KARGALARI KILAVUZ OLANLARIN SAHNE ALDIKLARI, TEKRARLAMAKTAN BIKMADIKLARI OYUN..
   
   
  ŞEYTANIN herzaman uygulamada tututuğu 1 NUMARALI A PLANI;
Aslında, Dünya'ya kan ve zulumden başka katkıları olmayanların, gözlerini , topraktan başka birşeyin doyurmayacakların, hikayesi..
Sembolleri hep leş yiyiciler olanların, öldüğünde bile gözü açık gidenlerin hikayesi.
Kendilerinden başkalarına asla layık görmedikleri, sahip olunmasına, asla izin vermedikleri üç-beş silahları var...
Sürekli kullanıyorlar...
Mesih gelecek motifleri ile süsledikleri, Barış, Demokrasi, İnsan hakları, özgürlük, uzlaşı, medeniyetler arası diyalog, DİNLERİN DİYALOĞU, vs, vs

Esasında dedikleri şu; havuç, böl ve yönettir..
Mesih motifi de diğerleride, tanrı adına, kendimiz için değil demek için...
Kendimiz için birşey istiyorsak na_merdiz demek için..
Onlar, ziyafetin sosları, sertliği gidermek için..
Kullandıkları soslar, seve seve olması için, insanlık var olduğundan itibaren..
Hep aynı plan 1 numaralı -A- planı...
"ALLAH" adını KULLANARAK YEMİN ET, doğrulardanım de

Hep işe yaramış..Hz.Adem ve Hz. Havva'da; şeytanın "doğru sözlülerdenim, işte size sonu gelmez saltanat" sözüne kandılar...
Barış, demokrasi, medeniyet adına Cezayir'de günde yüzlerce kişiyi katlettiler
Irak'ta ve Afganistan'da da, hergün yüzlerce kişiyi katlediyorlar…
Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye içindede ADAMLARI / TAŞERONLARI aynı sologanlarla iş başında...
Tapınakları SinaGOG olanların, GOG ve MAGOG'ların / YECÜC ve MECÜCLERİN adamları olarak...
Unutmayın; G.Bush, Irak'a girmeden önce de Chirac'a, "Yecüc ve Mecüc ortaya çıktı" demişti.
Yani; G.Bush, Irak'a girmeden önce de Chirac'a, " Gog–Magog ortaya çıktı" demişti.
Ortadoğuda ortaya çıkan ve yok edilmesi gereken Yecüc ve Mecüc'ler kimler olabilir
. Kimler, Yecüc ve Mecüc'lüklerini maskelemek için, kimleri Yecüc ve Mecüc olarak damgalamış olabilir?

Niçin? İhtiraslarını emrettiği şeyi yapmak için...Dünya üzerindeki herşeye sahip olabilmek için..
Yeni Dünya Düzeni olarak paralarına işledikleri TEK DÜNYA DİKTATÖRLÜĞÜ için..
4. ROMA imparatorluğu olarak atlandırdıkları yeni Dünya Konsil devleti için...
DECCAL kodlu Yüce PİR temsilli, Horus, Marduk vs adresli, 613 emirli tapınılacak bir inanç sistemi için..

Şeytanın ordusunu kuvvetlendirip hesap gününde "TEK" olanın karşısına "BİR'lik" olarak çıkabilmek için..
Mikrokosmosun bireyselliğinden Makrokosmosun "BİR'liğine ulaşabilmek için..
Tanrı parçacıkları hayalleri içinde hedefledikleri Vahdet-i Vücudu / Varlık birliğini tesis edebilmek için..
Din gününde hesap vermeden kurtulabilmek sonsuz Cehennem ateşi yerine, ölümün etkisiz hale getirildiği SONSUZLUK içeren yeni bir yaşama başlayabilmek için. vs,..vs..

ŞEYTAN, Hz. ADEM'i hangi VAADLE KANDIRMIŞTI?
20 - TAHA...........120. Nihayet ŞEYTAN ONA vesvese verip şöyle dedi: “Ey Adem! Sana EBEDİLİK AĞACINI ve YOK OLMAYAN bir SALTANATI göstereyim mi?”

7 - A'RAF........... 20. Derken, şeytan, kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: "RABBİNİZİN SİZİ şu ağaçtan uzak tutması, İKİ MELEK OLMAYASINIZ yahut ÖLÜMSÜZLER ARASINA KATILMAYASANIZ diyedir."
7 - A'RAF........... 21. Ve onlara, "BEN SİZE ÖĞÜT VERENLERDENİM" diye YEMİN de etti.

Yangın varsa çıkarsa diye, körükle gezinenlerin; yurt, vatan, dil, din, anane, töre, bayram, düğün, vefa, anı, sevgi gibi değerleri yok
Onlar enternasyonel kalemşörler. Görevleri gereği buradalar, bayıldıklarından değil.
Onlarda tıpkı, rakı, şiş-kebap lokum diyenlerden..Gelip geçici, yel gibiler..
Bugün burda, şu yönden esiyorlar.Yarın kimbilir nerelerde? ne yönden eserler?...
Öncekilerde, misyonerlik yapmışlardı, Dünya'nın her tarafında demokrasiden ve barıştan haberi olmayan ilkelleri eğitiyoruz demişlerdi..

Kendilerini tanıtırlaken; " Kötü niyetimiz yok" dediler...
Doğruya doğru, pekte günahlarını almamak lazım; Sadece biraz elleri ağır, tüfekleri çok geveze, kılıçları ile giyotinleri çok hızlı ve keskin, hepsi o kadar..
Adalet ve hukukları dersen, onlardan yana kesin pehrizdeler, dokunur alışkanlık yapar diye, o, tür şeylere hiç bulaşmıyorlar. Yerellere havale ediyorlar, "siz işinizi bilirsiniz" diye..
İşte Guantemela, işte Irak, işte Afganistan ve korsanlık, türetilip kontrol altına alınan, Somali.
"Bizler, adalete müdahele edemeyiz" diyorlar. Adalete saygılıyız, tabiki tek bir şartla dediklerimiz olursa.O yüzden sadece, tezahuratta bulunuyorlar, "öldür, öldür, daha çok kan " diye.

O'raları işgal eder iken; "adalet, barış ve demokrasi için geldik" dediler, demesine ama o giriş parolası o sözler olduğu için söylediler. Kararlaştırılmış parola sözleri idi onlar. Kapıları aralamak, kilitleri açmak için uydurulmuş tekerlemeden başka birşey değildi, o sözler.
Hukuka, insan yaşamına, özgürlüğe saygılı olduklarından değil. Eğer saygıları olsa idi evlerinden, çok uzaklarda, başkalarının yaşam alanlarında ne işleri olurdu.
   
  İŞTE AFGANİSTAN; ORTA VE KUZEY AFRİKA, ANADOLU GİBİ ORTODOKS OLMA -ORTA YOLU İZLEME- SÜRECİNE ALINMIŞ.
Önce Protestan müslümanlar ortaya çıktı.(kadın erkek aynı safta cuma namazı kılmak, ABD Kongresi önünde, kıbleden 40-45 derece saparakta olsa, Cuma namazı kılmak gibi.)
   
  Papa'ya gidip, sizin yolunuza katılmaya geldik diyerek başlatılan ve Papa'nın, Ayasofya'da zafer işareti (Victoria) yaparak bu iş tamamdır diyerek ilan ettiği, Dinler arası diyalog sürecide, işin başka boyutu. Tek 'isim' altında toplarsak, Oryantalist müslümanlar. Her zaman olduğu gibi sırası gelen, birer, birer piyasaya sürüldü.
   
  Eski SSCB ülkeleri, Balkanlar zaten Ortodoks değiller mi.?Dinler arası diyaloğa çağıranlar, Ortayolu izleyenler nerede? Nerede faaliyetlerde bulunuyorlar, bakın durum ortaya çıkacaktır.
   
  AFGANİSTAN ORTODOKS  TEHLİKE
   
  İŞTE KUZEY AFRİKA..
  KUZEY AFRİKA ORTODOKS  TEHLİKE
   
  Yaprak, düştüğünde altından ne çıkacak..Kim, çıkacak göreceğiz.O beyin ve o surat kimin..?
Şaka değil gerçekten çok pis tezgah bu..Mezarımızı, bize kazdırıyorlar..Çalışmamızı beğendiler diye de seviniyoruz.. Ejderhayı memnun etmek için ..
Bir demet gül verdiler diye.."gül'de gülüm, güller açılsın, gülşende" dedikleri için...
Dikenlerini bana batır diye, daldık aralarına. Onların; "kaz mezarcı daha derin kaz"..temposu eşliğinde..
Elbette, şapka düşecek yada çıkarılacak dolayısıyla kel görünecek.Kel ortaya çıktığında; 10 dakika ara yazısını mı okuruz, yoksa, son yazısını mı görürüz bilemem. Ama Yol Haritalarıni, bağıra bağıra ilan ediyorlar.
   
   
 

Kardinal Newman 1854 yılında, bugün de takip ettikleri yol haritalarını şöyle bildiriyor.

Hıristiyanlık dini ile temasa geçen bütün ırklar, kavimler er geç Hıristiyanlık dinini kabul etmişlerdir. Bu genel kuralın tek istinası Türklerdir. Türkler Hıristiyanlığı kabul etmek şöyle dursun, ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Onun için Türkler ile savaşmak, onları yok etmek zorundayız.

Diyalog, Ortada buluşalım projesinin müellifi, Papalık bu konuda ne diyor.?

“Kilisemiz bütün insanlığın mutluluğu içindir. Dinler arası diyalogun bizim için anlamı bütün insanları kiliseye ve İncile yani Hıristiyanlığa ulaştırma yoludur.” 6 Ağustos 1964'de Papa 6. Paul
Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı, İkinci bin yılda ise Amerika ve Afrika, Üçüncü bin yılda hedef Asya dır.” 24 Aralık 1999 Papa 2. John Paul, Milenyum mesajı.

   
 

Hep aynı hikaye, hani birbirimize, bilgelikle anlattığımız hikaye
İhtiyar aslanın tezgahladığı, sarı, ala, kara öküzün hikayesi..
Barış dostluk ile sıra ile herbirini teker, teker hazmetme hikayesi..
Sonunda, korumasız ve savunmasız kalan geride ne kaldıysa menülerine dahil etmelerinin hikayeleri..
İhtiyar aslanın, stratejik manevralarına, destek verirsek, göz yumulur ve eğer Türkiye düşer ise ne müslümanlık kalır nede bu bölgede özgürlük.Bu beğenmediğimiz özgürlüğü bile bulamayız.

Çıtır, çıtır çöp şiş gibi yiyecekler bizi. Bügüne kadar fiilen elde edemedikleri son kale .
Çanakkale'den yüklenmişlerdi, Agamennon zırhlısı önderliğinde. Tıpkı, Turuva'ya komutanları, Agemonnon ile geldikleri gibi..
5 çaylarımızı, Pera'da içeriz demişlerdi, Burunları havada kan kokusu alıyorlardı..Bizim kargalar doyacak diye sevindiler...
Ama Mehmetcikler karşısında duramadılar. Yenildiler. Yenilgiyi kibirlerine yediremediler, bu savaşın adını, centilmenlik savaşı koyalım dediler..
Oysa top yekün öldürmeye gelmişlerdi, Dünyanın her yerinden topladıkları askerleri ile..

