ismi, tercümelere dayanarak / tercüme öyle yapıldığı için, kullanıldığının özellikle belirtildiği ifadeler var.
Yahve Tanrının, kendi işaret ettikleri Tanrı kabulleri ile bir alakasının olmadığını, kesin vurgularla anlatan sözler var.
Yeni Ahit, yapılan tercümeler sonucunda, Kriyos kelimesi yerine başka kelime kullanabilirdi, sezerşenişileri bile var. (Hıristiyanlık oluşumuna sebep olan Yahudi kökenli, kutsal metin yazarlarıda bu sezerşenişten nasibini almış gözüküyor.)
Y.Ahit böyle kullandığı için, bizde öyle kullanıyoruzun altını çizen vurgular var.
Yahve'nin Tanrı olsa bile, İSA Tanrı kadar, büyük olamayacağını belirten, Yahve ile aradaki varsayılacak bağları kesip atan, vurucu sözler var. "TANRININ KENDİSİ OLAN İSA."

BABA TANRI'da olmadığını, "aynı ismi onun içinde kullanıyoruz" ifadesi ile zaten satır aralarında ortaya koymuşlar. Görüldüğü gibi Yahve'nin Tanrılığının, şu kimlik altında devam ettiğini belirten, ima eden, çağrışım yaptıran sözü bırakın, kesin ayrım yapan ifadelerle, İSA Tanrı ve BABA tanrı anlayışının geçerli olduğunu, aradaki tek bağın, tercüme takdiri sonucu kullanılan, "RAB" isiminden ibaret olduğunu belirten ifadeleri, art arda sıralayarak durumu açıklamışlar.

O zaman, kitaplarına geçmiş kazandırabilmek için dahil ettikleri, "her sözü Tanrı'dandır" derken mecburen kasdettikleri YAHVE'ye ne oldu?
Yine mecburiyetler karşısında, kitaplarına dahil ettikleri, sayfalar nedeni ile varlığını kabul etmek zorunda kaldıkları, YAHVE, Y.Ahit bölümüne felsefesi ile geçmedi ise, varlığını şu anda sadece İsrail Tanrısı olarak mı sürdürüyor?
O zamanda ellerindeki kitaplara ilave ettikleri, E.Ahit'i kelimesine kadar kim yazdı?
Eğer Yahve'dense, onlarda Yahvenin istekleri doğrultusunda çadırlar yapıp, buhurlar sunmayı düşünüyorlar mı?
Yok eğer Yahve yazmadı ise, o zaman başka bir Tanrı daha mı var?
Kıskanç Tanrı Yahve bu durumda ne yapıyor?

Bu durumda Kurtsal ruh ne diyor?.Her Papa seçimine bizzat iştirak ederek Papa'yı seçen Kutsal Ruh, bu konuya niye açıklık getirmiyor?
Ellerindeki Kitap tanrıdansa, kendilerine ait olan Tanrı'ları da "evet bu kitap bizden / benim" dedi ise, Yahve neden ortalıkta gözükmüyor.
Neden, o kitabın yazarı olarak gözüken Yahve, kitabında ben kimlik değiştireceğim Oğul Tanrı olarak gelecğim yada BABA TANRI'lığa döneceğim dememiş?
Eğer Oğul tanrı olduysa; söz verdiği halde, "sizden başka halk edinmem" dediği halde, Dünyanın bütün uluslarına, neden kucak açmış olabilir?
Değişime ayak uydurduysa, durumu neden İsrail'lilere bildirmemiş?
İsa gelmesine çok yakın zamana kadar, görünümlerle halkına direktifler verdiği halde, neden anlayış değişimi ve kimlik değişimi konusunda bilgi vermemiş?
Kitaba Tanrı olarak onay veren, hatta bu kitabı yazmış olması gereken, Tanrı İsa neden ben Yahve'yim demedi?

Kitabı yazan Tanrı ise,
Yahve'de, Hıristiyanların kitaplarına Tanrı sözü olarak ilave ettikleri E.Ahitte, "ben yazdım" diyorsa, Oğul Tanrı'da, "bende Tanrıyım" diyorsa, nasıl ouyorda birbirlerini tanımayıp bahis açmıyorlar? Nasıl oluyorda Yahve denilen benim yada o kitabı yazan yahve benin babamdır demiyor?

