İncil'den İnciler.................................................   Eski ve Yeni Ahit içinde yer alan ensest ilişkilere ait örnekleri, bu sayfada okuyabilirsiniz. Oğul-Baba, Oğul-kız, Kardeş
           
    Eski ve Yeni Ahitteki Çelişkiler........   Ahitlerdeki fiziksel hatalar. Ahit tariklerine göre Hz. Adem doğmadan 8/10 bin yıl önce var olan insanlar...
           
    Vatikan'a göre E.Ahit Tanrıları.........   Vatikan'ın "The New America Catholic Bible" tefsirinde E.Ahit'te düalist inançlar ve Y.Ahit'te sahibi bilinmeyan kitaplar
   
    Vatikan'ın Gök Kraliçe İkonu.............   Protestanlara göre, Vatikan'ın gök kraliçe putlaştırması. Babil'li Marduk'un annesi Semaramis'ten, Meryem esinlenmesi
   
    Argemeddon Ne Zaman Olacak.....   Kehanet sahibilerinin kitaplarında kurtarıcıları ne zaman gelmiş, "ne zaman için geleceğim" demiş
   
    Beklenen İsa'nın Tanrı kabulü........   Hıristiyanlar Tarfından İsa'nın tanrı kabul edilmesi. Mesih Tanrı eşitlemesi. Beklenen kurtarıcı onlara göre Tanrı oluyor.
   
    Tanrı Yahve'nin Buhur Tutkusu.......   Tanrımız dedikleri İsrail Tanrısının buhur istekleri ve çadır tarifi.300 m2 sığan tanrı (İfadeleriyle; tanrıların en büyüğü imiş)
   
    Kabala İpinin Hikayesi.............................   Uğurlu Tılsımlı dedikleri, düğümlerine üflenmiş Kabala ipinin hikayesi ve iki kızkardeşle evlenen Yakup'un evlilik macerası..
   
    Günah Keçisi ilanı ile Arınma...........   Günahtan kurtulmaları için İsrail Tanrısının önerisi. Keçiye günahlarınızı yükleyin günahlarla beraber uçurumdan atın/öldürün
           
    Yahve'ye ne oldu, İsa Yahve mi?...   E.Ahit'i "her harfi Tanrıdan" diyerek kabul edenler, "kitabı ben verdim" diyeni ne yaptılar? Yoksa adını Oğul Tanrı mı yaptılar?
           
    Ahit, Arkeoloji Tarih Çelişkileri.........   Ahit verileriyle, Arkeoloji buluntuları arasındaki çelişkiler...Kendini yalanlayan Ahit Tarih verileri...Tarihlerdeki çelişkiler...
           
    Ahit Kitabındaki "Öldür" Emri..........   Sina'da "öldürme" emrinin hemen ardından verilen ÖLDÜR EMİRLERİ. "Soluk alan canlı bırakma, yok et" emir örnekleri
           
    Şeytana mevki, Adem'e kovulma   Cennet'ten kovulan Adem..Yerde sürünme cezalısı Yılan, doğum sancısına mahkum Kadın..Tanrının sağındaki Şeytan
           
    Yahve'yi Gören Yaşar mı?...................   Yahveyi gören yaşar mı? Musa'nın gözlerini eliyle kapatıp sırtını gösteren Yahve, Yahveyi görenler ve yaşayanlar.
           
    Ahit Kitabındaki "İki İsa" Profili.........   En az 12 yıl arayla Dünya'ya gelmiş, birbirine zıt doğum ve çocukluk geçirmiş İki İsa. Vatikan'ın Aritmetik ortalama İsa'sı
           
    Put Yapan ve Taptıran Harun..........   Topluluğuna "Rab'biniz budur" diye, Samirinin buzağı putunu yapan ve İsrail Tanrısı tarafından baş kahinliğe atanan Harun
           
    Soykırım Bayramı "Purim"....................   Kurtulma günlerini değil de, 8 ay sonra yaptıkları "Katliamı" Bayram ilan edenler. Ester kitabından "PURİM" bayramı
           
    Babil'de Biten Soy Zerubbabil.........   Kutsal soy olarak gösterilen Davut soyunun Babil'de yok olması. Babil'de soya katılan Bay X?'ler. Zerubbabil kimin çocuğu?
           