Yine geldiler, Lozan'da verdiklerini geri almaya..Hükmü kalmamıştır dercesine, ÖNCE MASAYI GERİ GÖNDERDİLER. Paketler açılmadan az önce..
Sonrası.....Yaşatılıyoruz

   
  LOZAN ANTLAŞMA MASASI
   
  SONRASINDA İSE BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEM ARZEDEN SULTAN AHMET CAMİİ'NDE, FET'HİN DEVAM ETTİĞİNİ/YENİ HAÇLI SEFERLERİNİN BAŞLADIĞINI, ZAFER İŞARETİ İLE BELGELETTİ

Peygamberimiz. Hz.Muhammed hakkında "Hz.Muhammed dünyaya ne getirdi? Kötü ve insancıl olmayandan başka.." sözleri sarfeden ve karikatür krizinde ses çıkartmayan; Papa 16. Benedict'e, Sultan Ahmet Camii'nde zaferini kutlattık.Şam'a giren general gibi mağrur ve mutlu idi.

İçinden neleri söylediğini tam olarak bilemem. Bu anı yaşadığı için hangi Rab'be teşekkürler etti onu hiç bilemem.
En azından "Müslümanlardan/İmanlılardan/Kur'an bağlılarından/Muhammed'i peygamber kabul edenlerden....İntikam almamı, sağladığın için sana teşekkür ediyorum, Haçlı seferlerinin devamını, sapkınlık olan Müslümanlık dini (son Müslüman) yok olasıya kadar zaferlerimin devamını, senden diliyorum" dediğini tahmin etmek hiçte zor değil.

Allah'ın indirdiği Kur'an'ı Kerim'den, Allah'ın seçtiği din Müslümanlıktan/İslam'dan, Allah'ın gönderdiği/görevlendirdiği (Habibim diyerek önemini vurguladığı) Hz. Muhammed'den kurtulmak için, Allah'a dua etmediği kesin. Allah'tan, bukadar uzak olanların, dini inanışları ile İslam dini arasında ki DİYALOG çalışmalarında ne işiniz olabilir.?
   
 
   
  Papa'nın, Zaferini ilan edip, kayıtlara aldırdığı an. Papa 2. John Paul'a ait olan, 3.Milenyum (3 bin yılın) mesajını/vasiyetini, Halefi Papa 16. Benedict, Resmi kortej eşliğinde zafer işareti yaparak kayıtlara geçiriyor.

Papa 2. John Paul, 24 Aralık 1999 Milenyum mesajında ne demişti; "Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı, İkinci bin yılda ise Amerika ve Afrika, Üçüncü bin yılda hedef Asya dır

Sultan Ahmet Camii'nde, Haçlı seferlerini yeniden başlatan, kumandan edası ile bu zafer anını belgeletmiştir.

Tıpkı, General Allenby'in, Şam işgali sırasında, Selahattin Eyyubi'nin Türbesine gidip, sandukayı postallayıp, “KALK SELAHATTİN;BİZ YİNE GELDİK!” demesi gibi. 3.milenyumun, daha ilk yıllarında mesajlarında/yol haritalarında ne kadar ciddi olduğunu vurgulamış oldular. Diyalog kılıfı ile girilmiş, turuva atları yerli yerlerine oturtulmuştur.
   
  Esasında onlar öğretilerine uygun olarak hareket ediyorlar."OLDUĞUN GİBİ GÖRÜNME, GÖRMEK İSTEDİKLERİ BİÇİMDE OL"
   
  PAPA, PAVLUS'UN NASİHATINA, UYGUN HAREKET EDİYORLAR..HERKES İLE HERKESİ OLMAK, ONLARDANMIŞ GİBİ GÖZÜKMEK.(Truva Atı olmak).
   
  1Korintler 9:20 Yahudiler'i kazanmak için Yahudiler'e Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa'nın denetimi altında olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım.
1Korintler 9:21 Tanrı'nın Yasası'na sahip olmayan biri değilim, Mesih'in Yasası altındayım. Buna karşın, Yasa'ya sahip olmayanları kazanmak için Yasa'ya sahip değilmişim gibi davrandım.
1Korintler 9:22 Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldu
   
  Erzurum'lu Kırkıncı Hoca da benzer nasihatlar veriyormuş...
  13-14 yaşlarında ders aldığı ve kendisini 16 yaşında Risale-i Nur ile tanıştıran, Hocası Kırkıncı Hoca'nın öğretisini, tam olarak uygulamak bu olsa gerek. Kırkıncı Hoca şöyle diyor/nasihat veriyor " Yumuşaklıktaki kuvvet sertlikte yoktur",
   
  Türkiye'nin en büyük cemaatinin, lideri, Papa'ya hak etmediği övgülerle, dolu bir mektup yazarsa (Tüm müslümanları, temsil tavrı ile)
   
  "Pek Muhterem Papa Cenaplari" ....................................( Fethullah Gülen, Papa'ya yazdığı, mektup 10 Şubat 1998 Zaman Gazetesinde Yayınlanmıştır.)
"Uc buyuk dinin dogum yeri olarak bilinen topraklarin dunyayi daha iyi yasanabilir bir mekan kilma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasiyla bilen halkindan size en icten selamlari getirdik. Yogun gundeminizde bize zaman ayirarak sizinle muşerref olmayi bahsettiginiz icin zatialilerinize en derin kalbi tesekkurlerimizi sunariz."....
   
  ."....En aciz bir sekilde hatta biraz curetle, bu pek kiymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mutevazi yardimlarimizi sunmak icin size geldik......."
   
  "..Önerilen programlar asiri buyuk isler gibi algilanabilir; ama bunlar erisilmez degildir. Dunyada iki tip insan vardir. Bazilari kendilerini topluma adapte etmeye calisir. Diger bazilari ise topluma uymaktansa toplumu kendi degerlerine adapte etmek ister. Toplum butun ilerlemeleri bu ikinci tip insanlara borcludur. Onlari yarattigi icin Rabb'e sukurler olsun".

M. Fethullah Gulen / Rabb'in Aciz Kulu / 9 Subat 1998

(Not:İngilizce klavye ile yazılmış.Orjinallik bozulmaması için, kopyala- yapıştır yapıldı.)
   
  Türkiye'nin en büyük cemaatinin, İkinci tip insan olmakla övünen temsilcileri elini öper, lutuflandırılmış kullar olduklarını zannederlerse, 'o Papa'nın halefi' de gelir, fethin başladığını senin en kutsal mekanında ilan eder.
 
   
  Hak etmedikleri övgülerle, teslimiyet mektubu yazılırsa; o mektubun, adresinde ki makamın halefi de; bayraklarını, dikmek için gelir ve mağrur komutan edası ile de o, an'ı belgelettirir.
   
  AYRINTILI BİLGİYE AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI KULLANARAK ULAŞABİLİRSİNİZ
 
   
  DEVE KUŞLARI BAŞLARINI KUMA SOKABİLİRLER, ONLAR BİRBİRLERİNDEN BU ŞEKİLDE SAKLANIRLAR
  TEHLİKEYİ GÖRMEZLERSE, TEHLİKEDEN KORUNACAKLARINI, KURTULACAKLARINI SANIRLAR.
   
  Bilge Deve kuşuna, "neden başınızı kuma gömüyorsunuz" diye soru yöneltilmiş, Deve kuşu, şaşırmış halde "ben, başını kuma gömen Deve kuşu, hiç görmedim" diye cevap vermiş, İçinden de şöyle geçirmiş, "biz nasıl görürüz onlar, bizi görmez iken".....

Meğer çocuk yaşta öğretilirmiş bu bilgelik onlara, o itibar gören, büyükleri tarafından, efendileri tarafından.Varlık sebepleri olmuş bu öğreti."Başları kumda olanlar görülmez", bir atasözü, bir öğreti, kısaca yaşam biçimleri olmuş nesillerden nesillere aktarılan...
...
  ANLAMSIZ OLANSA BİZLERİN DE, DEVE KUŞU GİBİ DAVRANMAMIZ....OLANLARI GÖREMEMEMİZ ..
  DEVEKUŞU VE KUM BAŞLAR
   
  Kim 10 yıl bütün olarak barış ve sevgi ile yaşadığını söyleyebilir.
Kılavuzları karga olanlar, bu barış yıllarına dayanamıyorlar, kan olmalı, kibirleri tatmin olmalı..
Tüm dünya için geçerli, darbeler yapılmış diktatörler getirilmiştir..
Sağ- sol çatışmaları, dinli dinsiz çatışmaları, laik- şeriat çatışmaları, din elden gidiyor çatışmaları, Maraş, Sivas olayları işgaller boykotlar, domuz bağları, ekonomik krizler, terörizm PKK, Asala, uzun yürüyüş, kısa yürüyüş, "halkların özgürlüğü" de, "de" diyebildiğini,

Sakla dişlerini, kes tırnaklarını, saçlarınla kapa boynuzlarını, sadece karganı izle peşinden git leşi bulabilmek için..
Bilanço yüz milyonlarca ölüm, alabildiğine zülüm
Önce çete oluştur sonra, barış demokrasi de..Katılmayanı da insanlık ve barış düşmanı ilan et

Onlar barış ve demokrasi düşmanı ilan etki, sen rahatca öldürmeye ve zulme devam et
Mürekkepleri kan olan, kalemşörler tut, dernekler kur okullar aç
"Barış ve demokrasi için öldürüyorum" de, "tanrı için" de, "bunca işgal ve zulum" de
Bu dediklerine de atayacağın memur, Mesih'i tanık tut..
Bilinen dünya da işgal edemedikleri son topraklardan biri için.İmanın son kalelerinden biri için geliyorlar..
Kutsal çanaklarını doldurmak için..Av köpekleri ile, Herkülleri ile, Sumoları ile...
İmanın son kalesi, için geliyorlar...
(Saddam geliyor korkusuyla, 28 uçakla Avrupaya kaçanlar, ancak güçsüz ve zayıflara diklenirler..Hami'lerine asla)

Her devirde, o yıllarda, bilinen Dünyanın, her yanını işgal etmişler
Dünyada kandan, zulümden, soygundan, talandan, ruhsuzlaştırmaktan, kimliksizleştirmekten işaretler bıraktıkları yerler..
Topal Aslan'a uymamak, kılavuz kargayı kovalamak, devekuşuna özenmemek gerekiyor..
Aramızda çimento görevi gören tüm bağları kuvvetlendirmek gerekiyor..
İster "şuncu" desinler, ister "buncu" desinler, her "ne" derlerse desinler..
Onlar, tüm yönetim sistemlerinde, aynı şablonları kullanarak saldırıyorlar.
Sosyalist ülkelere de sosyalist, faşist ülkelerde faşist, maocu ülkelerde, maocu oldular
Savunma gücünü kırıyorlar.
Halktaki güven duygusunu yok ediyorlar.
Ekonomik kriz ve alabildiğine tedirginlik..
Sonra direk gırtlağa saldırıyorlar. Değer olarak ne varsa..
Yere yıkıp leş kargalarına, ziyafet çekebilmek için.

   
  İşte dünya'da, barış, demokrasi adına, kültürler, diller, dinler, sınırlar, soygunlar ile bıraktıkları izler....İşte bilançonun resmi.....
   
  KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ ............ 1
 

   
  KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ ............ 2
 
   
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  KANADA
GRÖNLAND
İZLANDA
USA/ABD
MEKSİKA

......
1981
1918
......
1810

..............
DANİMARKA
DANİMARKA
..........
İSPANYA
İngilizce,Fransızca.
Görl, Alm, Faorece
İzlandaca, İng, Alm
İngilizce
İspanyolca
Hükümdar İngiltere.Kraliçesi II. Elizabeth Genel vali: Michaëlle Jean Hükümdar Danimarka Kraliçesii II. Margrethe
............
.Federal
..............
           