Eğer üçübirliğe inanıyorlarsa, BABA TANRI, OĞUL TANRI, KUTSAL RUH olarak varlıklarını sürdürüyorlarsa, (kimse bir demesin Tahtta bile yanyana oturuyorlar, kutsal ruhta çevrede yada inanalıların üzerine dökülmüş halde) kitabı indiren Yahve kim oluyor?
Hangisi Yahve'nin devamı oluyor? Kutsal Ruh, bu durumda hangisinden oluyor?

Yahudiler ise, Yahve'ye inanmaya, ona tapmaya devam ediyor. Hıristiyanlar ise, "BEN SADECE İSRAİL'İN TANRISIYIM" diyen, kendi halkından olmayan herkezi, "KÖLE YAPACAĞINI" haykıran YAHVE'yi elbette anmıyorlar. Ama redde edemiyorlar. Sadece kabullerde yokmuş gibi davranıyorlar.

Dinler arası diyalog panayırını düşünebiliyormusunuz. Yahudi, "bu işi İsrail Tanrısı halleder" diyor, Hıristiyan "biz işlerimizi Tanrının oğlu ile hallediyoruz" diyor, Müslümanda ne der diye örnek veremiyorum, çünkü oraya katılan zat-ı muhteremler "AMENTÜLARIMIZ AYNI" diye duyurularda bulundular.Orada ne dediler bilemem. Ama irdeleme yapabilirim.
"Aynı Allah'a, inanıyoruz" dediklerine göre, Papa'ya da mektubu "RAB'BİN ACİZ KULU" diye verdiklerine göre, İNANÇSIZLARA KARŞI PAPA İLE İTTİFAKLAR kurduklarına göre, inanç sahibi olanlardan birinin sarfettiği tanımlardan, kendilerine uygun gelenini kullanmış olabilirler. Özetle; herşey denmiş olabilir.


İsrail'lilerin dışında kimseyi kabul etmeyen, Tanrı'yı kim kabul edebilir? Cevabı, "hiç kimse" gibi gelebilir ama Hıristiyanlar için kabul etmemeleri, kitaplarını değiştirmedikleri sürece mümkün değil.

Çünkü o kitapları "ben indirdim" diyen Yahve ve o kitaplar her harfi ile "Tanrı sözüdür" diyen ve kutsal kitaplarına ilave edende Hıristiyanlar. İsrail halkından başka ulus kabul etmeyen, tüm ulusları sizin köleniz yapacağım diyen, YAHVE kimliği kabul edilen kitaplar yüzünden, istenmeseler de Hıristiyanlar tarafından yaşatılıyor.

Ya kitaplar değişecek, ya kafalar, yada Oğul Tanrı esasında Yahve denilerek durum kotarılacak (2000 sene sonra biri çıkp şöyle diyor, kendisini Oğul Tanrı olarak tanıtan, Tanrı esasında, kıskanç olmasının yanında şakayıda seven Yahve imiş). ama o durumda da Yeni Antlaşma olmaz. Herşey yatar.

Yahve, BABA tanrıdır hiç diyemezler, o zaman "üstlük" tamamen Yahudi'lere geçer. BABA tanrı yanından gelen, Oğul Tanrı inancı yıkılırsa ORTADA MÜJDE'DE KALMAZ dolayısıyla kurtuluşun inandırıcılığıda kalmaz.

İsrail'i seven, onlarla savaş meydanından meydanına çadırlar içinde koşturan, dur-durak bilmeyen Yahve Tanrı, İsrailliler dışındakilere kurtuluş vaad eder mi? 2. hayatta yapılacak kutsal kentin boyutları, Oğul Tanrı'nın vaadlerine göre daha küçük. Yahve ancak kendilerine göre hesaplamış olmalı 7-8 km2.

Tanrı kabulündeki herhangi bir değişiklik sonucu üstünlük Yahudi'lere, dolaysıyla tapılacak Tanrı olarakta Yahve'ye geçeceğinden dolayı tanrı kabulleri üstünlüğü kaybetmeme, iktidarı tutabilme adına yapılmış sadece isim kullanımı ile bu ayrım işi küllendirilmiş.