    Matta'nın "14" Sallama Mucizesi.....   Elleriyle yazdıkları kitaba Tanrısal hava vermek için salladıkları 14 mucizesi. Secere imalat sonrası 41'i üçe bölme mucizesi
           
    Daniel'in "70" Sayısını Anlaması...   Daniel'in "Yeremya'nın söylediği sayının "70" olduğunu, sürgün bitiminden 50 yıl sonra anlaması.Yeremya'nın olmayan "70"'i
           
    Daniel Babil'de ki,Turuva Atı.............   Daniel, bol şaraplı ziyafette Sarayın kapılarını açan el miydi? O gece Babil'i Pers'lilere teslim eden Turuva atı mıydı?
           
    Babil Sürgünü Kaç Yıl Sürdü?........   Yahudilerin Babil sürgünü, Ahit kitaplarındaki ifadelere göre kaç yıl sürdü? Zorlamalarla dahi "70" yıllık süre tutuyor mu?
           
    Nehemya, Ezra ve Sürgün...................   İkiside Babil sürgünü, ikiside Krallardan torpilli, ikiside "herşeyi ben yaptım" diyor, ikiside Kitaplarında birbirlerini yalanlıyor
           
    Levi-Kehat-Amram ve Yokevet.........   407 yıllık süreyi, toplam 407 yaşayan 3 nesille geçirme mucizesi. 164'lük Yokevet Halayla evlenen Musa'nın babası Amram
           
    Yecüc-Mecüc ve Gog-Magog..........   Gog ve Magog isimlerini, Yecüc ve Mecüc'le eşdeğer göstererek, kendi kimliklerini gizleme gayretleri.
           
    SinaGOG... Sina Dağı & Gog...........   Sina kaynaklı inanç sistemlerinin oluşturduğu ibadethaneleri. Sina'da verilen kitaba tabi olanlar. Ey GOG!
           
    Habil ve Kabil, İman çıtası...................   İmanlı olmaktansa, imanlıyı yok ederek, en imanlı kabul edilenin hikayesi..İman çıtasını istediği seviyede tutanların hikayesi
           
    Deccal.. Yaldızcı.. Horus Seth.......   Deccaliğin Yaldızlama ile sürdüğü hüküm.. Tek göz tanımı ile Horus'a dayanan geçmiş..Horus'u temsil edenler.
           
    Yusuf ve Musa Yaş Analizleri............   Yusuf, Musa, Harun ve soyunun Ahit verilerinin analiziyle saptanan doğum, ölüm yıllları. Kitap verilmesi ve Mısırdan çıkış ...
           
    Saklı Kitaplar Deuterokanonik.........   Ana kitapları içinde barındırmadıkları ama ibadetlerinde Her Harfi Tanrıdan diye kullandıkları Deuterokanonik /Apokrif kitaplar
           
    Filimuna Tek Sayfa Mektup...............   Kutsal dedikleri kitaplarında yer verdikleri, "Tanrı sözü" dedikleri Tek mektupluk, 26 maddelik, selamlarla dolu Kitapları.
   
    İncil Metinlerinde Selam..........................   Eski ve Yeni Ahit'te yer alan kişisel istekleri, selamları, öfkeleri ve bazı ilginç ifadeleri bu sayfada okuyabilirsiniz.
           
    İncilin Yazılışı .................................................   İncil'in Nasıl yazıldığını kendi yazılarından kendi ifadeleri ile okuyabilirsiniz..
           
    İncil Konsilleri ..................................................   İncil için toplanan, Hıristiyan konsilleri ve konsillerde alınan kararları bu sayfada bulabilirsiniz
           
    Hıristiyan Amentuları ...............................   Hıristiyan Amentularına ait ayrıntılı bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz......Bakın bakalım, Amentularımız aynı olabilir mi?
           