  ORTA AMERİKA VE KARAYİP ÜLKELERİ ............
 
   
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  ANT_BARBUDA
GRENADA
JAMAİKA
SAİNT LUCİA
S.VİNCENT
KÜBA
TRİNİDAD_TOBAGO
CLIPPERTON
1981
1974
1974
1979
1974
1868
1962
1822
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İSPANYA
İNGİLTERE
PORTEKİZ
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İspanyolca
İngilizce
Portekizce
Hükümdar İngiltere .. Kraliçeleri II. Elizabeth Genel vali Louise Lake-Tack
Hükümdar İngiltere .. Kraliçeleri II. Elizabeth Genel vali Daniel Williams
.............
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth Genel vali Pearlette Louisy
Hükümdar İngiltere..Kraliçeleri II. Elizabeth Genel vali Frederick Ballantyne
.............
.............
Fransız Anayasası'nın denizaşırı il hükümlerine göre yönetilir.
  BELİZE
BAHAMALAR
PANAMA
HONDURAS
NİGARAUGA.
EL SALVADOR
COSTA RİKA
GUATEMALA
DOMİNİKA
HAİTİ
1981
1973
1903
1821
1821
1821
1821
1821
1973
1804/1862
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İSPANYA
İSPANYA
İSPANYA
İSPANYA
İSPANYA
İSPANYA
İNGİLTERE
FRANSA
İngilizce
İngilizce
İspanyolca
İspanyolca
İspanyolca
İspanyolca
İspanyolca
İspanyolca
İngilizce
Fransızca/Creol
Hükümdar İngiltere Kraliçeleri II. Elizabeth Genel vali Sir Colville Young
Hükümdar İngiltere .. Kraliçeleri II. Elizabeth Genel vali Arthur Dion Hanna
............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
1915-1934 Arası ABD tarafından işgal altında tutuldu
           
  Yukarıda ve aşağıda sıralanan tüm ülkeler gerçek bağımsızlıklarına çok sonraları kavuşmuşlardır.
Baharat, Kahve, Kakao, Şeker, Kauçuk, Kürk, Altın, ve diğer değerli maden tekelleri kendi uluslarına karşı ayaklanmışlardır.
Yerli halk sadece köle olarak kullanılmış, sayıları yetmediği içinde Afrikadan köle ticareti başlamıştır.
Okumayı ve araştırmayı sevmeyenler Köle İzaura , Kökler, Zabata filimlerini hatırlasınlar..

Özellikle erkek çocukların okudukları 'Teksas' çizgi dergilerinde siz hiç İngilizlere karşı savaşan, Kızılderili ordusu gördünüz mü?. Sürekli ulusal orduyla karşılaşmışlardır.
İşgal kuvvetleri önce onları yok etmiş, sonra kendi paylaşımlarını yapmışlardır.Savaşacak Kızılderili de, özür dilenecek Kızılderili de, soykırım ilan edecek Kızılderili de kalmamıştır ortalıkta..

Kızılderili atasözü olanları tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyor
"Verdikleri sözün sadece birini tuttu çatal dilli soluk yüzlüler; topraklarınızı alacağız dediler ve aldılar".(Kızılderili sözü)
   
  GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ ....1
 
           
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  BREZİLYA
VENEZUELA
KOLOMBİA
EKVATOR
GUYANA
SURİNAME
1822
1811
1810
1822
1966
1975
PORTEKİZ
İSPANYA
İSPANYA
İSPANYA
İNGİLTERE
HOLLANDA
Portekizce
İspanyolca
İspanyolca
İspanyolca
İngilizce
Flemenkce
...............
...............
...............
...............
...............
...............
           
  GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ ....2
 
           
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  BOLİVYA
PERU
ARJANTİN
URUGAY
PARUGAY
ŞİLİ
FR. GUYANA
1825
1821
1816
1822
1811
1810
1822
İSPANYA
İSPANYA
İSPANYA
PORTEKİZ
İSPANYA
İSPANYA
FRANSA
İspanyolca
İspanyolca
İspanyolca
Portekizce
İspanyolca
İspanyolca
Fransızca.
...............
...............
Ülkedekilerin çoğu İspanyol ve İtalyan göçmenlerin torunlarıdır
...............
...............
...............
Fransız Anayasası'nın denizaşırı il hükümlerine göre yönetilir.
           
  'PATRON/EFENDİ ÜLKELERİN' KONTROLÜ ALTINDA OLAN, BAĞIMSIZLIKLARI ALINMIŞ DİĞERLERİ............
  TANIM İSMİ BĞM. YOK SAHİP ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  SAİNT BARTHELEMY
SAİNT MARTİN
MARTİNİQUE
GUADELOUPE
ANGUİLLA
CAYMAN ADALARI
TURKS VE CAİCOS ADALARI
AGROTUR VE DİKELYA
BERMUDA
CEBELİTARIK
FALKLAND ADALARI
GUERNSEY
GEORGİA+SANDWİCH ADALARI
İNGİLİZ ANTARTİKA BÖLGESİ
İNGİLİZ HİNT OKYANUS BÖLGESİ
B. KRALLIK VİRGİN ADALARI
JERSEY
MAN ADASI
MONTSERRAT+PİTCAİRN ADALARI
ST. HELENA
HOLLANDA ANTİLLERİ
ARUBA
NAVASSA ADASI
PORTO RİKO
ABD VİRGİN ADALARI
FRANSA
FRANSA
FRANSA
FRANSA
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
HOLLANDA
HOLLANDA
ABD
ABD
ABD
Fransızca
Fransızca
Fransızca
Fransızca
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Flemenkce
Flemenkce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Fransız Anayasası'nın denizaşırı il hükümlerine göre yönetilir.
Fransız Anayasası'nın denizaşırı il hükümlerine göre yönetilir.
Fransız Anayasası'nın denizaşırı il hükümlerine göre yönetilir.
Fransız Anayasası'nın denizaşırı il hükümlerine göre yönetilir.
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar İngiltere .Kraliçeleri II. Elizabeth.. Genel Vali Atamalı
Hükümdar Hollanda Kraliçeleri II.Beatrix.. Genel Vali Frits Goedgedrag
Hükümdar Hollanda Kraliçeleri II.Beatrix.. Genel Vali Fredis Refunjol
1850'lerde ABD'den gübre şirketi adayı sahiplenmiş.Boş Haiti benim der..
Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır.Valilerini kendileri seçer
1917 yılında Danimarka'dan satın alınmıştır.Valilerini kendileri seçer
           
  AFRİKA ÜLKELERİ ............1
 
   
  SÖZ AFRİKAYA GELMİŞKEN KONUYU ÖZETLEYEN AFRİKA ATA SÖZÜNÜ YAZMAK LAZIM..

Kenya'nın kurucusu, ilk devlet başkanı ve milli kahranmanı JOMO KENYATTA'nın bir sözü.
"Batılılar geldiklerinde ELLERİNDE İNCİL , bizim elimizde TOPRAKLARIMIZ vardı. Bize, GÖZLERİMİZİ KAPATARAK DUA ETMESİNİ ÖĞRETTİLER. GÖZÜMÜZÜ AÇTIĞIMIZDA ise BİZİM ELİMİZDE İNCİL , ONLARIN ELİNDE TOPRAKLARIMIZ vardı."
           
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  FAS
CEZAYİR
TUNUS
LİBYA
MISIR
BATI SAHRA
MORİTANYA
MALİ
NİJER
ÇAD
SUDAN
ERİTRE
SENEGAL
YEŞİL BURUN Ad..
GAMBİYA
GİNE BİSSAU
SİERRA-LEONE
LİBERYA
FİLDİŞİ KIYISI
BURKİNA FASO
GANA
TOGO
BENİN
NİJERYA
KAMERUN
ORTA AFRİKA Cum.
ETİOPYA
SOMALİ
CUBİTİ
GİNE
1956
1962
1954
1905
1922
1976
1960
1959
1958
1960
1956
1890
1960
1975
1965
1958
1958
1961
1960
1960
1957
1960
1960
1960
1961_1975
1960
Bağımsız-Özgür
1960
1977
1958
FRANSA
FRANSA
FRANSA
İTALYA
İNGİLTERE
İSPANYA
FRANSA
FRANSA
FRANSA
FRANSA ....
İNGİLTERE
İTALYA
FRANSA
PORTEKİZ
İNGİLTERE
FRANSA
İNGİLTERE
FRANSA
FRANSA
FRANSA
İNGİLTERE
FRANSA
FRANSA
İNGİLTERE
FRANSA/İNGİLTERE
FRANSA
İŞGALSİZ
İTALYA/İNGİLTERE
FRANSA
FRANSA
....
....
....
....
....
Arapça/İspan
Fransızca/ Arapça
Fransızca
Fransızca
Fransızca/Sara, Arapça
....
Arapça, İtalyanca
Fransızca/ Volof
Portekizce
İngilizce
Fransızca
İngilizce
Fransızca
Fransızca
Fransızca
İngilizce
Fransızca
Fransızca
İngilizce
Fransızca
Fransızca
Amharca
Somalice, Arapça
Fransızca ve Arapça
Fransızca
....
....
İkinci Dünya Savasındada Savaş Alanı İdi
Birleşmiş Milletler aracılığıyla bağımsızlığa kavuşan ilk ülke oldu
İkinci Dünya Savasındada Savaş Alanı İdi
Fas tarafından hak iddia edilerek fiilen yönetilmektedir
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Komşusu Liberya gibi özgür bırakılmış Afrikalı köleler tarafından kuruldu
Özgür bırakılmış Afrikalı köleler tarafından kuruldu
....
...
....
....
Ülkenin adı 1975'te Benin olarak değiştirildi.
....
....
....
Afrika'daki en eski bağ. ülkesi Dünya'nın en eski ülkelerden, 2.000 yıllık
....
....
....
           
  AFRİKA ÜLKELERİ ............2
 
           
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  EKVATOR GİNESİ
GABON
KONGO
Dem.Kongo Cum.Zaire
UGANDA
KENYA
RUANDA
BURİNDİ
TANZANYA
ANGOLA
ZAMBİYA/RODEZYA
MALAWİ
NAMİBYA
BOTSVANA
ZİMBABWE
MOZAMBİK
MADAGASKAR
G.AFRİKA CUM
LESOTHO
SWAZILAND
SEYSHEL ADALARI
Sao Tome adası
KOMORLAR
MARİTURUS
1968
1960
1960
1960
1962
1962
1962
1962
1961
1974
1964
1964
1990
1966
1980
1975
1960
1961
1966
1968
1976
1975
1976
1968
İSPANYA
FRANSA
BELÇİKA
FRANSA
İNGİLTERE
İNGİLTERE
BELÇİKA
BELÇİKA
İNGİLTERE
PORTEKİZ
KARTEL
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
PORTEKİZ
FRANSA
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
PORTEKİZ
FRANSA
İNGİLTERE
İspanyolca
Fransızca
Fransızca
Fransızca
İngilizce ve Svahili
İngilizce ve Swahili
İngilizce, Fransızca
Fransızca
İngilizce ve Swahili
Portekizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce Afrikaans, Alm.
İngilizce, Setswana
İngilizce,
Portekizce
Fransızca ve Malagasi
İngilizce Afrikaans, Zulu
İngilizce ve Sotho
İngilizce ve Siswati
Fransızca, İng. Ş_ Kreolü
Portekizce
Fran.,Shikomor, Arapça
İngilizce,Marathi,Fransızca
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
           
  AVUSTRALYA VE ÇEVRE ÜLKELER......
 
           
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  AVUSTRALYA
MALDİVLER
KIRİBATİ
NAURU
PAPUA YENİ GİNE
SAMOA
GUAM
SAİNT KİTTS_NEVİS
SOLOMON Adaları
TONGA
VANUATU Y.Hebridler
TUVALU
YENİ ZELLANDA
......
1965
1979
1968
1975
1962
1950
1983
1978
1970
1980
1978
1907
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
ABD
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
FRANSA
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İngilizce
İngilizce
İngilizce ve Kiribati
İngilizce, Nauruca
İngilizce
Samoaca, İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Tongaca
İng., Fran, Bislama
Tuvalyanca, İngilizce
İngilizce, Maor
Hükümdar Kraliçe II. Elizabeth Genel Vali: İle yönetilmekte
Sırasıyla Portekiz, Hollanda ve İngilizler
İngilizler adalara 1837'de gelmişlerdir
.................
Hükümdar Kraliçe Elizabeth II Genel vali Paulias Matane yönetmekte
Y.Zellanda yönetiminden yani İngiltereden
Başkan H.B. Obama..Genel vali Felix Perez Camacho
Hükümdar Kraliçe Elizabeth II Genel vali Cuthbert Sebastian yönetmekte
Hükümdar Kraliçe Elizabeth II Genel vali Nathaniel Waena yönetmekte
.................
İngiltere ve FRANSA
Hükümdar Kraliçe Elizabeth II Genel vali Filoimea Telito yönetmekte
Hükümdar Kraliçe Elizabeth II Genel vali Anand Satyanand yönetmekte
           
  ASYA ÜLKELERİ......
 
           
  ÜLKE İSMİ BĞM. TARİHİ BĞM. ALDIĞI ÜLKE RESMİ DİL AÇIKLAMA - DURUM
  BANGALDEŞ
BURUNEİ
HİNDİSTAN
MALEZYA
PAKİSTAN
SİNGAPUR
SRİ LANKA
AFGANİSTAN
VİETNAM
DOĞU TİMOR
ENDENOZYA
FİLİPİNLER
KAMBOÇYA
BİRMANYA / BURMA
TAYLAND
TİBET
NEPAL
MOĞOLİSTAN
K.KORE
JAPONYA
G.KORE
ÇİN
TAYVAN
LAOS
GÜRCİSTAN
ERMENİSTAN
İRAN
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
ÖZBEKİSTAN
TACİKİSTAN
TÜRKMENİSTAN
AZERBEYCAN
BAHREYN
B. ARAP EMİRLİĞİ
IRAK
İSRAİL
KUZEY KIBRIS
GÜNEY KIBRIS
KUVEYT
SURİYE
S.ARABİSTAN
UMMAN
YEMEN
ÜRDÜN
LÜBNAN
1947
1984
1947
1957
1947
1963
1948
1919
1945
1975
1945
1946
1949
1948
Bağımsız
Çin Yön.
1768
1921
1945
Bağımsız
1945
Bağımsız
1945-1949
1949/1975
1991
1990
Bağımsız
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1971
1971
1932
Kuruluş 1948
1960
1960
1961
1936
1927
1650
1990
1946
1943
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
FRANSA
PORTEKİZ
HOLLANDA
ABD/ İSPANYA
FRANSA
İNGİLTERE
Bağımsız
ÇİN
ÇİN
ÇİN
JAPONYA
Bağımsız
JAPONYA
Bağımsız
JAPONYA_ÇİN
FRANSA
SSCB'nin Dağılması ile
SSCB'nin Dağılması ile
En eski devletlerden
SSCB'nin Dağılması ile
SSCB'nin Dağılması ile
SSCB'nin Dağılması ile
SSCB'nin Dağılması ile
SSCB'nin Dağılması ile
SSCB'nin Dağılması ile
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
Kuruluş
İNGİLTERE
İNGİLTERE
İNGİLTERE
FRANSA
İNGİLTERE
PORTEKİZ
Birleşme günü
İNGİLTERE
FRANSA
Bangalce
İngilizce, Malayca
İngilizce, Hintçe,Tamilce
Malayca
Urduca, İngilizce, Hintçe
İng, Malayca,Çince,Tamilce
Seylanca, Tamilce
Peştuca, Darice
Vietnamca
Tetum, Portekizce
Endonezce
İngilizce, Filipince
Khmerce
Burmaca
Tayca
Tibetce
Nepali ve Sanskritçe
Moğolca, Türkce, Rusca
Korece
Japonca
Korece, İngilizce
Standart Çince
Çince
Lao'ca (Fransızca, İng)
Gürcüce
Ermenice
Farsca
Rusça, Kazakça
Kırgızca, Rusça
Özbekçe, Karakalpakça
Tacikçe, Rusça,Farsça
Türkmence
Azerice
Arapça, İngilizce
Arapça ve Farsça
Arapça
İbranice, Arapça
Türkce, İngilizce
Yunanca, İngilizce
Arapça, İngilizce
Arapça
Arapça
Arapça
Arapça
Arapça
Arapça
...........
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...........
1898 İspanya.. 1949 ABD
............
............
Myanmar, Burma ya da Birmanya..1238 Geleneksel Kuruluş Günü
............
1950 Çin Yönetiminde
............
............
............
............
............
............
1949 iç savaş sonrası bağımsızlığını ilan etti 1975 Cumhuriyet oldu
............
............
............
............
............
............
............
............
............
..............
..............
..............
..............
1974 sonra bağımsızlığını ilan etti
..............
..............
..............
1932 yeniden yapılandı
..............
1990 Kuzey Güney birleşti
..............
..............
           
  YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGİLER, BİR ARAYA GETİRİLDİĞİNDE, ŞÖYLE BİR DÜNYA HARİTASI ORTAYA ÇIKIYOR.
  Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı, İkinci bin yılda ise Amerika ve Afrika, Üçüncü bin yılda hedef Asya dır.” 24 Aralık 1999 Papa 2. John Paul, Milenyum mesajı.
   
 
   
  HARİTAYA BAKILDIĞINDA DİLLERİNİ VE DİNLERİNİ (Rusya zatan hıristiyandı) DEĞİŞTİREMEDİKLERİ 3 BÖLGE GÖZE ÇARPIYOR
MÜSLÜMANLIK VE OSMANLI ETKİSİYLE İŞGALLERİ, ÇOK SONRA YAPABİLDİKLERİ, (2. dünya savaşı ile değişen güç dengeleri ve dünyada esen bağımsızlık rüzgalarları ile tam olarak tutunamadıkları) BÖLGE.
ÖLDÜREREK BİTİREMİYECEKLERİ KADAR NUFUS YOĞUNLUĞU VE DOĞA KOŞULLARI ÇOK FARKLI OLAN BÖLGE
KOMİNİST BLOKLARIN OLUŞTURDUKLARI, DIŞA KAPALI OLAN BÖLGE

İŞGAL ETTİKLERİ ÜLKELERİN, DİN DAĞILIMLARI İLE DİL DAĞILIMLARI AYNI...
   
 
   
  DİLLER VE DİNLERİN DAĞILIMINI GÖSTEREN HARİTALARI, ELİNİ ÖPTÜĞÜMÜZ, PAPA 2. JOHN PAUL'un MESAJI ALTINDA, YANYANA GETİRELİM
   
 
   
  AMERİKAN ORDU DERGİSİNDE YAYINLANAN BOP HARİTASINI DA ALTINA KOYALIM

Ortadoğunun ÖNCE ve SONRA olarak adlandırılan iki aşmalı haritası
(Redrawing the Middle East map). Baş başkanlığını, ABD Başkanının, eş başkanlığını bizim başbakanımızın yaptığı organizasyonun yol haritası.
   
 
   
  Eş başkanlardan ikincisi Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in ülkesi Yemen, üçüncüsü ise Kaddafi' her fırsatta elini öpüp FİRMALARINA yollar açan ama daha sonra alacağını almış olmanın verdiği İKİ YÜZLÜLÜKLE Kaddafi'nin ölümü için çok çalışan, Berlusconi ülkesi İtalya imiş.

Türkiyede de Astaldi, Avea istekleri anında yerine getirilmişti, Erdoğanın DOSTU arkadaşı olması münasebetiyle, Berat Erdoğan'ın NİKAH şahitliğinide yapan Berlusconi'nin.
Eş başkanların kimler olduğunu Tayyip Erdoğan'ın Dünya boyutundaki ÖNEMİNİ vurgulamak için vermiş olduğu demeçlerden çıkarıyoruz.
   
   
  Hani! Irak, Afganistan ve Filistin katliamları gündeme düştüğünde İNKAR edip, EŞ-başkanlığını hatırlatan herkezi NAMUSSUZ ve ŞEREFSİZ ilan ettiği (Kapalı kapılar ardında Mersinli Çiftciye yaptığı gibi EBEVEYN hatırı sorduğu muhakkak. Eski bakanıda ondan öğrenmiş ki, bu tür göndermeleri "ANNESİNİN HATIRINI SORDUM" diye kodluyor) benimle ilgisi yok deyip ama "nereye gidiyorsunuz" diye sorulduğuna, "biliyorsunuz GOP&BOP EŞ-başkanıyım" diye kendine KÜRESEL payeler çıkardığı söylemlerinden biliyoruz.

   
  GOP&BOP yapılanmasının birer ucunda, İKİ MÜSLÜMAN ülkenin Başbakanı GOP&BOP'ta EŞ-başkan iken, 3. Milenyum hedeflerinde Müslüman ülkeleri YUTMAK yatan Hristiyan cephesinin temsilciside İTALYA olmuş.

(MÜSLÜMAN ÜLKELERE çeki düzen verme organizasyonunda, ABD perde arkası olabilsin diye, G7 ülkelerinden birinin EŞ-başkan güdümcüsü olma şartını kimler koymuş olabilir?)


İSLAM bölgesinde / mahallesinde SALYANGOZU allayıp pullayıp HELAL ET damgası ile MÜSLÜMANLARA yedirenler kimler? Demekki işi bilenler, DİN BEZİRGANLARINI kullananarak Müslüman mahallesinde salyangozu da rahatlıkla satmışlar.
   
  G-7'lerden İtalya, Müslüman ülkelerde "DİN BEZİRGANLIĞI" çercevesinde yer verilen EŞ-başkanların / memurların sevk ve idaresi (EŞ-güdümü / eşli güdüm) için idareye dahil edilmiş olmalı.
Hem böylece 3. Milenyum hedeflerini TÜM MÜSLÜMANLARIN HRİSTİYANLAŞMASI" olarak ilan eden KATOLİK VATİKAN / PAPA adına, Berlusconi'nin bu göreve çokta yakışmıştığını düşünüyorlardır.

Bu duruma hem çocuğunun nikah şahitliğini yaptığı için DOSTU Erdoğan, hemde PAPA ile İNANANÇSIZLARINA karşı İTTİFAK kurduklarını ilan eden, PAPA'ya BİAT mektubu veren, CEMEATİ adına EL ÖPTÜREREK BİAT tescilini cümle aleme ilan ettiren Fethullah Gülen, çok sevinmiş olmalı. Kendilerinden birini EŞ- başkanlığın, GÜDÜM noktasında görmek onları çok mutlu etmiş olmalı.
   