    Tanrı, İsa Mesih'te İnsan Oldu.........   İsa'nın Tanrının kendisi olduğunu anlatan inceleme ve propaganda yazıları..Bekledikleri, Mesih değil Tanrının kendisi
   
    Püritenler & Protestanlar.......................   Hıristiyan Yahudiliği; ABD'yi kuran Yahudilerin partnerleri Calvanist protestanlar. Katoliklere putperes yakıştırmaları
           
    Eski Ahit Yahve isim sayısı.................   Eski Ahit'te Yahve ismi kaç kez geçiyor?... İsrail Tanrısı mı yoksa İsrailin Tanrısı mı var? "Ahit'te ki tanrı isim sayısı"
           
    Yahudi Takvimi..............................................   Yahudi ay takvimi ve güneş takvimine uyarlanması, 19 yıllık peryotlarda ilave gören yıllar. Adar1 ve Adar 2 ayları
           
    Tanrısız Cinci Tanrıcılar....................   Tanrı diye Cin'lerle kurdukları ittifaklara insanları taptıranların, tanrının oğlu inançları. Kuzu'yu köpek yapanlar
           
    İyi kötü kimler? İyi ne? Kötü ne?.....   İyi - kötü taraf hangisi? Bana göre iyi.. Onlara göre kötü neden hep kendimiz oluyoruz? Evrensel anlamda iyi & kötü kim
           
    Purim Şalom Yazıları................................   Amalek ve Purim bayramı, Neden en neşeli Bayram? Neden maske var konularında şalom gazetesinde çıkan yazılar.
           
    Mısır Tanrıları ve görevleri................   Mısır'ın din sistemi içinde yer alan, ihtiyaca göre icad edilen tanrılar,isimleri ve üstlendirilen görevleri
           
    A.Lincoln Sevdiren Işık...........................   Pagan ilahisi nasıl Hıristiyan "sevdiren ışık" ilahisi oldu? Lincoln'un baktığı doğuda ne var? Roma ilahisi
           
    Bok Böceği & Mısır Tanrıları............   Boksuz yaşayamayanların temizliklerinden örnek almaları gereken bok böcekleri. Bok böceğinden Tanrı çıkarımları
           
    Livyatan & Behemot ve Tanrı...........   Yarattığı Livyatan, Behemot adlı yaratıkları yenmesiyle övünen Tanrıları..Tanrının Pazu gücü.. Eyüp'e güç kanıtlanması
           
    Tekamül Kulesinin Tuğlaları.............   "Ateşi yak Musa'nın ilahına erişeyim" .. Kule yapımcısı Haman.. Kule tuğlaları olan din sapkınları..Tekamül kulesi
           
    Yıldızların Altında.........................................   Asgari seviyede Tanrı kavramının içini doldurabilmenin/algılayabilmenin güzel bir yolu. En yakın göğün kandillerini seyretme
           
    Bal ve Süt Akan Nehirler.......................   Bal ve Süt akan nehirlere kavuşmak için Secde edilmeden girilemeyen bölge İmansızlığa tahammülü olmayan topraklar
           
    Sünnetin Dinlerdeki amacı...............   Sünneti markalanmak olarak gören Yahudiler, Pavlus korkunca, Tanrıları sünnetli kendileri sünnetsiz olan Hıristiyanlar
           
    Ölüme Fidye Veren Tanrı İnancı   Sonsuz hayat vaadinin içini doldurabilmek için, gönülleri hoş tutacak söz. "ÖLÜMÜ FİDYE vererek yok edeceğim"
           
    Tanrının Yüzünü Gören Yaşar mı   Tanrının yüzü görülemezle başlayıp, Toplu görüşme seanslarına varan yolda "Biz yüzü görülebilen Tanrı edindik" ilanı.
           
    Yahudilik Zihniyeti.......................................   Yahudilik Zihniyeti taşıyanlar illaki Yahudi dinine yada Irkına mı sahiptir? Her ırkın, her dinin Yahudi zihniyetlileri.
           
    Kabalacı Vahdeti Vücud Felsefesi   Kabala görüşünün dinlere girmiş hali; Vahdet-i Vücud felsefesi. Macrocosmos..Microcosmos Varlık Birliği...
           
    Isra Suresinde ki Emirler........................   On emrin Kur'an'ı Kerim içinde geçtiği sure. Kur'an'ı Kerim diliyle on emirdeki derinlik ve detayları...