  Neden EŞ-başkanlığa SUUDİ ARABİSTAN gibi BÖLGEDEKİ en büyük söz sahibi bir ülkenin ortak olmadığıda sorulabilir? Suud yönetimi hem İmani açıdan hem para açısından, hem ülke savunması açısından, hem rejimlerinin devamı için dedelerine sınırlarını cetvelle çizerek teslim edenler nezdinde MEMURLUK konumunu çoktan aşmışlar.

MEKKE'yi şu anda elinde tuttukları için, tüm MÜSLÜMANLARA tepeden bakanlar olarak çoktan HRİSTİYANLARIN trenlerine binmiş gözüküyorlar.
Onlar artık tüm aşamalarını tamamlayıp, BUZAĞI besiciliğine başlamış gözüküyorlar.
Bu durumda elbette CEPHELERDE yer almazlar. Onlar delikten SÜPRÜLME aşamasını çoktan katedip, efendileri ile el-ele "sonbahar AŞKLARINI" yaşıyorlar.
   
  BOP, Büyük Ortadoğu Projesi, G7’lerin bir projesi. Global elitlerin, Ortadoğu’yu yeniden yapılandırma projesi. Fas’tan Endonezya’ya kadar İslâm coğrafyasının haritalarını kanla değiştirme projesi. İsrail’in emniyetini sağlama projesi. Büyük İsrail Projesinin anahtarı.

Eşbaşkanlık, bir kazanım değil, atanma ile elde edilen bir pozisyon. Global elitler, kendi projelerini yürütmek için içlerinden birinin başkanlığında iki memur atıyorlar. Bölgeyi tanıyan, bölge halklarını ılımlılaştırabilecek ve zalimlerin kanlı projelerini yürütebilecek iki memur. Kısacası eşbaşkanlık, hüzünlü bir memuriyet. Bir projeye iliştirilmiş bir pozisyon. Aslolan, proje. Proje bitince, Eşbaşkanlık da bitiyor.

Global elitler, BOP yürütücüsü olarak bir eş-başkanlık komisyonu oluşturdular. Burada, G7 üyesi bir ülkenin başbakanı, Berlusconi, adeta baş eşbaşkan pozisyonunda. Yanına da bölgeden iki kişi daha atanıyor. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ve T.C. Başbakanı Tayyip Erdoğan.
   
  BOP / Büyük Ortadoğu Haritasının büyümesiyle elde edilmiş olan bir de GOP'ları var. Genişletilmiş Ortadoğu projesi adı altında büyütülen bir harita. Kuzey Afrika ülkelerini de içine alan Genişletilmiş Ortadoğu Projesi / GOP

Tüm Müslüman ülkelerini, şefkatli kollarına alma niyetlerini GÖSTERDİKLERİ, hedefledikleri 3. Milenyum Yol haritalarının özeti olan proje.
Gerçi Kuzey Afrika ülkeleri 2. milenyum hedeflerinde idi ama Türk İstiklal savaşı ile başlayan, özgürlük hareketinin kurbanı/firesi olarak mecburen (envarterle/stok sayımı ile) 3. milenyuma devretmek zorunda kaldılar.
   
  Genişletilmiş Ortadoğu projesinde, Kafkaslar, Kuzey Afrika ülkeleri; MISIR, LİBYA, TUNUS, CEZAYİR, FAS, BATI SAHRA, MORİTANYA, MALİ, NİJER, SUDAN, ERİTRE, ETİOPYA ve elbette korsanlar yatağı yapılan SOMALİ gibi ülkeler yer almakta imiş.
   
  Sovyetler birliğinden 1991 yılında özgürlüklerine kavuşan, Türki cumhuriyetleri ve Kafkas ülkeleri bu Geniletilmiş projeye ilave edilmiş olsa gerek. 2050 yılı adlı haritalarda bloklar halinde bu ülkeler yer almakta.
   
  BOP ve GOP AÇISINDAN BAKILDIĞINDA DA; YİNE ORTADA, YENMEYE HAZIR BİR BÖLGENİN OLDUĞU BİR DÜNYA HARİTASI ORTAYA ÇIKIYOR.
   
 
   
  ABD güdümünde KÜRESEL güçler tarafından sahnelenen GOP ve BOP projesi öyle bir yıkıcı plan ki; EŞBAŞKANLIĞINA seçildiğinde gururla AKP GRUBUNDA açıklama yapan Tayyip Erdoğan, paket açıldıkca toplumun tepkisini çeken UYGULAMANIN VAHAMETİ nedeniyle OY KAYBEDECEĞİ kaygusuyla, EŞ-BAŞKANLIĞI red eder hale gelmiştir.
   
  BOP ve GOP
   
  Oysa; Erdoğan çapsız, yetersiz, belli odakların kuklası, vb..dedikten kısa bir süre sonra geleceğini "çapsız" dediği Erdoğan saflarında görmesiyle PARANOYAL dediği harekete katılır. "Yetersiz, çapsız" dediği Tayyip Erdoğan'ın yoluna "asıl ben ÇAPSIZMIŞIM" dercesine katılmakla, "NE KADAR ÇAPSIZ" bir adam olduğunu ortaya koyan M.Metiner, AKP saflarındaki kalemşörlüğünde bile GOP ve BOP'un AMERİKAN PROJESİ olduğunu söylüyor..
   
  mehmet metiner
   
  GOP ve BOP'un AMERİKAN projesi olduğunu söylemekle kalmıyor. GOP ve BOP'un tamamen MÜSLÜMANLIĞA yönelik, MÜSLÜMANLIĞA karşı bir PLAN olduğunuda söylüyor.

Tayyip Erdoğan'ı "bana GOP&BOP EŞBAŞKANIı diyen ŞEREFSİZDİR, NAMUSUZDUR" galeyanına sürükleyen asıl nedenin, GOP ve BOP çercevesinde yapılanan gücün AMERİKAN SİLAHLARI ile MÜSLÜMANLIĞI yok etmek üzere harekete geçecek yorumunu yapması.

GOP ve BOP örgütlenmesinin asıl amacı MÜSLÜMAN DÜNYASINA saldırmaktır diyor.
Ve GOP&BOP örgütlenmenmesinin EŞ-BAŞKANLIĞINIDA, İmam Hatip mezunu almakla övünen, dini temsil etme iddiasında bulunan, Fethullah Gülen ve diğer din ticareti yapanların DİN adına desteklediği Refah Kökenli tarikat ehli TAYYİP ERDOĞAN'ın yapıyor olması, MÜSLÜMANLARA izah edilemez. dizinin dibinde oturan Tayyip Erdoğan'ın bu kuruluşun yöneticisi olması..
   
  ÇAĞIN ÇAPLILARI
   
  çaplısız çaplı, çaplı çapsız ittifakı
   
 

“BAŞBAKAN'DAN BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLEMEKTEN KAÇINMAM”
Evet, sırf bu nedenle Başbakandan bir değil binlerce kez özür dilemekten kaçınmam. Varsın o birileri nasıl yorumlarsa yorumlasın.
O günkü analizlerim o güne dairdi. O analizlerimin yanlış çıkmış olmasından da ayrıca duyduğum memnuniyeti beni arayan herkesle içtenlikle paylaşmışımdır." TÜRNDEN yaklaşımı;

"ANALİZLERİM" (PİYASA GEREĞİ idi dercesine) "O GÜNE DAİR" (en fazla 11 ay) diyişi üzerine, "O GÜNLERDE AKP TAM OLARAK KURULMAMIŞTI" ilavesini AKP HÜKÜMET olduktan sonra ONLARI NASIL DESTEKLEDİĞİMİ HERKEZ BİLİR " ambalajı ile birlikte sunmak ; "FİKİRLERİM AİDİYET ilişkilerine bağlı olarak / İSTEKLERİ karşılayacak yönde "TALEPLERE göre düzenlenmiştir'i" vurgulamıyor mu?

ORYANTALİST damgasını vura vura, DÜŞÜNCEKİ BUKELAMUN AKIMININ tipik temsilcisiyim demiş olmuyor mu?
ÖZETLE: Sözümden dönmüyorum, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, BARIŞ kavramlarının TANIMINI BULUNDUĞUM yere göre değiştiriyorum diyor.

"AKP HÜKÜMETİ KURULDUĞUNDAN BERİ ONLARI NASIL DESTEKLEDİĞİMİ HERKEZ BİLİR" demek, "BENİM FİKİRLERİM YANAR-DÖNER OLDUĞUNDAN ancak BİRKAÇ AYLIK dönemlerde esen rüzgara bağlı olarak geçerli kalabilir.

Öncesinde yapmış olduğum KİŞİLİK, yetenek, yeterlilik ANALİZLERİ DOĞRU olsada, yeni HEDEFLERİMİN gerektirdiği TEZLERİ TÜRETMEK ve son ANALİZLERİ savunmak benim için VAR OLMA sebebidir.

Bu nedenle BEN, durumum gereği, AİTLİĞİMİ ilan ettiğim TARAFIN destekcisi olarak üstlendiğim YENİ FİKİRLERİ, daha kuvvetli bir RÜZGAR akımına kadar savunurum.
Bu nedenle HEDEFLERİM ve KONUMUM DOLAYSIYLA eski siyasi, politik ve KLİNİK saptamalarımı GEÇERSİZ İLAN EDİYORUM" diyor..

"ORTAYA ATTIĞIM GÖRÜŞLER, BİNDİĞİM KAYIĞIN sebep olduğu / yaydığı DALGALARDI" diyor.
Çevrem gibi TÜRETİMİNDE bulunduğum FİKİRLER, TREND GEREĞİYDİ diyor.
"Ben o lafları ettiğimde AKP'yi ADAM yerine koymuyordum ki" diyor.

KAYIK DEĞİŞTİRİNCE, dalgaya / rüzgara bağlı olarak, görüşlerimde değişti" diyor.
Herşey KAYIĞIN gidişine bağlı, KAYIK YENİLENDİKCE fikirlerde şekil değiştiriyor " diyor.
Bu nedenle BENİM ve BENİM gibilerin SÖYLEDİKLERİNE değil, İÇİNDE BULUNULAN KAYIĞIN gidişine ve KAPTANIN DÜMENCİLİĞİNE BAKILMALI diyor.

2011 - 10 = 2001 YILI...... AKP KURULMA AŞAMASINDA idi ama HÜKÜMET OLMAMIŞ BİR ORTAMDA BEN BU LAFLARI ETTİM diyor..

Muhtemelen 10 yıl önce HADEP'te siyaset yaparken aynı cenaha yakın yayın organlarından birine verdiğim bir röportajın orasından, burasından kırpılarak veya eklemeler yapılarak servis edilmiş halidir.
Bu SÖZLERİ SARFETTİĞİM DÖNEMDE henüz AK PARTİ KURULMUŞ değildi.
Dolayısıyla kimi köşe yazarlarının benim Ak Parti hükümetine karşı televizyonlarda buna benzer sözleri en sert ifadelerle dile getirdiğim iddiası hilaf-ı hakikatten ibarettir.
Benim HADEP'teki varlığım topu topu 11 AYDAN ibarettir.
Ben HADEP'ten İSTİFA ETTİKTEN SONRA AK PARTİ HÜKÜMET OLMUŞTU.
2002 yılından itibaren de Ak Parti'yi ve Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl SAVUNDUĞUMU HERKEZ BİLİR.”

   
 

Mehmet Metiner aslında "BEN TEZ-FİKİRLERİMİN içinde FIRIL FIRIL dönerek yer edindim ve edinirim" diyor,
"BİR NEVİ SEVİVON (KÖŞELİ YAHUDİ TOPACI) YAPISI SERGİLERİM" diyor,
.
"Hangi TEZİ SAVUNMAM gerekirse, O YÖNÜM benim gerçek KİŞİLİĞİMDİR" diyor,
"Özetle; BEN KAYGAN ZEMİNDE yaptığım ORYANTAL figürlerimle, AKP'de ki BU YERİ HAKETTİM" diyor,
"YERİMİ KAYBETMEMEK içinde BİNLERCE KEZ komu oyu şahitliğinde ÖZÜR DİLEDİM, dilerimde" diyor,

"Açıktan Biatlarımın şeklini gören sizler, KAPALI KAPILAR ARKASINDA YAPTIĞIM BİAT BİLDİRiMLERİNİ, SİZ BİR TAHMİN EDİN" diyor,

"Evet bu kaset 10 yıl öncesinde HADEP'li iken, ERDOĞAN hakkında yapmış olduğum SAPTAMALARI YANSITIYOR ama o sıralarda eşsiz VİZYONUM sayesinde tespit ederek;

"ÇAPSIZ " dediğim,
(Ahmet altan hiç olmazsa bir ölçüye kadar çapı olduğunu kabul eden "ÇAPI YETERSİZ" VURGUSU saptamasında bulunmuştu. Kim bilir? belki Mehmet Metiner gibilerin katkılarıyla, ÇAPSIZLIKTAN, ÇAPI YETERSİZLİĞE kadar GELİŞME KAYDEDİLMİŞ olabilir. Mehmet Metinerin'de BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLEMESİ bu gelişmeyi doğrular nitelikte / yönde.)
"ASLA BİR İŞİ BECEREMEZ" dediğim,
"KAPASİTESİ YETMEZ" dediğim,
"ENTELLEKTÜEL BİRİKİMİ YOK" dediğim,
"DIŞ MİHRAKLARIN KUKLASI" dediğim,
"BELLİ GÜÇLERDEN İCAZET ALARAK, DOLAYSIYLA BİRİLERİNE BİAT EDEREK AKP'Yİ KURDU" dediğim,
"BOŞLUKTAN YARARLANAN, DOLAYSIYLA FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN BELLİ ODAKLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNE GİRDİ" dediğim,
"PARONOYALAR ÜZERİNE SİYASET İNŞAA EDİYOR" dediğim,
"STATİKOCULARIN EMRİNDE" dediğim,
"DEMOKRASİ DÜŞÜNCE YOKSUNU / ANTİDEMOKRAT" dediğim,
"DEĞİŞİMLERE FİKREN YETENEĞİ OLMADIĞI GİBİ, CESARETİDE YOKTUR" dediğim, (ABDULLAH GÜLÜ ve TÜM KURUCU AKP'lileri kast ederek)
..vb... ..dediğim.................

SIRALARDA, henüz ÇAPSIZ ERDOĞAN tarafından "ÇAPSIZ AKP" tam olarak KURULMAMIŞTI" diyor.
AKP HÜKÜMETİ KURULMUŞ OLSA, BU SÖYLEDİKLERİM ASLA AĞZIMDAN ÇIKMAZDI diyor.
"Bu saptamaları yaptıktan BİRKAÇ AY SONRA kurulan AKP hükümetini, KENDİ ÇAPSIZLIĞIMI ilan etmeyi GÖZE ALARAK nasıl SAVUNDUĞUMU herkez çok iyi bilir" diyor.


"BİRKAÇ AY SONRA nasıl DÖNÜŞ YAPTIĞIMI yukarıda ki ÇAPSIZ iilanlı sözlerimi, CANLI-CANLI duyanlar yani BU DEĞİŞİMİ etaplarıyla SEYİRCİ ve YOL ARKADAŞI olarak yaşayanlar çok iyi bilir" diyor..

"TEZLERİMİ CANLI OLARAK İŞİTENLER ŞAHİDİMDİR Kİ; BENİM DÜŞÜNCELERİM O AN GEÇERLİ İDİ.
AKP HÜKÜMET OLUR OLMAZ, HEMEN KENDİSİNDEN BANA BİR HAYIR GELMEYECEĞİNİ O AN FARKETTİM,
BENİM GİBİLERE parlak bir GELECEK VAAD ETMEYEN HADEP'İ TERKEDEREK, YENİ PATRONUMA BİATIMI GERÇEKLEŞTİRDİM" diyor.....

   
   
 

BOP VE GOP tıpkı GOG ve MAGOG gibi.. (Gog ve Magog Eski Ahitte yer alan, devlet kurmuş insanlar topluluğudur. Yecüc ve Mecüc kavramları ile bir alakası yoktur.Kehanetlerde isimleri Gog ve Magog'a ait olan ülkeler arasında gerçekleşen çatışmalar vardır.

Yecüc ve Mecüc imana zarar veren ulus ayrımı, ırk ayrımı, ülke ayrımı, pakt/ittifak ayrımı gözetmeyen insanlık düşmanı varlıklar. Boyut olarak ne yapıda olduğu bilinmeyen, hangi boyutta yaşadığı belli olmayan, duyu ötemizdeki varlıklar olabilir. Duyu ötemizde olabilirler diyorum çünkü; Hangi set, kimlere engel olabilir ki? İnsanlar dağları denizleri aşmışlar yapılan bir seti mi aşamayacaklar? Allah, izin vermeden seti aşamayacaklarına göre, bu set fiziksel bir set olmamalı. O varlıklar da fiziksel olmamalı

Hangi set binlerce yıldan beri, sürekli çoğalan fiziki varlıkları arkasında tutabilir ve diğer insanlar onlardan ve öyle devasa bir setten haberdar olmaz. Binlerce yıl önce, ne kadar demiri bir araya getiripte ne büyüklükte bir set yapmış olabilirler? İki ucu bir araya getirmek ne demektir? Üzerine neden bakır ve izolasyon olarak katran dökülmüş olabilir? Açık havada binlerce ton demir nasıl eritilirde dökülecek hale getirilebilir?

Tepelerden akın edeceklerine göre; Dünya'nın her yerinde ortaya çıkacaklar demektir. Tepe bizim anladığımız, taş ve toprak yığını değil, insanlara ve inançlara yön veren, zaman zaman kendilerini Dünya üzerine yerleştirilmiş dağlar olarak nitelendiren, önderler olmalı.Toplum içinde yükselmiş tepe noktalarına erişmiş kişiler. Haman'ın kulelerine sahip olmuş, Firavun aklıyla Rabler arayan önderler. Fırsat bu fırsat diyerek esinlenmelerini ileten, ucubelerle işbirliği yapan bilicilik taslayan zatı muhteremler.

Neden Hadid suresi? Neden insanlara çok yararı olan demir?
GELECEKTE İNSANLARIN DOĞRU YOLDA OLUP OLMAMALARI, ALLAH'A ve ONUN RESULÜNE UYUP UYMAMALARI, NEDEN DEMİRLE ORTAYA ÇIKACAK OLSUN?
Eğer bahsedilen demir imansa, yapılan set iman seti ise, gönderilende Hz. Muhammed ve diğer Peygamberlerse; kimler eğilecek kimler doğru kalacak ancak İman ölçüsü ile belli olabilir.

Özetle; Gog ve Magog denilen havuçların, "Kur'an'ı Kerim'de" setler arkasına hapsedilmiş olanlarla bir ilgisi yoktur. Argemeddon savaşına inandırıcılığı artırdığı için, ilşki kurulmuş ve farklılıkları yokmuş izlenimi verilmektedir. Tanrı, onlar için nasıl güreşen, akşam serinliğinde dolaşan, sadece İsrail'e ait bir kabul çerçevesi içine oturtulmuşsa Gog ve Magog'da benzer kabullerle inanç sistemlerine girmiştir.)

   
  Ne demişti; projenin 'sunumcularından', Irak'tan Ayakkabı ile uğurlanan, (üstün hizmet ödülü) oğul W.G.Bush?. Üstün hizmet madalyasını alacağı malum olmuş ki; Irak seferinden önce, Fransa devlet başkanı Chirac'a, "yecüc ve mecüc ortaya çıktı" demiş..

Tanrı ile konuşan ondan direk emirler alan seçilmiş insanlardan, buna benzer öngörüleri beklemek lazım. Tanrı ile konuştuğunu söyleyen yine kendisi. Irak işgalini tamamladıktan sonra şöyle beyanat veriyor..Tanrı bana "George git, Irak'taki, despotluğu bitir" dedi, "bende bitirdim."


Irak'tan Ayakkabı ile uğurlanan, (üstün hizmet ödülü) oğul W.G.Bush?. Üstün hizmet madalyasını alacağı malum olmuş ki; Irak seferinden önce, Fransa devlet başkanı Chirac'a, "Yecüc ve Mecüc ortaya çıktı" demiş. Kuru kafa klüp eğitimli Bush'un olaylara, Tanrısal titizlikle yaklaştığı CÜMLE ALEM tarafından bilinen, TANRI ADINA SÜREKLİ konuşan ve TANRININ HEP ÖLDÜR emirlerine MAHSAR olan, AYAKKABI BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİ, W.G. Bush'u bu özellikleri ile hatırlayalım.
   
 
   
  SİNA'da KİTAP alınmasının hemen arkasından verilen, ÖLDÜR EMRİNİN ÖRNEKLENDİĞİ "AHİT'TE ÖLDÜR EMRİ" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
   
  BOP'tan GOP'tan Ülke menfaati var demek, organizasyonunu iyi göstermek, yararlı bulmak, saflığa yatmakla bile örtülemeyecek, art niyetlerin varlığının işareti ve delilidir. Bu savunmayı ancak bir Amerikalı yapabilir.

BOP ve GOP haritalarında yer alan hiç bir ülkenin mensubu ABD'li veya MÜSLÜMANLIK DIŞI BİR DİNE MENSUP OLMADIĞI SÜRECE BUNLARI SÖYLEYEMEZ.Bu planın son ve en önemli noktası Türkiye ve Müslümanlık. Geçmeleri gereken en önemli, en zor ve en tehlikeli viraj.
 
Neden mi? nedenin cevabı yine Ayakkabı üstün hizmet ödüllü W.G.Bush'tan; Afganistan'a Ordularını gönderdiğinde, “haçlı seferi başlattık” demişti...Postalları ile o toprakları kirletmeden önce..
   
 

Gglasnost, Perestroika ile açılan kilitler,
Mao'nun ölümü ve Çin Sanayi Organize Bölgesinin kurulması ile olunan haşır-neşirlikler ve oluşan ortak hedefler,
Tamamen finansa dayalı devlet yönetimleri ile ortaya çıkan büyük rantlar, o elde edilen rantların toplandığı havuzlar, havuzların suladığı işgaller.
Ülkeleri yönetenlerin, cepleri ile vicdanları arasındaki tercihleri, dolayısıyla göz yumdukları, oluşumlar ve olaylar.

Örnek vermek gerkirse; görünür de, Araplar, Yahudilere düşmandır, hatta zaman, zaman cihad da ilan etmişlerdir. Allah'a, şirin gözükmek, vicdanlarını rahatlatmak, toplumlarının gözünü boyamak ve bir arada tutmak içindir bunların hepsi. "Ağızlarının payını nasıl da verdi helal olsun" dedirtmek içindir bunların hepsi.

Siz, Münafık nasıl olunuyor zannediyorsunuz. Münafıklığın temeli yalancılık, riyakarlık ve yaldızlamadır. Olmadığı gibi gözükmektir. Deccal'in kelime anlamıda örtmek, gizlemek, yaldızlamaktır.

Oysa, tüm servetlerini yönetenler, Yahudiler veya onların kontrolündeki yatırım fonlarıdır. Olay öyle boyutlara taşınmıştır ki, şimdiler de, kendi ülkesine karşı kullanılacak silahlar onun finansını sağladığı kuruluşlardan gelecek.
Traji-komik ama o derecede, (sonuç ne olursa olsun) kazançlı olaylar yaşanacak.
Kendi ülkesinin savunması için, ortağı olduğu fabrikanın sistemleri ile yine ortağı olduğu (belki başka) fabrikaların silahlarına karşı savunma rolünü oynamak zorunda kalacaktır. Rolünde diyorum çünkü; hem savunmaktan (savunması için sarfettiği), hemde kendilerine saldırılmış olmaktan (saldıranın sarfettiğinden), hep kazanır durumdadır da ondan.

Belki yatırımcısı, tüm yatırımlarını düşman ülkenin, silah sanayisinin finansmanına yönlendirecek, belki kendisini ekonomik kıskaca almış, bankerlerin, bankaların finansmanına yönlendirecek.

Nasıl olsa onların sığınacakları,limanları da çok, limanlarda gidecekleri kapılarıda çok. Aynı kulübün üyeleri değil mi?. Dünya vatandaşlığı için, Tek Dünya Düzeni için çalışmıyorlar mı.? , Elbette, bu pis oyunlarında; kimileri doktor, kimileri hemşire, kimileri hasta, kimileri mezarcı, kimileri de su yoluna giden niyazi olacaktır. Birileri kefen dikme işine girdiyse birilerine bu kefeni ama o öyle ama böyle giydirecektir.

Ekonomik kriz sırasında, dövize hucum etmeyin diye çağrıda bulunan ama yatırımlarını dövize yatıran yöneticileri hatırlayın.Tek Dünya Devletinin aşamaları ....Tek Konsil Devlet, bölgeleri yöneten yetkililer, genel valiler ve barkodlanmış toplumlar.Tek Devlet, Tek din ve sağlığına dua edilen varlık birliğini (vahdet-i vücut) temsil eden, yüce pir.

Tek olan tanrıya söz geciren (yada birliğini kanıtlamış,yetkilerini devralmış olan), Tanrı simetriği/gölgesi etiketli, Varlık BİR'liği. Kısaca; TEK ve BİR esaslı bir din ve idare sistemine sahip, Tek Dünya Devleti.

EMİR DEMİRİ KESER ve BAŞLAR AYAK OLUR, BEBEK KATİLLERİ SAYIN..
" VATANIN BÜTÜNLÜĞÜNDEN KAYGI DUYUP BİR ARAYA GELENLER, BİRLİKTE OLMA REFLEKSİNİ GÖSTERENLER ERGENE VADİSİNDE KENDİLERİ İÇİN YAPILMIŞ İKEMETGAHLARINA ALINIRLARKEN, BEBEK KATİLİNE EV HAPSİ VERİLMESİ GÜNDEME GELEBİLİR.

HATTA HERŞEY ÖNCE İGİZLENİP NKAR EDİLDİĞİ GİBİ ŞU ANDA KAN YERİNE SU DOLDURULMUŞ HAVUZLU VİLLASINDA KEYF ÇATIP, EFENDİLERİNDEN YYENİ DAVRANIŞI İÇİN DİREKTİFLER BEKLİYOR OLABİLİR. PKK-APO GÖRÜŞMESİNE GELEN GÖRÜŞ YASAĞINDAN SONRA AVRUPA AYAĞA KALKMADIĞINA, EŞKİYALARINCA ŞEHİRLER YAKILMADIĞINA GÖRE, TOPLANTILARINI KLİMALI SALONLARDA YADA BARBEKÜ ALTLARINDA YAPIYOR OLABİLİRLER.

VATANI BÖLMEYE ÇALIŞAN ve BUNUDA AÇIKTAN SÖYLEYENLER TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN BAYRAĞININ OLMADIĞI SALONLARDA, ÖZEL HİZMETLİ SAVCILARIN GÖZETİMİNDE "BİZ PİŞMAN DEĞİLİZ" dedikleri HALDE SERBEST BIRAKILIRKEN, BEBEK KATİLİNİ YURDA GETİREN ASKERLER ÖZEL YETKİLİ SAVCILARIN NEZARETİNDE ESARET BÖLGELERİNE GÖNDERİLİRLER.

DEDİK YA! TEKRARI BOL OLAN PİS BİR OYUN BU....TEKRARI BOL OLAN KANLI PİS OYUNLARA ÖRNEK..
HER DEVİRDE SARAYA KIZ VERİP, HAMANLAR YETİŞTİREN KÜRESEL GÜÇLERİN YÖRÜNGESİNE GİRİPTE ÇIKAMAYANLARA BİR KAÇ ÖRNEK...

   
  yaser arafat
   
  Değişen bir şey yok.Kuklacı aynı. Kuklalar aynı. Farklı gösteren, SIRASI GELENİN, SAHNEYE DAHİL OLMASI, BOZULANIN YERİNE YENİLERİNİN ALINMASI, OYUNDAKİ SAHNE, DEKOR VE KIYAFET DEĞİŞİMİ.
   
  işlevlerini yitiren kuklalar
   
  ONLARDA O GÜCÜ KONTROL EDEBİLECEKLERİNİ SANMIŞLAR DOZUNDA YAPTIKLARI DÜŞMALIK GÖSTERİLERİ EŞLİĞİNDE, SALTANATLARINI SÜRMÜŞLERDİ.
NEDEN GAYET BASİTTİ; ALDIKLARI AVANTALARI, PARALARI BANKALARINA / BANKERLERİNE EMANET ETTİKLERİNE NASIL OLURDA HİZMET EDİLMEZDİ?

GELİN kabul eden saraylarda çok, HAMAN'ları üretip barındıran saraylarda çok,
GELİN olmak üzere aday olanlarda çok, HAMAN olmaya aday olanlarda çok,
Saraya GELİN kabul edenlerde çok, o saraylarda HAMAN olmak isteyenlerde çok,
saray çok, saray adayı çok, GELİN çok, GELİN adayı çok, HAMAN çok, HAMAN adayı çok,

MORDEKAY'lar binlerce ama O Saraydaki MORDEKAY bir tane.
Saraya Mordekay adayı çok ama Saray kapısına atanan bir tane
kapısı olan Saray çok ama Saray kapılarını kontrol eden bir tane
Her Sarayın kapısının MORDEKAY'ı ayrı ama tüm MORDEKAY'ların iplerini çeken bir tane
Sarayın kapısını açan MORDEKAY ama kapıları istediğine kapatıp yeni sayfaya geçen bir tane.
Saray çok, Haman çok, Gelin çok, Mordekay çok ama Saraya KIZ verende, Haman'lar Mordekay'lar üretende bir tane.

Binlerce senedir hep aynı zihniyetin torunları, SIZDIKLARI Sarayın damadına kız verip, Hamanı'da belirliyor.
Mordekay olarak, Mordekay'lığı gereği sarayın kapısını tutan maşasını kapıyı tutma görevine başlatıyor.

Kapıyı tutanlar Yahudiliği, Ester-Mordekay zihniyetini zihniyeti çizgisinde tutarak Yahudilik Manifestosunu oluşturanlar / yaşama geçirenler.
Atalarının ZİHNİYET VARİSLERİ olarak Ester-Mordekay menifestonu, takındıkları TANRI maskesi ile uygulayanlar
Yahudiliği / ata öğütleri manifestolarla oluşturdukları yaşam biçimini Yahudilik adı altında bir din haline, İTTİFAK BİR'liğinin tepe noktası haline getirmiş olanlar.
Ester-Mordekay zihniyetinin sonuçlarını, BAYRAM olarak ilan edip, KATLİAMLARINI (bilinçli olarak) kutlayanlar ve kutlatanlar..

Ester-Mordekay gibi atalarının şekillendirdiği manifestoları, YENİ DÜNYA ANLAYIŞI olarak dünya yaşam kuralları haline getirmiş olanlar.
Küresel anlamda SADECE ZİHNİYETLERİNE uygun; Emir demiri keser, bebek katilleri, kan içiciler "SAYIN" olur türünden senaryolar yazıp oyunlarını sergilettirenler.

PİS OLDUĞU KADAR KANLIDA OLAN OYUNUN KURALLARI, BARIŞ ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, KARDEŞLİK, SEVGİ, VİCDAN gibi İNSANI İNSAN yapan değerlerden yoksundur.

Bu oyunda; EMİR DEMİRİ KESER, BEBEK KATİLLERİ, KAN İÇİCİLER "SAYIN" OLUR.... BİRİLERİ GİTMEDEN BİRİLERİ mutlaka, BAŞKA KÖSTÜMLERLE SAHNEDEKİ YERİNİ ALIR...

   
  SAYIN BEBEK KATİLİ
   
  ZÖLERİNDE DEMİR GİBİ DURANLAR
   
  KELLE ve SAYIN
   
  PKK KARŞILAMA EKİBİ
   
 

ABD KOORDİNESİ ALTINDA YAPILAN, HÜKÜMET PKK ANLAŞMASINA GÖRE: ÖCALAN'ın ÇAĞRISI ÜZERİNE GELEN PKK MİLİTANLARI HABURDAN GİRİŞ YAPACAKTI.

Ve "PKK AÇILIM" beylik lafı altında maskelenen, PKK'yı RESMİLEŞTİRME / tanıma planı doğrultusunda, TERÖRİSTLER Habur'dan ZAFER kazanmanın işaretleriyle serbestçe girdiler.
Kim olursa olsun, makamı mevkisi ne olursa olsun, HUZURUNDA AYAĞA KALKILAN MAHKEME ve ONUN SAYIN ÜYELERİ, temsil ettikleri TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ, TAMAMEN ve İLALEBET YOK ETMEK için çalışan TERÖRİSTLERİ karşılamlar ve SUÇSUZ İLAN ETMELERİ için AYAKLARIN gönderildiler, ONLARDA gittiler.

PKK'lılar PORTATİF hale getirilerek hareket kabiliyeti KAZANDIRILAN MAHKEME ÇADIRINA ALINDILAR. Herşey hazırdı. ATATÜRK resimleri ve TÜRK BAYRAKLARI kaldırılmıştı. Sadece; SABİT HALİYLE RESMEDİLDİĞİ için DENGEDE durduğu gözlemlenen "ADALET TERAZİSİ" sembolik olarak yerini almıştı.
Elbette; AYAKLARA gönderilen ADALET TERAZİSİNİN BEBEK KATİLLERİ kefesine, BİRİLERİ ÇOKTAN ELİNİ koymuştu.

Mahkemenin KİMLERİN ÖNÜNDE EĞİLDİĞİ bilinsin, PKK'lılar RAHATSIZ olup BAŞBAKANIN UMUTLARINI söndürmesin diye, TÜRK bayrakları mahkeme salonundan çıkarılıyor.

VATANI bölmek için BEBEK KATİLİ saflarında yer tutumuş olan PKK'lılar ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin DÜŞMANLARI, kırılıp üzülmesinler, KÜRESEL ABİLERİNE şikayet etmesinler diye de TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN kurucusu ATATÜRK'ün resmide indiriliyor.Böylece BÖLÜCÜLERE "tuttuğunuz yolda mutlu sona yaklaşmanıza az kaldı morali de verilmiş oluyor. BÖLÜCÜLÜK faaliyetlerinde KONSANTRELERİNİ yükselttikleri, yeni katılımlar için terörist adaylarına CESARET verdikleri, dağdaki canileriyle, OVADAKİ siyasi kılavuzlarına MORAL yüklemesi yaptıkları ÇAPULCULAR sürüsüne, "TÜRKİYE'yi FETH ETTİNİZ, zafer sizin olacak" mesajı bundan daha güzel verilemezdi herhalde.

MAHKEME; "ÜRKİYE'ye GELDİĞİNİZE göre PİŞMAN olmalısınız" der ve "TERÖR GRUBUNA katıldığınız için PİŞMANMISINIZ" diye sorar. Anlaşma gereği PKK'lıların "Cahillik ettik, vaadlerle kandırıldık, yaldızlı sözler yüzünden şeytana uydup KANDİL'e gitmiş bulunduk / götürüldük, Türkiye'nin bölünmesine bilmeyerek katıldığımız için PİŞMAN olup geri geldik bizler affedin demesi" gerekiyor.

PKK'lılar" HAYIR PİŞMAN DEĞİLİZ biz PKK'lıyız. İSTEYEREK TERÖRİST olduk, EYLEMLERİNE GÖNÜLDEN DESTEK verdik, ÖRGÜT EMRETTİĞİ İÇİNDE, APO BAŞBAKANA SÖZ verdiği içinde TÜRKİYE'ye geldik"

PKK'lılar PİŞMAN DEĞİLİZ ve PİŞMAN OLDUĞUMUZU DA BEYAN ETMEYİZ dediler (MİT- PKK görüşmelerinde, "KELLELER" Ergene vadisine, "SAYINLAR" diledikleri yerde ÖZGÜRLÜKLERİNİN tadını çıkaracak diye anlaşmalar yapıldığından, "fırsat bu fırsat" diyip TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MAHKEMELERİ ile KAFADA bulurlar.)

MAHKEME; "PİŞMAN DEĞİLİZ" desenizde, (PKK ile BAŞBAKAN antlaşmasına göre MİT senaryosunda, Hakim amca HULİSİ KENTMEN pişmanlıklarını bir bakışta ANLAR yazıyor) PİŞMAN olduğunuz her halinizden ANLAŞILIYOR" der.

Ve PKK'lılar için, SEYYAR olup, TERÖRİST ayaklarına giden MAHKEMENİN, ASLA EMİR ALMAMIŞ, teröristi bir bakışta anlayan HAKİMİ hükme varır ve "YAZ" der.

Ve dikte ettirmeye önündeki NOTLARA bakarak başlar.
KARAR;
YEŞİL TERÖRİST ÜNİFORMALARI içinde "Başbakanın DAVETİ ve onun muhatap aldığı PKK LİDERİNİN çağrısına uyarak geldik, BİZ TERÖRİSTİZ" diyenlerin,
"PİŞMAN DEĞİLİZ" demelerine RAĞMEN,
davranışlarındaki KÜSTAH tavırlarının altında gizlenmiş olan PİŞMANLIKLARI,
yüce SEYYAR mahkememizin HEYETİ TARAFINDAN GÖZLENMİŞ
ve Savcılığında MÜTEALASI DA alınarak SERBEST KALMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN, PAŞALARI KOMUTANLARI varken, BÖLÜCÜLERİ CEZALANDIRMAK BİZE YAKIŞMAZ......

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SEYYAR HABUR KAPISI MAHKEMESİ...

   
  AHMET TAN PKK TAKTİĞİ
   
  PKK ve SU KÜLTÜRÜ BAKANI
   
  CUMHURİYET DÜŞMANLARI
   
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MESLEK ERBABI / UNVANLI DÜŞMANLARI OLDUKLARINI HER FIRSATTA SERGİLEMEKTE BİR SAKINCA GÖRMEYENLERE BİR ÖRNEK.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ve ATATÜRK DÜŞMANLIĞINDA kararlı olduğunu gösterebilmek  ve "SADECE SİZİN YOLUNDAYIZ" diyebilmek için, SEYYAR STANDTAKİ ATATÜRK RESMİNİ KALDIRTMAK YERİNE YARIM-YUMALAK KAPATTIRMIŞ. Böylece, İPİN SAHİBİNE "ÇEKTİĞİNİZ İPE göre HAREKET EDİYORUM" demiş olmalı

Türkiye'nin BÜTÜNLÜĞÜNE, BÖLÜNMEZLİĞİNE dolaysıyla ATATÜRK'e DÜŞMANLIĞI varlığının yegane sebebi olarak kabul etmiş olanı, "İP SAHİBİ EMRETTİ" diye BAKANLIK seviyesinde karşılayanlar, "BİZDE SİZDENİZİ" gösterebilmek için ellerinden geleni yapmışlar. Patron belki görmezde atlar diye iyice RESİMLEYEREK detaylandırmışlar.
Fethullah Gülen hizmetinin manşetten büyük övgülerle duyurarak getirttiği, FİKİR KULVARLAYICISI şahsiyetin TÜRKİYE CUMHURİYETİNE olan DÜŞMANLIĞINDAKİ bağnazlığını BİLDİKLERİNİ ve HİZMET GRUBU olarak kendilerininde AYNI AMAÇ etrafında YOL TUTTUKLARINI gösterebilmek için bu mizanseni RESİMLİYORLAR.

Var olduklarından beri, kendi ait oldukları CEPHE için FİKİR adında GÖRÜŞLER türetmekle AYDINLANMIŞLAR arasına katılmış olanla, DÜNYA görüşlerini KULVARLAMA yolunda yer edinmiş olanlar, YELPAZENİN farklı yerlerinden HAREKETE katılmış olsalarda ASIL HEDEFLERİNİN AYNI olduğunu, aksi halde toplantıya / karşılamaya gelemeyip "ANCAK SİLİVRİ KAMPINDAN MESAJ ATABİLİR KONUMDA OLURDUK" vurgusununun bir yolu olarak, ARKALARINDA DURAN SEYYAR STAND ÜZERİNDEKİ ATATÜRK RESMİNİ, (standa İPLE asılmış olan ATATÜRK RESİMLİ BAYRAĞI kaldırarak fotoğraf karesi dışında bırakabilecekleri halde) BİLEREK ve İSTEYEREK YARIM-YUMALAK KAPATTIRIYORLAR.
ERTUĞRUL GÜNAY'ın MİLLİ KAHRAMAN" dediği KEMAL BURKAY ile BİRLİKTE ATATÜRK DÜŞMANI olduklarını TESCİLLETTİRİYORLAR.
Ertuğrul Günay'ın ve "MİLLİ KAHRAMANININ" hangi MİLLETTEN OLMADIĞINI / MİLLİYETLERİNİ " ATATÜRK resmini göstere göstere kapatmakla ilan eden ediyorlar.

SEYYAR STAND getirip önce ATATÜRK resimli TÜRK BAYRAĞI KOYUP, daha sonra ATATÜRK'lü BAYRAK üzerine göstere göstere üzerinde ATATÜRK resmi olmayan TÜRK BAYRAĞI (Atatürk resmini kapatarak) asmak, ATATÜRK'ün KURDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SONUNU GETİRECEĞİZ / SONU GELDİ demektir. Sonlandıracağımız ATATÜRK CUMHURİYETİ yerine, ULUSAL BÜTÜNLÜĞÜ, VATAN KUTSALLIĞI YOK edilmiş FEDERATİF BİRLİĞİN (geçiş aşaması. Vatnını satanlar daha sonra geride kalan herşeyi de satar) YER alacağını söylemenin; "GÖZLERİMİ KAPARIM, KÜRESEL GÜÇLERİN VERDİĞİ VAZİFELERİMİ YAPARIM" halidir.

Yanına, sadece kendileri için ETNİK KÖK savunucusu, ülkeyi HALKLAR maskesi altında IRK KÖKLERİNE bölmek isteyen, "HALKLAR / HALKLARIN KARDEŞLİĞİ" adı altında IRKCILIĞIN en sinsini en katısını uygulayan, kendilerine biçtikleri BÖLGEDE EN ACIMASIZ ETNİK TEMİZLİK operasyonları için TERÖR örgütleri kuran / kurulmasına ön ayak olan (sözde barış söylemleri en büyük maskeleri) desteklerini ve teşviklerini PKK'dan esirgemeyen Kemal Burkay'ı yanına alıpta, böyle bir mizansen içinde poz vermenin başka bir yorumu olabilir mi? (öçalan'la aralarında düşmanlık yok.. tavşana kaç, tazıya tut oynuyorlar. Biri dağda ÖLÜM iken, diğeri Avrupa'da BARIŞ. Biri dağda halkında dahil İNSAN DÜŞMANI iken diğeri ŞEHİRDE HUMANİST kanadını oluşturuyor. Her İkiside ÖLÜME, KANA HİZMET edip YOK ETMEYE yollar hazırlıyor.)

Atatürk resimini kaldırmayı bırakın, kapatılma sahneleri fotoğraflattırılmış. O anı belgelettirmenin ve sonra Atatürk resmini kapatan suratsızlarla aynı karede poz vermenin, "BU AŞAMAYIDA TAMAMLADIM ŞİMDİKİ GÖREVİM NE" demekten başka bir amacı olabilir mi?
ATATÜRK RESİMİNİ KALDIRMAYI BIRAKIN, KAPATILMA SAHNELERİ FOTOĞRAFLATTIRILMIŞ. O ANI BELGELETTİRMENİN ve SONRA ATATÜRK RESMİNİ KAPATAN SURATSIZLARLA AYNI KAREDE POZ VERMENİN, "BU AŞAMAYIDA TAMAMLADIM ŞİMDİKİ GÖREVİM NE" demekten başka ifadesi olabilir mi?
Kuklacıya, efendilerine, örgütlerine TÜRKİYE CUMHURİYETİ ve ATATÜRK düşmanlıklarını TESCİLLETTİRİP DİPLOMA alma seviyelerine ulaşmış olduklarını duyuruyorlar. 
Atatürk düşmanlığının GÖVDE GÖSTERİSİNİN, "GEREKTİĞİNDE HERŞEYİ YAPARIM" geçmişli Bakandan gelmiş olmasını pek yadırgamamak lazım. Politik kariyerine bakıldığında her dereden su getirmeye ve her derenin suyunu içmeye alışık olduğu zaten görülüyor. Zülfi Livaneli'nin seçilmemesi için (sonradan düşman olduğu Baykal ve Bakan, SIFIRLARA yakın OY alacaklarını bile bile) RP kanadına yapılan enfermasyon hizmetlerine "BAKAN" Ertuğrul Günay, şimdide ATATÜRK ve TÜRKİYE CUMHURİYETİNE düşman olanlara "BAKAN" konumunda

Zaten yer değiştirerek konumlanmayı, yerine getirdiği işleviyle gösteren yelpazenin içinde olan Bakan, bu gösterisi ile önceleri kendini kabullenmeyenlere ne kadar yanıldıklarını göstermiş oldu. Park ettiği yelpazenin kanadı tarafından, önceleri kabullenilmediğini sürekli dışlamaya çalışıldığını söyleyen o. Kendisi geleceği zaman izne çıkan Valilerden TV'de bahseden o.

Demek ki kabul edilebilmenin şartlarından biride, "susuz dereden su getirdim ve suyu içtim" demekmiş. Yelpazenin konumlandığı TARAFTA bu tür davranışlar içinde olduğu zaten ortada.

   
  ZÜBÜK EVRİMİ
   
  OYUNCULAR VE ŞAKALANALAR